Прикладна        лінгвістика
Прикладна лінгвістика — розділ мовознавства, пов'язаний із практичним розв'язанням питань, які пов'язані з вивченням мови
 Історія кафедри
Напрямки роботи:
                  Левченко Олена Петрівна -   доктор філологічних наук, завідувач кафедри прикладної
Чому я вибрала прикладну лінгвістику?
Здобувши кваліфікацію «фахівець із прикладної лінгвістики та англійської мови», студенти зможуть:
Прикладний лінгвіст - одна з найбільш потрібних професій у сучасному світі активізації ділових та економічних відносин.
Підготувала: студентка ФЛ-15  Голець А.В Приняла : Ковальчук О.М
729.75K
Category: lingvisticslingvistics

Прикладна лінгвістика

1.       Прикладна        лінгвістика

Прикладна
лінгвістика
Що таке прикладна лінгвістика?

2. Прикладна лінгвістика — розділ мовознавства, пов'язаний із практичним розв'язанням питань, які пов'язані з вивченням мови

Прикладна лінгвістика —
розділ мовознавства, пов'язаний із
практичним розв'язанням питань, які
пов'язані з вивченням мови

3.

• Кафедра прикладної лінгвістики — це
навчально-науковий підрозділ
Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій Львівської
політехніки, який є профільним з підготовки
фахівців з прикладної лінгвістики, який вміє
розв’язувати всі види проблем, пов’язаних
із використанням мови за допомогою
застосування інформаційних технологій.

4.  Історія кафедри

Історія кафедри
• Кафедра створена в 1997 році як профільна з метою підготовки фахівців за спеціальністю
«Прикладна лінгвістика» у складі Інституту гуманітарної освіти. З 1 листопада 2001 року
кафедра входить до складу Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Національного університету «Львівська політехніка». За період існування кафедри її
професорсько-викладацький склад зріс із 6 до 26 викладачів.
• З 1998/99 навчального року кафедра бере участь в підготовці бакалаврів базового напряму
«Філологія» та спеціалістів за спеціальністю «Прикладна лінгвістика». Кафедра веде
підготовку фахівців стаціонарної, заочної та екстернатної форми навчання.

5. Напрямки роботи:

Укладання
словників
Створення
штучних мов
Розробка
алфавітів
Автоматичне
розпізнавання
тексту
Переробка
текстової
інформації
Машинний
переклад
Удосконалення
систем письма

6.                   Левченко Олена Петрівна -   доктор філологічних наук, завідувач кафедри прикладної

Левченко Олена Петрівна доктор філологічних наук, завідувач кафедри прикладної
лінгвістики, Інституту комп’ютерних наук
та інформаційних технологій,
Національного університету «Львівська політехніка»

7. Чому я вибрала прикладну лінгвістику?

8.

• Прикладна лінгвістика – багатоаспектна галузь мовознавства, яка
базується на векторі комп’ютерної лінгвістики. Вибір саме такого
напряму зумовлений глобальною комп’ютеризацією
інформаційної сфери суспільства, що потребує відповідних
фахівців – спеціалістів із прикладної лінгвістики – для створення
та експлуатації автоматизованих інтелектуальних систем на базі
природних мов.

9. Здобувши кваліфікацію «фахівець із прикладної лінгвістики та англійської мови», студенти зможуть:

Здійснювати
письмовий та
усний переклад
двома
іноземними
мовами;
Створювати
автоматичні
системи
перекладу
Брати участь в
оптимізації
текстів реклами
та засобів
масової
інформації;
Проводити
лінгвістичну
експертизу
письмових
текстів та усного
мовлення
Брати участь у
наукових
дослідженнях у
різних галузях
лінгвістики;

10. Прикладний лінгвіст - одна з найбільш потрібних професій у сучасному світі активізації ділових та економічних відносин.

Прикладний лінгвіст - одна з найбільш
потрібних професій у сучасному світі активізації ділових
та економічних відносин. Особливо важливою
характеристикою є професійне володіння іноземними
мовами та вміння їх використовування у розробці
комп'ютерних програм.

11. Підготувала: студентка ФЛ-15  Голець А.В Приняла : Ковальчук О.М

Підготувала:
студентка ФЛ-15
Голець А.В
Приняла :
Ковальчук О.М
English     Русский Rules