446.50K
Category: historyhistory

Розвиток провідних країн світу у XIX - початок XX століття

1.

2.

Остання третина XIX ст. - початок XX
ст. характеризувалися подальшим
розвитком у провідних країнах
світу індустріального
суспільства, яке у вказаний період
переживало період
індустріалізації - створення
великої машинної індустрії, що
виготовляє машини та обладнання і
є базовою для подальшого
розвитку промисловості

3.

Створення великої машинної індустрії
призвело до концентрації виробництва і
до народження нових форм виробничих
об'єднань - монополій
Монополія - це встановлення
підприємцем або групою підприємців
контролю над однією чи кількома
галузями виробництва з метою
збільшення прибутків і ліквідації
конкуренції.

4.

Основними формами монополістичних
об'єднань стали: картелі, синдикати,
трести й концерни
Картель – це об'єднання підприємств однієї
галузі.
Синдикат – це об'єднання підприємств, що
виробляють однорідну продукцію.
Трест – це об'єднання підприємств, які
втрачають будь-яку самостійність. Власники
підприємств отримують акції на суму
внесеного паю.
Концерн – це об'єднання підприємств різних
галузей господарювання

5.

У розвитку сільського господарства
чітко визначилися два напрями, два
варіанти господарювання:
фермерський, що яскраво проявився у
США й Канаді, та прусський (еволюція
поміщицького господарства- Росія,
Німеччина,Австрія).

6.

Імперіалізм - це найвища та остання стадія
капіталізму, коли особливо посилюється
нерівномірність розвитку держав і зростає
їхня агресивність
• поєднання вільної конкуренції та
монополії;
злиття промислового і банківського
капіталу та утворення фінансової
олігархії;
переважний вивіз капіталу;
економічний поділ світу;
територіальний поділ світу.

7.

8.

І Інтернаціонал
( 1864 – 1876 рр.)
ІІ Інтернаціонал
( 1889 – 1914 рр.)
Економічне визволення
пролетаріату,шляхом
політичної боротьби,
об'єднання світового
пролетаріату,пропаганда
революційних ідей
Пропаганда соціалізму,
вдосконалення методів
боротьби, встановлення
зв'язків між політпартіями
країн.
Підготував основу
для створення
політичних партій
Розкол соціалдемократичного руху
на революційний і
поміркований
Друга половина ХІХ століття стала часом зростання
чисельності пролетаріату, який переходить до
політичної боротьби за свої права

9.

Учасники Базельського конгресу І-го Інтернаціоналу 1869 р.

10.

Брюссельський конгрес 2-го Інтернаціоналу (1891)
English     Русский Rules