Тема 4: Утвердження індустріального суспільства в провідних державах світу
Мета уроку
План
Економічне піднесення країни
Зростання впливу великих корпорацій
Розвиток сільського господарства
Політичне життя
Становлення антимонопольного законодавства
Панувала расова і національна дискримінація
Суфражизм
Робітничий рух в США
Узагальнення уроку
Домашнє завдання
3.00M
Category: historyhistory

Утвердження індустріального суспільства в провідних державах світу

1. Тема 4: Утвердження індустріального суспільства в провідних державах світу

• Одинадцяте березня
• Класна робота
• Урок 4: США у 1871-1900 рр.

2. Мета уроку

• Охарактеризувати завершення індустріального
суспільства в США
• Висвітлити політичний та економічний розвиток
США цього часу
• Схарактеризувати антитрестівське законодавство,
расову політику, політику сегрегації та робітничий
рух
• Поглибити навички складання узагальнюючі
таблиці, розвивати навички логічного мислення

3. План

1. Економічне піднесення країни, зростання впливу
великих корпорацій.
2. Політичне життя, становлення антимонопольного
законодавства.
3. Расова політика, юридичне оформлення сегрегації
на Півдні.
4. Робітничий рух

4. Економічне піднесення країни

Остання третина XIX ст. характеризувалася
небувалим піднесенням американської економіки.
У 1871-1900 рр. національний доход США
збільшився в 5 разів, а національне багатство
країни - у 7 разів. На початок XX ст. США
виробляли понад третину світової промислової
продукції, залишивши далеко позаду інші
індустріальні країни.

5.

Основні фактори швидкого економічного розвитку США
Ліквідація плантаційного
рабства, розвиток
фермерського господарства
Наявність величезних
природних багатств
Швидке освоєння нових
територій
Протекціонізм
Зростання
внутрішнього ринку
Раціоналізація
виробництва, висока
продуктивність праці
Нагромадження
капіталу
Незначні витрати на
оборону країни
Зростання імміграції та
чисельності населення

6.

Причини швидкого зростання
промислового виробництва
• Ліквідовано рабство, яке гальмувало розвиток
ринкових відносин;
• Постійний потік емігрантів;
• Будівництво залізниць і багатьох підприємств
зумовило утворення внутрішнього ринку збуту
промислових товарів;

7.

• Освоєння нових земель, роздача гомстедів
• Відбувся приплив капіталів з європейських країн;
• Наявність природних ресурсів: нафти, заліза,
деревини, вугілля і т.д.
• На території США після 1865 року не було війн;
• Великий потік кваліфікованих робітників з
Європи;

8. Зростання впливу великих корпорацій

Акціонерні компанії, великі підприємства становили 67%.
У США налічувалося 445 капіталістичних монополій
трестівського типу (20,3 млн. доларів). США називала
“класичною країною трестів”.

9.

Нафтовий трест Рокфеллера виробляв 90%
нафтопродуктів, металургійний трест Моргана
виплавляв 66% сталі.

10.

У 1901 р. Дж.
Морган придбав в Е.
Карнегі за 490 млн
дол. акції
металургійних
підприємств та
створив могутню
«Сталеву
корпорацію», яка
контролювала 44 %
національної
виплавки чавуну і
66 % сталі.
США за темпами
економічного
розвитку стала
провідною країною
світу.

11.

Зростання промислового
виробництва проходило
водночас із
концентрацією і
централізацією капіталу.
Відбувалася
концентрація
виробництва. Великі
корпорації становили
2,2 % від загальної
кількості підприємств,
але виробляли половину
промислової продукції

12. Розвиток сільського господарства

1. Роздача ще не заселених земель (гомстедів).
2. Розвинений внутрішній ринок для збуту
продукції. США вивозили хліб до Європи
3. Широке використання праці наймитів, машин і
штучних добрив.

13.

Фермер - власник ферми, приватного
сільськогосподарського підприємства на
власній земельній ділянці.
Великі
фермерські
господарства
Дрібні
фермерські
господарства
Всього
Мали землі
18%
60%
57%
17%

14.

15. Політичне життя

Карикатура на двопартійну
систему США (слон –
символ Республіканської
партії; осел – символ
Демократичної партії)
Державний устрій у США
залишався незмінним. Тип
правління - президентська
республіка.
Наявність двох партій :
- Республіканська (заснована
у 1854 році.,захищала
інтереси великих монополій.
Виступала за “ свободу
підприємництва ”)
- Демократична ( заснована у
1828 році.,захищала
інтереси народу.)
Наприкінці ХІХ ст. обидві
партії представляли інтереси
монополістичного капіталу.

16.

За визнанням американської газети “ виборча
система США була роз’їдена грошима ,які
використовували для того , щоб торгувати
депутатами ”. Виборча кампанія 1896 р.
коштувала 16 млрд. доларів.

17. Становлення антимонопольного законодавства

1890 р. конгрес США прийняв
антимонопольний закон
Шермана. За цим законом :
- заборонялось обмеження
торгівлі
- монопольні об’єднання
оголошувалися поза законом.
- кожна особа чи організація ,
які завдавали шкоди майну
іншої особи або організації ,
притягувалися до суду чи
штрафу
Він став першим кроком в
антитрестівському русі.

18. Панувала расова і національна дискримінація

Расизм – сукупність
антинаукових
концепцій , основу
яких становлять
положення про
фізичну і психічну
нерівноцінність
людських рас які
поділяються на “
вищі “ і “ нижчі ”
(неповноцінні) і
перші повинні
панувати над
другими .

19.

Дискримінація
– навмисне
обмеження або
позбавлення прав
певних категорій
громадян за їхньою
расовою або
національною
належністю ,
політичними або
релігійними
переконаннями .
Сегрегація –
расове розмежування
білого населення від
негрів та корінного
населення –
індіанців.

20.

У південних штатах
продовжувала діяльність
терористична організація
Ку- клукс – клан , яка
вчиняла погроми і вбивства
. Тисячі негрів ставали
жертвами расистських банд
Ку – клукс -клан
Існував суд Лінча – самосуд
над неграми .
Тільки в 1882 році, було
лінчовано 235 осіб.
Прапор клану

21. Суфражизм

Суфражи́зм —рух
за виборчі права
жінок. Жінки
активно включалися
у страйкову боротьбу
за свої виборчі
права.Утім виборче
право для жінок було
введено лише в
першій третині ХХ
століття (1920 р.)
Розповсюдження
американьської
суфражистської газети

22. Робітничий рух в США

Травень 1886 р.- масові страйки робітників в
Чикаго.
Згодом 1 травня стало в усіх країнах днем
боротьби за восьмигодинний робочий день і
демонстрацією міжнародної солідарності
трудящих.

23.

Соціальні реформи – зміни в законодавстві
,проведені урядовою владою,для деякого
поліпшення становища трудящих.
Страйк - форма боротьби робітників за свої
права .
Припинення роботи аж до задоволення вимог
економічного чи політичного характеру.

24. Узагальнення уроку

• На кінець ХІХ ст. США стали провідною
індустріальною державою світу,а зростання
воєнно-економічного потенціалу дозволило
перейти до здійснення активної зовнішньої
політики
• Наслідок активізації суспільних рухівутворення профспілок, надання права
голосу жінкам,перші успіхи у боротьбі
проти расової сегрегації.

25. Домашнє завдання

• Опрацювати §25 та конспект
• Виконайте завдання 3-5 після параграфа
письмово
• ДОДАТКОВО: порівняти через узагальнюючу
таблицю робітничий рух у США та у Європі.
English     Русский Rules