Біблійна антропологія Вчення про людину – розділ систематичної теології
Чому важливо вивчати науку про людину?
Людина, як дитя Боже
Створення людини
«Образ і подоба»
Позиція АСД Це питання не є догмою!
Питання про структуру людської особистості - 1
Дух – центр Богопознания
ДУША
ТЕЛО
Через возрождение, Бог устанавливает утраченный порядок, возвращает первоначальный порядок
Не біблійні погляди на структуру людської особистості:
1. Трихотомічний три складника людської особистості.
2. Дихотомічний погляд тіло+душа
3. Монізм (Єдність, одне ціле)
АСД: Людина є цілісна особистість!
1.38M
Category: religionreligion

Біблійна антропологія. Вчення про людину – розділ систематичної теології

1. Біблійна антропологія Вчення про людину – розділ систематичної теології

2. Чому важливо вивчати науку про людину?

3.

• 1. Важливо тому, що тісно пов’язане з
іншими розділами богослов’я:
– з вченням про Бога. Пізнаючи себе ми
пізнаємо Бога. Тому, що ми створені по
Образу і подобі Божій.
– з Христологією. Пізнаючи Христа – ми
пізнаємо і себе, тому що Христос прийшов в
образі і Подобі Божій.

4.

• 2. В останні два століття у світі панують і
переважають не християнські образи
людини.
• 3. Людина якщо і втратила інтерес до
Бога (це відбувається в сучасному
суспільстві) – вона ніколи не втратить
інтерес до самої себе.

5.

4. Важливо вивчати про людину, тому що
до людини прикута увага з боку багатьох
наукових дисциплін:
-
психологія
соціологія
антропологія
політологія
культурологія

6.

• Анатомія – тільки ріже, вона вивчає
мертву людину.
Довідка:
*Свиня по розташуванню внутрішніх органів є найближче до людини.
*Людина чиста, чи не чиста істота?
5. Важливо вивчення людини – бо те як ми
розуміємо людину – залежить наше
відношення до неї.

7.

Не біблійні
погляди на людину
в сучасному
суспільстві

8.

1. Людина, як машина.
З розвитком виробничих відносин,
на людину стали дивитися як на
гвинтик, і вона цінна до тих пір, поки
вона корисна і від неї можна щось
взяти. До того часу поки вона
вписується у систему.
Працедавець вкладає в неї гроші,
знаючи, що здоров’я людини принесе
більше користі, але якщо бачить, що
вона зносилася., зістарілася, то він
намагатиметься як скоріше
позбавитися від неї.

9.

2. Людина, як тварина.
Теорія Дарвіна – погляд на
людину, як на розумну тварину.
Вона відрізняється великою
складністю, але є частиною
тваринного світу. І людина у
конкурентній боротьбі готова
перегризти
іншій – цей образ
дуже часто зустрічається і
проявляється.

10.

3. Людина, як сексуальна істота.
Зігмунд Фрейд, австрійський лікар,
психіатр висунув ідею, що головним і
визначальним фактором людського буття є
статевий потяг – лібідо, і цей потяг
складає основу людської особистості. В
основі лежить сексуальна істота.

11.

• 4. Людина, як економічна істота.
Цей образ представлений К.Марксом у
праці “Капітал” “Від кожного по здібностям,
кожному по потребам” – тоді всі перестають
бути бідними.
• Історія показала утопічність цього погляду
• Чим більше має людина, тим більше
хочеться.

12.

5. Людина, як пішка на шахматній дошці
Всесвіту.
• Філософія екзистенціалізму – філософія,
що прийшла на зміну класичній.
• Класичний: Що є сутністю речей?
• Екзистенціальний: Що є людина, у чому
суть її існування?
• Висновок песимістичний. Смислу немає!

13. Людина, як дитя Боже

Особливості християнського
погляду на людину

14.

1. Людина – творіння Боже. Вона з'явилась у результаті
творчого акту самого Бога.
2. З біблійної точки зору, людина спроможна встановлювати
свідомі, особисті відношення зі Своїм Творцем.
2. Людина не тільки знає своє коріння, але й Свої майбутнє.
Людина не народжується щоб померти. Життя смертю не
закінчується.
3. Людина представляє собою цілісну істоту. Людина є
предметом турботи Свого Бога – про всі її потреби – як
матеріальні так духовні.
4. Людина покликана реалізувати себе у цьому світі в
служінні як Богу, там і своїм ближнім “по принципу люби
свого ближнього як самого себе”.
Виключає ситуацію один вищий за іншого. Представляє
рівність.

15.

Біблійний матеріал
про людину

16.

• Біблія конкретно у подробицях не
відповідає – як
з’явилась
людина?
Біблія відповідає на інше
запитання – для чого була
створена людина?
• (Відповідає згідно єврейського
мислення).

17. Створення людини

1. Бут. 1:26, 27 “рішения” створити
людину за образом та подобою – це
є ціль, мета про матеріали та методи
не говориться.
2. Бут.2:7 тут на перший план
виходить творчий акт.
Що відрізняло людину від
створених інших живих істот?
Вона була створена по образу і
подобі Божій, а не жива душа.

18. «Образ і подоба»

• Це синоніми в самій Біблії це не
пояснюється. Бут.1:26, 27.
• Tgele – образ
• С. Зап. demuth – подоба
• Бут. 5:1; 9:6 (tgele)
• Н. Зап. 1. Кор. 11:7
Як. 3:9
Кол. 3:10

19.

2 Кор.3:18 Те, що означає образ
і подоба в Біблії не пояснюється.
• В єврейському ТАНАТІ «образ і
подоба» не розрізняються і вони
взаємо заміняються синоніми. Це є
приклад Єврейського паралелізму і
повторення одного і того ж.
• Хто виллє кров людську з людини, то
виллята буде його кров, бо Він
учинив людину за образом Божим.
Бут.9:6.

20. Позиція АСД Це питання не є догмою!

• Із Духа пророчого приходимо до
висновків:
Вся людина, а не одна частина створені
по образу і подобі Божій. Не віримо, що тільки
розум, бо людина – цілісна.
2. Людина відображає Свого творця в
розумовій діяльності, творчій, вольовій
здібності робити моральний вибір. Багато
богословів з цим погоджуються.
3. Погоджуючись, що бути створеним по
образу і подобі Божій – вступати в
спілкування з Богом Творцем і собі
подібними.
( тварини також попарно, але це інстинкт!).
4. Функціональний – відповідальність!
• 1.

21. Питання про структуру людської особистості - 1

22. Дух – центр Богопознания

23.

• Дух осуществляет связь с Богом
• Через наш дух мы можем иметь связь с
Богом. Бог, в Свою очередь,
• говорит через Своего Духа к нашему духу.
• Ездры 1:5: «И поднялись главы поколений
Иудиных и Вениаминовых,
• и священники и левиты, всякий, в ком
возбудил Бог дух его, чтобы пойти..».
Римлянам 8:16: «Сей Самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы - дети
Божии». Аггея 1:14; Марка 2:8; Галатам 6:18;
2Тим. 4:22. Связь с Богом человек имеет
посредством молитвы, чтения Библии.

24. ДУША

Душа – центр
Самопознания
(разум, чувства, воля)

25. ТЕЛО

Тело – центр миропознания –
(зрение, слух, осязание,
обоняние, вкус)

26. Через возрождение, Бог устанавливает утраченный порядок, возвращает первоначальный порядок

Порядок Божий в человеке:
Дух (властелин)
Душа (слуга)
Тело (орудие исполнения)
Не возрожденный человек:
Тело (властелин)
Душа (слуга)
Дух (пленник)

27. Не біблійні погляди на структуру людської особистості:

28. 1. Трихотомічний три складника людської особистості.

А тварини
мають тільки
тіло і душу.

29.

• 1. Сол. 5:23 в якійсь мірі
направляє нас до цього! Але цей
текст потрібно розглядати в
контексті цілісності людини, а не
грецької філософії.
• Тут мова йде про функції
людського організму, а не окремих
частинах.

30. 2. Дихотомічний погляд тіло+душа

• Цей погляд став класичним після
Константинопольського Собору.
згідно цього погляду – душа може
існувати після смерті тіла.
• В Екл.3:21 говориться про дух
тварин. Ця теорія не витримує
критики. Дух і душа часто в Біблії
взаємозамінні.
• Лк.1:46,47.
• Мт.6:25; 10:28 “тіло і душа”.
• Екл. 12:7; 1Кор. 5:3 “тіло і дух”.

31. 3. Монізм (Єдність, одне ціле)

1. Людина представляє особистість,
цілісну істоту. Це біблійний погляд.
Цей поглід стає популярним завдяки
розвиткові психосоматичної
медицини.
психо - душа
сома - тіло
не відривне одне від одного

32.

• Е. Уайт підтримувала у своїх працях
саме такий підхід – цілісний підхід
до людини.
• Хрістос Янарес пише: “Існування
душі від тіла окремо – не можливо”.
(“ Віра Церкви” Вступ до православного
богослов’я).

33. АСД: Людина є цілісна особистість!

• Ми не використовуємо монізм, що
людина є складеною із частин істотою, а
використовуємо:
• ХОЛІЗМ – від гр. цілісний, весь
• ХОЛОС англ. Whole – весь,
цілісний
English     Русский Rules