Бібліотека ВНЗ у веб-просторі
У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
Інформаційне середовище ВНЗ
Роль вузівської бібліотеки в інформаційному середовищі
Сучасна бібліотека ВНЗ як інформаційний посередник в інноваційних змінах повинна і здатна надавати доступ до якісних,
Веб-простір від англ. World Wide Web (WWW)
Як представлені ресурси Бібліотеки КДПУ ім. В. Винниченка в мережі Інтернет?
Сайт бібліотеки http://library.kspu.kr.ua
Електронний каталог бібліотеки http://irbis.kspu.kr.ua
Інституційний репозитарій бібліотеки http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/
Блог бібліотеки http://librarykspu.blogspot.com/
Бібліотека у ВікіпедіЯ https://uk.wikipedia.org/wiki/
Бібліотека у WorldCat https://www.worldcat.org/
Інформаційний портал «Наука України : доступ до знань» www.irbis-nbuv.gov.ua/Sci_Lib_UA
Електронна пошта бібліотеки bibliodovidka@kspu.kr.ua bibliodovidka@ukr.net
Бібліотека КДПУ ім. В. Винниченка у веб-просторі
Дякую за увагу Тетяна Омельченко metodkdpu@ukr.net tomelchenko@kspu.kr.ua Бібліотека КДПУ ім. В. Винниченка
3.73M
Categories: internetinternet informaticsinformatics

Бібліотека ВНЗ у веб-просторі

1. Бібліотека ВНЗ у веб-просторі

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
Бібліотека
Бібліотека ВНЗ у веб-просторі
Омельченко Тетяна,
зав. відділом інформаційних
технологій та комп'ютерного
забезпечення бібліотеки
КДПУ ім. В. Винниченка
м. Кропивницький
2016

2. У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

«Стратегічним напрямком розвитку освіти є
інформатизація освіти, вдосконалення
бібліотечного та інформаційно-ресурсного
забезпечення освіти і науки на основі
формування інформаційного
освітнього середовища ВНЗ і
застосування поряд з традиційними засобами
інформаційно-комунікаційних технологій»

3.

В епоху інформатизації
пріоритетним напрямком
розвитку вищого навчального закладу
є створення єдиного
інформаційного середовища
на основі інформаційних технологій

4. Інформаційне середовище ВНЗ

Інформаційні ресурси
Організаційні структури
(бібліотеки,
інформаційні центри,
центри управління
знаннями)
Засоби інформаційної
взаємодії (програмнотехнічні засоби та
організаційнонормативні документи)
Користувачі
інформаційних
комунікацій та
споживачі інформації

5. Роль вузівської бібліотеки в інформаційному середовищі

• бути інформаційним
посередником між інформацією і
споживачем інформації;
• стати центром інтегрованого
інформаційно-ресурсного
забезпечення навчального та
наукового процесів ВНЗ.

6.

Сучасний користувач бібліотеки
Чи є у фондах бібліотеки той чи інший
документ ?
Чи відкриє для них БІБЛІОТЕКА доступ
до потрібної інформації ?
Не важливо спосіб
• Через друковану
книгу у фонді
• Через повнотекстову
базу даних мережі
Інтернет
• Через оперативну
ЕДД
Важливо результат
• Швидко і
зручно
отримати
інформацію

7.

Інноваційним розвитком бібліотек
ВНЗ є зміна основних пріоритетів їх
діяльності
Інформаційні
ресурси
• Центри
зосередження,
зберігання та
використання
творів друку і
рукописів
Бібліотечний
фонд
• Центри
зосередження,
опрацювання та
суспільного
використання всіх
ресурсів і основних
потоків інформації

8. Сучасна бібліотека ВНЗ як інформаційний посередник в інноваційних змінах повинна і здатна надавати доступ до якісних,

релевантних
інформаційних ресурсів власних та
мережі Інтернет завдяки представленню
бібліотеки у веб-просторі

9. Веб-простір від англ. World Wide Web (WWW)

Це глобальний інформаційний простір
ресурсів мережі Інтернет, які пов’язані
між собою гіпертекстовими зв’язками

10. Як представлені ресурси Бібліотеки КДПУ ім. В. Винниченка в мережі Інтернет?

11. Сайт бібліотеки http://library.kspu.kr.ua

12.

Сайт є віртуальним представництвом
бібліотеки та інтегрованою точкою ефективного
необмеженого доступу до навчальної й наукової
інформації та інших інформаційних об’єктів, а
також численних додатків, що опосередковують
взаємодію суб’єктів наукової комунікації
у веб-просторі
library.kspu.kr.ua

13. Електронний каталог бібліотеки http://irbis.kspu.kr.ua

14. Інституційний репозитарій бібліотеки http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/

15. Блог бібліотеки http://librarykspu.blogspot.com/

16. Бібліотека у ВікіпедіЯ https://uk.wikipedia.org/wiki/

17.

Бібліотека Facebook
https://www.facebook.com/groups/kspulibrary/
Бібліотека ВКонтанте
https://vk.com/library_kspu

18. Бібліотека у WorldCat https://www.worldcat.org/

19. Інформаційний портал «Наука України : доступ до знань» www.irbis-nbuv.gov.ua/Sci_Lib_UA

20. Електронна пошта бібліотеки [email protected] [email protected]

21. Бібліотека КДПУ ім. В. Винниченка у веб-просторі

22.

Висновок
Широке представлення та
популяризація інформаційних
ресурсів бібліотеки у веб-просторі
підвищить імідж університету та
зміцнить роль бібліотеки як
активного учасника у формуванні
єдиного науково-інформаційного
середовища ВНЗ

23. Дякую за увагу Тетяна Омельченко [email protected] [email protected] Бібліотека КДПУ ім. В. Винниченка

http://library.kspu.kr.ua
English     Русский Rules