Як публікуватися в рецензованих виданнях (Scopus). Підготовка рукопису
Розподіл рівня цитувань наукових статей у світі
Розподіл рівня цитувань наукових статей у Європі
Підготовка до написання статті. Типи рукописів
Вибір необхідного видання
Варіанти пошуку видання
Вибір необхідного видання. Фактор впливу
Вибір необхідного видання Finder Tool https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper#find
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
Web of Science http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=A
http://nubip.edu.ua/about/http%3A/%252Felibrary.nubip.edu.ua/view/subjects/subjects.html
http://journals.nubip.edu.ua/
Безпека вибору необхідного вам видання
http://www.бібліотекар.укр/search/
Підготовка рукопису. Пам`ятка для Авторів
Підготовка рукопису. Чому мова є важливою?
Чи виправляють видавництва мовні помилки?
Мова рукопису: Речення
Мова рукопису: Час
Загальна структура наукової статті
Правильні назви рукописів
Ключові слова
Анотація
Процес написання – побудова статті
Використані джерела
Допоміжні ресурси при написанні статті
Що таке експертна оцінка?
Просування статті
Реєстрація на сайті
Mendeley Desktop
Більше матеріалів на:
7.15M
Categories: educationeducation databasedatabase

Як публікуватися в рецензованих виданнях (Scopus). Підготовка рукопису

1. Як публікуватися в рецензованих виданнях (Scopus). Підготовка рукопису

Шевченко Наталія
Начальник відділу НТІ

2.

Світові наукометричні, бібліографічні та
реферативні бази даних
Всього налічується понад 100 міжнародних бібліографічних та
реферативних баз даних
SCOPUS
Web of Science (Thomson)
EBSCO
Elsevier BIOBASE
РИНЦ
Index Copernicus
Google Scholar
IBSS=International Bibliography
of the Social Inspec
EnCompassLIT
Розподіл наукових видань у міжнародних наукометричних базах
2
- США - 39%,
- Англия - 19%,
- Голандія - 10%,
- Німеччина - 7%,
- Швейцарія - 3%,
- Японія, Франція, Росія - по 2% ( 119 журналів).
- Польща представлена 34 журналами,
- Україна - 0,12%.

3.

Проте найпотужнішими та комерціалізованими
базами для визначення індексу цитування наукових
публікацій та імпакт фактору журналів є:
Scopus (Elsevier) – бібліографічна і реферативна база даних та
інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у
наукових виданнях, індексує 25 000 назв наукових видань з технічних,
медичних та гуманітарних наук і понад 5000 видавців. База даних індексує
наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання.
Розробником та власником SCOPUS є видавнича корпорація Elsevier.
Web of Science (ISI - Institute for Scientific Information
Thomson Scientific)
Web of Science – це авторитетна база даних наукового цитування
компанії Томсон Рейтерс на платформі Web of Knowledge
3
Інституту наукової інформації США. Інтернет-версія бази даних
розкриває зміст понад
10 000 журналів і періодичних видань.

4.

Більш
доступнішими
пошуковими
системами для визначення індексу
цитування наукових публікацій є:
База даних «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) бібліографічна база даних для відстеження цитованості статей,
опублікованих у 2000 російських наукових виданнях - понад 305 тисяч
статей з 2005 р.
Google Scholar (GS) - пошукова система, яка спеціалізується на
індексації одного типу документів – наукових публікацій (статей,
книг, препринтів та ін.);
4
Scopus
WoS
25 000
Google Scholar
Пошукова система
РИНЦ
2000
10 000

5. Розподіл рівня цитувань наукових статей у світі

6. Розподіл рівня цитувань наукових статей у Європі

7. Підготовка до написання статті. Типи рукописів

Повноцінні статті
Повні та всебічні дослідження у відповідній галузі
Чи є мій меседж достатнім для повноцінної статті?
Листи або короткі повідомлення
Швидкі повідомлення
Чи є мої результати настільки вражаючими, що
мають бути опубліковані якомога швидше?
Оглядові статті
Зведення останніх розробок у певній сфері
Часто публікуються за запрошеннями

8. Вибір необхідного видання

Мета - знайти цільову аудиторію для вашої теми статті
Оберіть лише одне видання, одночасне подання до кількох
журналів заборонено
Наукові керівники та ваші колеги можуть підказати перспективні
тематичні напрями
Короткий перелік обраних видань:
•Цілі
•Сфера
•Допустимі типи статей
•Читацька аудиторія
•«Гарячі теми»
Статті у вашому списку літератури, як правило, підкажуть
вибір необхідних журналів

9. Варіанти пошуку видання

10. Вибір необхідного видання. Фактор впливу

Вказує на те, скільки разів останні роботи в
журналі цитуються в середньому за рік
Залежить від редакційної політики журналів
Імпакт-фактор може дати вам загальне розуміння
вибору, але він не має бути єдиною причиною

11. Вибір необхідного видання Finder Tool https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper#find

12. http://www.scimagojr.com/journalrank.php

13.

14.

15.

16.

17. Web of Science http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

18. http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=A

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgibin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=A

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25. http://nubip.edu.ua/about/http%3A/%252Felibrary.nubip.edu.ua/view/subjects/subjects.html

http://nubip.edu.ua/about/http%3A/%252Felibrary.nubip.
edu.ua/view/subjects/subjects.html

26. http://journals.nubip.edu.ua/

27. Безпека вибору необхідного вам видання

28. http://www.бібліотекар.укр/search/

29. Підготовка рукопису. Пам`ятка для Авторів

-Знайдіть на домашній сторінці видавця, наприклад,
Elsevier.com
-Дотримуйтесь Пам`ятки для Авторів у вашому
рукописі
-Це збереже ваш час

30.

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0003/910
38/Get-Published-Quick-Guide.pdf

31. Підготовка рукопису. Чому мова є важливою?

-Недостатній рівень
володіння мовою
призведе до затримки чи
відмови від публікації
-«Правильна» англійська
має використовуватися
при написанні всієї статті

32. Чи виправляють видавництва мовні помилки?

Ні!
Це відповідальність
автора...
Мова рукопису: Огляд
Зрозуміла
Об'єктивна
Точна
Завжди звертайтеся до Пам`ятки для Авторів
обраного журналу, для уточнення наявності
додаткових вимог

33. Мова рукопису: Речення

Пишіть короткі та змістовні речення
Один факт – одне речення
Уникайте декількох тверджень в одному
реченні
Середня довжина речення у науковій
статті складає близько 12-17 слів

34. Мова рукопису: Час

- Теперішній час:
Використовуйте для відомих фактів та гіпотез
- Минулій час:
Використовуйте для опису експериментів та результатів
Мова рукопису: Граматика
Використовуйте активний стан дієслів для скорочення речень
Уникайте скорочень та абревіатур
Мінімум прислівників
Не використовуйте непотрібні фрази
Двічі перевірте незнайомі слова та фрази

35. Загальна структура наукової статті

Назва
Анотація
Ключові слова
Вступ
Методологія
Результати та Обговорення
Висновок
Список джерел
Додаткові матеріали
Завжди звертайтеся до Пам`ятки для Авторів
обраного журналу для уточнення наявності
особливих критеріїв

36. Правильні назви рукописів

Привертають увагу читачів
Містять найменшу можливу кількість слів
Адекватно описують зміст
Інформативні, але короткі
Визначають основну проблему
Не містять рідко використовуваних скорочень та
технічного жаргону
Редактори та рецензенти відхиляють незмістовні
назви, які не передають тему статті. Крім того, якщо
назва не є точною, відповідна аудиторія не буде
читати вашу статтю

37. Ключові слова

Є візитною карткою вашого рукопису
Мають бути конкретними
Мають використовувати тільки загальновизнані
скорочення
Завжди звертайтеся до Пам`ятки для
Авторів обраного журналу, для
уточнення наявності необхідних
ключових слів

38. Анотація

Узагальніть проблему, методи, результати і висновки в
одному пункті
Будьте цікавими та зрозумілими
Зробіть анотацію точною та конкретною
Чітка анотація значно вплине на рішення, розглядати
вашу роботу чи ні
Пишіть якомога коротше
Відповідально підійдіть до написання анотації. Багато
авторів пишуть анотації після завершення основної
роботи, таким чином вона чітко відображатиме
зміст рукопису

39. Процес написання – побудова статті

Використовуйте унікальний вступ для кожної статті.
УНИКАЙТЕ повторного використання
В методології не описуйте попередньо-
опубліковані результати досліджень
Результати повинні містити тільки дані
першочергової важливості
У висновку запропонуйте майбутні експерименти

40. Використані джерела

Не використовуйте занадто багато джерел
Завжди переконуйтесь, що використали
матеріал, на який посилаєтесь
Уникайте надмірного самоцитування
Уникайте надмірного цитування публікацій з
вашого регіону чи університету
Використовуйте стиль бібліографічного опису,
що вказаний в Пам`ятці для Авторів

41. Допоміжні ресурси при написанні статті

Ви також можете використовувати Mendeley ,
Google Scholar для зв'язку із колегами та
безпечно здійснювати обмін рукописами,
замітками та анотаціями
Для визначення потенційних співавторів
використовуйте мережу Mendeley, Google
Scholar тощо

42. Що таке експертна оцінка?

Експертна оцінка –це оцінка наукового рівня статті
експертами-рецензентами у відповідній галузі
Експертна оцінка ставить рецензента, разом із автором,
в основі наукової публікації
Рецензенти оцінюють статтю шляхом її вивчення та
коментування
В науковому середовищі не існує контролю без
експертної оцінки
Експерти-рецензенти є основою всього процесу
публікації

43. Просування статті

1. Конференції
Будьте готові до нетворкінгу
Підключіться онлайн
2. Відносини зі ЗМІ
Канали вашої установи
3. Соціальні мережи
Запрошуйте знайомих дослідників
Розповсюджуйте посилання на статті
4. Використання безкоштовних програмних забезпечень для
акумулювання вашої бібліографічної інформації
Mendeley
Google Scholar

44.

45. Реєстрація на сайті

Перейти за
посиланням:
https://www.mendeley.
com/join/
Підтвердити
реєстрацію на
електронній пошті
Завантажити
посиланням:
desktop
на ПК програму Mendeley Desktop за
https://www.mendeley.com/download-mendeleyі
встановити
її

46. Mendeley Desktop

Mendeley Desktop

47.

48. Більше матеріалів на:

publishingcampus.com
elsevier.com/authors
elsevier.com/reviewers
elsevier.com/editors
Як публікуватися – поради написання, перегляду статей
та грантових пропозицій, тощо
Брошура з етики публікації
Нові шляхи для просування вашої статті
Розуміння процесу публікування з Elsevier – повне
керівництво
Відкритий доступ – терміни та визначення

49.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Rules