STEP7 бағдарламалау тілі
Екілік логикалық амалдар: ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ
85.45K
Category: programmingprogramming

БЛК бағдарламалау тілдері. 3, 4 – дәріс

1.

3, 4 – дәріс
БЛК бағдарламалау тілдері

2.

БЛК бағдарламалау тілдері
БЛК бағдарламалау үшін IEC61131-3 стандартындағы МЭК (IEC)
стандартталған тілдер қолданылады
Бағдарламалау тілдері (графикалық)
•LD (Ladder Diagram) — Релелік сұлбалар тілі — БЛК үшін ең кең
таралған тіл
•FBD (Function Block Diagram) — Функционалды блоктар тілі —
қолданылу орны бойынша 2-тіл
•SFC (Sequential Function Chart) — Күй диаграммсы тілі — автоматтарды
бағдарламалау үшін қолданылады
•CFC (Continuous Function Chart) — IEC61131-3 сертификатталмаған тіл,
FBD кейінгі дамуы
Бағдарламалау тілдері (мәтіндік)
•IL (Instruction List) — Ассемблер-тәріздес тіл
•ST (Structured Text) — Паскаль-тәріздес тіл

3. STEP7 бағдарламалау тілі

STL
A
A
=
FBD
I0.0
&
Q8.0
I0.1
LAD
I0.0
I0.1
Q8.0
=
I0.0
I0.1
Q8.0

4. Екілік логикалық амалдар: ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ

LAD
Схема
FBD
STL
S1 (I 0.0)
I0.0
ЖӘНЕ
I0.1
Q 8.0 I 0.0
&
I 0.1
S2 (I 0.1)
Q 8.1
=
Q 8.1
L1
(Q 8.0)
A
A
=
=
I0.0
I0.1
Q 8.0
Q 8.1
O
O
=
I0.2
I0.3
Q 8.2
L2
(Q 8.1)
S3
(I 0.2)
НЕМЕСЕ
Q 8.0
=
I0.2
S4
(I 0.3)
L3 (Q 8.2)
Q 8.2
I 0.2
I0.3
I 0.3
>=1
Q 8.2
=
English     Русский Rules