Дәріс №9. Сабақтың тақырыбы. Беттік – активтілік заттар.Сорбциондық құбылыстар.
Беттік-активті заттар деп еріту кезіндегі беттік керілудің төмендеуіне әкелетін заттарды айтамыз. Ал егер ерітіндінің беттік
Адсорбцияны екі түрге бөлеміз
Сорбция-фаза арасындағы беттің немесе фаза арасындағы көлемнің концентрация өзгерісі
131.36K
Categories: physicsphysics chemistrychemistry

Беттік - активтілік заттар. Сорбциондық құбылыстар. Дәріс 9

1. Дәріс №9. Сабақтың тақырыбы. Беттік – активтілік заттар.Сорбциондық құбылыстар.

2. Беттік-активті заттар деп еріту кезіндегі беттік керілудің төмендеуіне әкелетін заттарды айтамыз. Ал егер ерітіндінің беттік

3.

Адсорбция
- екі фазаның жанасу шегіндегі
заттар концентрациясының өздігінен
өзгеруі немесе әдетте біреуі қатты зат
болып келетін екі фазаның жанасу
шегіндегі беткі қабатта бір фаза
концентрациясының жоғарылауы.

4.

Адсорбция шамасы екі амалмен
табылады:
А-беттік қабаттағы
заттың санын
анықтайды
Г-беттік қабаттағы
компаненттің көлем
фазасының беттік
қатынасын
анықтайды

5. Адсорбцияны екі түрге бөлеміз

Адсорбцияны екі түрге бөлеміз:
Физикалық
адсорбция
Химиялық
адсорбция

6.

Физикалық
адсорбция
Химиялық
адсорбция
• Өзара молекулалық Вандер-Ваальс күштерімен
түсіндіріледі
• Адсорбент бетіндегі
адсорбат молекулаларының
өзара химиялық
әсерлесуінде пайда болады

7. Сорбция-фаза арасындағы беттің немесе фаза арасындағы көлемнің концентрация өзгерісі

8.

ал оған
сіңірілетін
заттысорбтив
Өзіне басқаны
сіңіруші затты
— сорбент
Мұнда да
сіңіруші
заттыадсорбент
Сорбцияға кері
құбылыс
десорбция деп
аталады
ал сіңірілетін
затты
адсорбтив деп
атайды

9.

Сорбент пен сорбтив
бөлшектерінің табиғаты
мен өзара әрекеттесу
сипатына орай, сорбция
құбылысы
физикалық
химиялық

10.

Физикалық
Химиялық
• Әлсіз және қайтымды.Ол
тек молекулааралық, яғни
ван-дер-ваальстік күш
әсерімен жүзеге асады.
• Ал химиялық сорбцияны
көбіне хемосорбция деп
те айтады және ол
қайтымсыз, өйткені ол
артық не бос валенттілік
арқылы іске асады.
English     Русский Rules