Система планування роботи викладача та майстра виробничого навчання
„Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах” №419 від 15.06.2006 року
Згідно „Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах” №419 від 15.06.2006
Плануюча документація викладача (майстра в/н) складається з основних документів:
Робочий навчальний план
Робочий навчальний план
Робочий навчальний план
Робочий навчальний план
Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма
Робочий навчальний план з предмету
Робоча навчальна програма
Поурочно-тематичний план
Поурочно-тематичний план
Поурочно-тематичний план
Поурочно-тематичний план
Поурочно-тематичний план
План уроку
План уроку
План уроку
План уроку
План уроку
План уроку
План уроку
План уроку
План уроку
План уроку
Визначення цілей і задач уроку:
Приклади навчальної мети уроку
План уроку
Мотивація
План уроку
План уроку
План уроку
План проведення лабораторно-практичної роботи
Комплексне методичне забезпечення
Паспорт комплексного методичного забезпечення
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
БАЖАЮ УСПІХУ В РОБОТІ
Використані джерела
5.34M
Category: pedagogypedagogy

Система планування роботи викладача та майстра виробничого навчання. Методичні рекомендації

1. Система планування роботи викладача та майстра виробничого навчання

Методичні рекомендації

2. „Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах” №419 від 15.06.2006 року

є основним навчально-методичними документам з
планування навчально-виробничого процесу
в ПТНЗ

3. Згідно „Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах” №419 від 15.06.2006

Згідно „Положення про організацію навчальновиробничого процесу у професійно-технічних навчальних
закладах” №419 від 15.06.2006 року основними
навчально-методичними документами з планування
навчально-виробничого процесу в ПТНЗ є:
Робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня
професійно-технічної освіти;
Робочі навчальні програми з навчального предмету, що
передбачена навчальним планом;
Поурочно-тематичні плани з навчальних предметів;
Перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр чи
курс навчання;
Плани виробничого навчання навчальних груп на місяць;
Перелік кваліфікаційних пробних робіт;
Плани навчально-виробничої діяльності на півріччя;
Плани занять (уроків);
Розклад занять.

4. Плануюча документація викладача (майстра в/н) складається з основних документів:

Типова навчальна програма (згідно Держстандарту)
Робочий навчальний план
Робоча навчальна програма
Поурочно-тематичний план
План уроку
Паспорт комплексного методичного забезпечення

5. Робочий навчальний план

6. Робочий навчальний план

це документ, розроблений у відповідності з типовим навчальним
планом підготовки кваліфікованих робітників з кожної професії,
що містить код і назву професії згідно з державним переліком
професій з підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ, код і
назву професії, спеціальності за державним класифікатором
професій, є освітній рівень вступника, обмеження щодо віку і
статі, медичних показань, термін і ціль навчання, графік
навчально-виробничого процесу, зведені дані загального фонду
навчального часу в тижнях, перелік обов’язкових навчальних
предметів, видів навчальних робіт, кількість годин відведених на
них, послідовність їх вивчення, обсяг навчального часу на
обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти,
загальний фонд навчального часу, механізм міжпредметних
зв’язків, форми, періодичність, терміни контролю знань, умінь і
навичок учнів, їх кваліфікаційної атестації, перелік навчальних
кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів, вимоги до
основних обов’язкових засобів навчання та плановий рівень
кваліфікації
випускника.
Робочий
навчальний
план
розробляються у ПТНЗ на основі типового навчального плану і
типової
навчальної
програми
Державного
стандарту
професійно-технічної освіти з конкретних професій.

7. Робочий навчальний план

ПОГОДЖЕНО:
Директор науково-методичного
центру ПТО
___________ М.І.Головач
ПОГОДЖЕНО:
Директор Карлівської райспоживспілки «Карлівський ринок»
_______________О.С.Прогнімак
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації
____________________ В.І.Мирошниченко
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Професійно-технічне училище №50 м.Карлівка
для підготовки кваліфікованих робітників з отриманням повної загальної середньої освіти з молоді, що закінчила
базову загальноосвітню середню школу
з професії: 5122. Кухар. Кваліфікація: 3, 4 розряд
7412 Кондитер. Кваліфікація: 3 розряд
(з українською мовою навчання
Форма навчання – денна
Термін навчання – 3 роки
Вік на кінець навчання – 18 років
Професійно-практична підготовка
Курси
Професійно-теоретична підготовка
Виробниче навчання в навчальному
закладі
Виробниче навчання на виробництві
чи в сфері послуг
Год.
Тиж.
Год.
Тиж.
Год.
Тиж.
Год.
Тиж.
Тиж.
31
264
31
186
9
308
1
7
2
40
ІІ
30
216
30
180
10
343
1
7
2
40
ІІІ
27
158
27
204
10
343
4
112
2
40
22-28
29.12-04.01
05-11
12-18
19-25
26.01-01.02
02.08
09-15
16-22
23.02-01.03
02-08
09-15
16-22
23-29
06-12
13-19
20-26
27.04-03.05
ТВ
ТВ
ТВ
ТВ
Т
В
ТВ
ТВ
ТВ
К
К
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
ТВ
Т
В
ТВ
ТВ
П
П
ІІ
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
ТВ
Т
В
ТВ
ТВ
ТВ
ТВ
Т
В
ТВ
ТВ
ТВ
К
К
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
П
П
ІІІ
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
К
К
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
Д
П
А
Д
П
А
Д
П
А
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
КУРС
КОД
ПРОФЕСІЯ
КВАЛІФІКАЦІЯ
І
5122
Кухар
3 розряд
ІІ
5122
Кухар
4 розряд
ІІІ
7412
Кондитер
3 розряд
П
22-28
15-21
Т
В
15-21
08-14
Т
В
08-14
01-07
Т
В
01-07
24-30
Т
В
25-31
17-23
Т
В
18-24
10-16
Т
В
11-17
02-09
Т
В
Червень
04-10
27.10-02.11
30.03-05.04
20-26
Т
В
КУРС
13-19
Травень
06-12
Квітень
29.09-05.10
Березень
22-28
Лютий
15-21
Січень
08-14
Грудень
01-07
Листопад
Т
В
І
Всього
навчаль-ного
часу
Тиж.
Жовтень
Год.
Кані-кули
І
Вересень
Тиж.
Державна кваліфікаційна та
підсумкова атестації
Виробнича практика на робочих
місцях на виробництві чи в сфері
послуг
П
П
Д
К
А
П
П
Д
К
А
П
П
Д
К
А
Робочий навчальний план

8. Робочий навчальний план

ІІІ. План навчального процесу
1
9
10
5
1
6
40
1
2 семестр
7
9
1
5
Оператор комп'ютерного набору
ІІ категорії
Види підготовки для здобуття повної загальної середньої освіти
7
2
1
7
3 курс
1 семестр
40
1
2 семестр
Кількість тижнів
5
9
1
2
Оператор комп'ютерного набору
І категорії
3
1
2
2
4
10
1
Всього за 3 курс
Всього 1-3 курс
7
2 курс
Кількість тижнів
Всього:
касир
Кількість тижнів
1 семестр
Всього за 2 курс
2 семестр
Всього І катег.
Всього
1 курс
1 сем
Всього за 1 курс
Навчальні предмети за видами підготовки
п
Всього ІI катег.
/
В тому числі ЛПЗ
п
Екзамени
Розподіл по курсах і семестрах (кількість годин на тиждень)

40
Касир торговельного залу
ІІІ-ІІ категорії
1.
770
70
15
6
9
1
1
1
1
222
32
14
1
1
1
1
1
2 Українська література
Суспільно-гуманітарна підготовка
1 Українська мова
140
1
1
1
1
1
32
2
2
2
1
1
1
2
50
3 Світова література
4 Іноземна мова
5 Історія України
6 Всесвітня історія
7 Правознавство
8 Економіка
9 Людина і світ
70
210
88
70
35
35
17
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
31
54
40
33
0
2
3
2
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
3
1
1
3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
39
103
36
37
35
35
17
1
2
1
2
1
3
9
1
1
8
1
1
9
1
1
8
1
1
3
3
10 Художня культура (цикл естетична культура)
2.
3.
4.
Природничо-математична підготовка
1 Алгебра
2 Геометрія
3 Астрономія
4 Біологія
5 Географія
6 Фізика
7 Хімія
9 Технології
10 Інформатика
8
5
6
7
7
2
1
1
35
3
3
3
Фізична культура і здоров"я
Захист Вітчизни
0
752
120
90
17
122
53
140
70
70
70
10
2
1
7
1
1
7
1
1
9
1
1
8
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
176
70
2
1
2
2
2
1
2
1
8
1
1
18
12
11
0
409
22
0
2
6.
Загальнопрофесійна підготовка
1 Інформаційні технології
114
35
2 Основи галузевої економіки і підприємництва
26
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
2
2
1
1
1
2
1
1
1
10
1
1
3
2
11
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
322
41
40
17
43
30
46
35
35
35
2
1
2
2
66
35
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
64
35
3
3
3
1
24
66
24
1
1
1
17
17
3 Основи трудового законодавства
10
4 Основи правових знань
25
1
1
1
17
17
5 Правила дорожнього руху
8
1
1
8
8
6 Техніка пошуку роботи
10
Професійно-теоретична підготовка
2
2
2
1
139
16
770
70
2
1
2
2
58
140
1
2
1
2
2
1
2
2
1
0
53
12
0
0
0
0
70
210
88
70
35
35
17
6
1
5
1
7
1
1
9
2
2
8
2
2
10
3
2
9
3
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
1
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
7
7
6
0
0
1
570
4
14
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
251
11
9
9
1
1
8
9
7
29
9
299
1
2
2
22
22
1
2
1
38
38
14
14
1
1
1
1
1
0
10
0
0
0
10
10
0
2
1
3
3
3
4
1
0
0
0
101
35
752
120
90
17
122
53
140
70
70
70
46
0
46
0
176
70
0
0
4
2
2
2
2
2
38
0
38
11
114
35
1
1
1
1
1
9
9
26
,
0
0
10
1
1
1
1
,0,,
8
8
25
0
0
0
5
0
152
34
17
0
30
23
48
0
0
0
1
1
9
7
9
8
10
10
86
170
570
101
8
6
8
8
0
0
1
1
1
1
2
17
39
0
0
0
0
38
0
0
0
0
14
17
1 Охорона праці
39
2 Основи роботи на ПК
38
18
1
3 Машинопис
14
10
2
4 Основи діловодства
17
8
1
1
1
17
17
0
0
0
0
5 Основи роботи в Інтернет
17
10
1
1
1
17
17
0
0
0
0
17
6
19
1
191
0
0
0
0
191
56
56
0
0
56
36
36
45
45
0
0
45
14
14
55
55
45
6 Технологія комп'ютерної обробки інформації
3
191
111
7 Основи технічного редагування
3
56
30
6
6
6
5
4
3
1
2
2
2
2
4
1
1
2
1
1
1
36
20
8 Комп'ютерні системи та мережі
45
26
9 Основи бухгалтерського обліку
14
3
0
0
1
1
55
21
0
0
3
2
1
2
2
3
4
11 Основи товарознавства продовольчих товарів
45
8
0
0
3
1
1
3
3
1
2
45
45
12 Основи товарознавства непродовольчих товарів
27
6
0
0
1
3
1
2
1
3
27
27
13 Організація роботи магазину
12
0
0
2
1
2
2
12
12
12
6
6
6
6
0
733
1514
10 Техніка і механізація торговельних обрахунків
Професійно-практична підготовка
3
1514
2
0
6
6
6
6
12
6
6
6
6
12
400
16
2
162
23
8
238
1 Виробниче навчання (оператор комп'ютерного набору)
270
2 Виробнича практика (оператор комп'ютерного набору)
511
Виробниче навчання в майстернях (касир
3 торгівельного залу)
222
0
Виробниче навчання на торговельному підприємстві (касир
4 торгівельного залу)
140
0
Виробнича практика (касир торгівельного залу)
8.
6
2
3
3
0
Основи Web-дизайну
7.
6
3
2
35
278
45
33
0
49
0
46
35
35
35
Види підготовки для здобуття ПТО
5.
5
3
35
28
0
0
0
1
6
6
12
12
6
6
12
12
35
28
35
28
36
381
108
108
0
0
270
273
273
0
0
511
222
222
140
140
371
371
0
0
45
70
70
0
12
0
12
12
12
6
6
6
6
6
6
0
35
371
Предмети, що вільно обираються
1 Ділова активність
45
45
9.
Державна підсумкова атестація
70
10.
11.
Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)
Консультації
28
250
12.
Загальний фонд навчального часу (без п.11)
4109
35
0
2
2
1
1
21
0
45
1
0
35
164
35
34
34
34
34
33
35
7
7
35
77
2
7
50
1373
7
35
35
35
34
34
33
34
35
35
7
489
27
381
7
50
1374
14
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
14
117
14
150
28
250
1362
4109

9. Робоча навчальна програма

10. Робоча навчальна програма

це документ, що визначає зміст і обсяг
знань і умінь учнів. У професійно-технічних
навчальних закладах навчальні програми
розробляються фахівцями, що викладають
навчальний курс, на основі типових програм з
урахуванням пропозицій замовників кадрів, з
тих навчальних предметів, що формують
відповідні професії, специфіки професії.
Робочі навчальні програми з загальноосвітніх
предметів розробляються на основі типових
навчальних програм для загальноосвітніх
навчальних закладів з урахуванням специфіки
професії та регіональних компонентів.
Робоча навчальна програма

11. Робочий навчальний план з предмету

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
з предмета «Матеріалознавство»
Професія “Електрогазозварник”
Кваліфікація 2 розряд
Тема
Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
2
1.
Основні відомості про метали і сплави
2.
Властивості металів
4
3.
Залізовуглецеві сплави
6
4.
Зварювальні матеріали
12
Всього:
24
2
2
Робочий навчальний план з предмету

12. Робоча навчальна програма

Тема 1. Основні відомості про метали і сплави
Значення металів для народного господарства. Історія розвитку
металургії.
Класифікація металів і сплавів. Галузі їх застосування. Кристалічні та
аморфні тіла. Особливості будови кристалічних тіл. Процес
кристалізації. Сплави металів. Вплив механічної обробки на розмір
зерен. Методи вивчення структури металів.
Тема 2. Властивості металів
Фізичні властивості металів. Порівняння фізичних властивостей різних
металів, їх значення для зварювальних з’єднань. Хімічні властивості.
Здатність металів до хімічної взаємодії. Значення хімічних
властивостей у різних виробничих умовах.
Випробування металів на статичне розтягування та визначення цим
методом їх властивостей. Залежність міцності металу від хімічного
складу. Ударна в’язкість. Поняття про динамічне навантаження.
Значення ударної в’язкості для зварного з’єднання. Технологічні
властивості металів: зварюваність, ковкість, оброблюваність різанням,
усадка.
Визначення зварювання. Класифікація металів за їх зварюваністю.
Значення зварювання для одержання якісних зварних з’єднань.
Робоча навчальна програма

13. Поурочно-тематичний план

14. Поурочно-тематичний план

складається викладачем чи майстром в/н у
відповідності до робочих навчальних програм.
є документом багаторазового користування.
Поурочно-тематичний план:
Розглядається та схвалюється на засіданні
методичних комісій;
МК рекомендується до затвердження;
Погоджується старшим майстром (для майстрів
в/н)
Затверджується заступником директора.
Поурочно-тематичний план

15. Поурочно-тематичний план

Складання поурочно-тематичного плану починається з
аналізу змісту навчальної дисципліни.
Головна вимога до поурочно-тематичного плану –
відображення динаміки розвитку цілей навчання від уроку до
уроку: ознайомлення, формування, вдосконалення знань,
умінь і навичок.
Поурочно-тематичний план

16. Поурочно-тематичний план

розробляється до початку
занять у відповідності до навчального плану і програми
предмету для визначення системи знань і своєчасної
підготовки занять.
При розробці поурочно - тематичного плану необхідно
визначити обсяг навчального матеріалу, який вивчається на
кожному уроці, встановити внутріпредметні
зв’язки,
вивчити рівень підготовки учнів для засвоєння навчального
матеріалу, проаналізувати міжпредметні зв’язки та зв’язок з
виробничим навчанням, вибрати наочні засоби навчання.
Поурочно-тематичний план

17. Поурочно-тематичний план

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з предмету “Інформатика”

уроку

уроку
теми
Тема
К-сть
годин
на тему
Домашнє завдання
(вказати підручник)
Н.В.Морзе, В.П. Вембер
Інформатика, 10 клас
1
1
2
2
Тема №1.
Програмні засоби навчального призначення
Програмні засоби навчання профільного
предмету
Практична робота №1
3
3
Навчання в Інтернет. Веб-енциклопедії
Р.1. с.8-11
4
4
Програмні засоби навчання іноземних мов
Р.1. с.11-18
1
Тема 2.
Текстовий редактор
Поняття про шаблон документу
5
4
Р.1. с.5-6
Р.1. с.6-8
11
Р.3. с.193-196
Поурочно-тематичний план

18. План уроку

19. План уроку

теоретичного навчання є особистим робочим
документом викладача і складається ним за довільною формою
відповідно до робочої навчальної програми та поурочнотематичного плану з дотриманням педагогічних та
методичних вимог. За умови проведення уроків у
паралельних групах викладач може складати один план уроку,
але слід враховувати особливості проведення уроку в різних
групах.
План уроку – обов’язковий документ.
План уроку

20. План уроку

складається відповідно до
типу уроку:
Урок вивчення нового матеріалу (розповідь, лекція,
бесіда, кіно, екскурсія);
Урок закріплення і удосконалення нових знань, умінь,
навичок (лабораторно-практичні заняття,
самостійна робота, вправа, семінар, бесіда);
Урок узагальнення і удосконалення нових знань, умінь,
навичок (ділова гра, конкурс, конференція, аналіз
конкретних ситуацій);
Контрольно-перевірочний урок (контрольна робота,
опитування, залік, іспит, анкетування, конкурс,
ділова гра);
Комбінований урок (використовуються елементи
деяких попередніх видів уроку).
План уроку

21. План уроку

Схема
взаємозв'язку дидактичної структури і
методичної підструктури уроку:
1.
2.
3.
4.
5.
Організаційна частина;
Актуалізація знань;
Формування нових знань;
Застосування знань, формування вмінь і навичок;
Підведення підсумків.
План уроку

22. План уроку

Структура уроку вивчення
нового матеріалу:
1. Організаційна частина;
2. Актуалізація знань;
3. Формування нових знань;
5. Підведення підсумків.
План уроку

23. План уроку

Урок закріплення і удосконалення нових
знань, умінь, навичок:
1. Організаційна частина;
2. Актуалізація знань;
4. Застосування знань, формування вмінь і навичок;
5. Підведення підсумків.
План уроку

24. План уроку

Урок узагальнення і удосконалення
нових знань, умінь, навичок:
1. Організаційна частина;
2. Актуалізація знань;
5. Підведення підсумків.
План уроку

25. План уроку

Контрольно-перевірочний урок:
1. Організаційна частина;
2. Актуалізація знань;
5. Підведення підсумків.
План уроку

26. План уроку

Комбінований урок:
1.
2.
3.
4.
5.
Організаційна частина;
Актуалізація знань;
Формування нових знань;
Застосування знань, формування вмінь і навичок;
Підведення підсумків.
План уроку

27. План уроку

Дидактичні вимоги до структури
уроку:
Структура уроку повинна відображати логічну
послідовність всіх кроків навчання;
Кількість структурних елементів на уроці повинна
бути оптимальною;
Тривалість кожного структурного елементу
залежить від його, змісту і ролі у досягненні
основної дидактичної мети уроку;
Структура уроку повинна бути гнучкою: викладач
має можливість змінити структуру уроку в
залежності від ситуації;
Зміст кожного структурного елементу повинен
бути логічним, доступним і посильним.
План уроку

28. Визначення цілей і задач уроку:

Навчальну - домогтися міцного засвоєння системи
знань, основних ідей та методів науки, її досягнень,
сформувати вміння , пояснювати факти на підставі
причинно-слідчих зв’язків, закономірностей;
Розвиваючу – сприяти розвитку мови, мислення,
пам’яті, сприйняття, уяви, спостережливості, активності й
самостійності учнів, сформувати у них способи пізнавальної
діяльності, прививати уміння і навички навчальної роботи,
узагальнені пізнавальні уміння.
Виховну – сприяти формуванню наукового світогляду,
здійснювати сумлінне, естетичне і трудове виховання,
розвивати навички індивідуальної і колективної праці.
Визначення цілей і задач уроку:

29. Приклади навчальної мети уроку

1 урок вивчення нового матеріалу:
сформувати в учнів поняття про...
пояснити учням сутність ...
познайомити учнів з будовою ....
сформувати в учнів знання про взаємодію ....
2 Урок закріплення і удосконалення нових
знань
закріпити знання учнів ....
повторити з учнями матеріал .....
поглибити знання учнів .....
узагальнити , систематизувати та закріпити знання
учнів з теми ....
3. Контрольно-перевірочний урок:
перевірити засвоєння учнями основних понять ...
підвести підсумки ....
проконтролювати рівень засвоєння учнями вмінь по
застосуванню отриманих знань з теми ....
Приклади навчальної мети уроку

30. План уроку

Актуалізація знань.
Основною метою цього структурного елементу є
підготовка учнів до наступного сприйняття
нової навчальної інформації.
Послідовність проведення:
- Повідомлення теми програми і уроку;
- Цільова установка, мотивація (практичне застосування
набутих знань);
- Перевірка знань, умінь за матеріалами попередніх
уроків;
- Пояснення характеру та призначення наступної роботи
учнів на уроці.
План уроку

31. Мотивація

Мета цього етапу – сфокусувати увагу учнів на проблемі й
викликати інтерес до обговорюваної теми.
Мотивація є своєрідною психологічною паузою, яка дає
можливість учням усвідомити, що і навіщо вони зараз
робитимуть. Без винекнення цього внутрішнього стану у учня:
мотивів учіння і мотивації навчальної діяльності – не
може бути ефективного пізнання.
Мотивація

32. План уроку

Формування нових знань
Послідовність проведення цього структурного
елементу:
Повідомлення нової навчальної інформації із залученням
дидактичного забезпечення;
показ нових прийомів та засобів розумової і практичної
діяльності учнів для застосування нових знань;
Повідомлення даних передового досвіду за темою уроку;
Опитування учнів з метою перевірки засвоєння ними нової
інформації;
Пробне виконання учнями нових прийомів та засобів
розумової і практичної діяльності;
Відповідь на запитання учнів
План уроку

33. План уроку

Застосування знань, формування вмінь і
навичок:
Видання завдання для самостійної роботи;
Пояснення послідовності їх виконання;
Перевірка правильності виконання учнями вправ;
Перевірка вмінь і навичок користування учнями обладнанням;
перевірка та оцінка робіт учнів.
План уроку

34. План уроку

Підведення підсумків:
Основна мета: на основі досягнень і недоліків показати учням,
чому вони навчилися, рівень їх усвідомленості і творчої
активності.
Аналіз практичної діяльності учнів у застосуванні нової
інформації, що навчалися на уроці;
Аналіз причин типових помилок учнів та засобів їх усунення;
Повідомлення та обґрунтування оцінок, отриманих учнями на
уроці;
Видача домашнього завдання з інструкцією про засоби його
виконання.
План уроку

35. План проведення лабораторно-практичної роботи

відображає
короткий зміст, порядок організації і виконання роботи та,
при
необхідності,
графік
переміщення
учнів
за
навчальними місцями. З метою забезпечення ефективної
організації лабораторно-практичних занять викладачем
розробляються
інструктивно-технологічні
картки, де вказуються мета, зміст і послідовність
виконання учнями завдань, перелік інструментів,
обладнання і матеріалів, правила безпеки праці під
час
виконання
роботи,
контрольні
питання
самоперевірки.
План проведення лабораторно-практичної
роботи

36. Комплексне методичне забезпечення

Це розробка і створення оптимальної системи навчальнометодичної документації і засобів навчання, необхідних для
повного і якісного навчання професіям у термін, що визначено
навчальним планом.
В ПТНЗ складається певна система оформлення паспортів
комплексного методичного забезпечення.
Комплексне методичне забезпечення

37. Паспорт комплексного методичного забезпечення

- це
документ, в якому відображена система навчальнометодичної документації і засобів навчання з предмета.
КМЗ предмета вміщує:
Навчальну документацію ( навчальний план, навчальну
програму, поурочно-тематичний план, план уроку);
Навчально-методичну літературу.
Засоби навчання для учнів (довідники, креслення,
керівництво для виконання практичних робіт, комплекти
інструкційно-технологічної документації);
Дидактичні засоби (наочні посібники, технічні засоби
навчання, дидактичні матеріали для учнів, засоби для
контролю знань та вмінь);
Навчальне обладнання.
Паспорт комплексного методичного
забезпечення

38. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

На основі типових критеріїв оцінювання навчальних
досягнень учнів викладач розробляє критерії
оцінювання з предмета за рівнями:
1 рівень – початковий;
2 рівень – середній;
3 рівень – достатній;
4 рівень – високий.
Критерії оцінювання
навчальних досягнень учнів

39. БАЖАЮ УСПІХУ В РОБОТІ

Думай про успіх,
уявляй собі успіх,
і ти пустиш у хід
силу, що здійснює
бажання.
Н.Піл
БАЖАЮ УСПІХУ В РОБОТІ

40. Використані джерела

Наказ №419 “Положення про організацію навчальновиробничого процесу у ПТНЗ”;
С.В.Зіміна Система планування роботи викладача, ПТУ №1
м.Житомир
Н.П. Волкова “Педагогіка”
О.Пометун, Л.Пометун “Сучасний урок”;
Шевчук С.С. “Урок теоретичного навчання у ПТНЗ” (методичні
рекомендації) Донецький ІПДО ІПП;
http://mvpukiev-43.narod.ru/master_ua.html
Використані джерела
English     Русский Rules