Географічна структура накопичених обсягів ПІІ та ПЗІ
Географічна структура накопичених обсягів ПЗІ та ПІІ ЄС, у %.
Галузева структура накопичених обсягів ПЗІ та ПІІ СЄ, у %.
Інвестиційні позиції ЄС за видами виробничих галузей, у %.
Географічна структура міжнародного руху прямих інвестицій
Вплив припливу ПІІ на розвиток економіки Євросоюзу
Частка доданої вартості іноземних підрозділів в ЄС
Вплив здійснення прямих зарубіжних інвестицій на розвиток економіки ЄС
Дякую за увагу
387.15K
Category: economicseconomics

Вплив прямого іноземного інвестування на економічний розвиток Європейського Союзу

1.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА
Економічний факультет
Кафедра міжнародної економіки та світового господарства
ВПЛИВ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Кваліфікаційна робота магістра
Виконала:
студентка 2-го курсу магістратури
групи ЕМ-61
К. В. Левченко
Науковий керівник:
к.е.н., доцент
О.В. Халіна
Харків – 2018

2. Географічна структура накопичених обсягів ПІІ та ПЗІ

3. Географічна структура накопичених обсягів ПЗІ та ПІІ ЄС, у %.

4. Галузева структура накопичених обсягів ПЗІ та ПІІ СЄ, у %.

5. Інвестиційні позиції ЄС за видами виробничих галузей, у %.

6. Географічна структура міжнародного руху прямих інвестицій

7. Вплив припливу ПІІ на розвиток економіки Євросоюзу

приплив прямих іноземних інвестицій прискорює темпи економічного
зростання в Європейському союзі (зростання на 1 в.п. співвідношення
припливу ПІІ до ВВП збільшує темпи економічного зростання на 1,5 в.п. в
ЄС-13 і 1,2 в.п. в ЄС-15);
прямі іноземні інвестиції сприяють збільшенню кількості робочих місць та
підвищують зайнятість (частка зайнятих на іноземних підприємствах в ЄС є
досить значною – більше 20 %, та продовжує зростати);
іноземні підприємства в ЄС забезпечують у середньому біля 60 % від
загального зростання продуктивності праці;
на іноземні філії припадає 35 % утвореної доданої вартості в Євросоюзі.
непрямі ефекти (наприклад, передача технологій і знань).

8. Частка доданої вартості іноземних підрозділів в ЄС

9. Вплив здійснення прямих зарубіжних інвестицій на розвиток економіки ЄС

зниження попиту на робочу силу низької
кваліфікації в ЄС та підвищення попиту на
працівників з високою кваліфікацією;
трансфер знань та технологій;
збільшення прибутковості бізнесу.

10. Дякую за увагу

English     Русский Rules