Герби України
Тризуб
Військо Запорозьке
Українська Народна республіка
Українська держава(1918)
Західноукраїнська Народна Республіка
Кубанська народна республіка
Карпатська Україна
Радянська Україна
Визвольний рух 1930-1950
Незалежна Україна
1.53M
Category: lawlaw

Герби України

1. Герби України

Держа́вний Герб Украї́ни — герб держави
Україна, один із чотирьох її офіційних символів
поряд з прапором, гі́мном і Конституцією.
Складається з Малого і Великого гербів. Наразі
використовується лише Малий, що був
затверджений 19 лютого 1992 року. Великий
герб України існує у вигляді законопроекту.
Центральною геральдичною фігурою обох
гербів є тризуб Володимира І Святого, великого
князя київського, володаря Русі. Окрім цього,
згідно з Конституцією України, елементом
Великого герба мусить бути герб Війська
Запорозького

2. Тризуб

Три́зуб (варіант - Тризу́б) —
українське національне
знамено у формі золотого
тризубця особливої форми на
синьому полі; у минулому —
герб князів Рюриковичів і
Київської держави.
З найдавніших часів тризуб
шанується як магічний знак, свого
роду оберіг. Це зображення
археологи зустрічали у багатьох
пам'ятках культури, датованих
першими століттями нашої ери.
Відомий серед народів Сходу і
Середземномор'я з найдавніших
часів, на українських землях з II ст.
Існує до 30 теорій походження і
значення тризуба (сокіл, якір,
символ триєдинства світу тощо).
За часів Київської Русі тризуб був
родовим знаком Рюриковичів.
Його зображення археологи
знаходять на монетах, печатках,
посуді, цеглі, настінних розписах.

3. Військо Запорозьке

Лицар із самопалом
Запорожець з самопалом.
Першим оригінальним
українським гербом, відомим з
16 століття, був лицар із
самопалом, герб Війська
Запорозького. Вперше він
фіксується на печатці 1592 року.
На ній зображено вояка з
мушкетом, символ Війська. За
легендою 18 століття, поява цього
гербу позв'язувалася із
військовою реформою короля
Речі Посполитої Стефана Баторія.[

4. Українська Народна республіка


Революційні події 1917 року
відродили українську державність і
поставили на порядок денний
питання державного герба України.
Але лише проголошення
незалежності УНР спонукало творців
української держави перейти до
конкретних заходів герботворення.
Саме тоді, у листопаді 1917 р. за
ініціативою Генерального секретаря
освіти було створено геральдичноПроекти герба 1917 р.
прапорну комісію на чолі з Д.
25 лютого 1918 року в Коростені Українська
Антоновичем.
Центральна Рада прийняла Тризуб за герб УНР.
На це рішення вплинуло зокрема те, що тризуб
набув популярності в країні, оскільки його було
зображено на нововведених у грудні 1917 року
карбованцях.[8] 22 березня 1918 було
встановлено малюнки великого та малого
державних гербів, за проектом В.
Кричевського.

5. Українська держава(1918)

29 квітня 1918 року, з приходом до влади
гетьмана Павла Скоропадського, перед
керівництвом новоутвореної Української
Держави постало питання вироблення
нової державної символіки.
Розробка великої Державної Печатки та
Державного Герба Української Держави
1918 року була доручена українському
художнику Георгію Нарбуту.
На середину листопада 1918 року митець
підготував проект Державного Герба. Він
був складений на основі національної
символіки гетьманської держави Війська
Запорозького 18 століття. В центрі синього
восьмикутного щита розміщувався
обернений праворуч козак.
29 листопада цей проект затвердили як
офіційний Державний Герб Української
Держави.

6. Західноукраїнська Народна Республіка

за старим правописом: ЗахідноУкраїнська Народня Республіка;
ЗУНР) — українська держава, що
існувала протягом 1918 — 1919
років на території Західної України
зі столицею у Львові. Постала
після Першої світової війни в
результаті розпаду АвстроУгорщини.
Проголошена 19 жовтня 1918
року. Охоплювала територію
заселену українцями — Галичину,
Буковину й Закарпаття. 1
листопада атакована Польщею за
підтримки країн Антанти,
насамперед Франції. 22 січня 1919
року об'єдналася з Українською
Народною Республікою,
отримавши назву Західна Область
Української Народної Республіки
(ЗОУНР). Ліквідована 18 липня
1919 року в ході українськопольської війни. Розділена між
Польщею, Румунією і
Чехословаччиною. До 15 березня
1923 року уряд ЗУНР перебував у
еміграції.

7. Кубанська народна республіка

• Кубанське козацьке
військо постало 1860 року
злиттям Чорноморського
козацького війська зі
західною частиною
Кавказького Козацького
Лінійного Війська, котре
переважно складалося з
донських козаків.
• Герб Кубанської області,
було затверджено 31
січня (12 лютого) 1874
року:

8. Карпатська Україна

Закарпаття (Пудкарпатська
Русь, Закарпатська Русь,
Закарпатська Україна) —
історико-географічний край
на південному заході
України. Приблизно
збігається з територією
сучасної Закарпатської
області.
1939 року населення
Закарпаття проголосило
незалежність держави
Карпатська Україна.
Державний герб республіки
був затверджений 15
березня 1939 року в Хусті.
Ним став старий герб
Підкарпатської Русі, перша
синя смуга якого була
увінчана Володимира
Великого з хрестом на
середньому зубі.

9. Радянська Україна

Опис першого герба УСРР було
закріплено в Конституції 1919 року
(ст. 34). Герб був повністю
тотожний гербу РСФРР: на
червоному полі золоті серп і молот
на тлі променів висхідного сонця,
щит оточувало колосся пшениці,
знизу розташовувалася стрічка з
девізом «Пролетарі всіх країн,
єднайтеся!» на російській і
українській мовах.
1929 року герб зазнав видозмін:
гасло «Пролетарі всіх країн
єднайтеся» залишилося лише
українською мовою.

10. Визвольний рух 1930-1950

Тризуб ОУН-М
1929 — 2010
Хрест з тризубом ОУН-Б
1940 — 1958

11. Незалежна Україна

• 19 лютого 1992 року
Верховна Рада України
затвердила своєю
постановою Державний
герб незалежної України.
Ним став золотий тризуб на
синьому щиті —
національний символ
українців часів визвольних
змагань 20 століття. Проект
герба, затверджений
Верховною Радою, був
розроблений групою
українських геральдистів —
Андрієм Гречило, О.
Коханом та І. Турецьким.
Малий герб
Проект
Великого Герба
15 липня 2009 року Кабмін
затвердив проект Великого
Державного Герба України.
English     Русский Rules