Напрямки медичної мікробіології
Сучасна класифікація мікроорганізмів
Методи вивчення морфології мікроорганізмів
Основні морфологічні ознаки мікроорганізмів
Ультраструктура бактерій
1.13M
Category: biologybiology
Similar presentations:

Предмет, мета та завдання мікробіології. Морфологія та ультраструктура мікроорганізмів

1.

Предмет, мета та завдання
мікробіології.
Морфологія та
ультраструктура
мікроорганізмів.
ВНМУ ім. М.І.Пирогова
Кафедра мікробіології

2.

Мікробіологія – комплекс біологічних наук
Мікроорганізми (мікроби)
Характерні типові ознаки мікроорганізмів:

3. Напрямки медичної мікробіології


Бактеріологія –
Вірусологія
Мікологія
Протозоологія

4.

Застосовують 2 принципи
класифікації мікроорганізмів:
• Філогенетичний (природний)
принцип,
• Фенотиповий принцип

5. Сучасна класифікація мікроорганізмів

Клітинні мікроорганізми
надцарство
Eucaryotae
Procaryotae
царство
Animalia Fungi
царство
Eubacteriae
підцарство
Protozoa
Неклітинні
мікроорганізми
Vira
Канонічні віруси
Не канонічні віруси

6. Методи вивчення морфології мікроорганізмів

Світлова мікроскопія
• а) імерсійна мікроскопія
• б) темнопольна мікроскопія
• в) фазовоконтрастна мікроскопія
Електронна мікроскопія
Люмінесцентна мікроскопія

7. Основні морфологічні ознаки мікроорганізмів

8.

Сферичні – коки
• мікрококи
• диплококи
• тетракоки
• стрептококи
• сарцини
• стафілококи

9.

Паличкоподібні або палички
Споронеутворюючі• Cпороутворюючі
- бацили
- клостридії

10.

Звивисті бактерії
Вібріони
• Спірили
• Спірохети
Ниткоподібні

11. Ультраструктура бактерій

Клітинна оболонка бактерій:
- капсула
- клітинна стінка
- цитоплазматична мембрана
Поверхневі структури
бактерій:
- джгутики
- мікроворсинки
(пілі або війки, фімбрії)
Внутрішні структури:
- цитоплазма
- нуклеоїд
- рибосоми
- лізосоми, мезосоми
- включення
English     Русский Rules