Радимо учасникам тестування з історії України також ознайомитися з наступними матеріалами:
Електронні ресурси, які допомагають при підготовці до ЗНО
ТИПОВІ ПОМИЛКИ, виявлені при проведенні пробного тестування з історії України
Використання соціальних мереж для підготовки до ЗНО
Проведення ДПА в основній школі у 2016 році (9 клас)
Оформлення роботи з державної підсумкової атестації
Робота на державну підсумкову атестацію з історії України за курс основної школи учня (учениці) 9 класу прізвище, ім'я, по
Дякую за увагу!
6.52M
Category: educationeducation

Особливості зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23. Радимо учасникам тестування з історії України також ознайомитися з наступними матеріалами:

• Портрети деяких історичних персоналій (кін. XVIII – XXI)
• Візуалізований перелік пам’яток архітектури та
образотворчого мистецтва
• Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії
України 2016 року
• Загальна характеристика тесту з історії України 2016
року
• Завдання та відповіді на тести ЗНО з історії України
минулих років
• Тести ЗНО онлайн з історії України
• Тести ЗНО онлайн з інших предметів
• Курси підготовки до ЗНО

24. Електронні ресурси, які допомагають при підготовці до ЗНО


Електронні ресурси, які
допомагають при підготовці до
ЗНО
http://testportal.gov.ua/prepare/
http://www.lvtest.org.ua
http://izno.com.ua/category/dovidnik-zno-2016/
http://www.timezno.com.ua/
10https://zno-ua.net/lesson/history-ukr/tests/
http://www.znostock.com.ua
http://www.znoclub.com.ua
http://www.zno.ocvita.com.ua/ukraine.history
Є додатки на Android – журнал “ Час ЗНО ”

25. ТИПОВІ ПОМИЛКИ, виявлені при проведенні пробного тестування з історії України

1. Труднощі у роботі з історичною картою.
Абітурієнти недостатньо орієнтуються в
територіальному розташуванні ключових
історичних подій.
2. Недостатньо чітке усвідомлення запитань, які
включають цитати з історичних джерел.
3. Потребують додаткового опрацювання
розділи з історії української культури,
особливо давнього і нового часу.

26. Використання соціальних мереж для підготовки до ЗНО

Мережа ВКонтакте має багато сторінок !!
• Час ЗНО
• ЗНОсток.Бібліотека корисних матеріалів для
підготовки до ЗНО
• Історія ЗНО.Онлайн – підготовка до ЗНО
• Історія України: ДПА,ЗНО з історії
• Академія: портал підготовки до ЗНО
• Типовий одинадцятикласник . ЗНО 2016
• ЗНО 2016. Історія України

27. Проведення ДПА в основній школі у 2016 році (9 клас)

• Державна підсумкова атестація у початковій школі в
2015/2016 році проводиться відповідно до Положення
про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у
системі загальної середньої освіти та наказу МОН
України «Про проведення державної підсумкової
атестації учнів (вихованців) у системі загальної
середньої освіти y 2015/2016 навчальному році».
• Державна підсумкова атестація випускників 9-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів проводиться у
письмовій формі з 1 по 8 червня 2016 р.
• року з трьох предметів: української мови, математики та
предмета за вибором навчального закладу (за
переліком).

28.

• Завдання для проведення атестації
укладають учителі відповідного фаху,
погоджує педагогічна рада та затверджує
керівник навчального закладу.
• Завдання для проведення атестації мають
відповідати державним вимогам до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів,
визначеним навчальними програмами,
затвердженими МОН України.

29. Оформлення роботи з державної підсумкової атестації

• У 2016 році державна підсумкова атестація
учнів загальноосвітніх навчальних закладів
відбуватиметься відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки № 94 від 8 лютого
2016 року, яким, зокрема, визначено вимоги
до оформлення атестаційної роботи.
• Атестаційна робота оформлюється письмово
на аркушах зі штампом школи, дотримуючись
вимог оформлення письмових робіт, до
прикладу:

30. Робота на державну підсумкову атестацію з історії України за курс основної школи учня (учениці) 9 класу прізвище, ім'я, по

батькові у
формі родового відмінка)

31.


У верхній лівій частині титульної
сторінки подвійного аркуша ставиться
штамп загальноосвітнього навчального
закладу. На ньому зазначається дата, до
прикладу: 05.06.2016 р. Підписування
роботи починається на сьомому рядку
титульної сторінки.
Оформлення відповідей на завдання
атестаційної роботи здійснюється учнем
(ученицею) на аркушах зі штампом
навчального закладу або на
спеціальному бланку відповідей, що
розробляється навчальним закладом. У
чистовому варіанті атестаційної
письмової роботи виправлення (крім
лексичних, орфографічних помилок)
вважаються помилкою і не
зараховуються як правильні відповіді.

32. Дякую за увагу!

Успіхів у сприянні в підготовці школярів до
ЗНО та ДПА!
English     Русский Rules