84.67K
Category: lawlaw

Техникалық комитеттер

1.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
МИНИСТРЛІГІ
С.СЕЙФУЛЛИН АТЫНДЫҒЫ ҚАЗАҚ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Кафедрасы: Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы
СӨЖ №4
Тақырыбы: Техникалық комитеттер.
Орындаған: Қожабекова Ф., Аппаз А., МШӨӨТ 311 топ
Тексерген: а.ш.ғ.к., доцент Шайкенова Қ.Х
Астана 2016

2.

Комитеттің толық атауы:
мемлекеттік тілде – «Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігі
Техникалық реттеу және метрология комиеті»
республикалық мемлекеттік мекемесі.
Орыс тілінде – республиканское
государственное учреждение «Комитет
технического регулирования и метрологии
Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан».

3.

Қазақстан Республикасында стандарттау бойынша қызметтердің жұмысының ұйымдастырушылық сұлбасы.
ҚР ИНДУСТРИЯ ЖƏНЕ ЖАҢА
ТЕХНОЛОГИЯЛАР МИНИСТРЛІГІ
МЕТРОЛОГИЯ ЖƏНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ
РЕТТЕУ КОМИТЕТІ (МЕМСТАНДАРТ)
«ҰЛТТЫҚ САРАПТАУ ЖƏНЕ
СЕРТИФИКАТТАУ ОРТАЛЫҒЫ» АҚ
«ҚАЗАҚ СТАНДАРТТАУ ЖƏНЕ
СЕРТИФИКАТТАУ ИНСТИТУТЫ»
«ҰЛТТЫҚ АККРЕДИТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ» АҚ
РМК « ҚАЗАҚСТАН МЕТРОЛОГИЯ
ИНСТИТУТЫ»
МЕМБАҚЫЛАУ БОЙЫНША АЙМАҚТЫҚ
БАСҚАРУ

4.

Комитеттің миссиясы:
Қазақстан Республикасында
өнiмнiң, көрсетiлетiн
қызметтердiң және
процестердiң қауiпсiздiгiн
қамтамасыз ету, азаматтардың
құқықтары мен заңды
мүдделерін, әрі Қазақстан
Республикасының
экономикасын өлшемнің анық
емес нәтижелері салдарынан
қорғау.
Техникал
ық
комитет
Мiндеттерi: техникалық
реттеу және өлшемдер
бiрлiгiн қамтамасыз ету
саласындағы мемлекеттiк
саясатты іске асыру.

5.

Комитеттің функциялары:
1) аккредиттеу жөніндегі органды таңдау бойынша конкурс өткізу қағидаларын және сәйкестікті
бағалау саласындағы аккредиттеу жөніндегі органға қойылатын біліктілік талаптарын әзірлеу;
2) сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу жөніндегі органды таңдау бойынша
конкурстарды ұйымдастыру және өткізу;
3) Қазақстан Республикасының сәйкестiктi бағалау саласындағы аккредиттеу туралы
заңнамасының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

6.

4) жобалар мен техникалық регламенттердiң техникалық реттеу саласындағы
мемлекеттiк саясатқа және «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы
Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 1-тармағындакөзделген мақсаттарға
сәйкестiгiн талдауды және сараптама жүргiзудi ұйымдастыру;
5) техникалық реттеу мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғаларға техникалық
регламенттерді әзірлеу бойынша сараптамалық кеңестермен өзара әрекет ету;
6) сәйкестілік нәтижелерін өзара растайтын халықаралық және өңіраралық
стандарттау бойынша жұмыстарға қатысуда, сәйкестілікті және аккредиттеуді
растайтын халықаралық және өңіраралық стандарттау бойынша Қазақстан
Республикасын білдіру;

7.

Өз қызметін мына заңдарға сәйкес жүргізеді:
2000 жылдың 18 қазанынан бастап ҚР-ның билігімен бекітілген
«Стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша комитет пен
ҚР-ның индустрия және сауда министрлігінің жағдайына» сәйкес
2004 жылдың 9 қарашасынан бастап күшіне енген ҚР-ның «Техникалық
реттеу туралы» заңын жетекшілікке ала отырып
2000 жылдың 7 маусымынан бастап жұмыс істеп келе жатқан «Өлшем
бірыңғайлығын қамтамасыз ету»
2010 жылдың 4 мамырынан бастап күшіне енген «Тұтынушылардың
құқығын қорғау туралы»

8.

Техникалық комитетер (ТК)
жалпы техникалық комитет
техниканың нақты
саласында жұмыстар
атқаратын комитеттер

9.

Жалпы техникалық комитет (ИСО-да олар 26) жалпы техникалық және салааралық
міндеттерді шешеді.Оларға:
''Өлшем бірліктері” 12ТК
“Ұнамды сандар”19ТК
“Терминология”37ТК және т.б

10.

Техниканың нақты салаларында жұмыстар атқаратын ТК (140 жуық). Оларға:
“Автомобильдер” 22ТК
“Станоктар” 39ТК және т.б кіреді
Атқаратын қызметтері саланы (химия , авиациялық
және ғарыштық техника және т.б) түгелдей қамтитын
техникалық комитет бөлімдер мен жұмысшы топтарын
ұйымдастырады.

11.

Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттердiң құзыретiне:
1) бекiтiлiп берiлген объектiлер және қызмет бағыттары бойынша мемлекеттiк техникалық
реттеу жүйесiн дамытудың негiзгi бағыттарын айқындау жөнiндегi ұсыныстарды дайындау;
2) мемлекеттiк стандарттарды және техникалық-экономикалық ақпарат жiктеуiштерiн,
халықаралық, өңiрлiк, ұлттық стандарттар мен шет мемлекеттердiң техникалық-экономикалық
ақпарат жiктеуiштерiн және оларға енгiзiлетiн өзгерiстердi әзiрлеуге және оларға сараптама
жасауға белгiленген тәртiппен қатысу;
3) мемлекеттiк техникалық реттеу жүйесiн дамыту бағдарламаларына техникалық
регламенттер мен мемлекеттiк стандарттарды әзiрлеу жөнiнде ұсыныстар дайындау жатады.

12.

Республикамызда 1991 жылы ТК Құру 2 кезеңнен өтті.
1991-2001ж
дейін
2002-2013 ж

13.

ТК құру тәртібі
11. Базасында ТК құрылатын ұйым уәкілетті органға ТК құру туралы негіздемесі болатын
өтініш жібереді.
Ұсынысты мыналар қамтылады:
1) ТК-ны ерікті түрде құру туралы өтініш;
2) ТК хатшылығын жүргізуге келісім берген ТК-ны құруға негіз болатын заңды
тұлғаның, оның қызметі және ТК жұмысына жағдайлар жасау мүмкіндіктері туралы
жан-жақты ақпараты бар толық және қысқартылған атауы. Келісім еркін формада
жазбаша ресімделеді;
3) ТК-га бекітілген стандарттау объектілерінің тізімі немесе ТК қызметінің саласы;

14.

4) ағымдағы жылдағы және (немесе) болашақтағы болжалған жұмыс
бағдарламасы;
5) ТК жұмысына қатысуға жазбаша келісімі бар ТК-ға мүше ұйымдар
тізімі;
6) базасында ТК құрылатын ұйым (салыстыру үшін түпнұсқасы
ұсынылмаған жағдайда, нотариалдық куәландырылған) жарғысының
көшірмесі

15.

СМС жөніндегі мемлекетаралық кеңесте 250 ТК бар. Олар 20 мың
астам стандарт әзірледі.
Қазақстанда 2 мемлекет аралық хатшылары орналасқан. Олар:
ТК 504 атауы Мырыш,
қорғасын
ТК 216 атауы өндірістегі
түрлі түсті қара автоматты
басқару жүйесі және
проблемалар.

16.

ТК-ның жұмыс тәртібі
Мемлекеттік стандарттау саласында ТК мынадай функцияларды ұйымдастырып,
жүзеге асырады:
1) бекітілген объектілер бойынша және
қызмет бағыттары бойынша
мемлекеттік техникалық реттеу жүйесін
дамытудың негізгі бағыттарын
анықтау жөнінде ұсыныстар әзірлеу;
4) мемлекеттік стандарттау бойынша жыл
сайынғы жұмыс жоспарлары
мен бағдарламаларына ұсыныстар әзірлеу.
2) техникалық реттеу саласындағы заңнамаға
сәйкес ұлттық стандарттарды және
техникалық-экономикалық ақпарат
жіктеуіштерін, шетел мемлекеттерінің
халықаралық, өңірлік, ұлттық стандарттарын
және техникалық-экономикалық ақпарат
жіктеуіштерін және олар енгізілетін
өзгерістерді әзірлеуге және сараптауға қатысу;
3) техникалық регламенттерді және ұлттық
стандарттарды әзірлеу
бойынша ұсыныстар әзірлеу;

17.

осы Ереженің 3тарауында
көрсетілген
функцияларды
орындамаған кезде;
егер ТК құруды
жүзеге асыру үшін
барлық жұмыстар
орындалған болса;
ТК мынадай
жағдайларда
таратылады:
ТК бастамасы
бойынша;
ТК қызметі туралы
есептерді 2 жыл
бойы ұсынбаған
кезде.
English     Русский Rules