Түркия
1918-1923 жылдардағы Түркия халқының ұлт-азаттық күресі
Мұстафа Кемалдің өмірі және оның құқық қорғау ұйымдарын құруы
1921—1922 жылдардағы Ресей — Түркия келісімдері
Сакария шайқасы
Кемал үкіметінің реформалары
Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Түркия
30-жылдардағы Түркия Республикасының халық­ аралық беделінің тұрақтануы
Дерек көздері:
1.02M
Category: historyhistory

Түркия

1. Түркия

МАҚСАТЫ:ТҮРКИЯ МЕМЛЕКЕТІНІҢ ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ
ОНЫҢ ТАРИХЫН МЕҢГЕРУ

2. 1918-1923 жылдардағы Түркия халқының ұлт-азаттық күресі

Түрік халқының ұлт-азаттық күресінің басталуы. Түркия халқының ұлт-азаттық күресі
алғышарттарының пісіп-жетілуі Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы шаруашылық
күйзелісімен тығыз байланысты. Соғыста жеңілген Түркия жеріне Антанта тобының әскері енгізіліп, маңызды аймақтарды басып алды. Англия, Франция, Италия және Грекия
әскерлері басып алған аймақтарында жергілікті халыққа зорлық-зомбылық көрсетті.
Англия мен Францияның соғыс кемелері Босфор және Дарданелл бұғаздарын, Батыс
Анадолы аймақтарын басып алды. 59 А н т а н т а б а с қ ы н ш ы л а р ы н ы ң зорлықзомбылығы, Ресейдегі ре- волюциялық өзгерістер Түркия халқының наразылығын
күшейте түсіп, елдің тәуелсіздігі үшін күреске жұмылдырды. Ұлт-азаттық күрес тү- рік
халқы біртұтас топтасқан аймақ — Анадолы түбегінде басталды. Құқық қорғау
ұйымдарын құру. 1918—1923 жылдардағы ұлт-азаттық қозғалыстың басшылығында
Құқық қорғау ұйымдары атты буржуазия- лық-патриоттық қоғамдар болды. Осы аттас
ұйымдар Түркияның көптеген аудандарында құрылды. Бытыраңқы ұйымдардың басын
қосып, жалпыұлттық ұйым құру жұмысын 1919 жылы мамырда Анадолыға келген генерал
Мұстафа Кемал паша өз қолына алды.

3. Мұстафа Кемалдің өмірі және оның құқық қорғау ұйымдарын құруы

Мұстафа Кемалдің өмірі және оның құқық
қорғау ұйымдарын құруы
Мұстафа Кемал паша 1881 жылы Салоника қаласында Али Ризабей деген ұсақ
қызметшінің отбасында дүниеге келеді. 1894 жылдан бастап жас Кемал әскери
мамандыққа бейімделе бастады. Әскери лицейді және академияны үздік бағамен
аяқтайды. 24 жасында Бас штабтың капитаны деген шенге жетіп, Сирия
гарнизонында оған әскери қызмет жүктеледі. 1905 жылы “Жас түріктер”
ұйымымен жақындасып, Сирия тобындағы жас офицерлерді біріктіріп, “Ватан”
саяси үйірмесін құрады. 1911—1913 жылдары М. Кемал Африкадағы және Балқан
түбегіндегі соғыстарға қатысқан. 1916 жылы Кавказ майданын да генерал шені
мен паша деген лауазым алды. Ол отаршылдарға қарсы азаттық күрестің туын
көтерген Шығыстағы алғашқы саяси қайраткерлердің бірі болды. 1918—1923
жылдардағы Түркиядағы ұлт-азаттық күрес оның есімімен кемалдық революция
деп аталды. М. Кемалдың тікелей қатысуымен 1919 жылы та- мызда және
қыркүйекте Құқық қорғау ұйымдарының жалпытүркиялық конгрестері өткізілді.
Сивас қаласында өткен конгресте 13 адамнан құрылған уәкілетті өкілдік комитет
сайланды. Оның төрағалық қызметі М. Кемалға жүктелді. Сұлтан үкіметі шетел
әскерлерінің көмегімен азаттық қозғалысын басуға кіріскенде, М. Кемал бастаған
өкілдік Мұстафа Кемал 60 комитет жаңа парламент шақыру қажеттігін жариялап,
бұқара халықты азаттық күреске жұмылдырды. 1920 жылы Анкара қаласында Ұлы
халық жиылысы (жаңа парламент) шақырылып, Түркияның тәуелсіздігі мен
тұтастығы жарияланды. Ұлы жиылыс елдегі жалғыз ғана заңды орган деп
жарияланды.Мұстафа Кемал бастаған жаңа үкімет құрылды.

4. 1921—1922 жылдардағы Ресей — Түркия келісімдері

Ұлы жиылыс елдегі жалғыз ғана заңды орган деп жарияланды. Мұстафа
Кемал бастаған жаңа үкімет құрылды. 1921—1922 жылдардағы Ресей —
Түркия келісімдері. М. Кемал үкіметі 1920 жылғы мамырда Мәскеуге өкілдер жіберіп, келіссөзге кірісті. 1921 жылы 16 наурызда Кеңес — Түркия
достық және өзара көмек туралы келісімге қол қойылды. Келісімге сәйкес,
Кеңестік Ресей үкіметі революция- шыл Анкара тобына тегін 10 млн сомдық
алтын, қару- жарақ, оқ-дәрі жеткізетін болды.

5. Сакария шайқасы

1921 жылы наурызда Түркия армиясы Иненю атты ауылдың маңайында
гректің басқын- шы армиясын шегіндіріп, бірінші жеңіске ие болды. Азаттық
жолындағы күрестің шешуші шайқасы 1921 жылы 23 тамыз — 13 қыркүйек
күндері Сакария өзенінің бойында өтті. 1922 жылғы сәтті шабуылдардың
барысында гректер- ден Анадолы түбегі толық тазартылды. Италия мен
Фран- ция әскерлері де елден шығарылды. 1922 жылы қарашада Түркияның
Ұлы халық жиналысы сұлтан билігін жою туралы заң қабылдады, ақырғы
сұлтан V Мехмед елден қуылды. Түркия халқының ұлы жеңісі халықаралық
конфе- ренцияда бекітілді. 1924 жылы 24 шілде күні Лозанна қаласында
өткен халықаралық конференция Түркия мен 7 шет мемлекеттің (Англия,
Франция, Италия, Грекия, Румыния, Югославия, Жапония) арасындағы
бітімді бекітті. Лозанна келісімі Түркияның аумақтық бүтіндігі мен
мемлекеттік тәуелсіздігін мойындады.

6. Кемал үкіметінің реформалары

Азаттық күресте жеңіп шыққан Түркия буржуазиясы өз
билігін тұрақтанды- руды қолға алды. 1923 жылдың сәуір
айында Республикалық халықтық партия құрылды.
Партияның төрағасы М.Кемал паша парламенттік сайлауда
жеңіп шығып, бұл партия үкіметті басқарушы күшке
айналды. 61 1923 жылы 29 қазанда Түркия Республикасы
жария- ланды. Республиканың бірінші президенті болып М.
Кемал паша сайланды. Сакария жеңісінен кейін М. Кемалға
маршал шені мен қазы атағы берілді. 1923 жылы 13 қазан- да
мемлекеттің астанасы Анкараға көшірілді. 1924 жылы 3
наурызда халифат жойылып, халиф әулеті елден қуылды.
1924 жылы 20 сәуірде Түркия мәжілісі жаңа Конституциясын жариялады. Конституция демократиялық
тәртіпті бекітті. Азаматтардың жекебасының еркіндігі,
жекеменшік қауіпсіздігі, сөз, ой-пікір, баспасөз, жиналыс
және ұждан бостандығы қорғалады деп жарияланды. 1920—
1930 жылдардағы Кемал үкіметінің реформала- ры елдің
мәдени және тұрмыс жағдайына үлкен өзгерістер
енгізді. Діни мектептер жабылып, азаматтық мектептер
ашылды, шариғаттық сот орнына азаматтық сот органда- ры
енгізілді. 1926 жылы азаматтық заң жинағы қабыл- данды.
Бұл заң негізінде көп әйел алуға, бір адамның (ерінің) қалауы
бойынша ажырасуға тыйым салынды. Азаматтық некелесу

7. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Түркия

1939 жылы қыркүйек айында Мәскеуге келген Түрік делегациясы екі ел арасындағы өзара көмек келісіміне дайын
екенін білдірді. Гитлерлік Германиямен жақындасқан
сталиндік үкімет Түркия ұсынысын қабылдамады. Түркия
Республикасының ұлттық мақтанышы — Айя-София
храмы 63 1941 жылы 18 маусымда Түркия мен Германия
арасын- да достық және өзара жауласпау шартына қол
қойылды. 1941 жылы 25 маусымда Түркия үкіметі
бейтараптық саясатты жақтайтынын жариялады. 1943
жылы Исмет Иненю Каир қаласында Рузвельтпен және
Черчилльмен кездесіп, Англия — АҚШ одағымен
жақындасудың жолын ашты. 1945 жылы 23 ақпанда
Түркия Германияға соғыс жа- риялап, антигитлерлік одақ
жағына ауысқанын білдірді. 1945 жылы 19 наурызда
КСРО үкіметі 1925 жылғы Кеңес- Түрік бейтараптық
келісімін жойғанын мәлімдеді. Кеңес үкіметінің бұл
әрекеті көп жылдар бойы қалыптасқан Кеңес-Түрік
достық қатынастарының бұзылуына себеп болды.

8. 30-жылдардағы Түркия Республикасының халық­ аралық беделінің тұрақтануы

30-жылдардағы Түркия Республикасының
халық аралық беделінің тұрақтануы
1930 жылдарда Түркия Республикасының экономикалық жағдайының тұрақтануына байланысты оның халықаралық жағдайы да 62 жақсара түсті. Түркия
мен КСРО арасындағы экономика- лық қатынастардың дамуы арқасында, КСРО
берген 8 млн доллар несиеге Кайсери және Назилли қалаларында кеңес
мамандарының көмегімен ірі тоқыма кәсіпорындары са- лынды. 1932 жылы
Түркия Республикасы Ұлттар Лигасына қабылданды. 1936 жылы Түркия
Республикасының өтініші бойынша Швейцарияның Монтре қаласында
халықаралық конференция шақырылды. Босфор мен Дар- данелл бұғаздарын
бақылайтын халықаралық комиссия таратылып, бұғаздар Түркия
Республикасының толық иелігіне қайтарылды. Түркия өз қалауы бойынша
бұғаздар жағалауына әскери бекіністер салып, қарулануға еркіндік алды. 1930
жылдардың соңында Түркия Республикасы Балқан түбегіндегі елдермен, Иран,
Англия, Франция және Германиямен саяси-экономикалық қатынастарын
жақсартып, өзінің халықаралық беделін күшейтті.

9. Дерек көздері:

http://engime.org
Infourok.ru
https://ru.wikipedia.org
https://www.zharar.com
http://referatikz.ru
https://prezi.com
English     Русский Rules