14- 15 ДӘРІСТЕР. А.ш. дақылдарында қолданылатын пестицидтер жүйесі. Астық дақылдары.
Тұқым өңдеуге қолданылатын препараттар
Фунгицидтер жүйесі
Инсектицидтер жүйесі
Майлы дақылдарда қолданылатын пестицидтер жүйесі
Фунгицидтер жүйесі
Инсектицидтер жүйесі
Картоп дақылында қолданылатын пестицидтер жүйесі
Фунгицидтер жүйесі
Инсектицидтер жүйесі
Қаныт қызылшасы дақылында қолданылатын пестицидтер жүйесі
Фунгицидтер жүйесі
Инсектицидтер жүйесі
Күнбағыс дақылында қолданылатын пестицидтер жүйесі
Жалғасы
Фунгицидтер жүйесі
Инсектицидтер жүйесі
Көкөніс дақылдарында қолданылатын пестицидтер жүйесі
Фунгицидтер жүйесі
Инсектицидтер жүйесі
153.97K
Categories: ecologyecology industryindustry

А.ш. дақылдарында қолданылатын пестицидтер жүйесі. Астық дақылдары

1. 14- 15 ДӘРІСТЕР. А.ш. дақылдарында қолданылатын пестицидтер жүйесі. Астық дақылдары.

Товарлық атауы,
препараттық түрі,
ә.з., өндіруші,
тіркеуші фирма.
Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
Шығын
нормасы
(л/га,
кг/га)
Дақыл, өңделетін
нысан
Арам шөп
Тәсіл,өңдеу уақыты,
шектелуі
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға дейін, ()
максималды
өңдеу саны
АВАДЕКС БВ, 48%
к.э.
(триаллат, 480 г/л)
Гован Комерцио
Интернациональ и
Сервиос
Лимитада,
Португалия
П-3
12.2022 г.
1,7 – 3,4
Жаздық бидай, арпа
Қара сұлы
Себуге дейін топырақты
өңдеу (топыраққа араластыру міндетті) немесе
дақылдың өніп
шықанынша
- (1)
АВЕСТАР, 10% к.э.
(феноксапроп-пэтил, 100 г/л +
фенклоразол-этил
(антидот),
50 г/л, Митцуи
Кемикал
Ко.Лтд., Япония)
АгроБест Груп,
Турция
П-4
12.2019 г.
0,6 - 0,9
Жаздық бидай, арпа
Біржылдық
астық тұқымдас арам
шөптер
(қара сұлы,
тауық
тарысы,
щетинник
түрлері)
Егістіктіе өсіп тұрған
арам шөптер 2 жапрақтық кезеңнен түптену
кезіне дейін (дақылдың
барлық даму
фазаларында)
- (1)

2.

БАЗАГРАН,
48% в.р.
(бентазон,
480 г/л)
БАСФ СЕ,
Германия
П-4
12.2022 г.
2,0 – 2,4
Жаздық,
күздік
бидайлар,
арпа, қара
бидай,сұлы,
тары
Біржылдық
қосжарнақт
ы, с.і. 2.4 – Д
және
2М - 4Х
төзімді
түрлері
Көктемде
дақылдың
түптену
фазасына
дейін
- (1)
БЮКТРИЛ
УНИВЕРСАЛ
, к.э.
(бромоксинил
, 280 г/л + 2,4Д,
280 г/л)
Байер
КропСайенс
АГ,
Германия
П-4
12.2021 г.
1,0 – 1,25
Жаздық
бидай, арпа
Біржылдық
және
көпжылдық
қос-жарнақты
(с.і. дала
шырмауығы,
молочай
лозный)
Вегетация
кезінде
қолданылады
- (1)

3. Тұқым өңдеуге қолданылатын препараттар

Товарлық атауы, препараттық
түрі, ә.з., өндіруші, тіркеуші
фирма. Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
Шығын
нормасы
(л/га, кг/га)
Дақыл, өңделетін
нысан
Зиянды ағза
Соңғы өңдеу мерзімі
өнім жинауға дейін,
() максималды өңдеу
саны
БУНКЕР, в.с.к.
(тебуконазол, 60 г/л, Цзянсу
Агрокем Лаборатория, Китай)
ЗАО Фирма Август, Россия
0,4
Жаздық бидай
Тозаңды ж/е қатты
күйе, тамыр шірігі,
тұқымның
плесенденуі
Препарат
қоймалжыңымен
тұқымды өңдеу (10 л
сумен 1 т тұқымға)
ВИНЦИТ, 5% к.с.
(флутриафол, 25 г/л +
тиабендазол, 25 г/л)
Кеминова А/С, Дания
12.2022 г.
1,5
Жаздық, күздік бидай,
жаздық арпа
Тозаңды қара күйе,
тамыр шірігі,
тұқымның
плесенденуі
Препарат
қоймалжыңымен
тұқымды өңдеу (10 л
сумен 1 т тұқымға)
КИНТО ДУО 8%, к.с.
(тритиконазол, 20 г/л +
прохлораз,
60 г/л)
БАСФ Агро Б.В., Швецария
12.2020 г.
1,5 – 2,0
Жаздық, күздік бидай,
жаздық арпа
Тозаңды, тас ж/е
қатты қара күйе,
тамыр шірігі,
тұқымның
плесенденуі,
септориоз
Препарат
қоймалжыңымен
тұқымды өңдеу (8-10 л
сумен 1 т тұқымға)
РАКСИЛ, 6% в.р.к.
(тебуконазол, 60 г/л)
Байер КропСайенс АГ
12.2022 г.
0,4
Жаздық, күздік бидай,
жаздық арпа
Тозаңды қара күйе,
тамыр шірігі,
тұқымның
плесенденуі
Препарат
қоймалжыңымен
тұқымды өңдеу (10 л
сумен 1 т тұқымға)

4. Фунгицидтер жүйесі

Товарлық атауы,
препараттық түрі,
ә.з., өндіруші,
тіркеуші фирма.
Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
Шығын
нормасы
(л/га,
кг/га)
Дақыл,
өңделетін
нысан
Зиянды ағза
Тәсіл,өңдеу
уақыты,
шектелуі
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға дейін,
() максималды
өңдеу саны
АБАКУС 12, 5%,
с.э.
(пираклостробин,
62,5 г/л, +
эпоксиконазол, 62,5
г/л)
БАСФ СЕ, Германия
П-3
12.2020 г.
1,0 – 1,5
Жаздық, күздік
бидай, жаздық
арпа
Қоңыр, сабақ
ж/е сары тат, ақ
ұнтақ,
септориоздықгельминтоспори
оздық дақтар,
өнімді көбейту
Вегетация
кезінде өңдеу
30 (2)
АЛЬТО СУПЕР 330,
к.э.
(пропиконазол, 250
г/л +
ципроконазол, 80
г/л)
Сингента Кроп
Протекшн АГ,
Швейцария
П-3
12.2022 г.
0,4 – 0,5
Жаздық, күздік
бидай, жаздық
арпа
Ақ ұнтақ,
қоңыр, сабақ
ж/е сары тат,
гельминтоспори
оздық дақтар,
септориоз
Вегетация
кезінде өңдеу
30 (2)

5. Инсектицидтер жүйесі

Товарлық атауы,
препараттық түрі, ә.з.,
өндіруші, тіркеуші
фирма. Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
АГРОЦИП, 10% э. к.
(альфа-циперметрин, 100
г/л,
Чина Кроп Кемикал
Протекшин
Компани Лимитед, Китай)
ТОО Агрохимия,
Казахстан
П-2
12.2021 г.
АХИЛЛЕС, к.э.
(лямбда-цигалотрин, 50
г/л,
Цзянсу Агрокем
Лаборатори Ко.,
Лтд, Китай)
Шанхай МИО Кемикал
Ко., Лтд,
Китай
П-1
12.2020 г.
Шығын
нормасы
(л/га, кг/га)
0,1 – 0,15
Дақыл,
өңделетін
нысан
Зиянды ағза
Тәсіл,өңдеу
уақыты, шектелуі
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға
дейін, ()
максималды
өңдеу саны
Жаздық бидай
Зиянды бақашық
Жұлдызқұрттардың
жаппай шығу
кезеңінде
15(2)
0,1 – 0,15
Бүргелер, бітелер,
трипстер,
пьявицалар
15(2)
0,2 – 0,3
Астықтың сұр
көбелегі
15(2)
0,15 - 0,2
Жаздық бидай
Астық шыбын-дары,
нан пиявицасы,
бітелер, трипстер,
зиянды бақашық.
Злаковые мухи,
Вегетация кезінде
өңдеу
20(1)
0,15 – 0,2
Күздік бидай
Зиянды бақашық
Вегетация кезінде
өңдеу
20(1)
0,1 – 0,2
Шегіртке
орналасқан
жерлер
Итальян, марокко,
азия шегірткелері
Дернәсілдердің
жаппай шығу
кезеңінде
20(1)

6. Майлы дақылдарда қолданылатын пестицидтер жүйесі

Себу алдында тұқымды өңдеуге арналған препараттар
Товарлық атауы,
препараттық түрі,
ә.з., өндіруші,
тіркеуші фирма.
Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
Шығын
нормасы
(л/га,
кг/га)
Дақыл, өңделетін
нысан
Зиянды
ағза
Тәсіл,өңдеу уақыты,
шектелуі
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға дейін, ()
максималды
өңдеу саны
ВИТАВАКС 200
ФФ, 34% в.с.к.
(карбоксин 170 г/л +
тирам 170 г/л)
Кемтура Еуроп Лтд.,
Великобритания
12.2022 г.
1.5-2.0
Зығыр
Антракноз
Препарат қоймалжыңымен тұқымды өңдеу (3-5
л сумен1 т тұқымға)
-
2.0-2.5
Рапс
Тамыр
шірігі,
альтернарио
з
Препарат қоймалжыңымен тұқымды өңдеу (8-10
л сумен1 т тұқымға)
-
КОНВОЙ, к.с.
(имидаклоприд 600
г/л, Синтезия
Кеми ГмбХ,
Германия),
Синтезия Кеми
ГмбХ, Германия
П-1
12.2021 г.
5-7
Рапс
Топырақ
зиянкестері
нің кешені,
бітелер,
трипстер,
айшықгүлді
лер бүргелері, капуста
ақ көбелегі
Препарат қоймалжыңымен тұқымды өңдеу (10 л
сумен1 т тұқымға)
-

7.

Гербицидтер жүйесі
ГАРДИАН, к.э.
(хизалофоп-птефурил, 40
г/л, Юнайтед
Агри-Кемикал
Компани ГмбХ,
Швейцария)
Юнайтед
Агри-Кемикал
Компани ГмбХ,
Швейцария
П-4
12.2021 г.
КЕРБ W, с.п.
(пропизамид,
50%)
Дау
АгроСаенсес,
США
П-4
12.2022 г.
0,75-1,0
1,0
Рапс, зығыр
Біржылдық
астықтұқымда
стар
Вегетация
кезінде
- (1)
Күздік рапс
Біржылдық
қосжарнақты
ж/е кейбір
астықтұқымдаст
ар
Дақылдың 3-4
жапырақ фазасында өсіп
тұрған
арамшөптерді
өңдейді
- (1)

8. Фунгицидтер жүйесі

Товарлық атауы,
препараттық түрі,
ә.з., өндіруші,
тіркеуші фирма.
Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
АМИСТАР ЭКСТРА
280, с.к.
(азоксистробин, 200 г/л
+
ципроконазол, 80 г/л)
Сингента Кроп
Протекшн АГ,
Швейцария
П-3
12.2021г.
ИМПАКТ, 25% с.к.
(флутриафол, 250 г/л)
Кеминова А/С, Дания
П-3
12.2022 г.
Шығын
нормасы
(л/га,
кг/га)
Дақыл,
өңделетін
нысан
Зиянды ағза
Тәсіл,өңдеу
уақыты,
шектелуі
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға дейін,
() максималды
өңдеу саны
0,5 – 0,75
Рапс
Альтернариоз,
пероноспороз, сұр
шірік
Вегетация
кезінде өңдеу
30 (1)
0,5
Рапс
Альтернариоз,
склеротиниоз
Вегетация кезінде
өңдеу
(профилактикалық немесе
хабарландыру
бойынша). Жұмыс
сұйығының
шығын нормасы
200 л/га
30 (1)

9. Инсектицидтер жүйесі

Товарлық атауы,
препараттық түрі, ә.з.,
өндіруші, тіркеуші
фирма. Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
Шығын
нормасы
(л/га, кг/га)
АЛТЫН, к.э.
(лямбда-цигалотрин, 50
г/л,
Гранд Харвест
Интернациональ
Деволопмент Лимитед,
Китай)
ООО Резерв, Россия
П-1
12.2020 г.
0,1 – 0,15
БЕСТСЕЛЛЕР, 10% к.э.
(альфа-циперметрин, 100
г/л,
Гарда Кемикалз Лтд.,
Индия)
Агрифар С.А., Бельгия
П-1
12.2020 г.
0,1 – 0,15
Дақыл,
өңделетін
нысан
Зиянды ағза
Тәсіл,өңдеу
уақыты, шектелуі
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға
дейін, ()
максималды
өңдеу саны
Рапс
Рапс гүлжегіші
Вегетация кезінде
өңдеу, жұмыс
сұйығының
шығыны 200-400
л/га
20(1)
Рапс
Рапс гүлжегіші,
айшықгүлділер
бүргесі
Вегетация кезінде
өңдеу
20(2)

10. Картоп дақылында қолданылатын пестицидтер жүйесі

Себу алдында тұқымды өңдеуге арналған препараттар
Товарлық атауы,
препараттық түрі,
ә.з., өндіруші,
тіркеуші фирма.
Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
Шығын
нормасы
(л/т, кг/т)
Дақыл, өңделетін
нысан
Зиянды
ағза
Тәсіл,өңдеу уақыты,
шектелуі
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға дейін, ()
максималды
өңдеу саны
ДИТАН М-45, с.п.
(манкоцеб, 800 г/кг)
Дау АгроСаенсес,
США
12.2022 г.
2.0 – 2,5
Картоп (тұқымдық)
Ризоктониоз
Препарат қоймалжыңымен тұқымды өңдеу
-
КРУЙЗЕР 350, к.с.
(тиаметоксам, 350
г/л)
Сингента Кроп
Протекшн АГ,
Швейцария
12.2020 г.
0,2
Картоп
Сымқұрттар
, күздік көбелек.
Өсімдіктің
өсіп-өнуін
жақсартады
Препарат қоймалжыңымен тұқымды отырғызарда өңдеу. Жұмыс
сұйығының шығыны 2
л/т
-
ПРЕСТИЖ, к.с.
(пенцикурон, 150 г/л
+
имидаклоприд, 140
г/л),
Байер КропСайенс
АГ, Германия
12.2021 г.
0,7 – 1,0
Картоп
Сымқұрттар
колорадо
қоңызы,
Картоп
бітесі,
ризоктониоз
Кәдімгі
тазқотыр
Тұқымды отырғызарда
өңдеу
-

11.

Гербицидтер жүйесі
ЗОНТРАН, к.к.р.
(метрибузин, 250
г/л, Стрэнд
Групп Холдингс
Лтд., ЮАР)
ЗАО Щелково
Агрохим, Россия
П-4
12.2019 г.
0,8 + 0,4
Картоп
ЛАЗУРИТ СУПЕР,
к.н.э.
(метрибузин, 270
г/л) ЗАО
Фирма Август,
Россия
П-4
12.2021 г.
0,9
+
0,45
1,3
Біржылдық
қосжарнақтыл
ар ж/е астықтұқымдастар
2 рет: 1-ші –
дақылдың
өскіні
шыққанша
өсіп тұрған
арамшөптерге
+ картоп
өскіні 5 см-ге
дейін.
- (1)
Картоп
Біржылдық
қосжарнақтылар
ж/е астықтұқымдастар
2 рет: 1-ші –
дақылдың өскіні
шыққанша өсіп
тұрған
арамшөптерге +
картоп өскіні 5 смге дейін.
- (1)
Картоп
Біржылдық
қосжарнақтылар
ж/е астықтұқымдастар
картоп өскіні 5 смге жеткенде.
- (1)

12. Фунгицидтер жүйесі

Товарлық атауы,
препараттық түрі,
ә.з., өндіруші,
тіркеуші фирма.
Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
Дақыл,
өңделетін
нысан
Зиянды ағза
Тәсіл,өңдеу
уақыты,
шектелуі
2,0
Картоп
Фитофтороз
Вегетация
кезінде өңдеу
20 (3)
БРАВО 500, с.к.
(хлороталонил, 500 г/л)
Сингента Кроп
Протекшн АГ,
Швейцария
П-4
12.2022 г.
2,2 -3,0
Картоп
Фитофтороз
Вегетация кезінде
өңдеу
10 (3)
ДИТАН М-45, с.п.
(манкоцеб, 800 г/кг)
Дау АгроСаенсес, США
П-4
12.2022 г.
1,2 – 1,6
Картоп, томат
Фитофтороз,
макроспориоз
Вегетация кезінде
өңдеу
20 (5)
АКРОБАТ МЦ, 69%
в.д.г.
(манкоцеб, 600 г/кг +
диметоморф, 90 г/кг)
БАСФ Агро Б.В.,
Швейцария
П-4
12.2019 г.
Шығын
нормасы
(л/га,
кг/га)
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға дейін,
() максималды
өңдеу саны

13. Инсектицидтер жүйесі

Товарлық атауы,
препараттық түрі, ә.з.,
өндіруші, тіркеуші
фирма. Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
АКТЕЛЛИК 500, к.э.
(пиримифос-метил, 500
г/л)
Сингента Кроп Протекшн
АГ,
Швейцария
П-1
12.2022 г.
БИСКАЯ, м.д.
(тиаклоприд, 240 г/л)
Байер КропСайенс АГ
П-3
12.2021 г.
Шығын
нормасы
(л/га, кг/га)
Дақыл,
өңделетін
нысан
Зиянды ағза
Тәсіл,өңдеу
уақыты, шектелуі
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға
дейін, ()
максималды
өңдеу саны
1,5
Картоп
Колорадо қоңызы
Вегетация кезінде
өңдеу
20(2)
0,2 – 0,3
Картоп
Колорадо қоңызы
Вегетация кезінде
өңдеу
28(2)

14. Қаныт қызылшасы дақылында қолданылатын пестицидтер жүйесі

Себу алдында тұқымды өңдеуге арналған препараттар
Товарлық атауы,
препараттық түрі,
ә.з., өндіруші,
тіркеуші фирма.
Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
Шығын
нормасы
(л/т, кг/т)
Дақыл, өңделетін
нысан
Зиянды
ағза
Тәсіл,өңдеу уақыты,
шектелуі
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға дейін, ()
максималды
өңдеу саны
ДИТАН М-45, с.п.
(манкоцеб, 800 г/кг)
Дау АгроСаенсес,
США
12.2022 г.
2.0 – 2,5
Картоп (тұқымдық)
Ризоктониоз
Препарат қоймалжыңымен тұқымды өңдеу
-
КРУЙЗЕР 350, к.с.
(тиаметоксам, 350
г/л)
Сингента Кроп
Протекшн АГ,
Швейцария
12.2020 г.
0,2
Картоп
Сымқұрттар
, күздік көбелек.
Өсімдіктің
өсіп-өнуін
жақсартады
Препарат қоймалжыңымен тұқымды отырғызарда өңдеу. Жұмыс
сұйығының шығыны 2
л/т
-
ПРЕСТИЖ, к.с.
(пенцикурон, 150 г/л
+
имидаклоприд, 140
г/л),
Байер КропСайенс
АГ, Германия
12.2021 г.
0,7 – 1,0
Картоп
Сымқұрттар
колорадо
қоңызы,
Картоп
бітесі,
ризоктониоз
Кәдімгі
тазқотыр
Тұқымды отырғызарда
өңдеу
-

15.

Қаныт қызылшасы дақылында қолданылатын
пестицидтер жүйесі.
Гербицидтер жүйесі
БЕТАРЕН СУПЕР
МД, мас.к.э.
(этофумезат,
126+фенмедифам,
63+десмедифам, 21
г/л,
Шанхай МИО
Кемикал Ко, Лтд,
Китай)
ЗАО Щелково
Агрохим, Россия
П-4
12.2021 г.
ВЕНЗАР, 80% с.п.
(ленацил, 800 г/кг)
Дюпон Интернэшнл
Оперейшнз Сарл.,
Швейцария
П-4
12.2022 г.
0,9 – 1,1
Қаныт
қызылшасы
Біржылдық
қосжарнақтыл
ар (гүлтәжіні
де) ж/е кейбір
астықтұқымдастар
3 рет: 1-ші –
арамшөптердің
жарнақ
жапырақ
кезінде; 2-3 –
арам шөп
өскіндерінің
пайда
болғанында.
- (1)
1,35 – 1,65
Қаныт қызылшасы
Біржылдық
қосжарнақтылар
(гүлтәжіні де) ж/е
кейбір астықтұқымдастар
2 рет: 1-ші –
арамшөптердің 2-4
жапырақ кезінде; 2
– арам шөп
өскіндерінің пайда
болғанында.
- (1)
1,0 – 2,0
Қаныт, ас ж/е мал
азығы
қызылшалары
Біржылдық
қосжарнақтылар
ж/е астықтұқымдастар
Топраққа себуден
бұрын немесе
сепкеннен соң
дақыл өскіні
шыққанша
- (1)

16. Фунгицидтер жүйесі

Товарлық атауы,
препараттық түрі,
ә.з., өндіруші,
тіркеуші фирма.
Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
Дақыл,
өңделетін
нысан
Зиянды ағза
Тәсіл,өңдеу
уақыты,
шектелуі
2,0
Картоп
Фитофтороз
Вегетация
кезінде өңдеу
20 (3)
БРАВО 500, с.к.
(хлороталонил, 500 г/л)
Сингента Кроп
Протекшн АГ,
Швейцария
П-4
12.2022 г.
2,2 -3,0
Картоп
Фитофтороз
Вегетация кезінде
өңдеу
10 (3)
ДИТАН М-45, с.п.
(манкоцеб, 800 г/кг)
Дау АгроСаенсес, США
П-4
12.2022 г.
1,2 – 1,6
Картоп, томат
Фитофтороз,
макроспориоз
Вегетация кезінде
өңдеу
20 (5)
АКРОБАТ МЦ, 69%
в.д.г.
(манкоцеб, 600 г/кг +
диметоморф, 90 г/кг)
БАСФ Агро Б.В.,
Швейцария
П-4
12.2019 г.
Шығын
нормасы
(л/га,
кг/га)
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға дейін,
() максималды
өңдеу саны

17. Инсектицидтер жүйесі

Товарлық атауы,
препараттық түрі, ә.з.,
өндіруші, тіркеуші
фирма. Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
АКТЕЛЛИК 500, к.э.
(пиримифос-метил, 500
г/л)
Сингента Кроп Протекшн
АГ,
Швейцария
П-1
12.2022 г.
БИСКАЯ, м.д.
(тиаклоприд, 240 г/л)
Байер КропСайенс АГ
П-3
12.2021 г.
Шығын
нормасы
(л/га, кг/га)
Дақыл,
өңделетін
нысан
Зиянды ағза
Тәсіл,өңдеу
уақыты, шектелуі
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға
дейін, ()
максималды
өңдеу саны
1,5
Картоп
Колорадо қоңызы
Вегетация кезінде
өңдеу
20(2)
0,2 – 0,3
Картоп
Колорадо қоңызы
Вегетация кезінде
өңдеу
28(2)

18. Күнбағыс дақылында қолданылатын пестицидтер жүйесі

Себу алдында тұқымды өңдеуге арналған препараттар
Товарлық атауы,
препараттық түрі,
ә.з., өндіруші,
тіркеуші фирма.
Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
ПРЕССИНГ, 34%
в.с.к.
(карбоксин, 170 г/л +
тирам, 170
г/л, Чина Кроп
Кэмикал Протекшин
Компани Лимитэд,
Китай)
ТОО Агрохимия,
Казахстан
12.2017 г.
КРУЙЗЕР 350, к.с.
(тиаметоксам, 350
г/л)
Сингента Кроп
Протекшн АГ,
Швейцария
12.2017 г.
Шығын
нормасы
(л/т, кг/т)
Дақыл, өңделетін
нысан
Зиянды
ағза
Тәсіл,өңдеу уақыты,
шектелуі
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға дейін, ()
максималды
өңдеу саны
3,0
Күнбағыс
Ақ ж/е сұр
шірік,
тұқымның
зеңденуі,
пероноспор
оз
Препарат қоймалжыңымен тұқымды себерден 23 күн бұрын өңдеу (5 л су
1 т тұқымға)
-
6,0-10,0
Күнбағыс
Комплекс
почвенных
вредителей,
тли, трипсы
Препарат қоймалжыңымен тұқымды өңдеу
-

19. Жалғасы

Себу алдында тұқымды өңдеуге арналған препараттар
Товарлық атауы,
препараттық түрі,
ә.з., өндіруші,
тіркеуші фирма.
Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
Шығын
нормасы
(л/т, кг/т)
МАКСИМ ХL 035,
с.к.
(флудиоксонил, 25
г/л +
мефеноксам, 10 г/л)
Сингента Кроп
Протекшн АГ,
Швейцария
12.2020 г.
АПРОН 350, в.э.
(мефеноксам, 350
г/л)
Сингента Кроп
Протекшн АГ,
Швейцария
12.2020 г.
5,0
3,0
Дақыл, өңделетін
нысан
Зиянды
ағза
Тәсіл,өңдеу уақыты,
шектелуі
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға дейін, ()
максималды
өңдеу саны
Күнбағыс
Альтернари
оз, тамыр
шірігі
Тұқымды өңдеу (10-12 л
су 1 т тұқымға)
-
Күнбағыс
Альтернари
оз, тамыр
шірігі
Тұқымды өңдеу (10-12 л
су 1 т тұқымға)
-

20.

Гербицидтер жүйесі
АКЦЕНТ ПРИМА,
96% к.э.
(метолахлор, 960 г/л,
Родинет
Инвестментс
Капитал С.А.,
Канада)
ТОО Агрохимия,
Казахстан
П-4
12.2019 г.
2,4 – 2,6
АДМИРАЛ, с.к.
(прометрин, 500 г/л,)
ЮнайтедАгри-Кемикал Компани ГмбХ,
Швейцария
П-4
12.2021 г.
2,0+ 4,0
ГАРДИАН, к.э.(хизалофоп-п-тефурил, 40
г/л) Юнайтед АгриКемикал Компани
ГмбХ, Швейцария
П-4
12.2021 г.
0,75 - 1,5
Күнбағыс
Күнбағыс,
жүгері, бұршақ,
нут,
чечевица
Күнбағыс,
майбұршақ
Біржылдық
астықтұқымдастар ж/е кейбір қосжарнақтылар
Себуден бұрын
немесе
сепкеннен соң
дақыл өніп
шыққанша
- (1)
Біржылдық
қосжарнақтылар
ж/е астықтұқымдастар
Вегетация кезінде
қолдану
- (1)
Біржылдық ж/е
көпжылдық
астықтұқымдастар
Вегетация кезінде
қолдану
- (1)

21. Фунгицидтер жүйесі

Товарлық атауы,
препараттық түрі,
ә.з., өндіруші,
тіркеуші фирма.
Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
Шығын
нормасы
(л/га,
кг/га)
Дақыл,
өңделетін
нысан
Зиянды ағза
Тәсіл,өңдеу
уақыты,
шектелуі
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға дейін,
() максималды
өңдеу саны
РОВРАЛЬ ФЛО, 25%
к.с.
(ипродион, 250 г/л)
Байер КропСайенс
П-4
12.2014 г.
3,0
Күнбағыс
Сұр және ақ
шіріктер
Вегетация кезінде
20 (2)
ПИКТОР 40%, к.с.
(димоксистробин, 200
г/л +
боскалид, 200 г/л)
БАСФ СЕ, Германия
П-3
12.2020 г.
0,4 - 0,5
Күнбағыс
Склеротиниоз,
жалған ақ ұнтақ,
тат,фомоз, сұр ж/е
құрғақ шіріктер,
қоңыр дақтық,
Өнімді
жоғарылату
Дақылдың 8
жапырақты
кезеңінен
гүлденуінің
басталуынан
ортасына дейін
өңдеу
30 (2)

22. Инсектицидтер жүйесі

Товарлық атауы,
препараттық түрі, ә.з.,
өндіруші, тіркеуші
фирма. Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
ЛЯТРИН, к.э.
(лямбда-цигалотрин, 50
г/л,
Анхуи Хуаксинг Кемикал
Индастри Ко., Лтд, Китай)
ТОО
Астана-Нан, Казахстан
П-1
12.2021 г.
ДЕЦИС, 2,5% к.э.
(дельтаметрин, 25 г/л)
Байер КропСайенс
П-2
12.2013 г.
Шығын
нормасы
(л/га, кг/га)
Дақыл,
өңделетін
нысан
Зиянды ағза
Тәсіл,өңдеу
уақыты, шектелуі
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға
дейін, ()
максималды
өңдеу саны
0,1 – 0,2
Күнбағыс
Шалғын көбелек,
бізтұмсық
Вегетация кезінде
өңдеу
30(1)
0,25
Күнбағыс
Шалғын көбелек
Вегетация кезінде
өңдеу
20(2)

23. Көкөніс дақылдарында қолданылатын пестицидтер жүйесі

Себу алдында тұқымды өңдеуге арналған препараттар
Товарлық атауы,
препараттық түрі,
ә.з., өндіруші,
тіркеуші фирма.
Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
Шығын
нормасы
(л/т, кг/т)
Дақыл, өңделетін
нысан
Температурамен
немесе
физикалық
Зиянды
ағза
Тәсіл,өңдеу уақыты,
шектелуі
өңдейді
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға дейін, ()
максималды
өңдеу саны

24.

Гербицидтер жүйесі
АКЦЕНТ ПРИМА,
96% к.э.
(метолахлор, 960 г/л,
Родинет
Инвестментс
Капитал С.А.,
Канада)
ТОО Агрохимия,
Казахстан
П-4
12.2019 г.
2,4 – 2,6
Күнбағыс
ГОАЛ 480, к.с.
(оксифлуорфен, 480
г/л)
Дау АгроСаенсес,
США
П-4
12.2017 г.
0,25; 0,5
ГЕЗАГАРД 500, с.к.
(прометрин, 500 г/л)
Сингента Кроп
Протекшн АГ,
Швейцария
П-4
12.2014 г.
2,0 – 3,0
Сәбіз
3,0 – 5,0
сарымсақ
Пияз
Біржылдық
астықтұқымдастар ж/е кейбір қосжарнақтылар
Себуден бұрын
немесе
сепкеннен соң
дақыл өніп
шыққанша
- (1)
Біржылдық
қосжарнақтылар
Вегетация кезінде
пиздың 2 содан
соң 3 жапырақ
фазасында
- (1)
Біржылдық ж/е
көпжылдық
астықтұқымдастар
Себуге немесе дақылдың шығуына
дейін немесе 1-2
жапырақта. 4
айдан соң сатуға
рұқсат
- (1)
Себуге немесе дақылдың шығуына
дейін

25. Фунгицидтер жүйесі

Дақыл,
Зиянды
ағза
Товарлық атауы,
препараттық түрі,
ә.з., өндіруші,
тіркеуші фирма.
Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
Шығын
нормасы
(л/га,
кг/га)
БАЙЛЕТОН, 25% с.п.
(триадимефон, 250
г/кг)
Байер КропСайенс АГ
П-4
12.2022 г.
0,12 – 0,6
Қияр ашық грунт
0,2 – 0,6
Қияр жабық грунт
1,0 – 4,0
0,3 – 0,4
БРАВО 500, с.к.
(хлороталонил, 500
г/л)
Сингента Кроп
Протекшн АГ,
Швейцария
П-4
12.2022 г.
өңделетін
нысан
Ақ ұнтақ
Тәсіл,өңдеу
уақыты,
шектелуі
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға дейін,
() максималды
өңдеу саны
Вегетация кезінде
0.01-0.02% препарат қоймалжыңымен
20 (4)
Қызанақ жабық
грунт
Вегетация кезінде
0.01% препарат
қоймалжыңымен
10(2)
қауын
Вегетация кезінде
0.05% препарат
қоймалжыңымен
20(3)
Вегетация кезінде
өңдеу
20 (2)
2,2 – 2,7
Қияр ашық грунт
3,0 – 6,0
Қияр жабық грунт
3(3)
3,0 – 3,3
Тұқымдық пияз
-(3)
Тұқымдық
қызанақ
Пероноспороз
5 (2)
Фитофтороз,
қоңыр дақтық
-(3)

26. Инсектицидтер жүйесі

Товарлық атауы,
препараттық түрі, ә.з.,
өндіруші, тіркеуші
фирма. Қайта тіркеу
мерзімі(ай,жыл)
АКТЕЛЛИК 500, к.э.
(пиримифос-метил, 500
г/л)
Сингента Кроп Протекшн
АГ,
Швейцария
П-1
12.2022 г.
Шығын
нормасы
(л/га, кг/га)
Дақыл,
өңделетін
нысан
Зиянды ағза
Тәсіл,өңдеу
уақыты, шектелуі
Соңғы өңдеу
мерзімі өнім
жинауға
дейін, ()
максималды
өңдеу саны
3,0 – 5,0
Қияр, қызанақ,
бұрыш жабық
грунт
Ақ қанатты көбелек,
кенелер, масалар,
минасалушы
шыбындар, бітелер,
трипстер
Вегетация кезінде
өңдеу
3(2)
0,3 – 1,5
Қияр, қызанақ,
бұрыш ашық
грунт
Ақ қанатты көбелек,
кенелер, бітелер,
трипстер
Вегетация кезінде
өңдеу
20(2)
0,5
Қырыққабат
Көбелектер түрлері
Вегетация кезінде
өңдеу
20(2)
1,0
--//--
Бүргелер, хреннің
жапырағын жегіштер
Вегетация кезінде
өңдеу
20(2)
English     Русский Rules