Соціальна психологія груп
МЕТА РОБОТИ Дослідити соціальні групи у психологічній та педагогічній літературі та їх важливість у житті людини
Завдання
Науковий апарат
Порактичне значення
Структура соціальної психології
Мала соціальна група
Функції соціальної психології
Динамічні процеси в малих соціальних групах їх проблеми
Висновки
Дякую за увагу !
780.77K
Category: psychologypsychology

Соціальна психологія груп

1. Соціальна психологія груп

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
ГРУП
Робота
учня 10 - А класу
Бориспільського НВК
«Гімназія «Перспектива»»
Мельника Дмитра
Науковий керівник:
Бастило Наталія Олександрівна
практичний психолог
Бориспільського НВК
«Гімназія «Перспектива»

2. МЕТА РОБОТИ Дослідити соціальні групи у психологічній та педагогічній літературі та їх важливість у житті людини

МЕТА РОБОТИ
ДОСЛІДИТИ
СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ У
ПСИХОЛОГІЧНІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ
ЛІТЕРАТУРІ ТА ЇХ ВАЖЛИВІСТЬ У ЖИТТІ
ЛЮДИНИ

3. Завдання

ЗАВДАННЯ
• ЗДІЙСНИТИ ТЕОРЕТИЧНИЙ
АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА
ПЕДАГОГІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА
ПРЕДМЕТ ФУНКЦІЙ ТА
ПРОБЛЕМ МАЛИХ СОЦАІЛЬНИХ
ГРУП;
• ДОСЛІДИТИ ДИНАМІЧНІ
ПРОЦЕСИ В СОЦІАЛЬНИХ
ГРУПАХ
• ДОПОМОГТИ
ЛЮДИНІ
РОЗУМІТИ
СВОЄ
СЕРЕДОВИЩЕ
КРАЩЕ
СОЦІАЛЬНЕ

4. Науковий апарат

НАУКОВИЙ АПАРАТ
Об'єктом
психологія
дослідження є соціальна
Предметом
дослідження є функції та
Основними
методами дослідження є:
проблеми малих соціальних груп
Вивчення та аналіз наукової літератури;
Методи порівняльного аналізу.
Співставлення твердження і думок різних авторів.

5. Порактичне значення

ПОРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
ДАНОЇ РОБОТИ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО
ПРОВЕДЕНИЙ В РОБОТІ АНАЛІЗ, УЗАГАЛНЕННЯ,
ВИСНОВКИ, ГІПОТЕЗИ ДОПОМАГАЮТЬ ЛЮДИНІ
ГЛИБШЕ ПІЗНАТИ СЕБЕ, СВОЄ СОЦІАЛЬНЕ
ОТОЧЕННЯ, ЕФЕКТИВНО ВЗАЄМОДІЯТИ З НИМ.

6. Структура соціальної психології

СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОЇ
ПСИХОЛОГІЇ
1) Науково-методологічний.
2) Соціально-психологічні проблеми особистості.
3) Соціально-психологічна характеристика спілкування.
4) Соціальна психологія малих груп і міжгрупової взаємодії.
Висвітлює
соціально-психологічні
знання
про
комунікативний потенціал учасників взаємодії, про закономірності
поширення суспільних інтересів, настроїв, моди, про психічний
склад групи, нації. Вивчає сферу соціально-психологічних
групових процесів — проблеми прояву соціально-психологічних
явищ у малих соціальних групах (конформна поведінка, соціальнопсихологічний клімат, психологічна сумісність тощо);
5) Особливості прикладної соціальної психології.

7. Мала соціальна група

МАЛА СОЦІАЛЬНА ГРУПА
Найменша мала група – це "діада "(два)
" Верхньою" межею малої групи, загально
прийнято вважати число 7.
Розподіл малих соціальних груп:
- первинні та вторинні;
- формальні і неформальні;
- групи членства і референтні групи.

8. Функції соціальної психології

ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ПСИХОЛОГІЇ
Соціальна психологія реалізує усі функції,
властиві психологічній науці:
Теоретико-пізнавальну;
Комунікативну;
Гуманістичну;
Прогностичну;
Прикладну;

9. Динамічні процеси в малих соціальних групах їх проблеми

ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В МАЛИХ
СОЦІАЛЬНИХ ГРУПАХ ЇХ ПРОБЛЕМИ
Основною проблемою малої соціальної групи є :
Феномен
конформізму
(пристосування);

10. Висновки

ВИСНОВКИ
Вивчення тих процесів, які відбуваються в житті
групи є головним завданням соціальної-психології
груп, а насамперед, процесів утворення малих
груп, процеси лідерства та прийняття групових
рішень, та ефективності групової діяльності.
Дослідження функцій соціальної психології дає
можливість досліджувати особливості
взаємозв’язків людини з різноманітними
суб’єктами соціального середовища, допомагає їй
глибше пізнати себе, своє соціальне оточення,
ефективно взаємодіяти з ним.

11. Дякую за увагу !

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
English     Русский Rules