Пошуково – дослідницька робота на тему: Лікарські рослини - поряд
Актуальність теми :
Науковий апарат
Вступ Лікування травами – одна із провідних ланок народної медицини – має декілька основних напрямків: китайська медицина,
Фіточай
Аромотерапія
480.57K
Category: biologybiology

Лікарські рослини - поряд

1. Пошуково – дослідницька робота на тему: Лікарські рослини - поряд

Роботу виконала
Ярова Дар’я
учениця 10 –а класу
Миколаївської гімназії № 4
Науковий керівник
Божко Ірина Юріївна
вчитель біології
Миколаївської гімназії № 4

2. Актуальність теми :

ВАЖЛИВОЮ ОСОБЛИВІСТЮ ЛІКАРСЬКИХ
РОСЛИН Є ТЕ, ЩО ВОНИ ШВИДШЕ
ВКЛЮЧАЮТЬСЯ В БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ
ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ,НІЖ ХІМІЧНІ, ЧУЖІ
ДЛЯ ОРГАНІЗМУ СИНТЕТИЧНІ ЗАСОБИ.
ПЕРЕВАГА НА СТОРОНІ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
ЩЕ Й В ТОМУ, ЩО ВОНИ НА ВІДМІНУ ВІД
СИНТЕТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ РІДКО
ВИКЛИКАЮТЬ УСКЛАДНЕННЯ, ОСОБЛИВО
АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ.

3. Науковий апарат


Об’єкт дослідження: Лікарські рослини
Предмет дослідження: Лікувальні властивості лікарських рослин
Мета дослідження:
ЗБАГАТИТИ ЗНАННЯ ПРО ЛІКАРСЬКІ
РОСЛИНИ.
ОЗНАЙОМИТИ З ПРАВИЛАМИ ЗБОРУ
ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН, УМОВАМИ І
ТЕРМІНАМИ СУШІННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ.
ОХАРАКТЕРИЗУВАТИ ОКРЕМІ ВИДИ
ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН.
ОЗНАЙОМИТИ З СУЧАСНИМИ
ДОСЯГНЕННЯМИ В ГАЛУЗІ НАРОДНОЇ
МЕДИЦИНИ (АРОМАТЕРАПІЮ) І ЇЇ
ВПРОВАДЖЕННЯМ В ПРАКТИКУ.

4. Вступ Лікування травами – одна із провідних ланок народної медицини – має декілька основних напрямків: китайська медицина,

східно-індійська медицина,
африканське і європейське траволікування, а також лікарськими рослинами, які
ростуть в Сполучених Штатах Америки. Заслуговує на увагу та обставина, що
розвиток фармакології в нашій країні тісно пов’язаний з вивченням в
експериментальних умовах фізіологічно активних речовин рослинного
походження. Існує поширена думка про нешкідливість застосування лікарських
трав, відсутність побічних ефектів все це привертає до себе увагу батьох.

5.

Завдання
1.
Дізнатися більше про історію лікування травами.
2.
Визначити чим хімічні препарати відрізняються від
лікарських рослин.

6.

Результати виконання першого завдання
У ході дослідження висвітлені факти, що в часи
Гіпократа для лікування людей використовувалось
236 видів рослин. Цілителі ділили рослини за
статевою ознакою:кропива, душиця, конюшина
рахувалися жіночими, які чоловіки повинні
уникати, а полин, дев’сил, безсмертник – чоловічі
рослини.
Визначено, що від хімічних препаратів рослини
відрізняються тим, що ефект з’являється одразу, а
не поступово. Збільшувати дози при лікуванні
травми це те саме, що передозувати таблетками.
Склад лікарських зборів- вищий пілотаж. В одному
зборі може бути від 3 до 24 лікарських рослин
(наприклад, в бальзамі Бітнера).

7.

Завдання
1.
Дізнатися більше про основні вимоги збирання.
2.
Визначити основні процеси сушіння лікарських
трав.

8.

Результати виконання другого завдання
У ході дослідження висвітлені факти, що лікарські рослини
та препарати з них набувають усе більшої популярності.
Щоб використати їх як ліки, потрібно знати не тільки, як і
коли їх збирати, а також як висушувати, щоб вони не
втратили лікувальної дії.
Встановлено, що існує 3 процеси сушіння. Перший це
повітряно-тіньове сушіння. Другий-це повітряно-сонячне
сушіння. Третій-це теплове сушіння з примусовим
підігрівом і вентиляцією для виходу із сушарки теплого,
насиченого вологою, повітря.

9.

Конвалія травнева
Конвалія травневабагатолітня трав’яниста
рослина висотою до 30 см.
Стебло оточено 3-6 яснорожевими лусочками.
Листя має прикореневі,
довгасто-еліптичні,
загострені,до 20 см
довжини і 8 см ширини.
Квітки конвалія травнева
має білі, до 7 мм довжини.
Плоди має кулеві червонопомаранчеві ягоди.
Застосовують настойку конвалії, при
неврозах серця, порушеннях серцевої
діяльності.
У традиційній медицині конвалію травневу
використовують, як сечогінний і
заспокійливий засіб,для лікування
захворювань серця,епілепсії,базедової
хвороби.

10.

Суниця лісова
Суниця лісова – це
багатолітня трав’яниста
рослина висотою до 30 см.
Стебла суниця лісова має
одиночні, прямостоячі.
Листя в рослини скручені в
підстави стебла, трійчасті, на
довгих черешках.
Квітки в суниці лісової білі,
до 2 см в діаметрі, на довгих
цвітоносах.
Плоди в лікарської рослини
суниця лісова яйцевидні
ягоди.
Сік свіжих ягід володіє
цукрознижуючою здатністю,
рекомендований при діабеті.
Ягоди і соки з них – прекрасне
джерело вітамінів, показані при
авітамінозі, при гастритах, при анемії і
при деяких захворюваннях суглобів.

11.

Липа серцеподібна
Липа серцеподібна – це
листопадне дерево заввишки до 28
м із струнким стволом.
Листя липа має чергові, з
черешками завдовжки до 8 см і
серцеподібною пластинкою до 9
см в діаметрі, зібрані в щитовидні
суцвіття з довгастим ясно –
жовтим при квітковим листям
завдовжки 3–7 см.
Плоди дерева округлі горішки до
8 мм в діаметрі.
У традиційній медицині квітки
рослини липа серцеподібна
застосовують при простудних
захворюваннях, ревматизмі,
судомах, наявності піску в сечі.
Дьоготь – для лікування екземи і
трофічних виразок, порошок плодів
– як кровоспинний засіб.
З листя готують вітамінний напій.

12.

Малина звичайна
Малина звичайна – це
напівчагарник заввишки
до 150 см з багатолітнім
кореневищем.
Листя малина має не
парно перисті, з 3 - 7
листочків.
Плоди в напівчагарника
кулевидні, червоні, інколи
жовті, до 18 мм завдовжки
і 14 мм шириною.
Насіння малина звичайна
має дрібні, тверді,округлі.
Розмножується
малина
звичайна в основному
вегетативно і насінням.
Плоди входять до складу потогінних
зборів.
Свіжі плоди володіють
противосклеротичними властивостями.
У традиційній медицині плоди малини
звичайної застосовують при простудних
захворюваннях, знесиленні, ревматизмі і як
потогінний засіб.

13. Фіточай

В К І Н Ц І З И М И О Р ГА Н І З М У Н Е О Б Х І Д Н Е
П Р И М І Н Е Н Н Я П Р О С Т О Г О Т РА В ’ Я Н О Г О Ч А Ю .
С М АЧ Н И Й І К О Р И С Н И Й Ч А Й І З З В І Р О Б О Ю ,
М АТ Е Р И Н К И , З С У Ш Е Н И Х Я Г І Д М А Л И Н И ,
С У Н И Ц І , С М О Р ОД И Н И , Г О Р О Б И Н И .
П И Т И ТА К И Й Ч А Й К О Р И С Н О З РА Н К У І
В В Е Ч Е Р І Б Е З С ОЛ ОД О Щ І В ТА
КОНДИТЕР СЬКИХ ВИР ОБІВ .
З Б І Р Ч А Ю І З С У М І Ш І Л І К У ВА Л Ь Н И Х Р О С Л И Н
З А Л И ВА Ю Т Ь К Р У Т И М К И П ’ Я Т К О М , П О С УД
Г Е Р М Е Т И Ч Н О З А К Р И ВА Ю Т Ь К Р И Ш К О Ю ,
У Т Е П Л Ю Ю Т Ь І Н АС Т О Ю Ю Т Ь В Т Е М Н О М У
П Р ОХОЛ ОД Н О М У М І С Ц І А Б О В ХОЛ ОД Н О М У
( Т Е Р М І Н З Б Е Р І ГА Н Н Я Н Е Б І Л Ь Ш Е 2 Д І Б ) .

14. Аромотерапія

В Е Л И К У Р О Л Ь Д Л Я І М У Н Н О Ї Т А Н Е Р В О В О Ї С И С Т Е М И
В І Д І Г РА Є Н Е Т І Л Ь К И Ф І Т О Т Е РА П І Я , А Й
А Р О М О Т Е РА П І Я .
В И С О К О Г О Е Ф Е К Т У М О Ж Н А Д О С Я Г Т И Т І Л Ь К И В Т О М У
РА З І , К О Л И П Р О Ц Е Д У Р И З Б І ГАТ И М У Т Ь С Я З Ф А З О Ю
Н А Й Б І Л Ь Ш О Ї Ч У Т Л И В О С Т І ФУ Н К Ц І О Н А Л Ь Н И Х С И С Т Е М
О Р ГА Н І З М У.
В Н И Н І Ш Н І Х Е К О Л О Г І Ч Н И Х У М О В А Х Д О Ц І Л Ь Н О
В И К О Р И С Т О В У В АТ И Д Л Я З М І Ц Н Е Н Н Я З А Х И С Н И Х С И Л
О Р ГА Н І З М У Д І Т Е Й Н Е Т І Л Ь К И А Р О М АТ Е РА П І Ю , А І
ФІТОЧАЙ.
О С О Б Л И В О П О Д О Б А Є Т Ь С Я Д І Т Я М
“ Б А Х Ч И С А РА Й С Ь К И Й ” , Д Е С К Л А Д Н И К А М И Я В Л Я Є Т Ь С Я :
Ш И П Ш И Н А , Р О М А Ш К А , Л А ВА Н Д А , К Р О П И ВА ,
М ’ Я ТА ; ” В І ТА М І Н Н И Й ” – В С К Л А Д І Я КО ГО ГО Р О Б И Н А ,
ШИПШИНА.

15.

Висновки
1. Біологічна суть людини залишається такою ж,
в її тісному взаємоконтакті з усіма фактами
зовнішнього середовища.
2. Лікувальних рослин 800 видів, перевірених
практикою.
3. Людина зрозуміла, що природа і вона єдина.
4. Внаслідок догадливість стала називатися
інтуїцією, за допомогою якої дізнались про
лікувальну силу рослин.
5. В злагоді з природою, відтворивши її, людина
не наносить шкоду своєму здоров’ю, бореться
за збереження його, а цим самим забезпечує
собі активне довголіття.
English     Русский Rules