Основи гуманного уроку
Діти хочуть навчатися і досягають хороших результатів, якщо:
Мотиви до навчання
Причини ефективної шкільної мотивації
Як підвищувати внутрішню мотивацію школяра
Справедлива критика
Що є Урок для вчителя?
Якою атрибутикою оснащений Урок?
План співпраці на уроці
Яким заповідям слідувати вчителю і які встановлювати для себе закони життя на Уроці?
Який вчитель потрібен дітям?
Яким має бути спілкування з учнями на уроці?
З чим повинен зіткнутися учень на уроці?
Що повинен переживати учень на уроці?
Що набуває і розвиває в собі учень на уроці?
Як підносити престиж Уроку?
Дескридитують урок
Що неприпустимо вчителю на Уроці?
СУЧАСНИЙ УРОК –
- кольоровий настрій уроку, - звуковий фон, - фіто-фон, - арома-імідж уроку, - смаковий настрій, - дизайн класу відповідно до
допомагає закарбувати одночасно і образ, і зміст навчальної інформації. Завдання: «включити» всі канали сприйняття через
«Бачу, чую, відчуваю»
Кольоровий імідж уроку
Веселка – синтез кольорів, уособлення всіх барв життя:
Кольоровий імідж уроку
Кольорові прийоми
Слово вчителя
Мовні послання вчителя
Методи, прийоми
Педагогічна рефлексія –
Рефлексія уроку
Палітра емоцій
Прогноз погоди
«Барометр»
Основне завдання школи -
Не бійтеся віддавати: час, турботу, увагу. Вас від цього менше не стане. Розсипайтеся на тисячі зірочок, щоб у кожному Серці
Домашнє завдання
8.69M
Category: pedagogypedagogy

Основи гуманного уроку

1. Основи гуманного уроку

Гаряча С.А., завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту
КНЗ “Черкаський ОІПОППЧОР”,
кандидат педагогічних наук

2.

Якщо люди самі не вміють
літати, хай навчать літати
своїх дітей.
Причому літати високо,
стрімко, далеко й красиво.
І настане час, коли діти
розкриють крила і злетять.
Хай дорослі попрямують за
дітьми, щоб уберегти їх від
падіння.
І тоді зрозуміють, що вони,
виявляється, теж летять.
Ш.О.Амонашвілі

3.

Дитина ходить в школу не тільки для
того, щоб вчитися – це лише одна частина
життя у школі.
Школа – майстерня людяності.
Дитина
ходить
туди,
щоб
облагороджуватися, стати особистістю,
мати друзів,
навчитися любити і
творити.
***
Успіх у навчанні – єдине джерело
внутрішніх сил дитини, які породжують
енергію для переборення труднощів,
бажання вчитися.
В.О.Сухомлинський

4.

Гарантом цілісності педагогічного
процесу є життя дитини.
Урок варто осмислювати не як
основну форму організації процесу
навчання, а як акумулятор життя
дитини в цілому, створюючи цим
інший рівень життя дітям, цікавіший і
багатший, ніж їхнє спонтанне життя.

5.

Урок в школі повинен бути не тільки
основною формою організації навчання, а й
основною і провідною формою організації
спрямування всього життя дітей і кожного
школяра окремо.
О.М. Леонтьєв
На уроках необхідно створювати учням
умови для того, щоб вони жили а не
готувалися до життя.

6.

Смислові перетворення системи
шкільної освіти
• навчати способам мислення, вчити “як думати”, а не “що думати”;
• надати учням рівні можливості у виборі форми і змісту навчання;
• мотивувати дітей до навчання упродовж усього життя, а не прагнути
навчити на все життя;
• створювати умови для опанування і самостійного продукування ще
не існуючих знань, а не змушувати заучувати “вчорашні знання”;
• сприяти формуванню суспільно-індивідуального світогляду, який
убезпечує особистість від руйнівних маніпуляційних впливів;
• сприяти становленню інформаційної культури особистості, здатної
до активного управління інформацією, а не культивувати пасивне
некритичне сприйняття інформації;
• підтримувати розвиток горизонтальних партнерських зв’язків,
мережевої взаємодії, замість ієрархічних зв’язків.

7.

Найважливіша компетентність
педагога ХХІ століття –
забезпечити освітнє середовище, яке
буде сприяти благополуччю кожної
дитини і формувати її багатий
духовний світ.

8. Діти хочуть навчатися і досягають хороших результатів, якщо:

• вони умотивовані до навчання;
• вони перебувають у комфортному мікрокліматі;
• використовуються методи, які відповідають
різним стилям навчання;
• використовуються їхні знання і вміння;
• вони можуть побачити використання здобутих
знань та вмінь на практиці;
• вони мають можливість випробовувати нові
знання на практиці й використати одержану
інформацію;
• вони досягають успіху;
• вони повністю залучаються до процесу навчання.

9. Мотиви до навчання

Майбутнє належить тим, хто вірить
у красу своїх мрій.
Елеонора Рузвельт
І пам’ятай, коли ти щось дуже хочеш,
увесь Всесвіт буде сприяти тому, щоб
твоє бажання збулося.
Паоло Коельо
Мотивація значно більше ніж
здібності визначає поведінку та вчинки
людини.
Дж. Равен

10.

• Мотивація (від лат. movere) –
приводити в рух, штовхати.
• Мотивація – спонукання до
діяльності, яка пов’язана із
задоволенням потреб людини.
• Мотивація – спонукання, яке
викликає активність і визначає її
спрямування.

11. Причини ефективної шкільної мотивації


щирий інтерес;
допитливість;
задоволення;
внутрішня мотивація
(найчесніша, істина, справжня)

12. Як підвищувати внутрішню мотивацію школяра

• Простір, наповнений любов’ю.
• Особистий приклад і співпраця.
• Установка “Я знаю – ти можеш. У тебе все
вийде”.
• Розуміння, що успіх приходить не відразу.
Потрібні праця і терпіння.
• Справедлива нагорода (похвала за конкретні
справи, за старанність).
• Відмічати не результати, а затрачені зусилля.

13. Справедлива критика

• Висловлюйте претензії обґрунтовано (“Мені не
подобається…., тому що ….”)
• Висловлюйте свої претензії нейтральним тоном.
• Роблячи зауваження, вказуйте на “плюси” (“Дію
починав правильно, проте, тобі треба ще раз
звернути увагу на алгоритм”)
• З’ясовуйте причину, задаючи запитання
(“Я думаю, що ти неправильно зрозумів завдання
- може таке бути?”)
• Установка (“Справа не в тому, що не вистачає
здібностей, а в тому, що не вистачає зусиль”).

14.

Урок, на якому діти пізнають світ,
повинен мати три складові:
чітку логіку (раціональне пізнання);
високі почуття (емоційне пізнання);
філософію як мудрість життя
(ірраціональне пізнання).
Урок із будь-якого предмета повинен
бути наукою, мистецтвом і філософією
одночасно!
І. Стульпінене

15.

Десять запитань і відповідей
із досвіду Ш.О.Амонашвілі
“Урок – перлина життя
дитини”

16. Що є Урок для вчителя?

• Урок для вчителя - головна умова прояву і
випробування
власних
творчих
сил
і
можливостей.
• Кожен Урок для вчителя - сходинка зростання.
• Урок для вчителя - сенс та істина його
педагогічної життя.
• Кожен Урок для вчителя - це його дар духу своїм
учням і всьому світу, це запалений факел, який
примножує і підсилює Світло і Добро на Землі.

17. Якою атрибутикою оснащений Урок?

• образно виражена тема;
• лейтмотив уроку;
Тема. Математика - симфонія чисел.
Лейтмотив. Сім разів відмір один раз відріж.
• план співробітництва (наст. слайд);
• особлива ознака уроку (відкритий,
гості, очікувана тема,
дарування Уроку, інноваційний, незвичайна тема Уроку, Урок як
спектакль , як свято, Урок як здивування, Урок як перемога, Урок як
просвітлення, відхилення від теми на Уроці, перший Урок, тисячний
Урок, останній Урок і т.п.)
• діалогічна культура уроку (взаємна згода, поглиблення духовної
спільності; рівноправність і свобода, співпраця; сердечність відносин,
щирість, співрадість, співпереживання).

18. План співпраці на уроці

• Ваші сюрпризи
(мається на увазі домашнє завдання, яке
сприймається вчителем як сюрприз учнів).
• Мій сюрприз
(це новий пізнавальний матеріал, який
пропонується учням як сюрприз вчителя).
• Пізнаємо Істину
(процес розуміння та освоєння нового
матеріалу).
• Вбираємо образ (творче обговорення теми).
• Вирішуємо у співпраці (рішення пізнавальної задачі в умовах
об'єднаних зусиль).
• Стверджуємо свої здібності (проба своїх можливостей).
• Чим Урок обдарував мене (роздуми про сходження на Уроці).
• Який вчителю готувати сюрприз (про зміст домашнього
завдання).
• Домашнє завдання вчителю (побажання до вчителя щодо
змісту і методів наступного Уроку).

19. Яким заповідям слідувати вчителю і які встановлювати для себе закони життя на Уроці?

Заповіді
• Вірити в безмежність кожної Дитини.
• Вірити в свою Іскру Божу.
• Вірити в перетворюючу силу гуманної педагогіки.
Закони
Закон Краси
Закон Натхнення
Закон Любові
Закон Терпіння
Закон особистовідповідності
Закон Піднесення
Навчаючи вчимося

20. Який вчитель потрібен дітям?

«Дітям Світла потрібні Вчителі Світла».
Якості особистості, притаманні вчителю
Віра, що несе служіння перед Вищим.
Великодушність і Благородство.
Спрямованість до блага.
Терпіння і стриманість.
Уміння бачити сьогодення через майбутнє.
Творчість.
Мудрість.
Сердечність.
Уміння надихати і захоплювати.
Дружелюбність.
Простота.
Розвинуте почуття краси.
Добромислення і добромовлення.
Спрямованість до вдосконалення.
Найширші пізнання.

21. Яким має бути спілкування з учнями на уроці?


Спілкування має бути таким, щоб на уроці кожен учень
постійно переживав:
почуття рівноправного з учителем і з усіма іншими
учасниками педагогічного процесу;
віру, що зможе перемогти і піднятися над самим собою;
надію, що вчитель поруч, він допоможе, виручить;
радість, що пізнає, досягає, долає, просувається;
задоволення, що його поважають, з ним рахуються, її
люблять;
віру, що він потрібен іншим;
інтерес до пізнавального матеріалу;
повагу і любов до свого вчителя.

22. З чим повинен зіткнутися учень на уроці?

Ідеї, розуміння який є важливим для життя людини:
про сенс земного життя;
про призначення;
про спрямованість;
про творіння блага;
про борг і служіння;
про любов;
про віру;
про безсмертя духу;
про відповідальність за свої думки;
про уявне майбутнє;
про духовний світ і духовного життя та ін.

23. Що повинен переживати учень на уроці?


здивування у пізнанні,
захоплення,
інтерес,
успіх у пізнанні,
красу уроку,
розуміння могутності мислення,
дбайливе ставлення до часу на уроці,
вдячність вчителю за урок.

24. Що набуває і розвиває в собі учень на уроці?

• По-перше, на Уроці відбувається подальше збагачення
духовно-морального світу учня.
• По-друге, дитина набуває нові знання з розумінням їх
місця в цілісній системі і картині світу.
• По-третє, вирощується в ній відповідальне ставлення
до довірених знань: їх застосування тільки на благо
людям і суспільству.
• По-четверте, розвиваються в дитині сили пізнання:
мислення, увага, спостережливість, пам'ять, воля,
мотиви, потреба до пізнавальних труднощів.

25. Як підносити престиж Уроку?


Взяти на облік кожен урок і час від часу повідомляти учням порядковий
номер того чи іншого Уроку.
Мати в класі настінні годинники і берегти урочний час, хвилини, не
відволікатися на які-небудь інші справи і розмови.
Обговорювати з учнями деякі уроки: що їм подобається на них, які є
побажання щодо їх вдосконалення.
На початку Уроку пропонувати дітям мету і справи для досягнення мети.
Бажано час від часу запрошувати на уроки гостей: учнів з інших класів,
вчителів, батьків, шанованих людей; демонструвати їм свої здібності і
пізнання, свої успіхи в творчості.
Урок перетворювати в подарунок того чи іншого учня, відзначаючи день
його народження.
Урок починати з надією, що кожен досягне успіх.
Урок треба проводжати з почуттям вдячності.
Влаштовувати обговорення, писати твори на теми: «Здрастуй, Урок!»,
«Урок в моєму житті», «Який Урок мене радує» ... Влаштовувати виставки
малюнків за темою: «Урок», «Пам'ятник уроку» ...
Нехай учитель довіриться учням, як він готується до Уроку («Учитель
готується до уроку все життя», - говорив В.А.Сухомлинский
Справляти ювілей - тисячному, двохтисячного, трьохтисячних і т.д.
урокам.

26. Дескридитують урок

• штамповані, безликі уроки;
• уроки, які насаджують страх, нудьгу,
неробство;
• уроки як примусова форма буття;
• уроки як поле влади вчителя.

27. Що неприпустимо вчителю на Уроці?

Не намагайтеся на Уроці перемогти (восторжествувати) над учнем.
Дайте йому одержати перемогу над вами і над самим собою.
2. Не принижуйте учня на Уроці. Підніміть його у власних очах і очах
однокласників.
3.
Чи не докоряю учня минулим. Допоможіть йому перетягнути своє уявне
майбутнє в сьогодення.
4. Не доносьте про учня батькам. Зміцніть в батьках віру і надію в свою
Дитину.
5. Не соромте учня на уроці. Допоможіть йому вийти з незручного
становища.
6. Не зраджуйте учня. Будьте для нього вірним захисником і притулком.
7. Не гнівайтеся на учня. Будьте милосердним і великодушним до нього.
8. Не оголошуйте учневі недовіру. Дивіться на його сьогоднішній вигляд
через його обнадійливе майбутнє.
9. Не думайте про учня погано. Вірте, що в ньому переможе духовність і
добра вдача.
10. Не робіть відносно учня нічого, що не служить його вихованню. Будуйте
його майбутнє тільки виховним ставленням до нього.
1.

28. СУЧАСНИЙ УРОК –

це пізнання, відкриття, діяльність,
протиріччя,
розвиток,
зростання,
сходинка до знання, самопізнання,
самореалізація, мотивація, інтерес,
професіоналізм, вибір, ініціативність,
впевненість, потреба...

29. - кольоровий настрій уроку, - звуковий фон, - фіто-фон, - арома-імідж уроку, - смаковий настрій, - дизайн класу відповідно до

Організація класного простору до уроку
- кольоровий настрій уроку,
- звуковий фон,
- фіто-фон,
- арома-імідж уроку,
- смаковий настрій,
- дизайн класу відповідно
до теми уроку,
- організація стану
комфорту,
- емоційний настрій
на позитивне сприйняття інформації.

30.

МОВНІ ФОРМУЛИ ПРИВІТАННЯ
- Рада вас бачити … (зацікавленими, уважними, схвильованими, красивими…)!
- Як ви себе почуваєте сьогодні?
- Рада, що у нас відмінний настрій. Сподіваюся, наш урок пройде цікаво і захопливо.
- Починається новий урок. Ми забули, що є речі дорогі, близькі серцю, нехай навіть
маленькі і незначні, але які дають тепло серцю і зміцнюють дух. Надішлемо один
одному посмішку, любов і гарний настрій.
- Подивіться у вікно. Який ясний і спокійний ранок! Яка чудова сьогодні погода! І від
цього у мене гарний настрій. А з яким настроєм починаєте ви урок?
- Яким ви хочете бачити сьогоднішній урок?
- Який потрібен настрій, щоб урок вийшов вдалий?
- Щось сьогодні прохолодно в нашому класі. Зараз спробуємо підняти температуру.
Для цього потрібно сказати добрі слова один одному… Дякую вам, що ви такі добрі,
чуйні, уважні один до одного. Температура значно піднялася. Ви відчуваєте, що стало
тепліше, приємніше.
- Вітаю вас, друзі! Дивіться: сталося диво. Кожному на парту впала зірочка.
Кажуть, коли падає зірка, треба загадати бажання, і воно неодмінно здійснюється.
Які побажання є у вас на сьогоднішній урок? Запишіть їх на своїх зірках і передайте
один одному ланцюжком зі словами: «Я хочу побажати тобі…»
- У нас сьогодні незвичайний урок. Я хочу, щоб ви запам’ятали його на все життя…

31. допомагає закарбувати одночасно і образ, і зміст навчальної інформації. Завдання: «включити» всі канали сприйняття через

Опорний образ-символ уроку
допомагає закарбувати одночасно і образ, і зміст
навчальної інформації.
Завдання: «включити» всі канали сприйняття через
чуттєве проживання інформації, особисті відчуття і
досвід дитини.

32.

33. «Бачу, чую, відчуваю»

Читаючи (слухаючи) твір, я…
• бачу: річку, небо,
поле, ліс, дощ…
• чую: грім, шум,
спів, шелест,
музику…
• відчуваю: ритм,
страх, радість,
тишу…

34. Кольоровий імідж уроку

За допомогою очей людина
отримує 90% всієї зовнішньої
інформації.
Око людини розрізняє від 180 до
270 кольорових тонів і близько 10
тисяч відтінків між ними (один
тільки чорний має близько 200 різних
відтінків.
Художники
і
діти
здатні
розрізняти від 340 до 400 тонів
кольорів і більше 300 тисяч переливів
між ними.

35. Веселка – синтез кольорів, уособлення всіх барв життя:

Підвищує імунітет.
Регулює нестабільний
фізичний стан.
Допомагає відновити
гармонію в організмі.
Додає сили, радості,
енергії.

36. Кольоровий імідж уроку

37. Кольорові прийоми

• Кольорові привітання.
• “Спіймайте колірне відчуття” . Якого кольору
щастя, радість, свобода, мудрість, добро)?
• Цитатник.
• Колірна назва твору. “Синя борода”, “Червона
шапочка”, “Золотий ключик”, “Пурпурові
вітрила”, …
• Твори –мініатюри. “Кольори моєї творчості”
• Квітка настрою.
• Кольорові картки-сигнали…

38. Слово вчителя

«Семиколірна
веселка
людського
слова»
(прот. Артемій
Владимиров)

39.

1 рівень – чорне слово (низька лексика, що несе
руйнацію и враження душі);
2 рівень – пусте, або порожнє слово (без сенсу);
3 рівень – тепле слово (лагідне слово, слово
підтримки, любові, дружби);
4 рівень – золоте слово (ясне, правдиве, лаконічне;
слово майстра, професіонала, який не тільки набув
знання, але й може поділитися ними);
5 рівень – красне (прекрасне) слово (поетичне,
художнє;
слово
вчителя,
мудреця;
результат
благородного, творчо насиченого життя);
6 рівень – віще слово (проникливе слово, що несе в
собі таємничий духовний зміст);
7 рівень – святе слово (благословенне, сповнене
чистоти і моральної сили; поєднує небо і землю;
вимовляється з глибини істинно віруючої душі).

40. Мовні послання вчителя

– Я радий (а), що ти живеш.
– Ти належиш цьому світу.
– Я радий (а), що ти – це ти.
– Ти можеш розвиватись у своєму темпі.
– Ти можеш використовувати всі свої почуття,
щоб досліджувати світ.
– Мені подобається, як ти проявляєш ініціативу,
ростеш і вчишся.
– Я радий (а), що ти починаєш думати сам.
– Ти все можеш!

41.

СКАРБНИЧКА ВЧИТЕЛЬСЬКИХ ПОХВАЛ
«Блискуче!»
«Неповторно!»
«Світла голова!»
«Свіжа думка»
«Багата фантазія!»
«Які важливі слова ти сказав!»
«Такі відповіді надовго запам'ятовуються!»
«Велике спасибі тобі, ти мене порадував!»
«Твоя відповідь мене дуже зворушила!»
«Якими чудовими думками ти володієш!»
«Я заслухалася, яка чудова відповідь!»
«Дуже приємно вчити таких розумних дітей!»
«Для мене твоя сьогоднішня відповідь така ж яскрава,
як сонечко!»

42.

Арома-імідж уроку

43.

Вплив ароматів
на психо-емоційний стан людини
• бергамот – знижує агресію;
• лимон, розмарин, сосна, евкаліпт –
очищують повітря та активізують розумові
здібності, покращують пам'ять;
• мандарин – створює позитивний настрій;
• троянда, герань, ялівець, аніс, жасмин –
сприятливо впливають на нервову систему.

44. Методи, прийоми


“Знайомий аромат”.
“Аромат часу”.
“Аромат країни”
Гра “Дізнайся по запаху”
“Асоціативне гроно”.
“Запах книги”.
”Запах свята”,
“Запах кольору”.

45.

Смаковий імідж уроку

46.

Тактильний імідж
уроку

47.

Гармонійна цілісність образів поезії
«Садок вишневий коло хати»
зоровий
нюховий
слуховий
смаковий
дотиковий

48.

Гармонійна цілісність образів вірша
«Садок вишневий коло хати»
Зорові образи
Слухові
Нюхові
Смакові
Дотикові
Садок
вишневий,
хата,
хрущі,
плугатарі,
дівчата, матері,
вечірня
зіронька,
соловейко,
маленькі
діточки.
«Хрущі
над
вишнями
гудуть»,
«Співають
ідучи дівчата»,
«А мати хоче
научати,
так соловейко
не дає»,
«Затихло все,
тільки дівчата
та соловейко
не затих».
«Садок
вишневий»,
«Сім’я
вечеря коло
хати».
«А
матері
вечерять
ждуть»,
«Дочка вечерю
подає».
«Плугатарі
з
плугами
йдуть»,
«Дочка вечерю
подає»,
«Поклала мати
коло хати
маленьких
діточок своїх».

49.

Рефлексія (від лат. reflexio – «звернення
назад», «відображення») – роздуми
людини, спрямовані на аналіз самої
себе – власних станів, своїх вчинків
і минулих подій.
Рефлексія на уроці –
це спільна діяльність учнів і
вчителя,
що
дозволяє
вдосконалювати
навчальний
процес,
орієнтуючись
на
особистість кожного учня.
49

50. Педагогічна рефлексія –

фаза уроку, протягом якої учні
осмислюють
відкриті
й
усвідомлені ними на занятті ідеї;
спроба відобразити те, що
сталося з «Я» учня:
Що я думав?
Що відчував?
Що придбав?
Що мене здивувало?
Що я зрозумів? тощо.

51. Рефлексія уроку


Сьогодні мене порадувало…
Мене засмутило…
Було цікаво…
Я зрозумів, що…
Я відчув, що…
Я придбав…
Мене здивувало…
Урок мені дав для життя…
Мені захотілося…

52. Палітра емоцій

Із
поданого
переліку
вражень,
почуттів
виберіть
три
слова,
що
відповідають
вашому
настрою в цю
хвилину.
замріяність,
співчуття,
захоплення,
спокій,
переживання,
радість,
легенький
смуток,
журба,
розчарування,
світла печаль,
умиротворення,
інше.

53.

«Зірки мудрих істин»
Учні прикріплюють до дошки зірки
із отриманими істинами/враженнями за урок.

54. Прогноз погоди

Визначте своє
емоційне
налаштування на
урок у градусах від
00 С до 120 С.
Наприкінці уроку
відзначте, чи
змінився ваш
емоційний стан.

55. «Барометр»

«Шторм» – дуже низька оцінка,
негативне ставлення
«Барометр»
«Дощ»
– невисока оцінка,
байдуже ставлення
«Вітер»
– задовільна оцінка,
спокійне ставлення
«Мінливо» – гарна оцінка,
позитивне ставлення
«Ясно»
– дуже висока оцінка,
захоплення

56.

МОВНІ ФОРМУЛИ ПРОЩАННЯ
• З яким настроєм йдете ...
• З яким самопочуттям ...
• Ви в мене добрі, розумні, талановиті і працьовиті.
Залишайтеся такими й надалі!
• Тож побажаємо один одному удачі і великого
бажання вчитися, читати, мислити,
співпереживати.
• Дякую вам за роботу на уроці! Бажаю вам такого
ж гарного настрою і на подальші уроки.
• Вираз бажання побачити нові творчі роботи
учнів.
• Натхнення учнів на самоосвіту, самовиховання,
самовдосконалення.

57. Основне завдання школи -

Основне завдання школи організувати навчально-виховний процес так,
щоб діти:
прагнули жити успішними і щасливими;
навчилися вирішувати життєві проблеми;
були
готові
до
самоосвіти,
самовдосконалення, самореалізації;
вміли будувати власну життєву
перспективу, професійне
самовизначення.
самооцінки,

58. Не бійтеся віддавати: час, турботу, увагу. Вас від цього менше не стане. Розсипайтеся на тисячі зірочок, щоб у кожному Серці

запалити Світло!

59. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал “Поняття “сучасний урок”
Класифікація уроків”.
2. Особливості проведення уроків у 1 класі.
3. Практичне завдання: продумати мовні послання вчителя
до дітей на організаційному та підсумковому етапах.
4. Підготувати словник понять з дидактики.
English     Русский Rules