29.21M
Category: historyhistory

Українські землі наприкінці XVII - у першій половині XVIII століття

1.

Українські землі
наприкінці XVII - у
першій половині
XVIII ст.

2.

самобутня
національна
форма
організація
вищої влади в
Україні в умовах
автономії у
складі Російської
держави (сер.
XVII – XVIII ст.)

3.

Іван
Мазепа
16871708рр

4.

5.

Коломацькі статті 1687р.
●гетьман не мав права без царського указу
зміщувати з посад козацьку старшину, а старшина
скидати гетьмана;
●у Батурині розміщувався полк російських військ;
●гетьману заборонялося мати зносини з іншими
державами;
●заохочувалися шлюби між українцями та
росіянами;
●реєстр становив 30 тис. осіб;
●українським купцям заборонялось торгувати в

6.

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА
● прагнення об’єднати землі Лівобережжя, Правобережжя,
Запоріжжя та Слобожанщини в єдиній Україні;
● прагнення створити станову державу західноєвропейського
зразка зі збереженням козацьких традицій;
● продовження розвитку напрямку створення козацької еліти;
● надання охоронних грамот містам, підтвердження прав
Київської митрополії;
● узаконення панщини для селян у розмірі двох днів на тиждень,
придушення селянських виступів;
● показне вірнопідданство Москві

7.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
• підтримання дипломатичних стосунків з багатьма європейськими
монархами, торгівля з іншими країнами;
• установлення таємних зв’язків з польським королем С.
Ліщинським, зі шведським королем Карлом XII;
• укладення українсько-шведської антимосковської угоди про
воєнний союз (1708 р.);
• укладення нового українсько-шведського договору про створення
незалежної України в союзі з Швецією.

8.

17001721
рр.

9.

10.

1) Україна має бути незалежною і вільною;
2) усі загарбані Московією землі, що колись належали «руському»
народові, мають бути повернені Українському князівству;
3) шведський король зобов’язаний захищати країну від усіх
ворогів і посилати допомогу, коли про це просять гетьман і
«стани»;
4) Мазепа має бути довічним князем України;
5) шведський король не має права претендувати на титул князя чи
командувача збройних сил князівства;
6) для стратегічних потреб шведське військо може займати п’ять
українських міст (Стародуб, Мглин, Батурин, Полтаву, Гадяч)
У
М
О
В
И

11.

12.

Кость Гордієнко – кошовий отаман
запорозького
козацтва

13.

ПОЛТАВСЬКА БИТВА, 27 ЧЕРВНЯ 1709 Р.

14.

Семен Пилипович
Гурко
(Палій)

15.

16.

Пилип
Орлик
(Гетьман в еміграції)
1710 – 1742
рр.

17.

«Пакти й
Конституції
прав і
вольностей
Війська
Запорізького»
Конституція (від лат. «упорядкування,становлення,
складання») основний закон про державний устрій і
взаємовідносини громадян і держави.
квітень 1710 р.

18.

ЗМІСТ
Гетьман –
виконавча
влада
Вибірність
полковників
,сотників
Генеральна
Радазаконодавча
влада
Генеральни
й Суд судова
влада
Магдебурзьке право
УПЦ під руку
Вселенського
патріарха

19.

ЛІКВІДАЦІЯ ГЕТЬМАНЩИНИ
ГЕТЬМАНУВАННЯ
ІВАНА
СКОРОПАДСЬКОГО
(1708 – 1722)

20.

Малоросія — офіційна назва України в
складі Рос. імперії. З 1654 до 1667 так у
московських документах називали приєднані
до Московії Лівобережжя і частину
Правобережжя.
Від Андрусівської угоди до кінця XVIII ст.
Малоросією називалося Лівобережжя з
Києвом.

21.

Решетилівські статті 1709 р.
● право російських урядовців втручатися в українські справи
● контроль за рішеннями гетьмана (резидент П.Ізмайлов)
● контроль за діяльністю гетьманської влади (резидент
П.Ізмайлов)
● особливий контроль за зовнішньою політикою
● контроль за податками
● в Глухові(нова гетьманська столиця)-2 російські полки

22.

Малоросійська колегія - орган,
створений 29 квітня 1722 року для
абсолютного контролю за діяльністю
гетьмана.

23.

Діяльність Малоросійської колегії
●основні функції — здійснення нагляду за діяльністю
гетьмана, старшини;
● контроль за діяльністю Генеральної військової
канцелярії, роздачею земельних володінь;
●розгляд апеляцій на судові рішення, ухвалені в
Генеральному військовому та інших судах;
● установлення і стягнення податків для царської
скарбниці та провіанту для російської армії;
●розквартирування в Гетьманщині офіцерів і вояків
російської армії.

24.

Наказний гетьман
Павло
Полуботок
1722-1724 рр.

25.

19 серпня 1722 р.
Павло Полуботок
видав універсал, який
заборонив
зловживання
можновладців і
передбачав реформу
судочинства

26.

27.

Данило
Апостол
1727-1734 рр.

28.

Рішительні пункти 1727 р.
● Генеральний суд мав складатися з трьох російських і
трьох українських суддів;
● заборона гетьманові призначати і звільняти без дозволу
царя генеральну, полкову та сотенну старшині.;
● скласти звід прав, за якими судиться малоросійський
народ, і надати його для затвердження цареві;
● скасування податків, накладених раніше
Малоросійською колегією.

29.

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА
Зумів здійснити реформи у судочинстві, фінансах, земельних справах,
торгівлі:
відокремлення гетьманського скарбу від державного, підтримання розвитку
торгівлі;
● робота Кодифікаційної комісії, яка за 15 років ухвалила «Права, за якими судиться
малоросійськнй народ»;
● уперше визначено точний розмір бюджету Гетьманщини, слідство щодо володіння
маєтками;
● сприяння поверненню запоріжців з кримських володінь, піклування про розвиток
культури.

30.

31.

1734р

32.

НАУКА
Український богослов,
письменник, поет, математик,
філософ, перекладач,
публіцист, науковець —
гуманіст, ректор Київської
академії (1710—1716 рр.)

33.

ОСВІТА

34.

35.

36.

ЛІТЕРАТУРА
Величковсь
кий
започаткува
в так звані
курйозні
вірші

37.

Коза́цькі літо́писи — історико-літературні твори 2-ї половини
XVII — середини XVIII століття, присвячені козацьким війнам.
Цінні джерела для дослідження вітчизняної історії і важливі
пам'ятки літератури. Мова більшості літописів —літературна,
близька до народнорозмовної.

38.

Коза́цьке баро́ко — назва
мистецького стилю, що був
поширений на українських землях
Війська Запорозького у XVII–XVIII
століттях. Виник унаслідок
поєднання місцевих архітектурних
традицій та європейського бароко.

39.

40.

Георгіївська церква Видубицького
монастиря в Києві (1696-1701 рр.)

41.

Спасо-Преображенська
церква у Сорочинцях.
Збудована гетьманом
Д. Апостолом як
усипальниця роду
Апостолів

42.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
Ікона «Вознесіння
Христове» з
іконостасу церкви
Воздвиження Чесного
Хреста монастиря
Скит Манявський
Й.Кондзелевич

43.

Гравюра "І. Мазепа
серед своїх добрих
справ", І. Мигура,
1706
English     Русский Rules