Загальна декларація прав людини (Витяг)
Загальна декларація прав людини (Витяг)
Загальна декларація прав людини (Витяг)
Загальна декларація прав людини (Витяг)
Історія перської держави
Завоювання персії
РЕФОРМИ ДАРІЯ і
Працюємо з поняттями
Гробниці перських царів біля міста персеполь
Загибель перської держави
Античні міста-держави в північному причорномор’ї
Умовний вигляд житлового кварталу ольвії (за матеріалами розкопок)
Акрополь пантікапея
Ворота херсонесу
Торгівля античних міст-держав
16.93M
Category: lawlaw

Загальна декларація прав людини

1. Загальна декларація прав людини (Витяг)

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
(ВИТЯГ)
Стаття 1.
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах...
Стаття 2.
Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені
цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови,
релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціаль
ного походження, майнового, станового або іншого становища...
<...>
Стаття 3.
Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недо
торканність. <...>
Стаття 5.
Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського,
або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання.
<...>
Стаття 7.
Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на
рівний їх захист законом... <...>

2. Загальна декларація прав людини (Витяг)

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
(ВИТЯГ)
Стаття 9.
Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або
вигнання. <...>
Стаття 11.
1. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вва
жатися невинною доти, поки її винність не буде встановлена в
законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду... <...>
Стаття 12.
Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте
і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність
його житла, тайну його кореспонденції або на його честь і
репутацію... <...>
Стаття 13.
1. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі мі
сце проживання... <...>
Стаття 15.
1. Кожна людина має право на громадянство... <...>

3. Загальна декларація прав людини (Витяг)

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
(ВИТЯГ)
Стаття 17.
1. Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і
разом з іншими... <...>
Стаття 18.
Кожна людина має право на,свободу думки, совісті і релігії... <...>
Стаття 19.
Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх вияв
лення... <...>
Стаття 20.
1. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій...
<...>
Стаття 21.
1. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю краї
ною безпосередньо або через вільно обраних представників... <...>
Стаття 22.
Кожна людина... має право на соціальне забезпечення... <...>

4. Загальна декларація прав людини (Витяг)

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
(ВИТЯГ)
Стаття 23.
1. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір
роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на
захист від безробіття... <...>
Стаття 24.
Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля... <…>
Стаття 25.
1. Кожна людина має право на такий життєвий рівень,
включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та
необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним
для підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї...
<...>
Стаття 26.
1. Кожна людина має право на освіту... <...>
Стаття 27.
1. Кожна людина має право вільно брати участь у
культурному житті суспільства... <..>

5. Історія перської держави

ІСТОРІЯ ПЕРСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

6. Завоювання персії

ЗАВОЮВАННЯ ПЕРСІЇ
ПМ
Е РІ С ДІ ЯІ Я

7. РЕФОРМИ ДАРІЯ і

РЕФОРМИ ДАРІЯ І
Адміністративно-територіальна

8. Працюємо з поняттями

ПРАЦЮЄМО З ПОНЯТТЯМИ
Сатрапія – адміністративний округ у Персії.
Сатрап – чиновник Перської імперії, який
чинив суд, збирав податки та слідкував за
виконанням розпоряджень царя у сатрапії.
Дарики – золоті монети, вагою 8,4 г, які
карбував Дарій І.

9. Гробниці перських царів біля міста персеполь

ГРОБНИЦІ ПЕРСЬКИХ ЦАРІВ
БІЛЯ МІСТА ПЕРСЕПОЛЬ

10. Загибель перської держави

ЗАГИБЕЛЬ ПЕРСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Вправа “Коло ідей”
Чому
на вашу думку, великі
імперії не можуть існувати дуже
довго?

11. Античні міста-держави в північному причорномор’ї

АНТИЧНІ МІСТА-ДЕРЖАВИ В ПІВНІЧНОМУ
ПРИЧОРНОМОР’Ї

12. Умовний вигляд житлового кварталу ольвії (за матеріалами розкопок)

УМОВНИЙ ВИГЛЯД ЖИТЛОВОГО КВАРТАЛУ ОЛЬВІЇ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ РОЗКОПОК)

13. Акрополь пантікапея

АКРОПОЛЬ ПАНТІКАПЕЯ

14. Ворота херсонесу

ВОРОТА ХЕРСОНЕСУ

15. Торгівля античних міст-держав

ТОРГІВЛЯ АНТИЧНИХ МІСТ-ДЕРЖАВ
“Коло ідей”
З ким торгували греки? Що вивозили
і що привозили купці міст-держав
Північного Причорномор’я?
English     Русский Rules