Доктрина про особистість Ісуса
Взаємо зв’язок між Христологією та Сотериологією
Місце Ісуса Христа в християнському богословії
Ново завітні Христо-логічні положення
Патріотичний спор про особистість Христа
Види божого перебування в Христі
Види божого перебування в Христі
Місце Ісуса Христа в християнському богословії
Що відкриває нам ісус христос?
Ісус христос- носій спасіння.
Син божий
Син людський.
Бог.
Олександрійська школа
«передача атрибутов»
Приклад благочестивого життя
Христос як посередник
Присутність духа
Кенотичні підходи до Христології
1.01M
Category: religionreligion

Доктрина про особистість Ісуса

1. Доктрина про особистість Ісуса

ДОКТРИНА ПРО
ОСОБИСТІСТЬ ІСУСА

2. Взаємо зв’язок між Христологією та Сотериологією

ВЗАЄМО ЗВ’ЯЗОК МІЖ ХРИСТОЛОГІЄЮ ТА
СОТЕРИОЛОГІЄЮ
Христологія- це вчення про особистість Христа
Сотериологія- це праці Христа
«Однако, это разграничение все больше считается бесполезным, за
исключением, разве что, целей изложения материала. С богословской точки
зрения, близкая связь между двумя областями в настоящее время получила
всеобщее признание.»

3. Місце Ісуса Христа в християнському богословії

МІСЦЕ ІСУСА ХРИСТА В
ХРИСТИЯНСЬКОМУ БОГОСЛОВІЇ
1. Ісус став відправної точкою в історії християнства
2. Ісус Христос відкриває нам Бога
3. Ісус Христос носій спасіння
4. Ісус Христос визначає форму викуплення життя

4. Ново завітні Христо-логічні положення

НОВО ЗАВІТНІ ХРИСТО-ЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Месія
Син Божий
Син людський
Господь
Бог

5. Патріотичний спор про особистість Христа

ПАТРІОТИЧНИЙ СПОР ПРО ОСОБИСТІСТЬ
ХРИСТА
Ранній етап: від Іустина Мученика до Орігена
Аріанская смута
Олександрійська школа
Антиохійська школа
«Передання атрибутів»
Адольф фон Гарнак про еволюції патристичної христології

6. Види божого перебування в Христі

ВИДИ БОЖОГО ПЕРЕБУВАННЯ В ХРИСТІ
«Не
вызывает удивления, что с проникновением
христианского богословия в различные культурные
условия заимствования им различных философских
систем в качестве методов богословских
исследований, в христианстве возникло широкое
разнообразие способов исследования отношений
между божественной или человеческой природами
Христа. Ниже мы исследуем некоторые их этих
подходов.»

7. Види божого перебування в Христі

ВИДИ БОЖОГО ПЕРЕБУВАННЯ В ХРИСТІ
Символічна присутність
Христос як посередник
Присутність Духа
Приклад благочестивого життя
Присутність в об'явленні
Сущьнісна присутність
Кінетичний підхід до христології

8. Місце Ісуса Христа в християнському богословії

МІСЦЕ ІСУСА ХРИСТА В
ХРИСТИЯНСЬКОМУ БОГОСЛОВІЇ
Має центральне значення.
Виділяє центральну роль Ісуса Христа.
І можна визначити як розмова з Богом.

9. Що відкриває нам ісус христос?

ЩО ВІДКРИВАЄ НАМ ІСУС
ХРИСТОС?
Бога конкретним образом.
Характер для християн.
Його любов до нас.
Коли ми читаємо Священне писання, і воно говорить про
Бога, воно звертає нашу увагу і думки до одного єдиного
предмета до того, що повинно було про цей предмет відомо.

10. Ісус христос- носій спасіння.

ІСУС ХРИСТОС- НОСІЙ СПАСІННЯ.
Центральна тема християнської думки основного потоку
закладається в тому, що спасіння, в християнському понятті
цього слова, проявляється в житті, смерті і воскресінні Ісуса
Христа.
Затвердження «Ісус Христос» робить спасіння можливим.

11. Син божий

Термін в Новому Заповіті «Син Божий» використовується в
самому широкому смислі, яке ліпше передати «Належний
Богу»
В цьому найменшому смислі цей термін може підійти і до
Ісуса, і до християн.
СИН БОЖИЙ

12. Син людський.

СИН ЛЮДСЬКИЙ.
Служить затвердженням людської
природи Христа.
В Новому Заповіті термін «Син
Людський» використовується в 3
значеннях: 1- як форма звертання
до пророка Ізекеїля. 2- по
відношенню майбутньої
есхатологічної фігури. 3- для
підкреслення контрастах між
зміною і хрупкості людської
природи.

13. Бог.

Ісус відкривається людству, і вчить
їх як жити у цьому світі.
В іудейському середовищі,
поклонялися Богу і лише Богу.
Ісус відкриває світу Бога, як Отця
який говорить і діє через Сина.
Іншими словами, що Бог
відкривається в Ісусі.

14.

Син являється творінням, яке, як і
інші творіння творенні по волі Бога.
Термін «Син» не більше чим
метафора, заслужене звання,
розщитане на те, щоб
підкреслити Сина серед других
творінь. Він не має на увазі, що
Отець і Син мають однакове буття і
статус.
Статус Сина представляється сам
по собі слідством не Його
природи, а волі Отця.

15. Олександрійська школа

Погляди цієї школи, до якої треба
віднести Афанасія Великого,
мали глибоко - сотеорологічний
характер.
Олександрійські автори теж
робили значний упор на ідею
Логоса, взявши людську природу.
Це поставило питання про то, яка
людська природа була взята.
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ШКОЛА

16. «передача атрибутов»

До кінця 4-го віку наступні
затвердження получили широке
признання: 1- Ісус повністю людина.
2- Ісус повністю божественний.
Якби ці два затвердження однаково
вірні, то всі, що відносяться до
людської природи Христа,
відносяться і до Його божественної
природі, і на оборот. Можна
навести наступні приклади. -
Ісус Христос є Бог.
Марія дала життя Ісусу.
Тому Марія являється Матір’ю Бога.
«ПЕРЕДАЧА АТРИБУТОВ»

17. Приклад благочестивого життя

Просвітництво стало свідком
виникнення «Христології степені»,
яка передбачала основні
значення Ісуса Христа.
Ліберальний протестантизм став
зосереджувати свою увагу на
внутрішнє життя Христа, або його
«релігійної особистості», як
маючих рішуче значення.
Саме «враження про Ісуса», який
віруючий получає з Євангелії, має
рішаючі значення. Це породжує
особисту впевненість у вірі, яка
основується на внутрішньому
досвіді.
ПРИКЛАД БЛАГОЧЕСТИВОГО ЖИТТЯ

18. Христос як посередник

ХРИСТОС ЯК ПОСЕРЕДНИК
Бог відкриває себе особисто і
історично, кладе дорогою
сповіщення Себе Ісусу Христу.
Кальвінізький аналіз знання про
Бога і людського гріха кладе
основу його Христології.
Для того, щоб Христос викупив
нас від гріха, стверджує Кальвін,
необхідно, щоб людський
непослух Богу був перевершений
актом людського послуху.

19. Присутність духа

ПРИСУТНІСТЬ ДУХА
Надійний спосіб зрозуміти
божественну присутність у Христі –
розглядується Ісус як носій Святого
Духа.
Визнання Ісуса носієм Святого Духа
виявилося приваблюючим для
багатьох, хто випробовував
трудності з розумінням класичного
підходу до Христології.
Християнське розуміння значення
Духа основується на Його ролі у
воскресінні, що вилучає
адопцианісткую Христологію.

20. Кенотичні підходи до Христології

На початку сімнадцятого віку, виник
спор між лютеранськими богословами
з університету Гисена і Тюбінгена.
Спірне питання можна сформулювати
так: Євангеліє не вміщає вказівників на
то, що на землі Христос використовував
всі свої божественні властивості.
Треба відмітити те, що дві сторони,
сходилися на тому, що при втіленні
Христос володів основними
божественними властивостями– такими
як Всемогущество і все бачення.
КЕНОТИЧНІ ПІДХОДИ ДО
ХРИСТОЛОГІЇ

21.

22.

0%
0%
3% 3% 3%
5%
Ким є Христос?
Христос - не людина
13%
Христос – не Бог
Христос - не повністю Бог
Христос – і людина і Бог
Христос – не повністю Бог, не
повністю людина
73%
Христос – не повністю людина
Христос – історична особа
Опитуваних респондентів 38 людей.
Я не вірю в будь яке існування
Христа.

23.

Ким Є Христос?
Христос - не
повністю Бог
Христос – і людина і
Бог
13%
13%
37%
Христос – історична
особа
Я не вірю в будь яке
існування Христа
37%
Опитаних респондентів 8 людей

24.

Що означає "Христос"?
1; 6% 1; 5%
Прізвище
Висячий на
хресті
Помазанник
Прізвисько
16; 89%
Опитаних респондентів 18 людей
English     Русский Rules