Коран
«Коран»
Коран містить :
Використана література:
3.65M
Category: religionreligion

Коран – священна книга мусульман

1.

Коран –
священна
книга
мусульман
Студентки І курсу
гуманітарно-педагогічного факульт
Групи ФІЛ-1501
Курілко Дарини Тарасівни

2.

Коран — перша
письмова пам'ятка
арабською мовою,
що складається з
релігійніих
поглядів на світ та
природу, з
догматичніих
положеннь,
правовив норм,
обрядів, ритуалів,
та традицій
арабів.
Мусульмани
вважають Коран
Аллаховим словом,
а його текст -

3. Коран

Законодавство (шаріат)
Їх
невиконан
ня
Правові
норми
Невиконання положень Коран
найтяжчий гріх
та злочин
Релігійні ритуали та обов’язки

4. «Коран»

«Читат
и» 
«Вимовляти
співучо»
«Декламува
ти»
«Те,що читають»
«Те,що
виголошують»
«Що було сказано
Мухаммедові, а він

5.

Зміст Корану сформувався
остаточно в VII ст. після
Мухаммедової смерті. Коран
містить в собі 114 сур (глав) .З
них 90 "меккські і 24
"мединські". Сури поділяються
на аяти , фрагменти. Більша
частина Корану — діалогічна
полеміка між Богом,
Ісламськими противниками й
тими, хто вагається у
римованій прозі. У його змісті
- Мухаммедові проповіді,
разом з уславленням Бога, із
законами, легендами,
з євреями і
"мединських"полемікою
християнами [3, 332]. 
0 "меккських"
24
114 сур

6.

довша сура - 2-га - 286 аятів,
коротша - 112-а - лише 3 аяти.
яті від 1 до 68 слів.
ого в Корані 6238 ,
934 слова.
Всього 6238
Правила поведінки 
мусульман
Правові,що 
стосуються шлюбу та 
родини 
релігійний ритуал і 
обовязки

7.

Міфологія
гласить, що
Мухаммед отримав текст
Корану від архангела
Джебраїла . Безграмотність
Мухамеда спростовує
думку,про те, що він
проповідував читаючи
підготовлені тексти, то ж
Мухамед декламував
напам'ять, або ж зазделегідь
обдумавши чи склавши текст.
Його проповіді складались з
ритмічних фраз часто з
рифмованими закінченнями.
Мухамед вважав, що Коран –
«книга таємна» , що надає
прозріння, яке має тільки сам

8.

Від імені Аллаха в
Корані сказано: "Якби
зібралися люди і
джини, щоб зробити
щось подібне до цього
Корану, вони б не
створили подібного,
навіть якби одні з них
були помічниками
іншим" (К., 17:90).

9.

Традиція читати Коран протяжним співучим голосом існ
протягом віків .
Здавна в арабських релігійних школах тексти Корану
вчили
напам'ять. Коран вчать і сьогодні. Більш ретельно це

10.

Коран насичений
запозиченнями з
Біблії. Однак це
не зашкодило
авторитету
Корану, а
навпаки,
частково навіть
сприяло легшому
його сприйняттю
для завойованих
мусульманами
християнських
народів. Так як
вони вбачали в
ньому знайомі їм
імена, сюжети,
заповіді [3,333].

11. Коран містить :

Збірник законів,настанов і
традицій
Обов’язки віруючих до
правителів,духовенства,до
інших віросповідань
Різноманітні міфічні
розповіді
Вказівки відносно
регламентації торгівлі,
майнової,сімейно-шлюбної
сфери
Моральні норми
Відомості про Аллаха,про
судний день,воскресіння
й потойбічний світ

12.

"Прославляй
хвалою твого
Господа до сходу
сонця і до заходу
сонця, і під час
ночі прославляй
його і серед дня,
- може бути, що
ти будеш
задоволений"(К.,
20, 130)

13.

«Не спіткає нас
ніколи ніщо, окрім
того, що
накреслив нам
Аллах. Він наш
захисник" (К., 9,
61). «Усі люди
створені Аллахом
для покори»

14.

"Ми розділили 
серед них (тобто 
людей) прожиток у 
житті ближньому і 
підняли одних 
ступенями над 
іншими, щоб одні з 
них брали інших у 
прислугу” (К., 43, 
31).

15.

«Одружуйтесь на тих, 
які приємні вам, 
жінках - і двох, і 
трьох, і чотирьох" 
"Чоловіки стоять над 
жінками тому, що 
Аллах дав одним 
перевагу перед 
іншими" (К., 4, 38). 

16.

Від імені
Аллаха в
Корані
проголошено:
“Варто сказати,
що для
невіруючих ми
приготували
кайдани,
нашийники,
геєнський
вогонь" (К., 76,
4).

17.

Вам не
досягти
благочест
я, доки не
будете
робити
пожертву
вань із
того, що

18. Використана література:

1. Бублик С.А Релігієзнавство. –
К.: Юрінком Інтер,1999. – С.254 –
258.
2. Лубський В.І., Лубська М.В.
Історія релігій. – К.: Центр
учбової літератури, 2009. – 776 с.
3. Харковщенко Є.А., Горбаченко
Т.Г., Лубський В.І., Лубська М.В. –
К.: Центр учбової літератури ,
2014 . – С. 332-335.
4. Коран . – М.,1990.
English     Русский Rules