Қазақстан Республикасының Парламенті
Қазақстан Республикасының Парламенті - елдің заң шығару қызметiн жүзеге асыратын ең жоғарғы өкiлдiктi орган.
Мәжіліс залына галлерея
Сенат галлерея
1.58M
Category: lawlaw

Қазақстан Республикасының Парламенті

1. Қазақстан Республикасының Парламенті

2. Қазақстан Республикасының Парламенті - елдің заң шығару қызметiн жүзеге асыратын ең жоғарғы өкiлдiктi орган.

Қазақстан Республикасының Парламенті елдің заң шығару қызметiн жүзеге
асыратын ең жоғарғы өкiлдiктi орган.

3.

Парламенттiң заңдар қабылдау жөнiндегi құзыретi
1. Парламент аса маңызды қоғамдық қатынастарды
реттейтiн, мыналарға:
1) жеке және заңды тұлғалардың құқықтық субъектiлiгiне,
азаматтық құқықтар мен бостандықтарға, жеке және заңды
тұлғалардың мiндеттемелерi мен жауапкершiлiгiне;
2) меншiк режимiне және өзге де мүлiктiк құқықтарға;
3) мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару
органдарын ұйымдастыру мен олардың қызметiнiң, мемлекеттiк
және әскери қызметтiң негiздерiне;
4) салық салуға, алымдар мен басқа да мiндеттi төлемдердi
белгiлеуге;
5) республикалық бюджетке;
6) сот құрылысы мен сотта iс жүргiзу мәселелерiне;
7) бiлiм беруге, денсаулық сақтауға және әлеуметтiк
қамсыздандыруға;
8) кәсiпорындар мен олардың мүлкiн жекешелендiруге;
9) айналадағы ортаны қорғауға;
10) республиканың әкiмшiлiк-аумақтық құрылысына;
11) мемлекет қорғанысы мен қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге
қатысты негiзгi принциптер мен нормаларды белгiлейтiн заңдар
шығаруға хақылы.

4.

1995 жылы 30 тамызда бүкiлхалықтық
референдуммен қабылданған ҚР
Конституциясына сәйкес Парламент екi
рет (1995 жылы және 1999 жылы )
сайланды.
LOGO

5.

Парламенттiң өкiлеттiгi оның бiрiншi сессиясы ашылған сәттен басталып,
жаңадан сайланған Парламенттiң бiрiншi сессиясы жұмысқа кiрiскен кезден
аяқталады. Өкiлеттiк Конституцияда көзделген жағдайлар мен реттерде
мерзiмiнен бұрын тоқтатылуы мүмкiн.Парламенттiң ұйымдастырылуы мен
қызметi, оның депутаттарының құқықтық жағдайы конституциялық заңмен
белгiленедi. ҚРП құрылымы тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн екi палатадан:
Жоғарғы
палата —
Сенат
Төменгі
палата —
Мәжiлiстен
тұрады.

6.

7.

Парламент
Республикалық бюджеттi және оның атқарылуы туралы
есептердi
Бюджетке енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыруларды
талқылайды
Салықтар мен алымдарды белгiлейдi және оларды алып
тастайды
ҚР-ның әкiмшілік-аумақтық құрылымына қатысты
мәселелердi шешу тәртiбiн белгiлейдi
Азаматтарға рақымшылық жасау туралы актiлер
шығарады
Палаталардың бiрлескен комиссиялары мүшелерiнiң
жартысын сайлайды
Конституцияға сәйкес Палаталар депутаттарының
өкiлеттiгiн тоқтатады
Үкiмет мүшелерiнiң есептерiн тыңдайды
Палаталардың үйлестiрушi және жұмысшы органдарын
жасақтайды,
ҚР Конституциясында (54-бап) көзделген басқа да
өзгерiстердi
жүзеге асырады
Copyright © Wondershare Software

8. Мәжіліс залына галлерея

9. Сенат галлерея

English     Русский Rules