Поняття користувача й сеансу користувача
Ти дізнаєшся:
Доступ
Доступ
Обліковий запис користувача
Обліковий запис користувача
Сеанс користувача
Обліковий запис користувача
Об’єкти локальної мережі
Спільний доступ
Об’єкти локальної мережі
Навігація локальною мережею
Навігація локальною мережею
Шлях до ресурсів
Розгадайте кросворд
Повторюємо
Обговорення вивченого
Обговорення вивченого
Робота в зошиті
Домашнє завдання
Фізкультхвилинка
Працюємо за комп’ютером
3.57M
Categories: internetinternet informaticsinformatics

Поняття користувача й сеансу користувача. Урок 27

1. Поняття користувача й сеансу користувача

Урок 27
6
Поняття
користувача
й сеансу
користувача
За новою програмою

2. Ти дізнаєшся:

Розділ 5
§ 27
Ти дізнаєшся:
Які права
можуть
надаватися
користувачам
локальної
мережі
© Вивчаємо інформатику
6
Як
переглянути
об'єкти
локальної
мережі
teach-inf.at.ua
Як працювати
з об’єктами
локальної
мережі

3. Доступ

Розділ 5
§ 27
Доступ
6
Для того щоб налагодити мережну взаємодію
між
об'єктами
мережі,
потрібні
спеціальні
програми, зокрема мережна операційна система.
Операційна система Windows 7 забезпечує роботу
локальної
мережі.
За
її
допомогою
можна
управляти доступом користувачів до комп’ютера і
до мережних ресурсів.
Доступ

це
право
на
використання деякого ресурсу.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

4. Доступ

Розділ 5
§ 27
Доступ
Розрізняють такі рівні доступу:
Обмежений
Частково
обмежений
Повний
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
6

5. Обліковий запис користувача

Розділ 5
§ 27
Обліковий запис користувача
6
Управління доступом на рівні користувачів дає
можливість призначати паролі для доступу до
ресурсів конкретного комп'ютера чи до будь-якого
іншого комп'ютера локальної мережі. При роботі з
мережною
операційною
системою
можна
вказувати конкретних користувачів, що мають
доступ до ресурсів для спільного використання.
Потрібні відомості зазначаються при створенні
облікового запису користувача.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

6. Обліковий запис користувача

Розділ 5
§ 27
Обліковий запис користувача
6
Обліковий
запис
користувача

сукупність відомостей про користувач а
та його права при роботі з об’ектами
операційної системи й мережі.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

7. Сеанс користувача

Розділ 5
§ 27
Сеанс користувача
6
Сеанс користувача — це робота за
комп’ютером
з
обліковим
записом
користувача.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

8. Обліковий запис користувача

Розділ 5
§ 27
Обліковий запис користувача
6
Але не обов'язково кожен користувач повинен
мати власний обліковий запис; можна створити
обліковий запис, наприклад, для користувача
«учень» для роботи в локальній мережі школи. У
такий спосіб визначають рівні доступу до папок,
дисків, принтера. В обліковому записі учня
вказується, з якими ресурсами йому дозволено
працювати та які дії виконувати, наприклад,
копіювати файли із мережної папки.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

9. Об’єкти локальної мережі

Розділ 5
§ 27
Об’єкти локальної мережі
6
Усі ресурси локальної мережі, до яких можна
отримати
доступ
з
певного
комп’ютера,
відображуються в системній папці Комп'ютер Та
Мережа.
Системна
папка
Мережа
© Вивчаємо інформатику
Об’єкти
мережі
teach-inf.at.ua

10. Спільний доступ

Розділ 5
§ 27
Спільний доступ
6
Надати спільний доступ можна за допомогою
вказівок вікна папки, що містяться у списку
Дозволити спільний доступ для… чи за допомогою
вказівок контекстного меню виділеного об’єкта
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

11. Об’єкти локальної мережі

Розділ 5
§ 27
Об’єкти локальної мережі
6
Об'єкти
операційної
системи
спільного
використання в локальній мережі — це об’єкти,
розміщені в одній із загальних папок. Будь-який
файл або папка, створені чи скопійовані до
загальної папки, стають доступними для інших
користувачів локальної мережі. Також загальні
обпекти, як правило, розміщуються в домашній
групі. Це можуть бути як файли чи папки, так і
пристрої, зокрема принтер.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

12. Навігація локальною мережею

Розділ 5
§ 27
Навігація локальною
мережею
6
Щоб відкрити об’єкт, який розташований на
іншому комп'ютері локальної мережі, необхідно
його обрати серед об'єктів мережі та двічі клацнути
на його значку. У такий спосіб здійснюють навігацію
локальною мережею.
Навігація локальною мережею — це
перегляд вмісту об'єктів операційної
системи, що розміщені на комп'ютерах
локальної мережі.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

13. Навігація локальною мережею

Розділ 5
§ 27
Навігація локальною
мережею
6
Залежно від наданих прав доступу користувач
може переглядати, копіювати або переміщувати
файли чи папки, розташовані нарізних комп’ютерах
мережі. Ці дії виконуються так само, як і при роботі
на власному комп'ютері.
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

14. Шлях до ресурсів

Розділ 5
§ 27
Шлях до ресурсів
6
Шлях до ресурсів, розташованих на інших
комп’ютерах мережі, записується дещо інакше, ніж
шлях до папок і файлів на комп’ютері. Для цього на
початку шляху замість імені диска і символу
двокрапки записують подвійний символ \ (\\) та
ім’я комп’ютера. Наприклад:
\\teacher\canon
Ім’я комп’ютера
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Папка або
принтер

15. Розгадайте кросворд

Розділ 5
§ 27
Розгадайте кросворд
2
6
6
4 5
Р
М
3
П
О
е
1
е
К
р
б
с
р
о
а
м
у
С
е
р
в
е
р
е
ж
и
а
ж
с
а
а
с
е
и
н
т
н
с
у
і
3.
що
працюєта
з
1.
6.
Пристрої,
Робота
звідрізнятися
комп'ютером
програми
2.
5.
Сукупність
Права
користувача,
комп’ютерів
4. Людина,
Можуть
комп’ютером
з
документи,
доступ
записом
до яких
та
який
інших
має пристроїв,
доступ
лише
до
в обліковим
користувачів,
які
користувача
можна
отримати
в мережі
з’єднання
частини
ресурсів
каналами
працюють
за одним
і тим
передавання
комп’ютера
таданих
мережі
самим комп’ютером
з
різними обліковими
записами
в
а
ч
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua
Далі

16. Повторюємо

Розділ 5
§ 27
Повторюємо
6
Ресурси
Користувачі
Комп’ютери
Обліковий запис
- диски
- ім’я користувача
- папки
- пароль
- файли
- рівні доступу
- принтер
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

17. Обговорення вивченого

Розділ 5
§ 27
Обговорення вивченого
6
Коментоване
виконання
завдання з
рубрики
“Обговорюємо”
Сторінка 195
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

18. Обговорення вивченого

Розділ 5
§ 27
Обговорення вивченого
6
Виконання
завдання з
рубрики
“Працюємо в
парах”
Сторінка 195
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

19. Робота в зошиті

Розділ 5
§ 27
Робота в зошиті
6
www.teach-inf.at.ua
Урок 27
Сторінка 50
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

20. Домашнє завдання

Розділ 5
§ 27
Домашнє завдання
6
Проаналізувати
ст. 189-196;
© Вивчаємо інформатику
Виконати
Урок 27
teach-inf.at.ua

21. Фізкультхвилинка

Розділ 5
§ 27
Фізкультхвилинка
© Вивчаємо інформатику
6
teach-inf.at.ua

22. Працюємо за комп’ютером

Розділ 4
§ 27
Працюємо за комп’ютером
6
www.teach-inf.at.ua
© Вивчаємо інформатику
teach-inf.at.ua

23.

Урок 27
6
За новою програмою
English     Русский Rules