3.17M
Category: sociologysociology

Моніторинг електоральних настроїв українців

1.

Моніторинг
електоральних
настроїв українців
Листопад 2018

2.

Методологія
o Опитування проведено силами трьох компаній: Київським міжнародним інститутом соціології,
Українським центром економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова та
Соціологічною групою «Рейтинг».
o Аудиторія: населення України від 18 років і старші.
o Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.
o Вибіркова сукупність: 10000 респондентів.
o Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face)
o Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,0%
o Терміни проведення: 19 жовтня – 2 листопада 2018 р.
Розподіл областей:
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
2

3.

Оцінка ситуації в країні

4.

Як Ви вважаєте, у правильному чи неправильному напрямку йдуть справи …
У правильному напрямку
Важко відповісти
У населеному пунктi, де Ви проживаєте
у Вашiй областi
В Українi
26
16
17
12
У неправильному напрямку
58
19
11
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
64
78
4

5.

Як Ви вважаєте, в цілому, справи в Україні йдуть у правильному чи неправильному
напрямку?
У правильному напрямку
Важко відповісти
У неправильному напрямку
90%
80%
71%
66%
70%
72%
69%
64%
76%
68%
70%
72% 72%
75% 75% 76% 74%
73%
69%
78%
62%
60%
48%
50%
40%
51%
34%
29%
30%
20%
20%
16%
10%
13% 14%
16%
15%
20%
18% 18%
17%
23%
15%
13%
17%
15% 13%
15% 15%
11%
17%
11%
15%
13%
19%
13%
14% 14% 13% 13% 15%
12%
15%
11%
11%
11%
12% 12%
11%
0%
11'2011 05'2012 05'2013 02'2014 04'2014 09'2014 07'2015 09'2015 11'2015 02'2016 09'2016 04'2017 08'2017 11'2017 03'2018 04'2018 06'2018 07'2018 09'2018 10'2018
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
5

6.

Оберіть з переліку ТРИ речі, яких сьогодні найбільше бракує Україні?
ТРИ ВІДПОВІДІ
64
62
Мир
41
43
40
39
36
37
35
36
Стабiльнiсть
Порядок
Розвиток
Достаток
27
28
27
Єднiсть
Справедливiсть
32
6
7
Впливовiсть у свiтi
10'2018
1
1
1
2
Iнше
Важко вiдповiсти
0
05'2018
20
40
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
60
80
6

7.

Оберіть з переліку ТРИ речі, яких сьогодні найбільше бракує Україні?
ТРИ ВІДПОВІДІ
РЕГІОНИ
Захiд
Галичина
Центр
Пiвнiч
Київ
Пiвдень
Схiд
Донбас
Мир
63
69
64
62
55
64
62
79
Стабiльнiсть
38
39
41
37
40
55
39
35
Порядок
46
41
42
43
39
41
34
34
Розвиток
29
30
33
34
39
40
43
35
Достаток
34
30
35
33
29
36
40
38
Єднiсть
30
33
27
25
29
21
24
36
Справедливiсть
28
30
30
28
29
29
26
19
Впливовiсть у свiтi
4
8
4
8
5
5
6
8
Iнше
1
1
1
1
3
1
2
1
Важко вiдповiсти
2
1
1
2
3
1
1
1
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
7

8.

Які з цих загроз найбільш актуальні сьогодні для України?
ДОВІЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ВІДПОВІДЕЙ
Економiчний занепад
59
59
Масовий виїзд українцiв закордон
Зубожiння населення
51
Девальвацiя гривнi, iнфляцiя
39
35
34
33
32
28
27
27
Вимирання населення
Розвал країни
Зростання злочинностi
Погiршення здоров`я нацiї
Повномасштабна вiйна iз Росiєю
Безвладдя, анархiя
Деградацiя населення
Екологiчнi катастрофи
22
Голод
13
12
12
Масовi заворушення
Встановлення диктатури
Тероризм
8
7
Мiжнародна iзоляцiя України
Iнше
2
2
Важко вiдповiсти
0
10
20
30
40
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
50
60
70
8

9.

Які з цих загроз найбільш актуальні сьогодні для України?
ДОВІЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ВІДПОВІДЕЙ
РЕГІОНИ
Захiд
Галичина
Центр
Пiвнiч
Київ
Пiвдень
Схiд
Донбас
Економiчний занепад
55
56
58
51
55
71
65
60
Масовий виїзд українцiв закордон
63
70
58
54
56
65
58
46
Зубожiння населення
44
41
47
47
49
64
59
55
Девальвацiя гривнi, iнфляцiя
37
38
38
33
36
49
41
36
Вимирання населення
25
31
39
31
30
45
42
30
Розвал країни
31
27
39
29
25
49
36
37
Зростання злочинностi
22
24
32
29
44
46
40
29
Погiршення здоров`я нацiї
25
29
32
30
30
42
35
32
Повномасштабна вiйна iз Росiєю
27
40
37
25
24
25
23
22
Безвладдя, анархiя
22
33
36
23
24
34
24
20
Деградацiя населення
18
20
27
24
32
36
33
23
Екологiчнi катастрофи
15
21
19
22
26
26
24
23
Голод
7
6
12
14
11
22
15
20
Встановлення диктатури
6
7
12
9
12
21
16
14
Масовi заворушення
8
9
9
9
10
23
14
13
Тероризм
5
7
7
6
6
14
7
12
Мiжнародна iзоляцiя України
4
4
6
7
6
12
10
7
Iнше
2
1
2
1
2
1
3
2
Важко вiдповiсти
1
1
2
4
3
1
2
1
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
9

10.

Які з цих загроз найбільш актуальні сьогодні для України?
ДОВІЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ВІДПОВІДЕЙ
ВІК
18-29
30-39
40-49
50-59
60+
Економiчний занепад
58
58
60
60
60
Масовий виїзд українцiв закордон
63
60
62
59
54
Зубожiння населення
44
49
51
54
56
Девальвацiя гривнi, iнфляцiя
42
42
40
36
36
Вимирання населення
27
34
37
36
39
Розвал країни
33
34
36
37
33
Зростання злочинностi
30
34
35
35
33
Погiршення здоров`я нацiї
27
30
33
33
36
Повномасштабна вiйна iз Росiєю
30
28
26
29
27
Безвладдя, анархiя
24
28
28
28
28
Деградацiя населення
28
28
29
28
24
Екологiчнi катастрофи
21
22
22
23
21
Голод
10
12
13
14
16
Встановлення диктатури
10
12
13
14
12
Масовi заворушення
12
12
12
13
12
Тероризм
8
7
8
8
7
Мiжнародна iзоляцiя України
6
7
8
8
7
Iнше
1
2
1
2
2
Важко вiдповiсти
2
1
2
2
2
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
10

11.

Проблеми

12.

Які проблеми є зараз найбільш важливими для країни?
НЕ БІЛЬШЕ 3-Х ВІДПОВІДЕЙ
Військовий конфлікт на Сході України
66
Хабарництво і корупція у владі
43
Відсутність роботи, безробіття
30
Низький рівень зарплати або пенсії
30
Підвищення тарифів на комунальні послуги
27
Підвищення цін на основні товари, інфляція
17
Недостатній рівень соціального захисту
14
Неможливість отримати якісне медичне обслуговування
14
Соціальне розшарування, розрив між бідними і багатими
11
Зростання злочинності, недостатня безпека на вулицях
10
Несприятливі умови для розвитку малого/середнього бізнесу
8
Нестача свободи і демократії
3
Неможливість отримати якісну освіту
3
Iнше
3
Важко вiдповiсти
1
0
10
20
30
40
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
50
60
70
80
12

13.

Які проблеми є зараз найбільш важливими для країни?
Захiд
Галичина
Центр
Пiвнiч
Київ
Пiвдень
Схiд
Донбас
НЕ БІЛЬШЕ 3-Х ВІДПОВІДЕЙ
Вiйськовий конфлiкт на Сходi України
59
72
64
64
67
69
63
76
Хабарництво i корупцiя у владi
44
50
45
45
44
41
40
32
Вiдсутнiсть роботи, безробiття
32
34
35
25
16
38
27
36
Низький рiвень зарплати або пенсiї
36
27
35
28
22
29
30
28
Пiдвищення тарифiв на комунальнi послуги
28
22
26
27
19
29
30
28
Пiдвищення цiн на основнi товари, iнфляцiя
26
13
16
18
10
16
17
15
Недостатнiй рiвень соцiального захисту
13
11
12
13
14
15
15
17
Неможливiсть отримати якiсне медичне обслуговування
11
11
14
16
16
15
14
14
Соцiальне розшарування, розрив мiж бiдними i багатими
13
11
12
12
17
12
10
7
Зростання злочинностi, недостатня безпека на вулицях
4
6
7
10
16
15
13
8
Несприятливi умови для розвитку малого/середнього
бiзнесу
5
8
7
8
10
8
9
6
Нестача свободи i демократiї
1
2
2
3
4
4
5
4
Неможливiсть отримати якiсну освiту
2
2
4
4
3
4
4
3
Iнше
2
1
2
1
5
2
5
2
1
1
1
3
1
1
1
РЕГІОНИ
Важко вiдповiсти
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
13

14.

А які із перелічених проблем є зараз найбільш важливими особисто для Вас?
НЕ БІЛЬШЕ 3-Х ВІДПОВІДЕЙ
Підвищення тарифів на комунальні послуги
59
Низький рівень зарплати або пенсії
52
Підвищення цін на основні товари, інфляція
42
Військовий конфлікт на Сході України
28
Хабарництво і корупція у владі
19
Відсутність роботи, безробіття
18
Неможливість отримати якісне медичне обслуговування
17
Недостатній рівень соціального захисту
11
Соціальне розшарування, розрив між бідними і багатими
8
Несприятливі умови для розвитку малого/середнього бізнесу
6
Зростання злочинності, недостатня безпека на вулицях
6
Неможливість отримати якісну освіту
4
Нестача свободи і демократії
2
Iнше
2
Важко вiдповiсти
1
0
10
20
30
40
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
50
60
70
80
14

15.

А які із перелічених проблем є зараз найбільш важливими особисто для Вас?
НЕ БІЛЬШЕ 3-Х ВІДПОВІДЕЙ
РЕГІОНИ
Захiд
Галичина Центр
Пiвнiч
Київ
Пiвдень
Схiд
Донбас
Пiдвищення тарифiв на комунальнi послуги
57
50
50
61
49
71
66
59
Низький рiвень зарплати або пенсiї
55
52
56
51
42
60
52
45
Пiдвищення цiн на основнi товари, iнфляцiя
44
32
36
45
36
50
48
40
Вiйськовий конфлiкт на Сходi України
24
32
33
25
29
16
27
42
Хабарництво i корупцiя у владi
22
27
19
17
23
16
15
13
Вiдсутнiсть роботи, безробiття
Неможливiсть отримати якiсне медичне
обслуговування
Недостатнiй рiвень соцiального захисту
Соцiальне розшарування, розрив мiж бiдними i
багатими
Несприятливi умови для розвитку
малого/середнього бiзнесу
Зростання злочинностi, недостатня безпека на
вулицях
Неможливiсть отримати якiсну освiту
20
23
24
16
11
21
14
17
13
15
19
16
20
19
15
17
10
11
9
12
12
13
13
11
9
9
7
7
10
9
7
6
5
7
6
6
11
5
6
3
3
5
3
5
13
7
7
3
2
2
5
4
4
4
3
5
Нестача свободи i демократiї
1
1
3
3
2
2
2
Iнше
1
1
1
1
4
2
3
Важко вiдповiсти
1
1
1
2
3
1
2
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
1
15

16.

Пріоритетні напрямки реформ

17.

Якщо обирати не більше двох з наведених сфер, то де реформи потрібні Україні
найбільше?
НЕ БІЛЬШЕ 2-х ВІДПОВІДЕЙ
63
63
ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ (дерегуляція, створення робочих місць,
приватизація, земельна реформа)
43
39
СОЦІАЛЬНІ РЕФОРМИ (пенсійна, медична реформи)
37
40
АНТИКОРУПЦІЙНІ РЕФОРМИ (реформи судів, прокуратури, створення
антикорупційного суду)
15
16
ПОЛІТИЧНІ РЕФОРМИ (зміна законодавства про вибори, закон про
імпічмент, конституційна реформа)
10
10
РЕФОРМИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ (реформи збройних сил, СБУ, поліції)
9
9
ГУМАНІТАРНІ РЕФОРМИ (освітня реформа, українізація інформаційного
простору, декомунізація)
10'2018
05'2018
2
2
Iнше
4
5
Важко вiдповiсти
0
20
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
40
60
17

18.

Якщо обирати не більше двох з наведених сфер, то де реформи потрібні Україні
найбільше?
Захiд
Галичина
Центр
Пiвнiч
Київ
Пiвдень
Схiд
Донбас
НЕ БІЛЬШЕ 2-х ВІДПОВІДЕЙ
ЕКОНОМIЧНI РЕФОРМИ
61
64
62
58
59
72
63
65
СОЦIАЛЬНI РЕФОРМИ
47
41
54
37
32
48
38
45
АНТИКОРУПЦIЙНI РЕФОРМИ
33
45
30
44
44
34
37
29
ПОЛIТИЧНI РЕФОРМИ
10
13
16
16
22
14
16
17
РЕФОРМИ У СФЕРI БЕЗПЕКИ
11
11
9
9
10
7
10
11
ГУМАНIТАРНI РЕФОРМИ
8
10
9
9
11
8
8
11
Iнше
2
1
1
1
1
3
2
Важко вiдповiсти
5
3
5
4
4
3
4
РЕГІОНИ
3
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
18

19.

Якщо обирати не більше двох з наведених сфер, то де реформи потрібні Україні
найбільше?
НЕ БІЛЬШЕ 2-х ВІДПОВІДЕЙ
ВІК
18-29
30-39
40-49
50-59
60+
ЕКОНОМIЧНI РЕФОРМИ
60
63
66
63
63
СОЦIАЛЬНI РЕФОРМИ
35
38
39
42
54
АНТИКОРУПЦIЙНI РЕФОРМИ
38
39
42
39
30
ПОЛIТИЧНI РЕФОРМИ
17
17
15
16
12
РЕФОРМИ У СФЕРI БЕЗПЕКИ
11
10
11
9
9
ГУМАНIТАРНI РЕФОРМИ
14
10
8
7
7
Iнше
1
2
2
2
2
Важко вiдповiсти
4
4
3
4
4
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
19

20.

Ставлення до продажу земель
с.г. призначення

21.

Якби сьогодні проводився референдум щодо питання купівлі/продажу земель
сільськогосподарського призначення, як би Ви проголосували?
100
Проти продажу земель с.г призначення
80
60
74
75
67
72
Важко вiдповiсти
40
Не буду голосувати
12
20
6
1
18
10
8
5
6
13
16
13
08`2017
02`2018
10`2018
5
За продаж земель с.г призначення
0
05`2017
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
21

22.

Якби сьогодні проводився референдум щодо питання купівлі/продажу земель
сільськогосподарського призначення, як би Ви проголосували?
За продаж земель с.г призначення
Не буду голосувати
Тип поселення. Дохід. Вік
Важко вiдповiсти
Проти продажу земель с.г призначення
Регіони
Київ
19
5
Галичина
17
5
Пiвнiч
16
Захiд
15
14
4 10
15
6 11
Мiста
14
Села
11 4 9
61
Забезпечені
64
Середнього рівня
70
Малозабезпечені
Бідні
6 10
26
70
75
6 11
17
57
5 11
67
10 6 10
74
9 5 8
77
69
Центр
11 4 8
77
Пiвдень
10 6 7
77
Схiд
9
7
9
75
Донбас
9
8 7
76
18-29
18
7
15
59
30-39
14
5 10
71
40-49
15
5 9
71
50-59
60+
11 5 9
9 4 8
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
75
79
22

23.

Президентські рейтинги

24.

Чи будете Ви брати участь у виборах Президента, якщо вони вiдбудуться найближчим
часом?
13%
6%
Однозначно так
47%
6%
Скорiше так
28%
Скорiше нi
Точно нi
Важко вiдповiсти
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
24

25.

Якби вибори Президента України вiдбулися б наступної недiлi, то як би Ви
проголосували?
Серед усіх %
Серед тих, хто має намір
голосувати, %
Серед тих, хто має намір
голосувати і визначився, %
Тимошенко Юлiя
12,7
16,0
20,7
Зеленський Володимир
7,6
8,8
11,4
Порошенко Петро
6,3
8,0
10,3
Гриценко Анатолiй
6,2
7,7
9,9
Бойко Юрiй
5,5
6,8
8,7
Ляшко Олег
4,9
5,9
7,6
Вакарчук Святослав
3,7
4,3
5,5
Мураєв Євгенiй
3,2
3,9
5,1
Рабiнович Вадим
2,3
2,8
3,7
Шевченко Олександр
2,1
2,6
3,3
Садовий Андрiй
1,8
2,2
2,9
Безсмертний Роман
0,9
1,1
1,4
Наливайченко Валентин
0,9
1,1
1,4
Тарута Сергiй
0,8
1,0
1,3
Кошулинський Руслан
0,5
0,6
0,7
Яценюк Арсенiй
0,5
0,6
0,7
Добродомов Дмитро
0,4
0,5
0,6
Iнший кандидат
3,3
3,6
4,7
Важко вiдповiсти
21,5
22,6
Не приймав би участi
15,1
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
25

26.

Рейтинги кандидатів: ДИНАМІКА
15 14 14 12 15 16 10
5
Ю. Бойко
О. Ляшко
8
7
8
6
8
8
8
10 10
6
8
9
9
9
8
11
10 10 10 10 11
11
11
12 10 11
6
6
6
6
8
8
10
9
11
10 14 12 11
10 10 10
9
12 10 10
9
10 11
9
9
8
9
8
6
8
7
8
5
10
8
9
2
1
В. Наливайченко
Інший кандидат
16
11
8
9
10
8
7
7
10 10
8
10 10
8
6
8
8
9
8
9
7
8
7
8
9
8
9
7
8
7
6
4


5
4
6
8
4
3
3
8
8
6
7
8
О. Шевченко
О. Тягнибок
10’18
9
Є. Мураєв
А. Садовий
09’18
08’18
10
С. Вакарчук
В. Рабінович
07’18
06’18
05’18
9
6
10 10 11
8
04’18
9
В. Зеленський
А. Гриценко
03’18
02’18
12’17
10’17
05’17
12’16
11’16
31 32 24 26 23 22 12 11
09’16
55
08’16
П. Порошенко
06’16
13 15 16 13 14 15 18 17 18 18 15 17 19 17 15 14 14 16 17 18 19 21
01’16
11
12’15
06'15
13
10'15
04'15
Ю. Тимошенко
08'15
вибори 2014
Серед тих, хто має намір голосувати і визнавчився з вибором, %
6
7
9
12 11
12 10
9
6
7
8
8
7
6
6
6
3
3
3
2
2
4
3
3
3
3
4
6
4
5
5
5
5
4
4
3
5
2
2
3
3
2
2

1
2
2
2
1
2
2
1
18 17
9
9
6
3
27 23 25 20 22 25 29 28 21 21 21 20 20 17 21 17 17 16 11
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
26

27.

Рейтинги кандидатів: ДИНАМІКА
Серед тих, хто має намір голосувати і визнавчився з вибором, %
60
Петро Порошенко
50
Юлія Тимошенко
40
Володимир Зеленський
Анатолій Гриценко
30
Юрій Бойко
20
Олег Ляшко
10
Вадим Рабінович
10’18
09’18
08’18
07’18
06’18
05’18
04’18
03’18
02’18
12’17
10’17
05’17
12’16
11’16
09’16
08’16
06’16
01’16
12’15
10'15
08'15
06'15
04'15
вибори 2014
0
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
27

28.

Рейтинг кандидатів: регіони
% від усіх респондентів
Захiд
Галичина
Центр
Пiвнiч
Київ
Пiвдень
Схiд
Донбас
Тимошенко Юлiя
14
12
18
17
11
10
10
8
Зеленський Володимир
7
5
8
8
7
10
9
6
Порошенко Петро
6
9
7
8
11
4
4
4
Гриценко Анатолiй
7
12
7
7
6
3
4
4
Бойко Юрiй
3
3
4
4
8
9
12
Ляшко Олег
7
4
6
6
3
4
4
5
Вакарчук Святослав
4
8
4
3
5
2
2
3
Мураєв Євгенiй
1
2
2
3
5
7
6
Рабiнович Вадим
1
1
1
1
4
3
6
Шевченко Олександр
4
7
2
2
1
1
Садовий Андрiй
2
5
2
1
1
1
1
Наливайченко Валентин
1
1
1
1
3
Безсмертний Роман
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Тарута Сергiй
Кошулинський Руслан
1
Яценюк Арсенiй
1
1
1
1
2
2
1
1
1
Добродомов Дмитро
1
1
1
1
0
0
0
0
Iнший кандидат
3
3
2
3
4
5
4
3
Не приймав би участi
13
9
13
13
17
20
18
19
Важко вiдповiсти
24
19
23
21
22
18
23
21
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
28

29.

А за кого з кандидатiв Ви не проголосуєте за жодних обставин?
Порошенко Петро
Яценюк Арсенiй
Тимошенко Юлiя
Ляшко Олег
Бойко Юрiй
Рабiнович Вадим
Мураєв Євгенiй
Зеленський Володимир
Садовий Андрiй
Тарута Сергiй
Вакарчук Святослав
Гриценко Анатолiй
Наливайченко Валентин
Кошулинський Руслан
Шевченко Олександр
Безсмертний Роман
Добродомов Дмитро
Iнший кандидат
Важко вiдповiсти
Серед усіх %
Серед тих, хто має намір голосувати,
%
50,2
27,2
27,3
24,4
20,3
17,2
10,1
8,1
8,4
8,0
7,5
7,1
6,6
5,3
5,6
5,4
4,9
2,3
19,6
51,4
27,6
27,5
25,5
22,0
18,3
10,1
8,4
8,1
7,8
7,7
6,9
6,3
5,2
5,2
4,9
4,7
1,7
14,6
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
29

30.

А хто, на Вашу думку, стане наступним Президентом України?
Тимошенко Юлiя
Порошенко Петро
Зеленський Володимир
Гриценко Анатолiй
Бойко Юрiй
Ляшко Олег
Вакарчук Святослав
Рабiнович Вадим
Мураєв Євгенiй
Шевченко Олександр
Садовий Андрiй
Тарута Сергiй
Безсмертний Роман
Наливайченко Валентин
Кошулинський Руслан
Яценюк Арсенiй
Добродомов Дмитро
Iнший кандидат
Важко вiдповiсти
Серед усіх %
Серед тих, хто має намір голосувати,
%
17,6
13,0
3,6
2,3
2,3
2,2
1,3
1,1
1,0
0,9
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
2,7
50,0
20,1
13,9
3,9
2,9
2,8
2,6
1,4
1,3
1,2
1,0
0,8
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,1
2,7
43,8
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
30

31.

А хто, на Вашу думку, стане наступним Президентом України?
Серед усіх опитаних, %
20
18
Петро Порошенко
16
Юлія Тимошенко
14
Юрій Бойко
12
10
Олег Ляшко
8
Анатолій Гриценко
6
4
Вадим Рабінович
2
Володимир Зеленський
0
05’17
12’17
04’18
06’18
08’18
09’18
10’18
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
31

32.

Другий тур президентських виборів

33.

За кого Ви проголосуєте, якщо у другий тур президентських виборів вийдуть …?
серед всіх
опитаних (%)
17%
38%
16%
41%
29%
14%
Юлiя Тимошенко
Петро Порошенко
Не братиму участь
Важко вiдповiсти
16%
29%
Юрій Бойко
Юлія Тимошенко
Не голосуватимуть
Не визначились
19%
20%
17%
36%
Юрій Бойко
Петро Порошенко
Не голосуватимуть
Не визначились
27%
Анатолій Гриценко
Юлія Тимошенко
Не голосуватимуть
Не визначились
19%
17%
44%
20%
41%
26%
14%
Анатолій Гриценко
Петро Порошенко
Не голосуватимуть
Не визначились
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
16%
35%
23%
26%
Володимир Зеленський
Юлія Тимошенко
Не голосуватимуть
Не визначились
18%
39%
28%
15%
Володимир Зеленський
Петро Порошенко
Не голосуватимуть
Не визначились
33

34.

Якщо у другий тур президентських виборів вийдуть:
ПЕТРО ПОРОШЕНКО і ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, за кого Ви проголосуєте?
серед всіх опитаних (%)
19
20
38
12
13
45
40
27
10'15
Важко вiдповiсти
41
Не братиму участь
Юлiя Тимошенко
27
24
20
25
16
44
46
19
20
15
16
20
06'16
11'16
05`17
29
13
14
05`18
10`18
Петро Порошенко
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
34

35.

Рейтинги партій

36.

Чи будете Ви брати участь у виборах до Верховної Ради, якщо вони відбудуться
найближчим часом?
7%
16%
Однозначно так
41%
6%
Скорiше так
30%
Скорiше нi
Точно нi
Важко вiдповiсти
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
36

37.

Якби парламентські вибори проводилися наступної неділі, то як би Ви проголосували?
Серед усіх %
Батькiвщина
Слуга народу
Громадянська позицiя
Опозицiйний блок
БПП Солiдарнiсть
Радикальна партiя
Нашi
Самопомiч
За життя
УКРОП
Свобода
Аграрна партiя України
Справедливiсть
Основа
Народний контроль
Вiдродження
Народний фронт
Рух нових сил
ДIЯ Яроша
УДАР
Наш край
Соцiалiстична партiя
Iнша партiя
Важко вiдповiсти
Не приймав би участi
13,3
7,7
5,9
5,8
4,9
4,3
3,0
2,7
2,5
2,2
1,9
0,9
0,9
0,7
0,5
0,6
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,1
3,8
19,6
17,2
Серед тих, хто має намір
Серед тих, хто має намір
голосувати, %
голосувати і визначився, %
17,3
9,1
7,8
7,3
6,5
5,6
3,9
3,5
3,3
2,8
2,4
1,1
1,1
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
4,0
20,3
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
21,7
11,4
9,8
9,2
8,1
7,0
4,9
4,4
4,1
3,6
3,0
1,4
1,4
1,0
0,8
0,8
0,6
0,6
0,5
0,4
0,2
0,1
5,1
37

38.

Рейтинги партій: ДИНАМІКА
9
08’18
07’18
06’18
10’18
9
9
05’18
09’18
12 10
5
10 10
11
11
11
Опозиційний блок
9
12 13 14 14 12 14 13 16
13
11
9
9
9
10 10
11
9
11
8
9
БПП Солідарність
22
23 21 19 20 17 16 13
9
9
14 13 12 10 12 14
9
9
8
9
7
7
7
9
8
Радикальна партія
7
9
8
9
6
8
7
9
11
11
11
8
9
9
9
8
9
9
8
8
8
8
7
7
7
Громадянська позиція
3
4
7
5
4
4
4
5
5
5
4
6
7
8
8
7
9
9
10 12
11
10
11
9
10
6
6
6
9
9
9
10
8
8
10
6
7
9
4
3


5
За життя
11
04’18
22
Слуга народу
03’18
02’18
10’17
08’17
05’17
12’16
18 16 17 16 14 17 16 17 16 16 17 17 17 20 21
11’16
09’16
08’16
06’16
02’16
01’16
12 13 15 12 13 16 18
12’15
11
10'15
06'15
6
08'15
04'15
Батьківщина
вибори
10'2014
Серед тих, хто має намір голосувати і визнавчився з вибором, %
9
Партія «Наші»
САМОПОМІЧ
11
12 13 12 10 12 14 14 12
11
7
7
9
7
7
7
6
7
5
5
5
5
4
5
4
Свобода
5
5
УКРОП
5
4
5
8
8
5
5
6
6
6
6
7
7
6
4
4
4
3
4
4
4
4
3
1
2
4
5
5
4
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
4
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2
3
3
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
Аграрна партія
Справедливість
Народний фронт
22
Відродження
Рух нових сил
Інша партія
15
6
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
3
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
18 14 17 13 17 13 14 19 14 13
11
10 12
9
8
8
18 17 20 20 16 14 16 14
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
38

39.

Який з цих мотивів буде головним при Вашому виборі певної партії?
15
15
14
17
8
6
17
19
18
Виходячи передусім з симпатій до
лідера партії
16
16
18
Важко відповісти
6
6
4
Інше
41
41
49
44
48
Підтримка соціально-економічних
ініціатив партії
21
21
11
06`14
08`17
04`18
15
12
09`18
10`18
Підтримка ідеологічних засад партії
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
39

40.

Який з цих мотивів буде головним при Вашому виборі певної партії?
Підтримка ідеологічних засад партії
Підтримка соціально-економічних ініціатив партії
Інше
Важко відповісти
Виходячи передусім з симпатій до лідера партії
Регіони. Вік
Захiд
Центр
Пiвнiч
Галичина
Схiд
Донбас
Пiвдень
Київ
18-29
30-39
40-49
50-59
60+
11
40
4
23
22
Виборці партій
Слуга народу
10
41
24
Радикальна партiя
11
42
2 8
Батькiвщина
11
55
26
25
УКРОП
14
52
2 9
23
Громадянська позицiя
16
10
47
4
17
22
12
45
4
18
22
Нашi
19
БПП Солiдарнiсть
15
45
12
3
19
56
4 13
16
53
13
5
16
15
10
55
3
19
14
За життя
19
22
12
Самопомiч
21
11
44
3
4
21
21
12
46
4
19
18
13
46
4
18
18
13
51
3
17
17
12
52
3
16
18
Свобода
Не визначилися
Не голосують
28
22
19
24
19
14
15
61
14
15
57
35
14
3 10
12
48
10
5
22
67
51
44
2 8
52
14
13
19
38
65
23
Опозицiйний блок
43
47
32
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
4
7
29
48
11
7
40

41.

Зовнішньополітичні настрої

42.

Якби сьогодні проводився референдум щодо вступу України в Європейський Союз, як би
Ви проголосували
За вступ України в ЄС
Важко відповісти
Не буду голосувати
Проти вступу України в ЄС
100%
80%
49
54
58
59
52
53
11
8
55
53
51
50
50
10
12
11
12
12
9
6
9
10
7
23
26
29
29
28
30
09'2017
11'2017
04'2018
06'2018
07'2018
10'2018
58
60%
8
40%
13
8
7
13
11
9
9
20
22
23
12'2015
01'2016
09'2016
14
12
10
9
20%
30
31
12'2013
04'2014
27
0%
05`2017
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
42

43.

Якби сьогодні проводився референдум щодо вступу України в Європейський Союз, як би
Ви проголосували?
За вступ України в ЄС
Вік. Дохід
Не буду голосувати
Важко вiдповiсти
18-29
60
8
11
21
Проти вступу України в ЄС
Регіони
Галичина
81
Захiд
65
Київ
62
Пiвнiч
55
Центр
53
Пiвдень
33
Схiд
31
Донбас
26
52
40-49
50
8
50-59
49
7 11
33
15
36
7
12
29
12
31
4 7 8
8
7
6
11
30-39
11
12
16
6 13
19
16
22
16
25
45
60+
42
7
Забезпечені
63
Середнього рівня
7
12
50
Малозабезпечені
13
11
50
Бідні
7 9
58
6 10
49
39
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
21
8
8
16
12
25
32
37
43

44.

Якби сьогодні проводився референдум щодо вступу України в НАТО, як би Ви
проголосували?
За вступ України в НАТО
Важко відповісти
Не буду голосувати
Проти вступу України в НАТО
100%
80%
60%
34
13
9
38
17
14
8
20%
43
51
46
45
10
9
9
14
34
31
15
7
40%
43
40
31
10
25
46
15
47
13
8
10
30
31
42
41
43
45
44
43
44
42
40
13
13
14
13
12
15
12
13
15
13
12
13
9
10
6
8
10
8
32
34
30
33
34
36
36
35
36
0%
03'2014 04'2014 09'2014 11'2014 04'2015 08'2015 12'2015 01'2016 07'2016 09'2016 05'2017 09'2017 11'2017 04'2018 06'2018 07'2018 10'2018
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
44

45.

Якби сьогодні проводився референдум щодо вступу України в НАТО, як би Ви
проголосували?
За вступ України в НАТО
Вік. Дохід
Не голосуватиму
Важко відповісти
18-29
44
10
17
29
Проти вступу України в НАТО
Регіони
Галичина
71
Київ
6
54
Захiд
6
53
Пiвнiч
46
Центр
44
10
8
6
Схiд
22
8
Пiвдень
21
12
Донбас
18
12
17
11
11
12
14
41
9
15
36
40-49
41
9
15
36
50-59
42
8
14
37
10
23
21
17
30-39
17
60+
36
8
15
41
29
20
30
58
Забезпечені
53
Середнього рівня
56
Малозабезпечені
58
Бідні
7
47
7
39
32
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
9
9
13
15
18
11
29
33
37
42
45

46.

Якби Україна могла стати членом тільки одного міжнародного союзу, це слід було б
зробити з ЄС, Митним Союзом чи краще не вступати ні в який союз і зберігати
рівновіддаленість від ЄС і Росії?
100
14
90
80
12
15
13
12
10
10
11
11
10
11
10
11
12
28
33
31
36
30
Митним союзом
70
60
26
29
Важко відповісти
50
Не вступати ні в який союз,
рівновіддаленість від ЄС і Росії
40
30
49
20
43
50
46
49
42
47
Європейським Союзом
10
0
07'2016
12'2016
05`2017
04`2018
06`2018
07`2018
10`2018
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
46

47.

Якби Україна могла стати членом тільки одного міжнародного економічного союзу, це
слід було б зробити з:
Європейським Союзом
Не вступати нi в який союз, рiвновiддаленiсть вiд ЄС i Росiї
Вік. Дохід. Підтримка ЄС
Важко вiдповiсти
18-29
Митним союзом Росiї, Бiлорусi та Казахстану
30-39
49
30
11 10
40-49
47
31
11
50-59
46
33
10 11
Регіони
Галичина
78
Захiд
62
Київ
60
Пiвнiч
15
25
21
52
Центр
27
49
30
Схiд
30
38
Пiвдень
30
40
Донбас
24
7
42
13
12
24
40
32
11 7
14
14
11 1
12
7
Забезпечені
59
24
9
8
14
7
Середнього рівня
56
27
9
8
14
12
60+
58
7
Малозабезпечені
Бідні
47
32
36
11
34
17
11
14
20
18
22
За вступ до ЄС
Проти вступу до ЄС 1
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
92
66
4 13
6
27
47

48.

Якби Україна могла стати членом тільки одного безпекового союзу, це слід було б
зробити з НАТО, з Організацією Договору про колективну безпеку (Росія, Казахстан,
Білорусь та інші) чи краще не вступати в жоден союз і оголосити позаблоковий статус?
17%
НАТО
39%
ОДКБ (Росія, Казахстан, Білорусь та інші)
35%
9%
Не вступати в жоден союз і оголосити
позаблоковий статус
Важко відповісти
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
48

49.

Якби Україна могла стати членом тільки одного безпекового союзу, це слід було б
зробити з НАТО, з Організацією Договору про колективну безпеку (Росія, Казахстан,
Білорусь та інші) чи краще не вступати в жоден союз і оголосити позаблоковий статус?
Вік. Підтримка НАТО. Ставлення до Росії
НАТО
Не вступати в жоден союз
Важко відповісти
ОДКБ (Росія, Казахстан, Білорусь та інші)
Регіони. Вік
Галичина
69
18
Київ
53
23
Захiд
52
27
12
19
5
20
43
32
18
6
Центр
41
34
19
5
22
Пiвдень
20
46
15
19
Донбас
18
49
14
19
47
14
43
34
18
6
30-39
40
36
16
8
40-49
40
36
16
8
50-59
40
35
15
10
60+
34
36
17
13
1
Пiвнiч
Схiд
18-29
За вступ до НАТО
93
Проти вступу до НАТО 1
42
69
8
22
17
Росія - агресор
Росія - НЕ агресор
54
11
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
29
47
14
14 2
28
49

50.

Питання Донбасу

51.

Який з варіантів вирішення проблеми на Донбасі Ви підтримуєте?
100%
8
8
9
9
8
14
17
12
15
17
80%
Відділення цих територій від України
Важко відповісти
22
60%
40%
35
24
31
26
31
24
32
27
Надання цим територіям самостійності,
федеративного статусу краю, але залишити в
складі України
31
Припинення військових дій і визнання
територій тимчасово окупованими,
замороження конфлікту
20%
20
20
23
21
17
0%
08`17
04'18
05'18
07'18
10'18
Продовження військових дій до повного
відновлення української влади на всьому
Донбасі
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
51

52.

Який з варіантів вирішення проблеми на Донбасі Ви підтримуєте?
Продовження військових дій до відновлення української влади на Донбасі
Припинення військових дій і визнання територій тимчасово окупованими
Надання цим територіям самостійності, федеративного статусу краю
Важко відповісти
18-29
19
31
24
18
8
30-39
18
31
24
18
8
40-49
19
32
26
15
9
10
50-59
18
28
16
8
12
60+
15
18
7
13
10
Відділення цих територій від України
Регіони
Галичина
36
30
Захiд
22
Центр
22
30
Пiвнiч
20
34
Київ
18
Схiд
9
Донбас
8
Пiвдень
8
11
35
15
20
18
35
25
30
18
38
46
32
41
14
16
Вік. Підтримка НАТО. Ставлення до Росії
21
8
19
9
За вступ до НАТО
14
9
Проти вступу до НАТО
17
7
23
5
Росія - агресор
5
Росія - НЕ агресор 2
15
30
30
30
8
30
30
31
26
30
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
17
40
32
15
18
46
15
15
6
9
7
52

53.

Ставлення до Росії

54.

Чи вважаєте Ви Росію країною-агресором відносно України?
Так
Ні
Важко відповісти
Регіони. Підтримка НАТО
15%
Галичина
94
Захiд
22%
63%
42
82
11
8
Пiвнiч
75
11
14
Центр
74
13
13
Київ
71
Схiд
42
Донбас
40
Пiвдень
33
За вступ до НАТО
Проти вступу до НАТО
14
20
17
24
38
43
43
88
40
РЕЙТИНГ, КМІС, ЦЕНТР РАЗУМКОВА | Моніторинг електоральних настроїв українців | листопад 2018
15
6 7
18
42
54

55.

КОНТАКТИ
Соціологічна група «РЕЙТИНГ»
01010, г. Київ, вул. Івана Мазепи, 3, оф.3
(+380 44) 254-3693
(+380 44) 254-3694
http://ratinggroup.ua/
[email protected]
English     Русский Rules