HTML тілі және оның негізі
HTML тілінде тақырыптардың алты деңгейі бар:
<BODY> тегы және оның атрибуттары:
Сілтеме тегы
891.64K
Category: internetinternet

HTML тілі және оның негізі

1. HTML тілі және оның негізі

Web-бет
Web-сайт
Web-бет
WWW жүйесіндегі жеке құжат.
Ол бүкіләлемдік өрмектің ең
кіші логикалық бірлігі. Web-бет
HTML(Hyper Text Markup
Language) тілінде жазылады
Бір серверде орналасқан,
ұқсас тақырыптар бойынша
топтастырылған, жеке
адамның немесе мекеменің
web-беттер жиыны

2.

HTML тілінің бастапқы
мәтінді белгілейтін
командалары tag деп
аталады.
Барлық тег “<” символынан
басталады да, “>”
символымен аяқталады.
Мысалы <HTML>…
</HTML>

3.

Тәг атрибуттары
Тәг атрибуттары - ашылу тәгтерінің
тигізетін әсерлерін түрлендіреді.
Атрибуттар немесе сипаттамалар – тәг
атауынан және бір-бірінен бос орын
арқылы бөлініп жазылатын қосымша
түйінді сөздерден тұрады.
Атрибу мәні оның түйінді сөзінен теңдік
белгісі (═) арқылы бөлініп жазылады.
Мысалы: <BODY bgcolor=“Yellow”
text=“Blue”>

4.

HTML құжаттың құрылымы
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
</HEAD>
web-беттің аты туралы ақпарат </TITLE>
<BODY>
web-бет денесі
</BODY>
</HTML>

5. HTML тілінде тақырыптардың алты деңгейі бар:

<H1>…</H1>
<H2>…</H2>
<H3>…</H3>
5
<H4>…</H4>
<H5>…</H5>
<H6>…</H6>

6.

< HTML>
<HEAD> жалпы тақырып
<TITLE> терезе тақырыбы </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>1 – деңгейдегі бас тақырып мәтіні </H1>
<H2> 2-деңгейдегі ішкі тақырып мәтіні </H2>
<P>мына жолдар екі-үші қатарға
бөлініп жазылғанымен
олар бір жолға бірге жазылады
</P> Жабу тәгін жазбаса да болады <BR> екі жолға
бөлініп жазылған
</BODY>
</HTML>

7. <BODY> тегы және оның атрибуттары:

<BODY> тегы және оның атрибуттары:
Bgcolor=“… ”
Topmargin=“… ”
BottomMargin =“… ”
Background=“… ”
Leftmargin=“… ”
<BODY ... >
Bgproperties=“fixed”
Rightmargin=“… ”
Text=“… ”
alink=“… ”
vlink=“…”
Link=“… ”
18

8. Сілтеме тегы

Түсініктеме тегы
<!-- мәтін
жазылады -->
Сілтеме тегы
<A>…</A>
Атрибуты Href=“Файл
немесе HTML құжатының
жолы”
8

9.

Мәтін фрагментов белгілеу:
<B>…..</B> - Қоюлатылған
<I> ….. </I> - курсив
<TT> ….. </TT> - Машиналық текст
<U> …. </U> - асты сызылған текст
<SUP>…</SUP> -жоғарғы индекс
<SUB>…</SUB> - төменгі индекс
<BIG>…</BIG>-үлкен әріптер
<SMALL>…</SMALL> -кіші әріптер

10.

Color атрибутының мәндері
English     Русский Rules