Створення веб-сайту бібліотеки Дніпропетровської медичної академії
136.98K
Categories: internetinternet pedagogypedagogy

Створення веб-сайту бібліотеки

1. Створення веб-сайту бібліотеки Дніпропетровської медичної академії

Виконала роботу
Жигар А. Я.

2.

Наше сьогодення характеризується великим кроком уперед у галузі
інформаційних технологій, недивно, що чільне місце в ній займає так звана
«всесвітня павутина» – глобальна інформаційна мережа Інтернет, сутнісною
характеристикою якої є можливість одержання кожним членом суспільства повної
та достовірної інформації на основі вільного доступу. Реалізація цієї можливості
багато в чому пов’язана із забезпеченням наявності у відкритому світовому
інформаційному просторі надійних інформаційних ресурсів. З одного боку,
глобальна мережа Інтернет поступово перетворюється на одне з основних джерел
інформації, а з другого, стає ефективним, швидкісним засобом її передачі.
Останнім часом спостерігається досить динамічне зростання Інтернет ресурсів,
найважливішим видом яких є веб-сайти. Створення веб-сайтів стало мати масовий
характер.
Перший у світі сайт з’явився 6 серпня 1991 р. Його творець Тім Бернерс-Лі
опублікував на ньому опис нової технології World Wide Web, заснованої на
протоколі передачі даних HTTP, системі адресації URI й мові гіпертекстової
розмітки HTML. Також на сайті були описані принципи установки та роботи
серверів і браузерів. Сайт став і першим у світі інтернеткаталогом, оскільки
пізніше Тім
Бернерс-Лі розмістив на ньому список посилань на інші сайти.

3.

Веб-сайт (web – павутина, мережа і site - місце, website – місце в мережі) або
просто сайт – це сукупність електронних документів (файлів) приватної особи або
організації, що об’єднана під однією адресою (доменною або IP-адресою).
Спочатку веб-сайти були лише збіркою статичних документів. Але тепер сучасні
сайти в більшості є динамічними та інтерактивними.
Веб-сайт в інтернеті, з інформаційно-змістовної точки зору, є одним з дієвих
комунікаційних засобів, що спрямований на презентування та ефективне
позиціювання будь-якої установи в інформаційно-комунікаційному просторі через
надання повної достовірної
інформації про себе; розповсюдження та надання вільного доступу до власних
інформаційних ресурсів та послуг.
Веб-сайт в інтернеті, з інформаційно-змістовної точки зору, є одним з дієвих
комунікаційних засобів, що спрямований на презентування та ефективне
позиціювання будь-якої установи в інформаційно-комунікаційному просторі через
надання повної достовірної інформації про себе; розповсюдження та надання
вільного доступу до власних інформаційних ресурсів та послуг.

4.

За фізичним розташуванням сайти поділяються на зовнішні сайти мережі
Інтернет та локальні сайти, які є доступними лише в
межах локальної мережі. Це можуть бути як корпоративні сайти організацій,
так і сайти приватних осіб у локальній мережі провайдера.
Офіційний веб-сайт навчального закладу – це інтерактивний інтерфейс, що
надає користувачеві більше додаткової інформації, яка повинна бути
зрозумілою, повною, достовірною, доречною,
точною та вчасною.
Сайт ВНЗ характеризуємо як відкритий, статистичний, зовнішній. Такий
сайт є довідковим.
Основними функціями сайтів ВНЗ усіх рівнів акредитації є:
− інформаційна – полягає в наданні відомостей про навчальний заклад, наявні
напрями підготовки, умови вступу, інформації для
студентів тощо;
− рекламна – веб-сайт характеризується як зручний, сучасний рекламний носій;
− комунікаційна – зв’язок з вищими установами, ВНЗ-партнерами, батьками,
студентами, абітурієнтами;
− іміджева – полягає в створенні позитивного образу ВНЗ.

5.

Однак інтерфейси вищих навчальних закладів по-різному наповнюють навіть
типові розділи. Залежно від своїх можливостей, від бачення, яку саме інформацію
повинен містити сайт, як її подати, яку кольорову гаму застосувати, які шрифти
тощо, навчальний заклад створює свій сайт. І в кожного з них свій ексклюзивний
сайт, хоча мета у всіх одна – надати настільки повну інформацію і настільки
правильно й вдало, щоб привабити до себе потенційних студентів.

6.

Електронні
ресурси
Матеріали на електронних
носіях
Про бібліотеку
Web-сайти періодичних
видань
Медичні пошукові системи
Корисні посилання
Бібліотеки в Інтернеті
Структура
Правила користування
Каталоги і картотеки
Історія бібліотеки
English     Русский Rules