Нормативи якості питної води в Україні
РОЗРАХУНОК ДОБОВОЇ ПОТРЕБИ В ПИТНІЙ ВОДІ ДЛЯ АТ "ЗФЗ"
Дякую за увагу !
8.36M
Categories: ecologyecology industryindustry

Очищення технічної води. Влаштування власної свердловини води

1.

Назва заходу: Очищення технічної води.
Влаштування власної свердловини води.
Мета: Зниження витрат на придбання води питної якості.
Часткова або повна відмова від придбання води у КП
Водоканал.

2.

Вода є добрим сильнополярним розчинником
Вода ділиться на артезіанську, питну, мінеральну, очищену, газовану, ключову та воду зі
свердловини.
Питна вода - вода, призначена для щоденного необмеженого і
безпечного споживання живими істотами.
Головною відмінністю від мінеральних вод є знижений вміст
солей (сухого залишку), а також наявність діючих стандартів на
загальний склад та властивості.
Джерела питної води
вода з айсбергів
дощова та тала вода
підземні джерела
опріснювачі
водозабір із водосховищ, річок, озер
Основним джерелом питної води є природна вода, яку очищають та знезаражують
комунальні служби, здійснюючи всі етапи водопідготовки та водоочищення, необхідні
для отримання спочатку технічної, а потім водопровідної води. В Україні головними
джерелами виступають водосховища, річки, озера, частка підземних вод невелика.

3. Нормативи якості питної води в Україні

В даний час в Україні якість води централізованого питного водопостачання
регламентується ГОСТ 2874-82 «Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за
якістю». Одночасно Наказом Міністерства охорони здоров'я України від
23.12.1996 р. №383 затверджено Державні санітарні норми та правила «Вода
питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного
водопостачання (ДСанПіН). Показники якості питної води, які передбачені вище
зазначеними нормативами, мають деякі відмінні риси.
В Україні ГОСТом 2874-82 та ДСанПіН нормується у питній воді 60
показників.
З них органолептичних (фізико-органолептичних) - 4, що впливають на
органолептичні властивості води (хіміко-органолептичних) - 11, токсикологічних
показників нешкідливості хімічного складу – 28, показників радіаційної безпеки 2, показників мінерального складу питної води – 5, показників залишкових
кількостей знезаражувальних засобів – 3 та показників епідемічної безпеки
води – 7 (у тому числі мікробіологічних – 5 та паразитологічних – 2).

4.

Органолептичні показники (властивості) води – це ознаки, які сприймаються органами
почуттів та оцінюються за інтенсивністю їх прояву. Ці показники ще називаються фізикоорганолептичними.
Токсикологічні показники нешкідливості хімічного складу - це показники, що характеризують
відсутність у воді шкідливих хімічних речовин (компонентів) у концентраціях, які можуть
негативно впливати на здоров'я людини та викликати різні захворювання.
Згідно з ГОСТом 2874-82, в Україні безпеку води в епідемічному відношенні визначають
загальним числом мікроорганізмів та числом бактерій групи кишкових паличок.
Показники якості
питної води
можна поділити
на такі основні
групи
Органолептичні
показники
(включаючи хімічні
речовини, що впливають
на органолептичні
властивості води)
Токсикологічні
показники
нешкідливості
хімічного
складу води
Показники
епідемічної
безпеки води

5.

Схема забезпечення дільниць підприємства водою
Характеристика: протяжність мережі – 7765м ,трубопроводи стальні, чавунні, пластик, діаметри 25-250мм, підключено
дільниць – 65, підрозділів 16, пожежних гідрантів – 31шт, ввід ГВК Ф200мм, ввід ЗАЛК Ф100мм (до 2010р)
Вода використовується для промислових, господарсько побутових потреб та пожежогасіння (при потребі).

6. РОЗРАХУНОК ДОБОВОЇ ПОТРЕБИ В ПИТНІЙ ВОДІ ДЛЯ АТ "ЗФЗ"

РОЗРАХУНОК ДОБОВОЇ ПОТРЕБИ В ПИТНІЙ ВОДІ ДЛЯ
АТ "ЗФЗ"
22
Господарсько-питні потреби працівників,
перелік обладнання та технологічних процесів
з використанням води
5
6
Усього на господарсько-питні потреби:
475,322
475,322
Усьго на промислові потреби
211,19
211,19
Усього по заводу без субабонентів:
686,512
686,512
7
2
1
Розрахункова витрата води, м 3 /добу
усього
питна вода
з інших
КП
джерел
"Водоканал
-
СЕРЕДНЯ ВИТРАТА ВОДИ ПРИ НОРМАЛЬНОМУ РЕЖИМІ
РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА - 20037,5 М3 / МІСЯЦЬ
Середній показник за 10 років (2012-2022)

7.

Заходи для досягнення мети
Модернізація комерційного вузла обліку питної води та часткова реконструкція
мереж.
Витрата 0-100м3/год, можливість споживання води з ГВК при різних режимах
завантаження виробництва;
Виключення місць встановлення на витік при зниженні температури. Наразі
маємо 19-ть дільниць для встановлення на мінімальний витік для збереження
трубопроводів. Що сумарно складає - 2,8м3/г (67,2м3/доба – при вартості води
28,368грн, маємо 1906,3грн/доба втрат) ;
Забезпечення питного режиму плавильного та ремонтного персоналу.
Влаштування точок водозабезпечення з сенсорним керуванням, у облаштованих місцях
(опалення, санітарні норми).
Достовірний облік витрати води по споживачам.
Встановлення лічильників води, організація технічного обліку по всіх абонентах.
Лічильники з функцією передачі даних по витраті води до головного пристрою.
Автоматизація та диспетчеризация процесів забезпечення водою.
Регулювання тиску в мережі в залежності від споживання. Споживання води не
є рівномірним протягом часу, та змінюється у великому діапазоні, від 0м3/г при
відсутності споживання до 150м3/г при одночасному купанні персоналу, та майже до
400-500м3/г при пожежі чи аварії.
Підтримання рівня води в резервуарах ППВ. Ємність двох резервуарів для
зберігання води 1000м3, рівень до переливу 2,2м. Автоматичне регулювання дозволить
виключити випадки переповнення та витік у каналізацію.

8.

Контроль витрати води по ділянках и конкретним точкам споживання за
допомогою лічильників з функцією передачі даних.
Виявлення ділянок пориву трубопроводів за рахунок фіксування ненормативної
витрати води та перепад тиску на ділянці мережі;
Контроль положення засувок і працездатність зворотних клапанів.
Графічне відображення характеристик, побудова графічних параметрів роботи.
Архівування команд оператора, аварійних і штатних подій.
Відображення стану охоронних функцій.
Автоматичне створення звітів (година, день, місяць, рік).

9.

Альтернативні джерела води питної якості.
- Власне виробництво (ультрафільтрація, осмос, очисні споруди).
Ультрафільтрація у черзі закритих фільтрів різного призначення
Очищення води цим методом включає 5 основних етапів в залежності від якості води:
1. Механічне очищення. 2.Знезараження води. 3. Пом'якшення. 4. Знезалізнення та
видалення марганцю. 5. Видалення сірководню, аміаку/амонію.

10.

Очищення води зворотним осмосом
Сучасні промислові системи зворотного осмосу дозволяють отримувати якісну та
безпечну для здоров'я людей воду з максимальним ступенем очищення. За своїми
характеристиками, очищена таким обладнанням вода схожа з талою льодовиковою
водою, вона вважається найбільш якісною та екологічно чистою.

11.

Очисні споруди – комплекс інженерних об’єктів та технологій, які забезпечують
поступове очищення води від шкідливих домішок.
Етапи очищення в очисних спорудах:
1. Механічне очищення води. 2. Біологічне і хімічне очищення середовища.
3. Дезінфекція та знезараження води.

12.

Влаштування свердловини води, види водоносних горизонтів.
Грунтові води
Залягають найближче до поверхні. На цей шар раніше своїми руками копали колодязі. Перший
водоносний шар дає мало води, і якість рідини погана. Вона забруднена хімікатами, важкими
металами і органічними відходами.
Міжпластові води
Ще глибше залягають міжпластові води. Вони знаходяться між двома шарами породи, яка погано
пропускає рідину. Якість води краще, ніж в першому шарі. Але рідина може бути забруднена
металами і солями.
Артезіанський шар
Напірний або артезіанський шар знаходиться між двома водонепроникними породами. У ньому
рідина знаходиться під тиском.
Напірні свердловини на воду мають високу продуктивність. Вони можуть давати до 5000-7000
літрів за годину. Джерело живлення горизонту знаходиться за десятки або сотні кілометрів від
гирла. Якість рідини дуже гарна.
Напірні свердловини можуть працювати до 50 років. Напірний горизонт дає воду, в складі якої
майже немає дрібнодисперсних частинок. Обсадна колона не буде замулюватися, навіть коли
система простоює.
Інші види джерел часто замулюються, швидко вичерпують свій ресурс. Вони будуть служити
максимум 12-15 років. Винятком є тільки свердловини на глибокий пісок (піщаник). Вони можуть
служити до 20-25 років.
Грунтові і міжпластові води сильно забруднені. Воду з деяких джерел небезпечно пити, її можна
використовувати тільки для технічних цілей. Напірні джерела дають воду хорошої якості. Іноді її
можна пити без додаткового очищення.

13.

Влаштування свердловини води.
Етапи влаштування свердловини води
1. Пошук підземних вод - необхідний для
визначення місця буріння свердловини і
залягання підземних вод на об'єкті.
Пошук води проводиться при бурінні
свердловини на скельні породи. У
гранітних породах вода може
розташовуватися в порах, тріщинах та
пустотах. Виявивши гранітні розломи,
можна говорити про ймовірність
наявності води всередині.
Пошук підземних вод проводиться різними
способами:
• Сейсморозвідка
• Електророзвідка
• Електромагнітний імпульс
• Біолокація
Біолокация - метод, який користується
особливою популярністю при бурінні
свердловин різного призначення.

14.

Влаштування свердловини води.
Етапи влаштування свердловини води
2. Безпосереднє облаштування свердловини – буріння, будівництво допоміжних споруд,
монтаж та підключення обладнання.
3. Крім того, слід мати наступний пакет документів: гідрогеологічний висновок про
можливість застосування підземних вод; акт обстеження ділянки під організацію зони
санітарної охорони; протокол рішення депутатської сесії / виконавчого комітету про
дозвіл буріння свердловини
Води, що проходять
під землею,
відносяться до
корисних копалин, і
вважаються власністю
держави. Так, будьякий видобуток води,
як і інших природних
ресурсів, можливий
тільки з дозволу
відповідних державних
органів при наявності
необхідних документів.

15.

Придбання у іншого постачальника.
У грудні 2022 за домовленістю керівництвом цеху водопостачання ПАТ «Запоріжсталь»
будо відвідано комплекс очистки дніпрової води до якості питної. Очисні споруди
знаходяться біля північної прохідної нашого підприємства. Потужність комплексу 45
тис. м3 води на добу, якість відповідає ДСанПіН. Воду використовують для власних
потреб, незначну частку реалізують на ПРАТ «Дніпроспецсталь» за ціною 8,5884 грн за
1м3 з ПДВ
Зниження витрат за ранок нормування, впровадження культури споживання.

16.

Характеристика існуючих та можливих джерел водопостачання АО "ЗФЗ"
Вода питна
№ п.п.
Критериї
Вода технічна
ППВ ГВК
"Водоканал"
Запоріжжя
ППВ ПАТ
"Запоріжсталь"
Вода з свердловини
Дніпрова вода ПАТ
"Запоріжсталь"
ГОСТом 2874-82*
ГСанПиН**
ГСанПиН**
потрібно дослідження
потрібно дослідження
1
Якіть води, нормативи
2
Постачальник (монополист чи є альтернатива)
монополист
монополист
3
4
Вартість води за 1м3, грн з ПДВ
Вартість стоків (каналізації) за 1м3, грн з ПДВ
17,81
10,56
8,5884
10,56
можливий самостійний
видобуток
4,9
10,56
28,368
19,1484
15,46
13,32
5
Вартість води за 1м3, грн з ПДВ, з урахуванням
каналізації ГВК 10,56грн з ПДВ 1м3
вода питна
вода питна
вода зі свердловини без
досліджень, не очищена
вода з Дніпра, технічна
не очищена
20 037,50
20 037,50
20 037,50
20 037,50
568 423,80
не потрібно
383 686,07
не потрібно
309 779,75
потрібно
266 899,50
потрібно
0
0
30056,25
30056,25
568 423,80
383 686,07
339 836,00
296 955,75
568 423,80
-184 737,74
-228 587,80
-271 468,05
1. Влаштування
свердловин 15шт - 4,2
млн.грн
2. Очистні споруди - ?
(орієнтовно 30-40млн/грн)
2. Очистні споруди - ?
(орієнтовно 4050млн/грн)
6
7
8
9
10
11
12
Середня витрата води при нормальному
режимі роботи заводу, м3/міс (седный
показник за 10 років 2012-2022)
Затрати на придбання, грн/міс з ПДВ
Потреба у доочищенні, так чи ні
Витрати на доочищення (реагент, супутні
витрати), грн
Затрати на придбання з урахуванням
очищення, грн/міс з ПДВ
Різниця затрат, порівняно з ППВ ГВК
"Водоканал" Запоріжжя
Вартість додаткового обладнання,
капітального будівництва
0
1. Прокладання
трубопроводу від
постачальника до ЗФЗ 400м - 1,0млн
монополист
2,7636
10,56
*ГОСТом 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».
**ГСанПиН - Государственные санитарные нормы и правила «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения» (ГСанПиН).

17. Дякую за увагу !

English     Русский Rules