МОЛОДЬ – МАЙБУТНЄ!
Політична культура – це?
Які ознаки політичної культури українського суспільства?
Структура політичної культури
Функції політичної культури:
2 блок Особливості формування політичної культури молоді
Характерні риси політичної культури української молоді
Вплив на політичну культуру української молоді
Суб’єкти впливу на політичну культуру молоді
Критерії виміру політичної культури
Рівень політичної культури української молоді
Дякую за увагу!
3.92M
Category: policypolicy

Політична культура української молоді

1. МОЛОДЬ – МАЙБУТНЄ!

2. Політична культура – це?

3. Які ознаки політичної культури українського суспільства?

4. Структура політичної культури

Політичні знання
Політична свідомість
Політичні дії

5. Функції політичної культури:

• Пізнавальна
• Інтеграційна;
• Комунікативна;
• Комунікативна;
• Виховна;
• Регулятивна;
• Мобілізаційна;
• Нормативноціннісна;

6. 2 блок Особливості формування політичної культури молоді

7. Характерні риси політичної культури української молоді

Правовий нігілізм
Заідеологізованість
мислення
Низька
управлінська
компетентність
Підданські
відносини до
влади
Нерозвиненість
громадянських
позицій
Очікування допомоги

8. Вплив на політичну культуру української молоді

ДОПОМОГА
Цілеспрямована
політика

9. Суб’єкти впливу на політичну культуру молоді

10. Критерії виміру політичної культури

11. Рівень політичної культури української молоді

12.

13. Дякую за увагу!

English     Русский Rules