АНАЛІЗ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОЇ РОБОТИ З ХВОРИМИ НА ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ В 7 СОМАТОПСИХІАТРИЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ.
В Україні живе майже 1.7 млн. людей з розладами психіки.
Психіатрична допомога у відділенні надається на підставі таких організаційно-правових принципів:
Психіатрична допомога у відділенні надається на підставі таких організаційно-правових принципів:
У відділенні проводяться регулярні обходи заступником головного лікаря по психіатрії Л.В.Косовською, О.М.Бондаренком,
Кадровий потенціал відділення:
Кадровий потенціал відділення:
За звітній період у відділенні оздоровлено 311 пацієнти, із них пацієнтів декретованої групи – 18, в 2017році – 48.
Аналіз поступлення пацієнтів у відділення по районах за 9 місяців 2017-2018р.
Аналіз поступлень пацієнтів в стаціонар по районах області свідчить про більш активну та наполегливу роботу рай. психіатра
СТРУКТУРА ОСНОВНИХ НОЗОЛОГІЧНИХ ФОРМ ЗА 9 місяців 2017-2018р.р.
За 9 місяців 2018 року видано 15 листків непрацездатності, що на 13 більше ніж за 9 місяців 2017 року.
10.06.2018р. набула чинності норма Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання
У відділенні створена та відповідно обладнана кімната трудотерапії, де із пацієнтами відділення займається трудотерапевт
У липні 2018 року колективом відділення випущено 7 номер газети «Сповідь душі».
20.09M
Category: medicinemedicine

Аналіз лікувально-діагностичної роботи з хворими на психічні розлади в 7 соматопсихіатричному відділенні

1. АНАЛІЗ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОЇ РОБОТИ З ХВОРИМИ НА ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ В 7 СОМАТОПСИХІАТРИЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ.

2.

Нещодавно 13 листопада відзначався
Всесвітній день доброти. На думку
вчених, ті, хто висловлює свою подяку,
ніжність й інші добрі почуття до
людей у конкретних повсякденних
справах не лише з великим оптимізмом
дивиться на світ, але й фізично
почувається краще, відчувають своє
життя більш гармонійним. Давайте
зробимо цей день сповненим добра
разом!

3. В Україні живе майже 1.7 млн. людей з розладами психіки.

• Психічне здоров’я - це не просто
відсутність психічного розладу.
Це стан благополуччя при якому
кожна людина може реалізувати
свій власний потенціал,
впоратись з життєвими
стресами, продуктивно і плідно
працювати, а також вносити
внесок у життя свого
суспільства.

4. Психіатрична допомога у відділенні надається на підставі таких організаційно-правових принципів:

законності, що полягає у вимозі
дотримання положень нормативних
правових актів при наданні
психіатричної допомоги;
гуманності: щодо самих осіб, які
страждають на психічні захворювання з
одного боку: з іншого, - захист здорових
громадян від суспільно небезпечних дій з
боку осіб, які страждають на психічні
розлади;

5. Психіатрична допомога у відділенні надається на підставі таких організаційно-правових принципів:

Психіатрична допомога у відділенні
надається на підставі таких організаційноправових принципів:
дотримання прав людини і
громадянина (презумпція психічного
здоров’я);
доступності, що полягає у державних
гарантіях безоплатного надання
медичної допомоги особам, які
страждають на психічні розлади;
добровільності.

6.

• Відділення розгорнуте на 60
ліжок. Є необхідні господарські і
службові приміщення, кімната
трудотерапії. Палати відділення
мають загальну площу 221 м2,
тому на одного пацієнта
припадає 3,7 м2. З них 2-і палати
покращеного планування на 1 і 2
пацієнти, спостережна палата,
наступні палати
реконструктуйовані на 4-ох місні.

7.

• Крім цього відділення здійснює повне
стаціонарне обстеження і лікування
хворих, які мають статус ветеранів
війни (УБД, ІВ, Учасники Війни, а також
інвалідів Радянської армії), інвалідівліквідаторів аварії на ЧАЕС, що
підтверджується наявністю посвідчень.

8.

• Відділення обслуговує чоловічий
контингент психічно хворих
Збаразького, Кременецького,
Ланівецького, Гусятинського районів
і 5-ту дільницю м. Тернополя.

9. У відділенні проводяться регулярні обходи заступником головного лікаря по психіатрії Л.В.Косовською, О.М.Бондаренком,

Н.Я.Фарійон.

10.

• Крім цього відділення тісно
співпрацює з кафедрою психіатрії,
наркології та медичної психології
ТДМУ імені І.Я.Горбачевського.
Згідно графіку проводяться
обходи завідувача кафедрою, д.м.н.
Венгер О.П. по середах двічі на
місяць. Оглядаються первинні
хворі, хворі, які направляються на
МСЕК, хворі, які складні в
діагностичному плані.

11. Кадровий потенціал відділення:

12. Кадровий потенціал відділення:

13.

Кількість ліжок
Поступило пацієнтів
Виписано пацієнтів
Померло
Число користованих пацієнтів
Проведено пацієнтами л/днів
План л/днів
% виконання л/днів
Середня тривалість роботи
Середньоденне число хворих
Середня
перебування
Обіг ліжка
Летальність
Простій ліжка
тривалість
2017рік
2018рік
60
353
351
343
13440
15258
106,0
269,5
49
39,2
60
311
310
2
312
13300
15258
99,9
254
49
42,6
5,7
0,6
5,2
0,6
3,7

14.

Як видно із наведених даних
основні показники використання
ліжкового фонду відділення є
стабільними впродовж останніх
двох років: процент
використанні ліжко днів 2018р. 99,9%, проти 106% в 2017р.;
середня тривалість перебування
хворого на ліжку становить
39,2 проти 42,6, у 2017р.

15. За звітній період у відділенні оздоровлено 311 пацієнти, із них пацієнтів декретованої групи – 18, в 2017році – 48.

Декретована група по категоріях:
Інваліди армії
Ліквідатори аварії на ЧАЕС
Учасники бойових дій
Інваліди ВВВ
2017р
2018р.
37
8
3
15
2
0
9
1

16. Аналіз поступлення пацієнтів у відділення по районах за 9 місяців 2017-2018р.

Назва районів
м. Тернопіль
Гусятинський р-н
Збаразький р-н
Кременецький р-н
Ланівецький р-н
Всього вибуло
2017 рік
90
45
48
10
32
335
2018 рік
78
43
47
11
24
312

17. Аналіз поступлень пацієнтів в стаціонар по районах області свідчить про більш активну та наполегливу роботу рай. психіатра

Збаразького р-ну та м.
Тернопіль.

18. СТРУКТУРА ОСНОВНИХ НОЗОЛОГІЧНИХ ФОРМ ЗА 9 місяців 2017-2018р.р.

ДІАГНОЗ
РОПВОУГМ
Шизофренія
Гострі та хронічні маячні
розлади
Біполярний афективний
розлад
Невротичні порушення
Розумова відсталість
ШИФР
Ф06-07
Ф20
Ф22-23
2017
79
199
24
2018
87
148
26
Ф31
16
12
Ф40-48
Ф70-72
11
24
13
26

19. За 9 місяців 2018 року видано 15 листків непрацездатності, що на 13 більше ніж за 9 місяців 2017 року.

20.

• Середня тривалість
перебування пацієнтів на
листку непрацездатності за
9 місяців 2018року
становила - 13,7 днів, в
порівнянні з 2017 роком –
16 Порушень у видачі
листків непрацездатності
не було.

21.

• За звітній період вперше
оформлено на групу інвалідності
17 пацієнтів, переосвідчення на
медико-соціальній експертній
комісії в зв’язку із закінченням
терміну інвалідності пройшли 62
пацієнти: за аналогічний період
2017 року – вперше оформлено на
групу інвалідності 11 пацієнтів,
переосвідчення пройшли 65
пацієнтів.

22.

За 9 місяців 2018 року
проліковано 45 пацієнтів, які
страждають на тяжкі
психічні розлади, внаслідок
чого своїми діями та
вчинками являють небезпеку
для оточуючих та вчиняють
дії, що являють собою
небезпеку для них самих. За 9
місяців 2017 року проліковано
58 пацієнтів.

23.

• За звітній період
цього року 5
пацієнтів скеровані
на лікування в
стаціонар без їх
згоди в примусовому
порядку, за
аналогічний період
минулого року - 9
пацієнтів.

24. 10.06.2018р. набула чинності норма Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання

психіатричної допомоги»
• яка регламентує ухвалу рішення про
госпіталізацію до закладу з надання
психіатричної допомоги особи, визнаної у
встановленому законом порядку
недієздатною, яка за станом свого здоров’я
не здатна висловити прохання або надати
усвідомлену письмову згоду, не пізніше 24
годин з моменту звернення до цього
органу законного представника зазначеної
особи.

25.

• За звітній період
цього року було
надано 60
л/відпусток, за
аналогічний
період минулого
року – 52.

26. У відділенні створена та відповідно обладнана кімната трудотерапії, де із пацієнтами відділення займається трудотерапевт

ліпкою, малюванням,
виготовленням різноманітних
виробів із найпростіших
підручних матеріалів.

27.

28.

кімната трудотерапії

29. У липні 2018 року колективом відділення випущено 7 номер газети «Сповідь душі».

30.

• За 9 місяців 2018 року при
допомозі і підтримці
адміністрації лікарні,
колективу відділення
проведено реконструкцію 4
палат шляхом поділу на 4
місні, проведено
косметичний ремонт
палат покращеного
планування, повністю
оновлено інвентар буфету.

31.

Дотримуватись виконання Закону
України «Про психіатричну
допомогу» та основних
нормативно правових документів,
наказів МОЗ.
Регулярно разом із старшою
медичною сестрою проводити
бесіди, заліки, заняття із середнім
і молодшим медичним персоналом
по дотриманню режимних наказів,
інструкцій.

32.

Постійно разом з лікарями відділення
вдосконалювати свій професійний рівень
шляхом участі у конференція, курсах.
Подальше покращувати матеріальнотехнічну базу відділення, створюючи
належні умови перебування та лікування
пацієнтів.
Виховувати у працівників
відповідальність за роботу, милосердя
та якісне виконання професійного
обов’язку.

33.

• Все починається з
думок.
Створюйте щастя в
своїй голові —
і воно обов'язково стане
реальністю.
P.S Спасибі за увагу
English     Русский Rules