89.09K
Category: educationeducation

Курсовой стандарт

1.

20 мм
20 мм
20 мм
20 мм

2.

20 мм
20 мм
20 мм
9 мм
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА
20 мм

3.

20 мм
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА
20 мм
30 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
20 мм
Таужыныстарының
сипаттамасы
9 мм
Қалыңдық
Бағана
20 мм
Кезең
Жүйе
Бөлім
Жікқабат
Индекс
СТРАТИГРАФИЯЛЫҚ БАҒАНА
20 мм

4.

20 мм
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА
СТРАТИГРАФИЯЛЫҚ БАҒАНА
Таужыныстарының
сипаттамасы
ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕРІ
5 мм
9 мм
20 мм
20 мм
15 мм
8 мм
30 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
20 мм
20 мм
6 мм
7 мм
Бағана
Қалыңдық
Индекс
Кезең
Жүйе
Бөлім
Жікқабат
27 мм

5.

20 мм
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА
СТРАТИГРАФИЯЛЫҚ БАҒАНА
Таужыныстарының
сипаттамасы
ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕРІ
5 мм
9 мм
16,5
42мм
8км
6км
4км
0
2км
2км
4км
1 сантиметрде 2 километр
11,3
Масштабы 1:200 000
6,3
Бы:
А-Б сызығы бойынша геологиялық қима
20 мм
20 мм
8 мм
15 мм
8км
6км
30 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
20 мм
20 мм
6 мм
7 мм
Бағана
Қалыңдық
Индекс
Кезең
Жүйе
Бөлім
Жікқабат
27 мм

6.

20 мм
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА
СТРАТИГРАФИЯЛЫҚ БАҒАНА
Таужыныстарының
сипаттамасы
ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕРІ
5 мм
9 мм
20 мм
8 мм
15 мм
16,5
42мм
8км
6км
4км
0
2км
2км
4км
1 сантиметрде 2 километр
11,3
Масштабы 1:200 000
6,3
Бы:
8км
6км
А-Б
А-Бсызығы
сызығыбойынша
бойыншагеологиялық
геологиялыққима
қима
185
17
23
15 10
5
КУРСТЫҚ
КУРСТЫҚЖҰМЫС
ЖҰМЫС
55
30 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
20 мм
20 мм
6 мм
7 мм
Бағана
Қалыңдық
Кезең
Жүйе
Бөлім
Жікқабат
Ярус
Индекс
27 мм
25
50
20 мм

7.

20 мм
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА
СТРАТИГРАФИЯЛЫҚ БАҒАНА
Таужыныстарының
сипаттамасы
ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕРІ
5 мм
9 мм
20 мм
15 мм
8 мм
30 мм
10 мм
10 мм
42мм
8км
6км
4км
0
2км
2км
8км
6км
4км
1 сантиметрде 2 километр
16,5
Масштабы 1:200 000
80 мм
11,3
Блог диограмма
6,3
Бы:
45 ˚
А-Б сызығы бойынша геологиялық қима
185
20 мм
17
23
15 10
5
КУРСТЫҚ
КУРСТЫҚЖҰМЫС
ЖҰМЫС
55
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
20 мм
20 мм
6 мм
7 мм
Бағана
Қалыңдық
Кезең
Жүйе
Бөлім
Жікқабат
Ярус
Индекс
27 мм
25
50
20 мм
English     Русский Rules