pǐn cháng fàn cài 品尝仮菜 Тамақ дәмін тату
Суретпен көрсетілген сөздер
wǒ bù xǐ huan chī là de 我不喜欢吃辣的 Ащы тамақты ұнатпаймын
yǒu diǎn er xián 有点儿咸 Тұзы татыңқырап кетіпті
bā tè ěr nǐ xiǎng chī diǎn er shén me 把特 尔
0.96M
Category: lingvisticslingvistics

Тамақ дәмін тату

1. pǐn cháng fàn cài 品尝仮菜 Тамақ дәмін тату

2.

• 抓饭 zhuā fàn hóng chá kǎo ròu miàn bāo nǎi
yóu
• 红茶
• 烤肉
• 面包
• 奶油

3. Суретпен көрсетілген сөздер

zhuā fàn
抓饭
палау
hóng chá
红茶
Қызыл шай

4.

kǎo ròu
烤肉
кәуап
miàn bāo
面包
нан

5.

nǎi yóu
奶油
Сары май
shā lā
沙拉
салат

6.

nǐ xiǎng chī diǎn er shén me?
你想吃点儿 什么
Тәбетіңіз неге тартады?

7. wǒ bù xǐ huan chī là de 我不喜欢吃辣的 Ащы тамақты ұнатпаймын

8. yǒu diǎn er xián 有点儿咸 Тұзы татыңқырап кетіпті

9. bā tè ěr nǐ xiǎng chī diǎn er shén me 把特 尔

English     Русский Rules