Үй тапсырмасы:
1.Мына қосылыстардағы элементтердің тотығу дәрежелерін анықтаңдар:
Төмендегі берілген химиялық реакция теңдеулерін электронды баланс әдісімен теңестіріңдер анықтаңдар
4. Реакциясының теңдеулерін аяқтап жаз:
  5.  Төмендегі қосылыстардың формуласын құрыңдар:
 7.   Төменде берілген химиялық реакция теңдеулерін электронды баланс әдісімен теңестіріңдер
8. Реакциясының теңдеулерін аяқтап жаз:
266.08K
Category: chemistrychemistry

Мына қосылыстардағы элементтердің тотығу дәрежелерін анықтаңдар

1. Үй тапсырмасы:

1.Тотығу дәрежесі дегеніміз не?
2.Тотығу-тотықсыздану
реакциялары дегеніміз не?
3.Тотықтырғыш,тотықсыздандырғыш деген не?

2. 1.Мына қосылыстардағы элементтердің тотығу дәрежелерін анықтаңдар:

NH3, P2O5, CrO3, H2S, ,SO3, KCl,
Ca3(PO4)2

3.

2. Мына фосфор
қышқылының (H3PO4)
құрамындағы әр
химиялық элементтің
тотығу дәрежесін есептеп
шығар.

4. Төмендегі берілген химиялық реакция теңдеулерін электронды баланс әдісімен теңестіріңдер анықтаңдар

а) Mg + O2 = MgO
ә) Ag2O =Ag + O2
б) KCIO3 = KCI + O2
в) AI + S = AI2S3
г) CuO + AI = AI2O3 + Cu
д) Na + H2O = NaOH + H2
ж) AI2O3 + HBr = AIBr3 + H2O

5. 4. Реакциясының теңдеулерін аяқтап жаз:

а) Hg2O = ? + ?
ә) HgCI2 + Cu = ? + ?
б) MgO + HCI = ? + ?

6.   5.  Төмендегі қосылыстардың формуласын құрыңдар:

а) кальций мен хлор(І);
ә) азот (V) пен,оттек;
б) алюминий мен,оттек;
в) натрий мен,күкірт (ІІ).

7.

6. Мына әктастың
(CaCO3 ) құрамындағы
әр химиялық элементтің
тотығу дәрежелерін
есептеп шығар.

8.  7.   Төменде берілген химиялық реакция теңдеулерін электронды баланс әдісімен теңестіріңдер

а) Fe + O2 = Fe2O3
ә) P + O2 = P2O5
б) KCIO3 = KCI + O2
в) ZnO = Zn + О2
г) Fe3O4 + AI = AI2O3 + Fe
д) Na + H2O = NaOH + H2
ж) KOH + H2SO4 = K2SO4 + H2O

9. 8. Реакциясының теңдеулерін аяқтап жаз:

a) CuO = ? + ?
ә)FeS + HCI = ? + ?
б) CuO + H2 = ? + ?
English     Русский Rules