Комп’ютерні мережі. Локальна мережа. Використання мережевих папок.
Мережа
Мережа
Комп'ютерна мережа
Комп'ютерна мережа
Комп'ютерна мережа
Комп'ютерна мережа
Комп'ютерна мережа
Локальна мережа
Локальна мережа
Глобальна мережа
Комп'ютерна мережа
Комп'ютерна мережа
Комп'ютерна мережа
Сервер
Клієнт
Комп'ютерна мережа
Доступ
Доступ
Обліковий запис користувача
Обліковий запис користувача
Сеанс користувача
Обліковий запис користувача
Навігація локальною мережею
Об’єкти локальної мережі
Локальна мережа
Локальна мережа
Локальна мережа
Об’єкти локальної мережі
Навігація локальною мережею
Навігація локальною мережею
Повторюємо
Повторюємо
Дайте відповіді на запитання
Розгадайте кросворд
Працюємо за комп’ютером
Дякую за увагу!
5.45M
Category: internetinternet

Комп’ютерні мережі. Локальна мережа. Використання мережевих папок

1. Комп’ютерні мережі. Локальна мережа. Використання мережевих папок.

За новою програмою 2017 року
Урок 8

2. Мережа

Розділ 2
§8
Мережа
З терміном «мережа» ми зустрічаємося дуже часто:
мережа магазинів, мережа водопостачання в місті,
телефонна мережа тощо.

3. Мережа

Розділ 2
§8
Мережа
Мережа — це сукупність взаємопов'язаних об'єктів,
що мають однакове призначення та спільні властивості.
До будь-якої мережі може входити різна кількість
об'єктів — від двох до великої кількості.

4. Комп'ютерна мережа

Розділ 2
§8
Комп'ютерна мережа
Коли виникає потреба передати повідомлення або
деякі файли з одного комп'ютера на інший, то це можна
зробити з використанням різних носіїв даних — флешки,
оптичного диска тощо. Ще одним засобом передавання
даних є комп'ютерні мережі.

5. Комп'ютерна мережа

Розділ 2
§8
Комп'ютерна мережа
Комп'ютерна мережа — сукупність комп'ютерів
та інших пристроїв, з'єднаних між собою для
обміну
даними
і
спільного
використання
пристроїв.

6. Комп'ютерна мережа

Розділ 2
§8
Комп'ютерна мережа
Отримати доступ
до об'єктів
файлової системи
комп'ютерів
мережі
Перемістити дані з
одного комп'ютера
на інший
комп'ютеру мережі
Комп’ютери
об’єднують
між собою
для того щоб:
Отримати доступ
до мережного
пристрою,
наприклад
принтера

7. Комп'ютерна мережа

Розділ 2
§8
Комп'ютерна мережа
Одну з перших комп'ютерних мереж було створено й
використано в 1960-х роках у США, військовими.

8. Комп'ютерна мережа

Розділ 2
§8
Комп'ютерна мережа
Залежно від кількості комп'ютерів у мережі та площі,
на якій вони розміщені, розрізняють:
Локальну
Глобальну

9. Локальна мережа

Розділ 2
§8
Локальна мережа
Локальна мережа — це комп'ютерна мережа,
що об'єднує комп'ютери та інші пристрої,
розміщені на порівняно невеликій відстані один
від одного.

10. Локальна мережа

Розділ 2
§8
Локальна мережа
Завдяки локальній мережі в комп’ютерному класі:
Учні можуть отримувати доступ до файлів з
навчальними матеріалами, що зберігаються на носіях
даних учительського комп'ютера.
Учитель має можливість по мережі переглядати
файли з результатами учнівських практичних робіт.
Для друкування матеріалів з будь-якого комп'ютера
можна використовувати спільний принтер,
підключений до одного з комп'ютерів мережі.

11. Глобальна мережа

Розділ 2
§8
Глобальна мережа
Глобальна мережа — мережа, що об’єднує
комп'ютерні мережі та окремі комп'ютери,
розміщені в різних частинах планети Земля.
Найвідомішою глобальною мережею є Інтернет

12. Комп'ютерна мережа

Розділ 2
§8
Комп'ютерна мережа
У комп'ютерних мережах, як і в телефонних, для
передавання даних використовують:
Кабельні
Бездротові канали

13. Комп'ютерна мережа

Розділ 2
§8
Комп'ютерна мережа
Саме завдяки цим каналам можна
мережну взаємодію між об'єктами мережі.
налагодити
Мережна взаємодія — обмін повідомленнями
між пристроями мережі.

14. Комп'ютерна мережа

Розділ 2
§8
Комп'ютерна мережа
При об’єднанні комп’ютерів у мережі всі об’єкти
можуть бути рівноправними учасниками мережної
взаємодії. Існує також інший спосіб створення мережі,
при якому окремі комп'ютери використовуюсь для
обслуговування інших. Такі спеціальні комп'ютери
називають серверами

15. Сервер

Розділ 2
§8
Сервер
Сервер — це комп'ютер, що надає послуги або
ресурси
за
відповідними
запитами
іншим
комп'ютерам.
Сервер

16. Клієнт

Розділ 2
§8
Клієнт
Комп'ютери, що використовують ресурси сервера,
називають клієнтськими, або просто клієнтами. Ресурси
мережі — це апаратні, програмні й інформаційні об'єкти
мережі.
Клієнт

це
комп'ютер
використовує ресурси сервера.
Клієнт
у
мережі,
що

17. Комп'ютерна мережа

Розділ 2
§8
Комп'ютерна мережа
Як правило, на сервері розміщують програми,
інформаційні дані, документи. До сервера можуть бути
приєднані різні пристрої, наприклад, принтер або
сканер.
Вони можуть бути
доступними
для
використання
з
інших комп’ютерів.

18. Доступ

Розділ 2
§8
Доступ
Для того щоб налагодити мережну взаємодію між
об'єктами
мережі,
потрібні
спеціальні
програми,
зокрема мережна операційна система. Операційна
система Windows 7 (10) забезпечує роботу локальної
мережі. За її допомогою можна управляти доступом
користувачів до комп’ютера і до мережних ресурсів.
Доступ — це право на
використання
деякого
ресурсу.

19. Доступ

Розділ 2
§8
Доступ
Розрізняють такі рівні доступу:
Обмежений
Частково
обмежений
Повний

20. Обліковий запис користувача

Розділ 2
§8
Обліковий запис користувача
Управління доступом на рівні користувачів дає
можливість призначати паролі для доступу до ресурсів
конкретного комп'ютера чи до будь-якого іншого
комп'ютера локальної мережі. При роботі з мережною
операційною системою можна вказувати конкретних
користувачів, що мають доступ до ресурсів для
спільного використання.
Потрібні
зазначаються
облікового
користувача.
при
відомості
створенні
запису

21. Обліковий запис користувача

Розділ 2
§8
Обліковий запис користувача
Обліковий запис користувача — сукупність
відомостей про користувача та його права при
роботі з об’єктами операційної системи й мережі.

22. Сеанс користувача

Розділ 2
§8
Сеанс користувача
Сеанс користувача — це робота за комп’ютером
з обліковим записом користувача.

23. Обліковий запис користувача

Розділ 2
§8
Обліковий запис користувача
Але не обов'язково кожен користувач повинен мати
власний обліковий запис; можна створити обліковий
запис, наприклад, для користувача «учень» для роботи
в локальній мережі школи. У такий спосіб визначають
рівні доступу до папок, дисків, принтера.
В
обліковому
записі
учня
вказується, з якими ресурсами
йому дозволено працювати та які
дії
виконувати,
наприклад,
копіювати файли із мережної
папки.

24. Навігація локальною мережею

Розділ 2
§8
Навігація локальною мережею
Для перегляду списку імен комп'ютерів, підключених
до локальної мережі, потрібно:
Відкрити папку
Мережа
У вікні Провідника обрати
папку Мережа

25. Об’єкти локальної мережі

Розділ 2
§8
Об’єкти локальної мережі
Усі ресурси локальної мережі, до яких можна
отримати доступ з певного комп’ютера, відображуються
в системній папці Комп'ютер Та Мережа.
Системна
папка Мережа
Об’єкти мережі

26. Локальна мережа

Розділ 2
§8
Локальна мережа
Будемо
називати
комп'ютер, з яким ви
працюєте
безпосередньо,
локальним, а той, для
доступу
до
якого
використовуються
канали
передавання
даних, - віддаленим.

27. Локальна мережа

Розділ 2
§8
Локальна мережа
Для того щоб користувачі віддалених комп'ютерів
могли працювати по мережі з файлами та папками
деякої папки, до неї потрібно відкрити спільний доступ.
Повний - користувачі
віддалених комп'ютерів
зможуть змінювати вміст
папки (перейменовувати,
видаляти, редагувати
файли, копіювати до
папки нові файли тощо);
Лише для читання користувачі віддалених
комп'ютерів зможуть лише
переглядати вміст папки та
файлів, копіювати з неї
файли, але ніякі зміни в
папці виконати неможливо.

28. Локальна мережа

Розділ 2
§8
Локальна мережа
Надати спільний доступ можна за допомогою вказівок
вікна папки, що містяться у списку Дозволити спільний
доступ для… чи за допомогою вказівок контекстного
меню виділеного об’єкта

29. Об’єкти локальної мережі

Розділ 2
§8
Об’єкти локальної мережі
Об'єкти операційної системи спільного використання
в локальній мережі — це об’єкти, розміщені в одній із
загальних папок. Будь-який файл або папка, створені
чи скопійовані до загальної папки, стають доступними
для інших користувачів локальної мережі. Також
загальні об’єкти, як правило, розміщуються в домашній
групі. Це можуть бути як файли чи папки, так і пристрої,
зокрема принтер.

30. Навігація локальною мережею

Розділ 2
§8
Навігація локальною мережею
Щоб відкрити об’єкт, який розташований на іншому
комп'ютері локальної мережі, необхідно його обрати
серед об'єктів мережі та двічі клацнути на його значку.
У такий спосіб здійснюють навігацію локальною
мережею.
Навігація локальною мережею — це перегляд
вмісту об'єктів операційної системи, що розміщені
на комп'ютерах локальної мережі.

31. Навігація локальною мережею

Розділ 2
§8
Навігація локальною мережею
Залежно від наданих прав доступу користувач може
переглядати, копіювати або переміщувати файли чи
папки, розташовані нарізних комп’ютерах мережі.
Ці дії виконуються
так само, як і при
роботі на власному
комп'ютері.

32. Повторюємо

Розділ 2
§8
Повторюємо
Комп’ютерна мережа
Локальна мережа
Клієнт
Глобальна мережа
Сервер

33. Повторюємо

Розділ 2
§8
Повторюємо
Комп’ютери
Обліковий запис
- диски
- ім’я користувача
- папки
- пароль
- файли
- рівні доступу
- принтер

34. Дайте відповіді на запитання

Розділ 2
§8
Дайте відповіді на запитання
1. Що таке комп'ютерна мережа?
2. Для чого призначені комп'ютерні мережі?
3. Яку мережу називають локальною; глобальною?
4. Який комп'ютер називають сервером; клієнтом?
5. Як можна відкрити список папок віддаленого
комп'ютера, до яких дозволено спільний
доступ по мережі?
6. Що таке навігація локальною мережею?

35. Розгадайте кросворд

Розділ 2
§8
Розгадайте кросворд
2
1
3
4 5
6
6. Пристрої,
1.
2.
3.
4.
5.
Сукупність
Людина,
Можуть
Права
Роботакористувача,
звідрізнятися
що
комп'ютером
програми
комп’ютерів
працюєта
який
з комп’ютером
документи,
тамає
інших
з обліковим
пристроїв,
в
доступ
користувачів,
лише
до
яких
з’єднання
записом
доможна
які
частини
працюють
каналами
користувача
отримати
ресурсів
за водним і
передавання
тим
комп’ютера
мережі
самим комп’ютером
таданих
мережі
з різними
обліковими записами
Далі

36. Працюємо за комп’ютером

Розділ 2
§8
Працюємо за комп’ютером

37. Дякую за увагу!

За новою програмою 2017 року
Урок 8
English     Русский Rules