ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
pǐn cháng fàn cài 品尝仮菜 Тамақ дәмін тату
Суретпен көрсетілген сөздер
Cháng yòng jù xíng 常 用 句 型 Көп қолданылатын сөйлем үлгілері wǒ bù xǐ huan chī là de 我不喜欢吃辣的 Ащы тамақты ұнатпаймын
Cháng yòng jù xíng 常 用 句 型 Көп қолданылатын сөйлем үлгілері yǒu diǎn er xián 有点儿咸 Тұзы татыңқырап кетіпті
0.98M
Category: lingvisticslingvistics

Тамақ дәмін тату. Суретпен көрсетілген сөздер

1. ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет : Шығыстану
Автор аты-жөні: Абдулла Арайлым

2. pǐn cháng fàn cài 品尝仮菜 Тамақ дәмін тату

3. Суретпен көрсетілген сөздер

zhuā fàn
抓饭
палау
hóng chá
红茶
Қызыл шай

4.

kǎo ròu
烤肉
кәуап
miàn bāo
面包
нан

5.

nǎi yóu
奶油
Сары май
shā lā
沙拉
салат

6.

Cháng yòng jù xíng

用 句 型
Көп қолданылатын сөйлем үлгілері
nǐ xiǎng chī diǎn er shén me?
你想吃点儿 什么
Тәбетіңіз неге тартады?

7. Cháng yòng jù xíng 常 用 句 型 Көп қолданылатын сөйлем үлгілері wǒ bù xǐ huan chī là de 我不喜欢吃辣的 Ащы тамақты ұнатпаймын

8. Cháng yòng jù xíng 常 用 句 型 Көп қолданылатын сөйлем үлгілері yǒu diǎn er xián 有点儿咸 Тұзы татыңқырап кетіпті

9.

duì huà
对 话
Диалог
bā tè ěr: nǐ xiǎng chī diǎn er shén me
把特 尔: 你 想 吃 点 儿 什么
Батыр: Тәбетіңіз неге тартады?
Mǎ dí nà:suí biàn, bù là jiù xíng
玛 迪 娜: 随 便, 不 辣 就 行。
Мәдина: Бәрібір, ащы болмаса
болғаны

10.

bā tè ěr: nà yào liǎng pán zhuā fàn hè liǎng fèn suān nǎi
ba 。
巴 特 尔: 那 要 两 盘 抓 饭 和 两 份 酸 奶 吧。
Батыр: Онда екі палау және екі айран беріңіз.
Mǎ dí nà :wǒmen zài diǎn jǐ chuàn kǎo ròu zěn me yàng
玛 迪 娜: 我们 再 点 几 串 考肉, 怎么 样
Мәдина: Шашлықтан да бірнеше істік алдырсақ
қайтеді?
bā tè ěr:
巴 特 尔: 行
Батыр: Жарайды.

11.

bā tè ěr: suān nǎi zěn me yàng
巴 特 尔: 酸 奶 怎么样
Батыр: Айранға қалайсың
Mǎ dí nà :fēi cháng hǎo hē 。
玛 迪 娜: 非 常 好 喝。
Мәдина: Өте дәмді екен

12.

bā tè ěr: zhuā fàn ne
巴 特 尔:抓 饭 呢?。
Батыр: Палау ше?
Mǎ dí nà :yě bù cuò jiù shì yǒu diǎnr
xián
玛 迪 娜: 也 不 错, 就 是 有 点 儿 咸。
Мәдина: Ол да дәмді екен, тек сәл
тұзды.

13.

bǔ chōng cí yǔ
补充词语
Толықтама сөздер
无烟区
马奶子
啤酒
黄油

番茄酱


胡椒


wúyān qū
huángyóu
guō
fān qié jiàng
yán
táng
hújiāo
tāng
suān
English     Русский Rules