Антиаритмиялық терапия
Жоспар
Антиаритмиялық дәрілер
“Сицилиалық гамбит”
Антиаритмиялық препараттардың әсер ету механизмдері
Класс І-натрий каналының блокаторы
Іа класс
І В класс
Іс класс
II класс-Β адреноблокаторлар
Класс III-калий каналдарының блокаторы
Класс IV – баяу кальций каналдарының блокаторы (антагонисты кальция)
Антиаритмиялық препараттардың берілу мөлшері
Қолданылған әдебиеттер
2.27M
Category: medicinemedicine

Антиаритмиялық терапия

1. Антиаритмиялық терапия

Кафедра: Ішкі аурулар
Қабылдаған:
Орындаған: Айдаркулова Ж.З
Тобы:701 ВОБ

2. Жоспар

Антиаритмиялық дәрілер, жіктелуі
Әсер ету механизмі
Антиаритмиялық дәрілердің класстары
Іа, Ів,Іс
ІІ β адреноблокаторлар
ІІІ калий каналдарының блокаторлары
IV кальций каналдарының блокаторы
Қолданылған әдебиеттер

3. Антиаритмиялық дәрілер

Әртүрлі жүрек ритмдерінің, яғни
экстрасистолия, жыбырлаушы аритмия,
пароксизмальды тахикардия,
қарыншалардың жыбырлауында және
т.б бұзылыстарында қолданылатын
дәрілік тобы.
1970 жылы Vaughann Williams және 1972
жылы модифицирленген H. Singh, D.
Harrison ұсынған классификациясы ең
көп тараған, олар антиаритмиялық әсері
бар препараттар төрт топқа бөлінеді.

4.

II β
адреноблокаторы
III калий
каналдарының
блокаторы
I класс натрий
каналдарының
блокаторы
IV кальций
каналдарының
блокаторы
АНТИАРИТМИЯЛЫҚ
ДӘРІНІҢ КЛАССТАРЫ

5.

Осы келтірілген антиаритмиялық
препараттардың жіктелуі үлкен сын
көзқарастарға түсті, себебі көптеген
препараттар басқа классқа жатқанымен,
аралас қасиеттерге ие. Мысалы ІІІ кл соталол,
в адреноблокатор бола тұра, ІІ класстың
қасиетіне ие.
Осыған байланысты 1990 жылы Сицилия
қаласында бүкіл аритмологтар жиналып,
жаңа классификация ұсынды. Ол
«Сицилиялық гамбит» атына ие болды. Бірақ
практика жүзінде қолданысқа енген жоқ.

6. “Сицилиалық гамбит”

Примечание: +, или ++, или +++ — слабое, умеренное (среднее) и сильное влияние на каналы или рецепторы; А —
агонистическое действие; А/а — антагонистическое действие; a и b — адренергические рецепторы; М —
мускариновые рецепторы; Р — пуриновые рецепторы; натриевые каналы: быстрые (б), средние (с) и медленные
(м); АТФаза — Nа+-К+–АТФаза.

7. Антиаритмиялық препараттардың әсер ету механизмдері

• Теріс батмотропты әсер-миокардтың қозғыштығы мен
автоматизмінің төмендеуі. Оң болып табылады, себебі
эктопиялық ошақтың автоматизмін жояды.
• Теріс дромотропты әсер – жүректің әртүрлі бөлімдерінде
өткізгіштіктің баяулауы. Бір жағына оң, себебі аритмия кезінде
re entry типа бойынша қайта антидромдық қозуды туғызбайды.
• Теріс хронотропты әсер-СА түйіндегі немесе басқа да ритм
жүргізушісінде қозу мен автоматизмнің төмендеуі, және де
жыбырлаушы аритмия кезіндегі АВ өткізгіштегі теріс
дромотропты әсері нәтижесінен жүректің жиырылу жиілігінің
баяулауы .
• Теріс инотропты әсер-жүректің жиырылу күшінің төмендеуі.
Кальций каналдарының блокаторларына: Іа, ІІІ және IV тән.
Көбінесе шығару фракциясын төмендетеді.

8.

9. Класс І-натрий каналының блокаторы

Натрий каналының блокаторы-жүрек ритмінің бұзылысында қолданылатын
дәрілік препараттардың негізгі тобы.
І класс препараттарының қасиеттері:
• бастапқы деполяризация жылдамдығын төмендетеді (ӘП о фазасы) тіндерде
“жылдам жауап” арқылы, жүрекше мен Гисс-Пуркинье жүйесінде электрлік
импульстың өткізілуінің баяулауымен жүреді.
• Диастолалық деполяризация жылдамдығын төмендету арқылы, ІІ және ІІІ
эктопиялық орталықтың, және де СА түйіннің автоматизмнің баяулауына
алып келеді (Іа және Іс )
• ӘП амплитудасын төмендетеді, және табалдырық потенциалынан жоғары,
осыған байланысты жүрекше мен қарынша миокардының қозғыштығы
төмендейді.

10.

I класс антиаритмиялық препараттардың жасушалардың
ӘП «жылдам» (а) и «баяу» (б) жауабына әсері.

11. Іа класс

Бұл препараттар тобына-хинидин, новокаинамид, дизопирамид, аймалин және т.б. Натрий каналына
тез тежеу әсерінен басқа, алғашқы деполяризация жылдамдығын төмендетеді, шыққан калий
токтарын жою қасиетіне ие, реполяризация процесінің төмендетеді.
Іа антиаритмиялық препараттардың әсерінен:
Синустық ритмнің жиіленуі
Р тісшесінің кеңеюі
PQ интервалының ұзаруы (Гисс Пуркинье талшығы бойымен өткізгіштіктің нашарлауы)
QRS комплексінің кеңеюі
QT интервалының ұзаруы
Іа классының препараттары жүрек тінінің электрофизиологиялық параметріне “баяу жауап”
негізінде СА, АВ түйін автоматизміне әсер етеді.
Бұл класс препараттарын қарыншаүстілік және қарыншалық аритмия емінде қолданылады.

12.

Жанама әсерлері:
1.Жүрек қантамыр асқынуы
Артериальды гипотензия
Шығару фракциясының төмендеуі
Проаритмиялық әсер, жүрек тыпырлауының “пируэт” типі дамуы
Гисс шоғыры аяқшасының блокадасы
Дистальды АВ блокада
СТӘС
Қарынша жыбырлауы және кенеттен өлім
2. Церебральдық асқыну (дәрінің жұлын сұйықтығына енуі)
“жеңіл” бас ауру, бас айналу, көрудің бұлдырлауы, тремор
“ауыр” диплопия, көру алаңының қысқаруы, естудің төмендеуі, психоз
3. Асқазан ішектік асқыну
Диарея
Жүрек айну, құсу
4. Басқа асқынулар
Зәр шығарудың бұзылысы
Глаукома
Рейно синдромы, миалгия, миозиттер
Қарсы көрсеткіштері:
СА блокада, АВ блокада ІІ және ІІІ дәрежесі, қарыншаішілік блокада
ЖЖ кардиомиалгиямен, СТӘС, Артериальды гипотензия

13. І В класс

Бұл классқа лидокаин, тримекаин, микселетин (мексетил),
дифенин және т.б. Бұл препараттар көбінесе Гисс Пуркинье
жүйесі жасушаларына және қарынша миокардына, әсіресе
жүрек бұлшықетінің органикалық өзгерістері кезінде
алғашқы деполяризация жылдамдығына әсер көрсетеді.
Жүрекше деполяризация жылдамдығына әсер етпейді.
Іа классынан ерекшелігі калий каналына және реполяризация
процессінің баяулауына әсер етпейді.
Ів классының антиаритмиялық препараттары тек қарыншалық
аритмияларда қолданылады, көбінесе реципрокты қарынша
тыпырлауында, “пируэт” типінде, жүрек гликозидімен
интоксикациясында пайда болған.

14.

Жанама әсерлері:
Лидокаин және микселетин ең қауіпті препарат болып
саналады. Ем кезінде
• ұйқышылдық
• бас айналу, есінен адасу, сезімталдықтың бұзылысы,
• тремор, дизартрия
• клоникалық, клонико-тоникалық ұстамалар туғызады.
Қарсы көрсеткіштері:
• гисс шоғыры аяқшасының толық блокадасы
• Артериальды гипотензия
• Шығару фракциясының төмендеуі (25 %)

15. Іс класс

Бұл препараттар қатарына этмозин, этацизин, пропафенон, аллапинин
т.б. Бұл препараттар тіндерде “тез жауап” арқылы ӘП О фазасына
айқын тез жойылуын шақырады, бірақ реполяризация
жылдамдығына, ӘП және рефрактерлі периодқа әсер етпейді. Осы
препараттардың әсері нәтижесінде Гисс Пуркинье, және де
жүрекше, қарынша миокардтында қозу өткізгіштігі баяулайды. QT
интервалының ұзақтығы мен рефрактерлі периодына әсер етпейді.

16.


Бұл препараттардың ерекшелігі, олар тіндерде алғашқы
деполяризация процесіне “ақырын жауап” (СА түйін,АВ түйін)
арқылы әсер етеді. Iс классының препараттары кең спектрлі және
қарыншаүстілік, қарыншалық ритм бұзылыстарында тиімділігі
жоғары. Олар суправентрикулярлық және қарыншалық
экстрасистолияда, реципрокты тахикардияда, WPW синдромында
қолданылады.
Жанама әсері:
• СА блокада
• АВ блокада
• Неврологиялық бұзылыстар
• Асқазан ішектік бұзылыстар
Қарсы көрсеткіштері:
• СТӘС
• Қарыншаішілік өткізгіштің бұзылысында
• АВ блокада II және III дәрежесі
• Өкпенің обструктивті ауруларында

17. II класс-Β адреноблокаторлар

Бұл препараттар қатарына пропранолол, тимолол, окспренолол, пиндолол, метопролол,
атенолол т.б. В адреноблокаторлардың антиаритмиялық әсері, катехоламиндердің
жүрекке аритмогенді әсерін жоюына байланысты, себебі олардың жоғары
тиімділігі қарыншаүстілік және қарыншалық аритмияларда көрінеді, симпатико
адреналық жүйенің жоғары активтенуіне немесе физикалық күштемеге
байланысты. В адреноблокаторлар кенеттік диастолалық жылдамдыққа әсер етеді,
әсіресе Пейсмейкер жасушаларына, сол себепті бұл препараттар СА,АВ түйін
автомотизмін басады. Және бұл препараттар тобы импульстардың антероградты
өткізгіштіктігін басады, мысалы Кент шоғыры арқылы. Миокард инфарктын алған
науқастарда кенеттен өлімді азайтады.

18.

В адреноблокаторлар тиімді:
• Синустық тахикардияның барлық түрінде (тек гликозидік
интокцикацияда)
• Қарыншаүстілік пароксизмалды тахикардияда
• Жүрекшелердің пароксизмальды жыбырлауында
• WPW синдромы
• Қарыншалық аритмияларда, көбінесе туа пайда болған QT
интервалының ұзаруында және митральды клапанның
пролапсында
• Катехоламиндік аритмияда, физикалық күштеме кезінде
пайда болатын.
• ЖИА, МИ өткізген науқастарда
• АГ

19. Класс III-калий каналдарының блокаторы

Бұл препараттар тобына амиодорон (кордарон), соталол және
бретелий жатады, әрқайсысы өзара әртүрлі антиаритмиялық әсер
ету механизмдерімен ажыратылады. Бұл класстағы үш препаратты
біріктіретін қасиетіне, реполяризацияның баяулауы ( ӘП 2 және 3
фазасы), ӘП және СА түйіннің, АВ өткізгіштігінің рефрактерлік
периодын, Гисс Пуркинье жүйесін, қосымша жолдардын (Кент
шоғы) ұзартады. Реполяризациясынын баяулауы калий каналының
блокадасына байланысты, ол өз кезегінде ӘП 2 және3 фазасына
жауапты. Бұл әсер QT және PQ(R) интервалының ұзаруымен
көрінеді.

20.

21.

III класс препараттарының (амиодарон, соталол) антиаритмиялық тиімділігі
жоғары, себебі жүректің электрофизиологиялық көрсеткіштеріне әртүрлі
әсер көрсетеді:
Калий каналының блокадасы, ӘП ұзаруы
тез натрий каналының блокадасы, деполяризацияның баялауына және QRS
комплекстің ұзаруы
• Баяу кальций каналдарының блокадасы, АВ өткізгіштігінің баяулауы
• В адреноергиялық рецептордың селективті емес блокадасы, СА түйінің
автоматизмінің азаюына
Қолданылуы:
• Карыншалық аритмияда, көбінесе миокардит және СЖЖ
• Жүрекшелердің жыбырлауы мен тыпырлауында
• WPW синдаромында АВ реципрокты тахикардия ұстамасында
• Жүрекшенің пароксизмальды жыбырлауының профилактикасында
ЖИА

22.

Жанама әсерлер:
• Интерстициальды пневмонит
• Қалқанша без қызметінің бұзылысында
• Дерматологиялық улылығы
• СТӘс және АВ блокада
Қарсы көрсеткіштері:
• СЖЖ ІІБ және ІІІ дәрежесі
• Кардиогенді шок және коллапста
• АВ блокада, ІІ дәрежесі
• Жүрек гликозидімен улануға байланысты аритмия
• СТӘС
• QT интервалының ұзаруында
• Қалқанша безінін дисфункциясында

23. Класс IV – баяу кальций каналдарының блокаторы (антагонисты кальция)

Бұл антиаритмиялық класс екі препаратпен верапамил және дилтиаземмен
берілген. Бұл препараттардың антиаритмиялық әсер етуі баяу кальций
каналдарына блокада жасап, тіндерге “баяу жауап” арқылы әсер жасау.
Осының нәтижесінде бастапқы деполяризация жылдамдығы мен
спонтандық диастолалық деполяризацияның төмендеуі.
Баяу кальций каналы блокаторынын электрофизиологиялық тиімділігі келесі
қасиеттермен сипатталады:
СА, АВ және басқада эктопиялық орталықтардың автоматизмінің төмендеуі
• АВ өткізгіштікті ауырлату
жүрекше, қарыншалардағы және Гисс Пуркинье талшықтарындағы
қалыпты өткізгіштікті сақтау
• Қарыншалардың жыбырлау табалдырығын жоғарлатады

24.

Қолданылуы:
• Қарыншаүстілік жүрек ритмінің бұзылысында
• Қарыншаүстілік пароксизмальды тахиаритмияда, көбінесе АВ
реципрокты тахикардияда
• Жыбырлау аритмиясынын ЖСЖ азайту үшін
• Қарыншаүстілік экстрасистолияда
Жанама әсерлер:
• СА және АВ блокада
• Артериальды гипотензия
• СТӘС
Қарсы көрсеткіштері:
• СТӘС және айқын брадикардия
• Ауыр СЖЖ
• Артериальды гипотензия

25. Антиаритмиялық препараттардың берілу мөлшері

26.

27. Қолданылған әдебиеттер


Ройтберг Г. Е. , Струтынский А. В .. Внутренние болезни. Сердечнососудистая система., 2007
Rang, H. P. Фармакология. - Эдинбург: Churchill Livingstone. - ISBN 0-44307145Е. И. Чазов, Г. Г. Арабидзе, Ю. И. Бредикис, Н. В. Верещагин, А. И.
Кириенко, Н. А. Мазур, Н. М. Мухарлямов. Болезни сердца и сосудов,том
3,стр, 5-11, 1992 г.
English     Русский Rules