Українські землі наприкінці ХVІІ – у першій половині ХVІІІ ст.
План лекції
Основні терміни і поняття
Іван Мазепа
Полтавська битва
Семен Палій
Іван Скоропадський
Павло Полуботок
Данило Апостол
Києво-Могилянська Академія
Літопис Самійла Величка
Літопис Григорія Граб’янки
Літопис Самовидця
5.90M
Category: historyhistory

Українські землі наприкінці ХVІІ – у першій половині ХVІІІ ст

1. Українські землі наприкінці ХVІІ – у першій половині ХVІІІ ст.

2. План лекції

1. Гетьманування І. Мазепи. Північна війна і
Україна.
2. Повстання під проводом С. Палія (1702–
1704 рр.).
3. Гетьманування І. Скоропадського, Д.
Апостола.
4. Обмеження автономії Гетьманщини.
«Правління Гетьманського уряду» (1734-1750
рр.).
5. Розвиток культури та освіти. КиєвоМогилянська академія

3. Основні терміни і поняття

Констит́уція — основний державний
документ (закон), що визначає
державний устрій, порядок і принципи
функціонування представницьких,
виконавчих та судових органів влади,
виборчу систему, права й обов'язки
держави, суспільства та громадян

4.

Малоросія – назва України, що уживалася в
офіційних актах царської Росії, історичних
джерелах і дворянсько-буржуазній
історіографії.

5.

Малоросі́йська коле́гія — колегія, що
керувала українськими землями
Російської імперії .Утворена 16(27)
травня 1722 року за наказом Петра І,
замість Малоросійського
приказу(знаходився в Москві), для
контролю за діяльністю українського
гетьмана підкорення їх
загальноросійській системі управління.

6.

Коза́цьке баро́ко — назва мистецького
стилю, що був поширений на українських
землях Війська Запорозького у XVII–XVIII
ст.

7.

Коза́цькі літо́писи — істориколітературні твори 2-ї половини XVII —
середини XVIII століття, присвячені
козацьким війнам. Цінні джерела для
дослідження вітчизняної історії і
важливі пам'ятки літератури.
English     Русский Rules