1.28M
Categories: biographybiography philosophyphilosophy

Жусуп Баласагын

1.

ЖУСУП
БАЛАСАГЫ
Н
Сухоносова Виктория
Мппк 1-14

2.

ЖУСУП
Баласагын
( болжол менен1021 – 1090)
Орто кылымдагы Чыгыштын
улуу акылманы, философ-

3.

Ал дүйнолук
адабият
казынасын
“Куттуу билим”
аттуу дастаны
менен
байыткан

4.

5.

“Эй тирүүлөр,
туталанып буулукпа,
Тирүү жүрүп өлүм
барын унутпа!”

6.

Жусуп Баласагын улуттук
валютанын 1000
сомдук номиналында

7.

ЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ
КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ

8.

КӨҢҮЛ
БУРГАНЫҢЫЗГА
РАХМАТ!
English     Русский Rules