Лексичне значення слова: Синоніми, антоніми, омоніми
Які слова називаються синонімами? Які слова називаються антонімами? Які слова називаються омонімами?
Синоніми-це слова,близькі або тотожні за значенням,але різні за написанням і вимовою:лелека, чорногус ,бусол,бузько. Два або
Наприклад: лава-вид меблів для сидіння;лава-бойовий порядок;лава-розплавлена маса,що витікає з вулкана. Антоніми-це
Записати прислів”я,приказки добираючи антоніми. Хто вчиться з молоду не знає на … голоду. Колос повний гнеться до землі,а
Творча робота Придумайте і запишіть речення, використовуючи подані омоніми, поясніть лексичне значення омонімів. Став, став;
Доберіть по 2-3 синоніми до кожного з поданих слів. Утворені синонімічні ряди запишіть. Визначте відмінність у відтінках
Робота над віршем. Є слова, як день і ніч, -  Прямо протилежні. От я обачливий, скажім, А ти необережний.
 До поданих слів доберіть антоніми і впишіть у кросворд. 1.Відпочивати - працювати. 2.Слабкий - сильний. 3.Сідати - вставати.
Дякую за увагу виконала студентка гр.З-21 Єфіменко Катерина
631.32K
Category: ukrainianukrainian

Лексичне значення слова: синоніми, антоніми, омоніми

1.

2. Лексичне значення слова: Синоніми, антоніми, омоніми

3.

4. Які слова називаються синонімами? Які слова називаються антонімами? Які слова називаються омонімами?

5. Синоніми-це слова,близькі або тотожні за значенням,але різні за написанням і вимовою:лелека, чорногус ,бусол,бузько. Два або

кілька синонімів утворюють
синонімічний ряд. Синоніми допомагають
точніше висловити думку, уникнути
однакових слів.
Омоніми-слова,які мають різні лексичні
значення,але однакове(чи подібне)звучання
або написання.

6. Наприклад: лава-вид меблів для сидіння;лава-бойовий порядок;лава-розплавлена маса,що витікає з вулкана. Антоніми-це

Наприклад: лава-вид меблів для
сидіння;лава-бойовий порядок;лаварозплавлена маса,що витікає з
вулкана.
Антоніми-це слова(здебільшого однієї
частини мови),які мають протилежне
лексичне значення:добрепогано;світлий-темний;день-ніч.

7.

8.

9.

10. Записати прислів”я,приказки добираючи антоніми. Хто вчиться з молоду не знає на … голоду. Колос повний гнеться до землі,а

пустий …
стирчить. Добро не пропадає,а … умирає.
Зимою день малий,а весною… .Сонце на
літо,а… на мороз. З малої хмари… дощ
буває. Сумний грудень і в свято,і в … .
Довідка:старість,вгору,зло,великий,зима,ве
ликий, будень.

11. Творча робота Придумайте і запишіть речення, використовуючи подані омоніми, поясніть лексичне значення омонімів. Став, став;

діти, діти;
мету, мету.

12.

13. Доберіть по 2-3 синоніми до кожного з поданих слів. Утворені синонімічні ряди запишіть. Визначте відмінність у відтінках

лексичного значення (якщо вони є)
синонімів одного з рядів.
Радісний,ввічливий, думати, завірюха,
повільно.
З двома синонімами одного ряду складіть і
запишіть речення.

14.

15. Робота над віршем. Є слова, як день і ніч, -  Прямо протилежні. От я обачливий, скажім, А ти необережний.

Робота над віршем.
Є слова, як день і ніч, Прямо протилежні.
От я обачливий, скажім,
А ти необережний.
Слова великий і малий,
Сідати і вставати,
Холодний – теплий, добрий – злий
І як же їх назвати?
(Антоніми)

16.  До поданих слів доберіть антоніми і впишіть у кросворд. 1.Відпочивати - працювати. 2.Слабкий - сильний. 3.Сідати - вставати.

До поданих слів доберіть антоніми і
впишіть у кросворд.
1.Відпочивати - працювати.
2.Слабкий - сильний.
3.Сідати - вставати.
4.Кінець - початок.
5.Високо - низько.
6.День - ніч.
7.Поразка - перемога.
8.Сумувати - радіти.

17.

18. Дякую за увагу виконала студентка гр.З-21 Єфіменко Катерина

English     Русский Rules