Мета роботи:
Завдання:
полягає в проціджуванні стічної води через решітки, уловлювання піску в пісколовках і освітленні води в первинних відстійниках.
здійснюється аеробними мікроорганізмами, які розвиваються на фільтруючій загрузці споруд у вигляді так званої біологічної
Рис. 1. Схема механічного і біологічного (на біологічних фільтрах) очищення стічних вод.
застосовуються для очищення виробничих стічних вод від колоїдних і розчинних речовин забруднення.
Висновки:
Дякую за увагу!
132.26K
Category: ecologyecology

Природоохоронні технології при переробленні промислових осадів стічних вод

1.

Факультет Агротехнологій та екології
курсовий проект на тему:
ПРИРОДООХОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ
ПЕРЕРОБЛЕННІ ПРОМИСЛОВИХ ОСАДІВ
СТІЧНИХ ВОД
Студента 41 ЕК групи напряму підготовки 6040106 Екологія, охорона
навколишнього природного середовища та збалансованого
природокористування
Шернік Олег Петрович

2. Мета роботи:

• аналіз використання природоохоронних
технології при переробленні осадів стічних
вод та розробка пропозицій щодо
поліпшення ситуації і зменшення викидів у
навколишнє середовище

3. Завдання:

• проаналізувати сучасний стан промисловості в
Україні;
• визначити склад та провести оцінку
забруднюючих речовин, що потрапляють в
навколишнє середовище в процесі перероблення
промислових осадів стічних вод;
• дослідити природоохоронні технології;
• розкрити основні положення, законодавчі акти та
нормативні документи галузі;
• визначити органи відповідні за моніторинг та
функції моніторингу.

4.

Стічні води – це води, які внаслідок
використання їх на побутові або виробничі
потреби суттєво погіршили свої первинні
властивості, стали непридатні на такі потреби, а
також негативно впливань на гідросферу. До
них також відносяться води, які стікають з
територій населених місць, промислових
підприємств і сільськогосподарських полів
внаслідок випадання атмосферних опадів.

5.

Очищення стічних вод поділяється на:
1. Механічне;
2. Фізико-хімічне;
3. Біологічне.

6. полягає в проціджуванні стічної води через решітки, уловлювання піску в пісколовках і освітленні води в первинних відстійниках.

Механічне очищення стічних вод
ПОЛЯГАЄ В ПРОЦІДЖУВАННІ СТІЧНОЇ ВОДИ
ЧЕРЕЗ РЕШІТКИ, УЛОВЛЮВАННЯ ПІСКУ В
ПІСКОЛОВКАХ І ОСВІТЛЕННІ ВОДИ В
ПЕРВИННИХ ВІДСТІЙНИКАХ.

7. здійснюється аеробними мікроорганізмами, які розвиваються на фільтруючій загрузці споруд у вигляді так званої біологічної

Біологічне очищення стічних вод
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ АЕРОБНИМИ
МІКРООРГАНІЗМАМИ, ЯКІ РОЗВИВАЮТЬСЯ НА
ФІЛЬТРУЮЧІЙ ЗАГРУЗЦІ СПОРУД У ВИГЛЯДІ
ТАК ЗВАНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ПЛІВКИ.

8.

Ґрунти
Середньорічна
Навантаження на поле фільтрації м³/га·доб, при заляганні ґрунтових
температура повітря,
вод на глибині м,
С°
Легкі суглинки
Супіски
Піски
1,5
2
3
0-3, 5
-
55
60
3,6-6,0
-
70
75
6,1-11,0
-
75
85
Більше 11,0
-
85
100
0-3, 5
80
85
100
3,6-6,0
90
100
120
6,1-11,0
100
110
130
Більше 11,0
120
130
150
0-3, 5
120
140
180
3,6-6,0
150
175
225
6,1-11,0
160
190
235
Більше 11,0
180
210
250

9. Рис. 1. Схема механічного і біологічного (на біологічних фільтрах) очищення стічних вод.

РИС. 1. СХЕМА МЕХАНІЧНОГО І БІОЛОГІЧНОГО
(НА БІОЛОГІЧНИХ ФІЛЬТРАХ) ОЧИЩЕННЯ
СТІЧНИХ ВОД.

10. застосовуються для очищення виробничих стічних вод від колоїдних і розчинних речовин забруднення.

Фізико-хімічне очищення стічних вод
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД ВІД КОЛОЇДНИХ І
РОЗЧИННИХ РЕЧОВИН ЗАБРУДНЕННЯ.

11. Висновки:

• в курсовому проекті досліджено основні способи очищення
стічних вод;
• проведено розрахунок необхідного ступеню очищення стічних
вод по вмісту шкідливих речовин;
• досліджено природоохоронні технології;
• розкрито основні положення, законодавчі акти та нормативні
документи галузі;
• визначино органи відповідні за моніторинг та функції
моніторингу.

12. Дякую за увагу!

English     Русский Rules