Українська національна ідея
Національна ідея
Специфіка сучасної української національної ідеї
Духовність.
Незалежна держава
Соборність
Особливості формування та розвитку української національної ідеї.
Науковці (Одохівська І.О., Шевченко В.Л.)
Дослідниця О.Забужко
Національну ідею засобами художньої творчості осмислює Т.Г.Шевченко
Висновок
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
872.50K
Categories: policypolicy lawlaw

Українська національна ідея

1. Українська національна ідея

Виконала
Студентка 2 курсу
Факультету СПП
Ніколаєнко Аліна

2. Національна ідея

— це інтелектуально окреслені, тобто свідомо і
чітко сформульовані духовні основи буття етносу —
його автентичності, цілісності, історичної
спрямованості, сенсу життя та місця поміж інших
народів.

3. Специфіка сучасної української національної ідеї

Духовність як основа життя етносу;
Незалежна держава;
Соборність.

4. Духовність.

Мова йде про те, що підґрунтям української державності (посправжньому), а також ролі України в об’єднаній Європі може
виступати християнська духовність. Україні на відміну від
матеріально багатих держав світу (але з тими негативними
проявами в духовній сфері, про які ми згадували у вступі) не
було притаманним, та й не буде — дивувати світ значними
матеріальними статками. Осередок духовності, оберіг вищих
духовних цінностей, які Україна накопичила протягом століть,
— ось наша місія в новому столітті. Україна є батьківщиною
християнської віри у Східній Європі. Вона — етнічний
осередок слов’янської раси; вона, вважають, надала світові й
високу орачеву технологію (тверду пшеницю) і сакральні
(священні) основи європейської духовності. І вже на власному
досвіді ми зараз переконуємося, що без духовності неможливо
побудувати справжню державу, а також мати нормальну
економіку.

5. Незалежна держава

Освіченому українцеві не треба пояснювати, що є
споконвічним “болем” українського народу. Мова йде
про правову, цивілізовану, демократичну державу (все
інше суперечить менталітетові нації).

6. Соборність

Важливий та непростий “чинник” української
національної ідеї. Це наріжний камінь існування
власне поняття “Україна”. Чи це терени та етнічна
спільність у межах 5-7 західних областей, чи то велика
нація “від Дону до Сяну”, спроможна побудувати
сучасну цивілізовану державу? Шкода, що сьогодні
лише менша частка українців цінує свято національної
єдності — День соборності 22 січня. Хоча саме це і є
ознакою “справжньої” України як великої європейської
держави. Для щирого українця у тому немає
альтернативи: бо це є його ідеєю, покликанням його
душі.

7. Особливості формування та розвитку української національної ідеї.

Вперше термін “українська ідея” в українській літературі
ввів П.Куліш. Однак це поняття існувало з давніх часів:
українці мріяли про волю, що ототожнювалась зі
справедливістю. Поступово романтична націотворча
культура виробила національний ідеал – справедливий
життєустрій, і сформулювала національну ідею. Процес
об’єктивації національної ідеї довготривалий, і, як правило,
дослідники виділяють три етапи розвитку: академічний;
культурно-просвітницький; політичний.

8. Науковці (Одохівська І.О., Шевченко В.Л.)

Виділяють п’ять стадій розвитку національної
ідеї в Україні:
генетично-етнічну стадію перед національного;
культурно-просвітницьку;
стадія самоусвідомлення, “активного творення
власного національного життя”;
національне відродження, орієнтоване на будівництво
національної ідентичності;
сьогодення – політичне самовизначення.

9. Дослідниця О.Забужко

Виділяє дві фази національної ідеї:
перша фаза національного месіанства,
а точніше – “інфантильна”;
друга – секулярна

10. Національну ідею засобами художньої творчості осмислює Т.Г.Шевченко

Саме він у своїх творах показав взаємозв’язок минулого
і сучасного, спробував окреслити обрії майбутнього.
Поет був переконаний, що духовно український народ
не перетворився на раба, що він зберіг свою
самобутність, яка закладена в традиції.

11. Висновок

Україна не може існувати без національної
ідеї. Країна без такої ідеї – як людина без
принципів і цілей, без розуміння того, що
добре, а що ні, що і як вона хоче досягти.

12. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Киричук О. В. Ментальність: сутність, функції, генеза //
Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості:
Тези доп. та матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — К.;
Луцьк, 1994. — С. 7–20.
Льовочкіна А. М. Етнопсихологія: Навч. посіб. — К.:
МАУП, 2002.
Оксана Забужко. Філософія української ідеї та
європейський контекст: франківський період.К.:Факт,2006р. ISBN 966-359-106-4
English     Русский Rules