Вимоги до планування освітньо - виховної роботи в ДНЗ
УВАГА!!! Чітко знати зміст кожного розділу програми «Дитина»!!!
Завдання розвитку в перспективному плані за програмою “Українське дошкілля”
Зміст та форми роботи щодо реалізації завдань розвитку дитини за програмою «Українське дошкілля» (на тиждень)
Зміст та форми роботи щодо реалізації завдань програми «Дитина» (на тиждень)
Всі ігри дітей можна розділити на дві системоутворюючі групи – творчі та ігри за правилами. Класифікація творчих ігор
До інтелектуальних ігор відносяться
Схема календарного плану за програмою “Українське дошкілля”
Схема календарного плану за програмою «Дитина»
7.06M
Category: pedagogypedagogy

Вимоги до планування освітньо-виховної роботи в ДНЗ

1. Вимоги до планування освітньо - виховної роботи в ДНЗ

Вимоги до планування освітньо виховної роботи в ДНЗ

2.

Зміст
освітньо
виховного
процесу
визначається Базовим
компонентом
дошкільної
освіти
відповідно до чинних
програм,
затверджених
Міністерством освіти і
науки України.

3.

Планування роботи дошкільного
навчального закладу – процес визначення
конкретних:
Цілей
(мета)
завдань
змісту
форм
методів
досягнення намічених перспектив на
певний відрізок часу.
умов
результату
Мета планування – забезпечити гармонійний, різнобічний
розвиток особистості кожної дитини з орієнтацією на її
цінності та інтереси, збереження дитячої субкультури на
основі реалізації норм Закону України «Про дошкільну
освіту», змісту Базового компонента та чинних програм
розвитку, навчання та виховання дошкільнят.

4.

Взаємозв'язок
всіх розділів виховної роботи
Науковість, системність,
актуальність
Пр
пла инци
нув пи
а нн
я
Послідовність і доступність
Диференційований
та індивідуальний підход
Повторюваність матеріалу
Свобода вибору

5.

Планування є перспективне і
поточне (календарне).
Від уміння чітко спланувати
день, продумати цікавий зміст
впродовж дня, передбачити
найголовніше
у
розвитку,
вихованні малюків залежить
Перспективне планування визначає певні
успіх виховательської
завдання і зміст справи.
роботи, методи і прийоми
навчально-виховного процесу на тривалий
відрізок часу: навчальний рік, півріччя,
квартал, місяць. Основою планування є та
програма виховання дітей у дитячому
садку,
яка
затверджена
на
першій
педагогічній
раді
і
ставить
перед
педагогами конкретні завдання щодо
формування особистості дошкільника.
Календарне
планування
охоплює
найближчий відрізок часу – від 1-2 днів
до 1-2 тижнів.

6.

Перспективне
і
календарне
планування
розглядаються
як
єдиний,
нерозривний
процес,
складові
якого
взаємопозв´язані
за
змістом.
Перспективне
планування
служить
основою
календарного.
Види і форми планування освітньо - виховного
процесу
в
дошкільному
навчальному
закладі
визначаються і затверджуються педагогічною радою на
початку навчального року.
Форма складання перспективних і
календарних планів може бути довільною:
графічною чи текстовою. Вихователі – початківці
календарний план пишуть розгорнутий
(поширений).

7.

Перспективний
план
перевіряється
завідувачем
або
вихователем-методистом
днз на початку місяця, а
календарний план – по
завершенню місяця.

8.

Наша область працює
за блочно– тематичним
плануванням.

9.

Перспективний план
розробляється, як правило,
у вигляді сіток на рік,
півріччя, місяць.
У перспективному плані
визначаються :
• теми блоку;
• теми тижнів;
• загальні освітні завдання в
контексті завдань ліній
розвитку і змісту освітніх
ліній;
• форми роботи з дітьми,
батьками.

10.

ЗРАЗОК ПЕРСПЕКТИВНОГО
ПЛАНУ
 
Підпис перспективного плану
ЗАТВЕРДЖЕНО:
  
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ
СТАРШОЇ ГРУПИ № 6 «РОЗУМНИЧКИ»
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №3
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИХОВАТЕЛІ: (П.І.П.)
РОЗПОЧАТО: 01.09.2015
ЗАКІНЧЕНО:

11.

На початку перспективного плану (вересень місяць), плануються орієнтовні тематичні
блоки і теми тижнів (старша група)
Пусті клітинки даються для творчого підходу вихователя до тем, де можуть відбуватися зміни, або
доповнення
ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ СТАРШОЇ ГРУПИ НА РІК
Місяць,
Тиждень
Тема
тема блоку
Вересень
І
«Я
маленький
українець»
ІІ
ІІІ
ІV
V
Мій дитячий садок
Я і моя сім´я
Моє рідне місто (село)
Я – громадянин України

12.

Жовтень
«Золота
осінь»
І
ІІ
ІІІ
ІV
Чарівні дари осені (овочі,
фрукти, гриби, вітаміни)
Золота осінь
Осінь – художниця
Хліб – джерело життя
Таємниці
осіннього
лісу
(рослинний,
тваринний,
пташиний світ)
V
Листопад
«Золоті
руки
майстрів»
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
Краса і затишок у домі.
Українська оселя в давнину
Професії поруч
Праця
майстра
величає
(Народні майстри)
Запрошують творчі майстерні
(продуктивна діяльність дітей)

13.

Грудень
«Я живу серед
людей»
І
Мої права та обов’язки
ІІ
Героїчні професії
ІІІ
Зима іде – свята веде
ІV
Новий рік на порозі
V
Січень
«Дивоказка
зими»
Лютий
«Рух – це
життя»
І
Різдвяні зустрічі
ІІ
Ой, весела в нас зима (ігри дітей)
ІІІ
Зимова казка (ознаки зими, зимівля
тварин і птахів)
ІV
Я – Нехворійка
І
Що навколо мене рухається?
ІІ
Засоби зв’язку
ІІІ
Транспорт
ІV
Моя блакитна планета. Я і Всесвіт

14.

Березень
«Весняний
дивосвіт»
І
Найдорожча людина
ІІ
Видатні постаті України
(Т.Г. Шевченко…). Мова моя
калинова
Вода – чарівниця (водойми і їх
мешканці)
ІІІ
ІV
Весну – красну зустрічаємо (сонце)
V
Квітень
«Я відкриваю
світ»
І
Чарівний світ театру
ІІ
Готуємося до Великодня
ІІІ
Земля – годувальниця
ІV
Повітря навколо нас
V
Травень
«Весняний
дивоцвіт»
І
ІІ
Я живу серед краси (рослинний
світ)
У пташиному (комашиному) царстві
ІІІ
Казковий світ гри
ІV
Країна
Радості.
дитсадком
V
 
Прощання з

15.

Тема блоку «Я маленький
українець»
№ з/п
Тема тижня
Термін
впровадження
1
2
3
1.
Мій дитячий садок
01-05.09.2015р.
2.
Я і моя сім´я
08-12.09.2015р.
3.
Моє рідне місто (село)
15-19.09.2015р.
4.
Я – громадянин України
22-26.09.2015р.

16.

Тема блоку: «Я маленький
українець»
Мета:
З кожної теми пишеться основна мета
тижня.
Відповідно мети беруться завдання до
перспективного плану.

17.

Мета блоку «Я маленький українець»
Виховувати теплі почуття до дитсадка – другої домівки. Виховувати
бажання поводитись відповідно до моральних норм, виявляти
доброзичливість у стосунках з дітьми. Формувати у дітей уявлення про
добро, чуйність, людяність.
Закріпити знання дітей про групову кімнату, навколишні предмети,
навчальне приладдя, їх призначення і правила бережного та безпечного
користування ними.
Поглибити уявлення про особливості роботи працівників дитячого
садка (спільна праця, взаємодопомога, взаємозалежність у роботі,
відповідальне виконання своїх обов’язків, чуйне, дбайливе ставлення до
дітей ). Формування розуміння, що всі речі, які оточують дітей, створені
працею багатьох людей, про дітей турбуються дорослі.
Викликати у дітей почуття радості від того, що у них є сім’я, батьки, що
кожна дитина – це частинка родинної спільноти, поступово додаючи
відчуття приналежності до групи дитячого садка як родини іншого рівня,
у якій зберігаються майже ті самі закони і стосунки.

18.

Донести до дитини думку про те, що всі члени родини мають свої
інтереси, потреби, бажання, почуття, на які варто зважати. Пробудити
почуття вдячності батькам і рідним за своє життя та все, що в ньому є.
Допомогти відчути потребу в піклуванні про рідних, бажання зробити
їм приємне. Дізнатися про те, ким працюють батьки, що їм подобається /
не подобається, чим пишаються, чого прагнуть. Які улюблені ігри та
іграшки були в бабусі, а які – у дідуся.
За якою адресою проживає родина.
Формувати в дитини уявлення про свої обов’язки, як члена родини.
Спонукати дитину докладати зусиль для своєї родини – сказати,
зробити, проявити ініціативу.
Засвоїти важливий аспект схожості / відмінності родинних спільнот.
Усвідомивши, що спільні ознаки є підставою для об’єднання, групування
будь – якої спільноти, дитина може « перенести » це знання на себе, своє
місце у сім’ї ( Я такий, як і всі мої родичі, адже…, тому я маю …) і
водночас виокремити себе, зрозуміти свою особливість (Я не такий, як
інші, тому що…).

19.

Формувати уявлення дітей про історію рідного міста;
розташування Чернігова на карті України; закріпити знання
про символи міста (герб, логотип, гімн); історичні пам’ятники
Чернігова; систематизувати раніше набуті знання дітей про
славетні місця рідного краю, видатних людей міста Чернігова,
види транспорту, що використовується в місті.
Продовжувати ознайомлювати дітей з назвами вулиць,
мікрорайонів, розширити знання дітей про тваринний і
рослинний світ Чернігівщини.
Закріпити знання культурних осередків, адміністративних
будівель, розвивати пізнавальний інтерес, спостережливість,
мислення, активне мовлення дітей, уяву, пам'ять,
комунікативні навички, вміння ґрунтовно висловлювати свою
думку.
Виховувати почуття любові та повагу до рідного міста, своєї
Батьківщини, патріотизм.

20.

Розвивати національну свідомість, самосвідомість,
мислення, інтерес до соціально значимих явищ у житті
нашої держави.
Виховувати естетичні почуття, любов до рідного краю,
почуття гордості за свою країну, патріотизм.
Формування уявлення про Україну як державу, що має
державні символи: герб, прапор, гімн та народні обереги –
вінок, рушник, калина та розкривати їх роль у житті
українців. Має свою столицю – Київ.
Ознайомлювати з видовим розмаїттям народних іграшок,
способами їх виготовлення. Навчати грати в народні ігри.
Ознайомлювати з національним українським костюмом, його
регіональними особливостями.
У доступній формі ознайомлювати з біографією та діяльністю
видатних українців.

21.

Зацікавити історичними подіями, пов’язаними із
зародженням Запорізької Січі, ознайомити з поняттями
«козаки» (вільні люди, звідки походить українське козацтво,
що таке Запорізька Січ); козацькими символами (хорогва –
прапор, булава ), зброя ( шабля, лук, щит, пищаль, кистінь),
житлом (курені з дерева і очерету), козацьким флотом
(чайки, галери).
 
 

22.

ФІЗИЧНИЙ
І. Комплекс ранкової гімнастики
«Ниточка дружби у нашій групі»
Дата проведення
РОЗВИТОК
КОМПЛЕКСИ
РАНКОВОЇ
ГІМНАСТИКИ
І. Ходьба на носках, на п’ятках,
на зовнішній
і внутрішній
сторонах стопи,
приставним кроком уперед, з присіданням. Біг, біг змійкою, з прискоком.
Перешикування трійками.
ІІ. Комплекс загальнорозвивальних вправ:
Запропонувати дітям зробити «ниточку дружби» ( у трійках взятися за руки
і до кінця вправ не роз’єднувати їх).
• «Міцні зв’язки» - піднімання рук угору. В.п. – о.с., тримаючись у
трійках за руки на відстані кроку одне від одного. 1 – руки вгору. 2 –
в.п. 3-4 – те саме. Повторити 8 – 10 разів у середньому темпі.

23.

• «Сердечний уклін друзям» - нахили тулуба вперед. В.п. – о.с., руки
тримають одне одного на поясі. 1 – нахили тулуба вперед – вниз. 2 – в.п.
3-4 – те саме. Повторити 8 – 10 разів у середньому темпі.
«Салют дружби» – випади. В.п. – о.с., діти тримаються за руки.
1 – випад правою ногою назад, руки відвести назад. 2 – в.п. 3-4 – те саме
лівою ногою. Повторити 8 – 10 разів у середньому темпі.
«Дружня команда» – нахили ліворуч. В.п. – ноги на ширині плечей, руки
покласти одне одному на плечі (в трійках), у ведучого руки на поясі ( в
колонах по троє). 1 – нахил тулуба ліворуч. 2 – в.п. 3-4 – нахил тулуба
праворуч. 4 – в.п. Повторити 8 – 10 разів у середньому темпі.
«Потяг дружби» – перекати. В.п. – сидячі на підлозі, ноги нарізно, руки
на плечах одне одного. 1-4 – перекати з сіднички на сідничку. Повторити
8 – 10 разів у середньому темпі.
«Підтримаємо один одного» – присідання. В.п. – о.с., руки одне в одного
на плечах. 1 – присісти. 2 – в.п. 3-4 – те саме.
Повторити 8 – 10 разів у середньому темпі.
Вправа для очей.
ІІІ. Ходьба та вправи на відновлення дихання.

24.

ІІ. Комплекс ранкової гімнастики
Дата проведення
«Ми маленькі українці з прапорцями»
Увага!!! Якщо у вихователя є перспектива комплексів
ранкової гімнастики то переписувати в план немає
необхідності. Вказується номер або назва комплексу і дати
проведення.
 
КОМПЛЕКСИ ГІМНАСТИКИ
ПРОБУДЖЕННЯ
І. Комплекс гімнастики
«Дружимо з гімнастикою»
пробудження
Дата проведення

25.

1. У дитсадочку дошкільнята
Полюбляють всі зарядку.
А ще дуже люблять діти
Головою повертіти. Ось так.
В.п. – лежачі на спині. Повороти головою вправо-вліво.
2. Грають пальчики маленькі,
Веселенькі-веселенькі.
Зараз руки розведемо
Й знову гратися почнемо.
В.п. – лежачі на спині, руки витягнути вперед-вгору, пальці стиснути в кулачок. Розгинати і згинати пальці рук.
3. До носочків доторкніться.
Нумо, ніженьки, зігніться.
Ніжки гарно ви згинайте,
Швидше вправу починайте.
В.п. – лежачі на спині, руки за головою. Зігнути ноги, потягнути на себе, торкнутися носочків руками.
4. Всі дорослі і малята,
Люблять влітку засмагати,
Тож давайте на хвилину
Ми підставим сонцю спину.
В.п. – лежачі на спині, руки вздовж тулуба. «Бочечкою» котитися зі спини на живіт.
5. На пісочку засмагаємо,
Спинку сонцю підставляємо,
А промінчики тепленькі,
Ніжні-ніжні та гладенькі.
В.п. – лежачі на животі. Ноги зігнуті в колінах, згинати та випрямляти почергово праву і ліву ногу.

26.

ІІ.
Комплекс
гімнастики
пробудження «Діти граються»
Дата проведення
Увага!!! Якщо у вихователя є перспектива комплексів
гімнастики пробудження то переписувати комплекеси у
план немає необхідності. Вказується номер або назва
комплексу і дати проведення.

27.

ЗАГАРТУВАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ
(розписуються на місяць у перспективному плані, тому
кожного дня писати в календарному плані немає потреби)
Здійснювати комплекс загартувальних заходів із використанням
повітря, сонця, води.
Систематично провітрювати групове приміщення, підтримувати
температуру повітря +20-22ᵒ С.
Водні процедури: вологе обтирання.
Ходіння по оздоровчих доріжках для профілактики плоскостоп´я.
Полоскання горла.
Обливання водою рук до ліктя.

28.

ПАЛЬЧИКОВА ГІМНАСТИКА
І. Моя сім´я
Це дідусь,
А це бабуся,
Це татусь,
А це матуся,
А малюк звичайно, Я – ось і вся моя сім´я
ІІ. Наш малюк
Перший пальчик – наш дідусь,
Другий пальчик – то бабуся,
Третій пальчик – наш татусь,
А четвертий – то матуся,
А мізинчик – наш малюк.
Дата проведення
Дата
проведення

29.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКИ
Ми веселі діти,
Любим бігати, стрибати.
1-2-3-4-5- спробуй зараз
нас догнати.
Нумо в коло, всі у коло,
Та уважніше глядіть!
Все, що (ім’я дитини) нам покаже,
Разом будемо робить.
Дата проведення
Дата проведення
Всі ми звикли до порядку,
Дружно робимо зарядку,
Ми на радість цьому дому
Проганяєм сон і втому.
Дата проведення

30.

ПІШІ ПЕРЕХОДИ
1. Піший перехід
дитячого садка
навколо
Дата
проведення
Мета: формувати у дітей вміння ходити різним темпом,
додержуючись відстані від попередньої пари на один крок.
Ходити у звичному для дітей темпі двома переходами (по 20 хв
кожний) з активним відпочинком між ними. Перерву
влаштувати тривалістю 5-10 хвилин.
Під час перерви провести спостереження за сюжетно-рольовою
грою "Транспорт" дітей старшої групи. Ходьба по колоді
(перший раз - руки в сторони, другий - на поясі, третій звичайна ходьба). Рухлива гра "Трамвай".

31.

2. Піший перехід спортивного
Дата проведення
характеру
3.Прогулянка – похід до берега Десни
4.Цільовий
похід

Дата проведення
ознайомлення
з
природою.
Сезонні
явища
восени.
прогулянка до куща калини.
Цільова
Дата проведення

32.

ЦИКЛОГРАМА РУХЛИВИХ ІГОР НА ВЕРЕСЕНЬ
Умовні позначення:
Н — Нова гра
полегшеним навантаженням
ВН — Гра з великим навантаженням
Назва гри
ПН — Гра з
Дата (робочі дні)
Ігри з ходьбою, бігом,
вправи на рівновагу
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«У ведмежому бору»
 
 
 
 
ВН
 
 
 
 
ПН
 
 
 
 
ВН
 
 
«Коти і миші»
 
 
 
 
 
 
ВН
 
 
 
 
ВН
 
 
 
 
ПН
«Ведмідь і діти»
 
 
 
 
 
ВН
 
 
 
 
ПН
 
 
 
 
ВН
«Пташки і кіт»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВН
 
 
 
«Не спізнюйся»
Н
ВН
ВН
ПН
 
 
 
ВН
ВН
 
 
 
 
ПН
 
Ігри з повзанням та
лазінням
«Бджілки»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВН
 
 
 
 
 
 
 
ВН
 
 
«Кролики»
ВН
 
 
 
 
 
 
 
 
ВН
 
 
 
«Не дзвони»
 
ВН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВН
«Діти та вовк»
 
 
 
ВН
 
 
 
 
ПН
 
 
«Курочка і горошинки»
 
 
 
 
Н
ВН
ВН
ПН
 
 
 
Ігри з киданням та
ловінням предметів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Передай м’яч»
 
 
ПН
 
 
 
ВН
 
 
«Кому котити кульку»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Лови, кидай, падати не
давай»
«Хто далі кине?»
ПН
 
 
 
 
ПН
 
 
 
ВН
 
 
ПН
 
 
«Кого назвали, той ловить
м’яч»
Ігри зі стрибками
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Зайці та вовк»
 
ПН
 
 
ВН
«Жаби і журавлі»
 
 
 
ВН
«Подзвони в брязкальця»
ПН
 
 
«Не замочи ніг»
 
 
«Горобці і кіт»
 
 
Ігри на орієнтування в
просторі
«Іменинний пиріжок»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВН
 
ПН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВН
 
ВН
 
 
 
 
 
 
 
ВН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПН
 
ВН
 
 
 
 
ПН
 
 
 
 
 
ПН
 
 
 
 
 
 
 
 
ПН
 
 
 
ПН
 
 
 
 
ПН
 
 
 
ВН
 
 
ВН
 
ВН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВН
 
 
 
 
 
 
 
 
ПН
 
ПН
 
 
ПН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВН
 
 
 
 
 
ПН
 
ПН
 
 
 
 
 
 
 
 
ВН
 
 
ВН
 
ПН
 
 
Н
ПН
ВН
ВН
ПН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВН
 
 
 
ВН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПН
 
 
 
 
ПН
 
 
 
 
 
ВН
 
 
 
 
 
ПН
 
 
ПН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПН
 
 
ВН
 
 
 
 
 
 
ПН
 
ВН
 
 
 
 
 
 
 
 
ВН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н
ПН
ВН
ПН
ПН
 
 
 
ВН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВН
 
 
ПН
 
 
ВН
 
 
ПН
 
 
 
ПН
 
 
 
 
 
 
«Пузир»
ВН
 
 
 
 
 
ПН
 
 
 
ПН
 
 
 
 
 
ПН
 
 
 
 
 
«Про Катрусю і цапка»
 
 
 
ВН
 
 
 
ВН
 
 
 
 
ВН
 
ПН
 
 
 
 
 
 
 
«Прапорці»
 
ПН
 
 
ПН
 
 
 
 
ВН
 
 
 
ПН
 
 
 
ВН
 
 
 
 
«Відгадай»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н
ВН
ПН
ПН

33.

ЦИКЛОГРАМА РУХЛИВИХ ІГОР НА ВЕРЕСЕНЬ
№п/
Назва гри
пУВАГА! Використовуйте
Числа місяця
 
 
 
  розроблені
 
 
  в дошкільному
 
 
 
 
 
 
 
  закладі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
циклограми
навчальному
відповідно
до
програми!!!
Ігри з ходьбою, бігом та рівновагою
1.
« КАЧЕЧКА »
 
 
 
2.
« ПАСТУХ І СТАДО»
 
 
 
3.
«МАК »
 
 
 
4.
« ПТАШКИ І КІТ »
 
 
 
Н/г
« ПТАХИ І ЗОЗУЛЯ »
О
О
О
Ігри з повзанням та лазінням
1.
« КОШЕНЯТА І ЩЕНЯТА
 
 
 
»
2.
«ПЕРЕЛІТ ПТАХІВ »
 
 
 
3.
« ПТАХИ І ДОЩ »
 
 
 
4.
«КРОЛИКИ »
 
 
 
Н/г
« ВЕДМІДЬ І БДЖОЛИ»
 
 
 
Ігри з киданням та ловінням предметів
1.
«ШКОЛА МЯЧА »
 
 
 
2.
« МИСЛИВЦІ І ЗАЙЦІ »
 
 
 
3.
«ЛОВИ,КИДАЙ, ПАДАТИ
 
 
 
НЕ ДАВАЙ»
4.
« КЕГЛІ »
 
 
 
Н/г
« СЕРЕДИНКА »
 
 
 
Ігри за стрибками
1.
« ЖАБКИ І ЖУРАВЛІ »
 
 
 
2.
« ЛИСИЦЯ В КУРНИКУ »
 
 
 
3.
«ГОРОБЧИКИ »
 
 
 
4.
« ПОЗВОНИ В
 
 
 
БРЯЗКАЛЬЦЯ»
Н/г
« ВУДОЧКА »
 
 
 
Ігри на орієнтування у просторі
1.
« Я ВЕСЕЛИЙ ЧАРІВНИК»  
 
 
2.
« ДІДУСЬ І ЗАЙЧАТА »
 
 
 
3.
« ВІДГАДАЙ ПО ГОЛОСУ  
 
 
»
 
« У ЛІСОЧКУ НА
 
 
 
ГОРБОЧКУ»
Н/г
« ПІЖМУРКИ »
 
 
 
 
 
 
 
О
 
 
 
 
О
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О
 
 
 
О
 
 
 
О
 
 
 
О
 
 
 
О
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О
О
О
О
О
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О
О
О
О
О
 
 
 
 

34.

Циклограма дидактичних ігор на вересень
День тижня
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
І тиждень
ІІ тиждень
ІІІ тиждень
ІV тиждень

35.

ДЕНЬ ЗДОРОВ´Я

з/п
Орієнтовний зміст та форми роботи Дня
здоров'я
1.
Бесіди, читання художньої літератури
на теми здорового способу життя.
2.
3.
4.
5.
Зустрічі з цікавими героями
Ігри , атракціони
Калейдоскоп українських
ігор
Калейдоскоп рухливих ігор
6.
Фестиваль народних ігор
7.
Ігри та вправи спортивного характеру
8.
Самостійна художня діяльність
Приклади
Вітамінами
народних
9.
Лабіринти спритності, кмітливості,
спостережливості, творчості
10.
Букети лікарських рослин
(квітів, загадок, приказок, прислів'я,
казок)
11.
Валеологічні вправи, розвантаження,
етюди, психогімнастика, медитації
12.
Театралізовані ігри, ігри драматизації,
сюжетно
–рольові,
творчі,
уявні
подорожі
«Свій город у нас є…»
«Щоб здоров'я набиратись – будемо кожен день
ми гратись»
«Лабіринти гарбузової родини», «Котилася
торба з високого горба»
«Роби з нами, роби як ми, роби краще нас»
«Веселий ярмарок», «Ой, весела в нас весна»,
«Спортивний інвентар», Концерт по заявкам
У гостях у бабусі Медуниці
Олімпійські ігри, «Як стати чемпіоном?»
«Спортивна сім'я»

36.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Увага! Нагадуємо:
самообслуговування, праця в природі і
господарсько-побутова праця плануються
кожного дня відповідно до теми тижня;
ручна (художня) праця – один раз на
тиждень.

37.

Усі види трудової діяльності
організовуються через форми їх
проведення, а саме:
 
 

38.

СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ

Форми роботи
з/п
1.
Групові батьківські збори «Ми майбутні
школярики»
Колективна консультація «Комп’ютерні ігри в
житті дитини»
Анкетування «Що важливо знати ідучи до
школи»
Тематичні консультації, бесіди з батьками:
2.
3.
4.
Формування правової культури. Бесіда «Ти – член
родини, ми любимо тебе таким, який ти є»
ОБЖД «Дорогою до садочка»
«Сімейні традиції – дуже важливі»
«Що ми знаємо про місто (село) де ми живемо»
5.
Оформлення батьківського інформаційного центру
відповідно до тем місяця
6.
Батьківські фотогазети «Моя сім´я, моя родина»
Дата
прове
дення

39.

УВАГА!!! Чітко знати зміст кожної лінії розвитку за
програмою «Українське дошкілля»!!!
Лінії розвитку
Структурні компоненти
Фізичний розвиток
- розвиток фізичних умінь і
навичок;
- основи здоров'я ;
- безпека життєдіяльності
Соціально-моральний розвиток
- формування основ моральних
якостей;
- основи правової культури
Пізнавальний розвиток
- ознайомлення з довкіллям;
- ознайомлення з природою;
- народознавство;
- логіко-математичний
розвиток;
- основи економічної культури

40.

звукова культура мовлення;
словникова робота;
граматична правильність мовлення;
зв'язне мовлення;
мовленнєвий етикет;
навчання елементів грамоти;
підготовка до навчання письма
Мовленнєвий розвиток
-
Художньо-естетичний розвиток
- художня література;
- образотворча діяльність;
- музична діяльність
Креативний розвиток
- конструктивна діяльність;
- театралізована діяльність
Ігрова діяльність
- ігри з правилами: - дидактичні,
- рухливі, розвивальні;
- творчі ігри: - сюжетнорольові,театралізовані,
конструкторсько-будівельні, ігристратегії
Трудова діяльність
-
самообслуговування;
господарсько-побутова праця;
праця в природі;
художня праця

41. УВАГА!!! Чітко знати зміст кожного розділу програми «Дитина»!!!

Розділи програми
Зростаємо дужими
Структурні компоненти
Мова рідна, слово рідне
Художня література
Дитина у довкіллі
 
Фізкультура / основні рухи/
Комплекси вправ ранкової гімнастики
Комплекси гімнастики пробудження / гігієнічної
гімнастики після сну/
Рухливі ігри / розучування/
Народні ігри / розучування/
Спортивні ігри та розваги
Фізкультура на повітрі / спорткомплекси/
Фізхвилинки, фізпаузи
Піші переходи, туризм
Валеологія, ОБЖД, статеве
Загартування
Культурно-гігієнічні навички
День здоров᾽я
Мовлення
Художня література
Грамота
Дидактичні ігри
Робота з книгою
Художня література / читання, переказування,
розповіді…/
Вивчення віршів, потішок, скоромовок, відгадування
загадок та ін.. у повсякденному житті
Довкілля, моральне, правове виховання
Українознавство
Дидактичні ігри

42.

Граючись,
зростаємо
 
Сюжетно-рольові ігри / за циклограмою/
Інтелектуальні, пізнавальні ігри
Ігри-драматизації, обігрування текстів,театралізовані ігри / під час
спільної творчої діяльності/
Режисерські ігри
Розвивальні ігри. Ігри з піском та водою /для раннього віку/
Віконечко у
природу
 
Природа, екологія
Дослідницька, експериментальна діяльність
Спостереження /довготривалі/
Дидактичні ігри
Математична
скарбничка
 
Математика, логіка
Конструювання
Дидактичні ігри
Чарівні фарби і
талановиті
пальчики
 
Малювання
Аплікація
Ліплення
Очка бачать,
вушка чують
 
Привчаємось
працювати
 
Господарсько-побутова праця
Праця у природі
Художня праця
Музична
скарбничка 
 
Вивчення пісень, танцювальних рухів
Музичні розваги
Для дітей раннього віку

43. Завдання розвитку в перспективному плані за програмою “Українське дошкілля”

Виконання
змісту Б.к.
Виконання
змісту
програми
Фізичний
розвиток
Соц. –
моральн. розв
Пізнавальний
розвиток
Мовленнєвий
розвиток
Художньоестетич. розв.
Креативний
розвиток
Освітня
лінія
«Особистість
дитини»
Освітня лінія
«Дитина
в соціумі»
Освітня лінія
«Дитина у
природ.
довкіллі»
Освітня лінія
«Дитина у
світі
культури»
Освітня лінія
«Дитина в сенспізн. просторі»

44.

Завдання розвитку в перспективному плані за програмою «Дитина»
Виконання
змісту Б.к.
Виконання
змісту програми
зростаємо
дужними
Мова рідна,
слово рідне
Художня
література
Чарівні фарби і
талановиті
пальчики
Привчаємось
працювати
Дитина у
довкіллі
Граючись,
зростаємо
Віконечко у
природу
Математична
скарбничка
Взаємодія з
батьками
Освітня лінія
«Особистість
дитини»
Освітня лінія
«Дитина
в соціумі»
Освітня лінія
«Дитина у
природ.
довкіллі»
Освітня лінія
«Дитина у світі
культури»
Освітня лінія
«Дитина в сенспізн. просторі»

45. Зміст та форми роботи щодо реалізації завдань розвитку дитини за програмою «Українське дошкілля» (на тиждень)

Лінії
розвитку
Фізичний
розвиток
Соціальноморальний
Пізнаваль
ний
Мовленевий
Художньоестетичний
Креативний
НРД
Ігрова
діяльність
Комуніка
тивна
Пізнавальна
Рухова
Трудова
Взаємодія
з батьками

46. Зміст та форми роботи щодо реалізації завдань програми «Дитина» (на тиждень)

Розділи
програми
Зростаємо
дужними
Мова рідна,
слово рідне
Художня
література
Чарівні фарби і
талановиті
пальчики
Привчаємось
працювати
Дитина у
довкіллі
Граючись,
зростаємо
Віконечко у
природу
Математична
скарбничка
Взаємодія з
батьками
НРД
Ігрова
діяльність
Комуніка
тивна
Пізнавальна
Рухова
Трудова
Взаємодія з
батьками

47.

ДАЛІ В ПЕРСПЕКТИВНОМУ
ПЛАНІ ПЛАНУЮТЬСЯ
ТИЖНІ ЗА ДОПОМОГОЮ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КАРТ

48.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КАРТ У
ПЕРСПЕКТИВНОМУ ПЛАНУВАННІ
УВАГА! ПОЯСНЕННЯ!
Використання інтелектуальних карт – схем у перспективному планування
орієнтує педагога на осмислення, розкриття взаємозв’язків понять із
життєвими ситуаціями, з досвідом дітей, формуючи таким чином їх
життєву компетентність відповідно до кожної теми.
Зміст карт повинен реально відображати принцип інтеграції змісту освіти.
Використання цього методу дає можливість творчого опрацювання будьякої теми, можливість варіативності в поєднанні як змісту пізнання, так і
форм організації діяльності дітей.
Наявність вже готової концептуальної карти значно полегшує вихователям
планування, тобто визначення змісту навчально-пізнавальної діяльності
дітей. Це і є той «стрижень», якого так часто не вистачає в конкретній
практичній діяльності педагога.
На кожен тиждень створюється окрема інтелектуальна карта – схема.
Подаються чотири карти на вересень місяць

49.

50.

П'ятниця - це день узагальнення теми, тобто
підведення підсумків ( виготовлення книги,
оформлення газети, проведення свята тощо)

51.

СКЛАДАНЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
КАРТ
(СХЕМ)
Освітня
лінія
«Дитина
в
соціумі»
Освітня лінія
«Дитина у світі
культури»
Освітня лінія
«Дитина в
природньому
довкіллі»
Освітня
лінія
«Особисті
сть
дитини»
Тема тижня
Освітня
лінія
«Мовлен
ня
дитини»
Освітня лінія
«Гра
дитини»
Освітня лінія
«Дитина в
сенсорнопізнавальному
просторі»

52.

НАПРИКЛАД!
ТЕМА ТИЖДНЯ:
«Чарівниця вода»
Освітня лінія
«Дитина в
природньому
довкіллі»
Діяльність на екологічній стежині
Спостереження:
- за дощем;
- за росою;
- за туманом;
- за хмаринками;
- за калюжами
тощо.
Пошуково-дослідницька діяльність:
- стани води в природі;
- очищення води;
- утворення хмарин в природі тощо

53.

Професії людей пов'язані з водою
Як дома використовується вода
Освітня лінія «Дитина в
соціумі»
Водний транспорт

54.

Вода на полотнах художників
Звуки води (композитори про
воду)
Освітня лінія «Дитина у світі
культури»
Архітектура і вода
Аква театр
Образотворча діяльність
Вода у віршах, казках, оповіданнях і т.д.

55.

Сюжетно – рольова гра:
«Водний транспорт»,
«У царстві Нептуна»
Освітня лінія «Ігрова
діяльність»
Дидактичні ігри:
«Склади ланцюжок»,
«Коли вода корисна, а коли
шкідлива» тощо.
Рухливі ігри, народно-хороводні:
«Струмочок» і т.д.
Конструкторсько-будівельні ігри:
« Мій маленький човник»

56. Всі ігри дітей можна розділити на дві системоутворюючі групи – творчі та ігри за правилами. Класифікація творчих ігор

Сюжетно – рольові
ігри
Конструкторсько –
будівельні ігри
Ігри - фантазування
ТВОРЧІ ІГРИ
Ігри з елементами
праці
Театралізовані ігри
Театр дітей
-виконавці
в
Настільни
й театр
Тіньовий
театр
Театр
маріонето
к
Театр
«рукавички»
Вертеп
Театр
пальчикових
ляльок

57.

Сюжетно рольові
на побутові теми
з виробничих тем
соціального
спрямування
з
власного
досвіду
Конструкторскобудівельні
Театралізовані
ігри з
природним
матеріалом
ігри – імітації,
гри - драматизації
ігри з
будівельним
матеріалом
ігри - інсценування
режисерські ігри
ігри з лего конструктором
ігри розваги,
забави

58.

Інтелектуальні
Ігри - подорожі
Комп’ютерні
ігри
Авторські
хороводні
ІГРИ ЗА
ПРАВИЛАМИ
Ігри - розваги
Дидакти
чні ігри
Пізнавал
ьні ігри
Рухливі ігри
Народні
ігри
Традиційні ігри
малих форм
Рухливі
ігри
Ігри з
елементам
и спорту
Хороводні ігри

59.

Дидактичні
Рухливі
ігри з предметами та
дид. іграшками
сюжетні
безсюжетні
словесні
з елементами
спорту
музичнодидактичні
поліграфічні
(настільнодруковані)
народні
(хороводні,
обрядові)

60. До інтелектуальних ігор відносяться

Акровір
ш
Шарад
а
Загадк
а
Логогр
иф
Анагра
ма
Словесні ігри
Каламб
ур
Буріме
Метагра
ма
ІНТЕЛЕКТУАЛЬ
НІ ІГРИ
Кросворд
Ребус
Ігри з графічним
або предметним
опосередкуванням
Криптогра
ма
Чайнво
рд
Шашки
Шахи
Комп’юте
рні ігри
Паліндр
он
Віктори
на
Конку
рс

61.

УКРАЇНСЬКІ ДИТЯЧІ ІГРИ
Примовк
и
Мирилк
и
Забавля
нки
Звукона
слідува
ння
Скоромовки
Лічилк
и
Традиційні народні
ігри малих форм
Загадк
и
Жереб
кування
Заклич
ки
Дражни
лки
Надоку
ч-ливі
ігри
Жартівл
иві
мовні
ігри

62.

ВИМОГИ ДО
КАЛЕНДАРНО
ГО
ПЛАНУВАННЯ

63. Схема календарного плану за програмою “Українське дошкілля”

Дата
02.09.2014р.
Фізичний
розвиток
Соціальноморальний
Пізнавальний
розвиток
Мовленнєвий
розвиток
Художньоестетичний
розвиток
Креативний
розвиток
Ігрова
діяльність
Трудова д.
Взаємодія з
батьками
Ранок
І прогулянка
ІІ половина
дня
ІІ прогулянка

64. Схема календарного плану за програмою «Дитина»

Розділи
програми
Зростаємо
дружними
Мова рідна, слово
рідне
Художня
література
Чарівні фарби і
талановиті
пальчики
Привчаємось
працювати
Дитина у довкіллі
Граючись,
зростаємо
Віконечко у
природу
Математична
скарбничка
Взаємодія з
батьками
Ранок
І прогулянка
ІІ половина
дня
ІІ прогулянка

65.

Три форми організації
дитячої діяльності
БЛОК
НАВЧАЛЬНОРОЗВИВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Пізнавальна
діяльність як
спеціально
організована
форма
БЛОК
ПАРТНЕРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
БЛОК
САМОСТІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Нерегламентован
і види діяльності
(спільна
діяльність
дорослого і дітей)
Вільний час
передбачений
для дитини
протягом дня

66.

Бажаю Вам невичерпної
сили, наснаги, творчого
натхнення в усіх
починаннях. Хай доля буде
щедрою для Вас на тепло,
радість і щастя, а рідні,
колеги і друзі радують
доброзичливістю, любов’ю і
вірністю!
Успіхів Вам у всьому!
З повагою,
О.Ф. Полуян
English     Русский Rules