Тема Україна в період «стабілізації» радянської системи
1964 р. усунення від влади М. Хрущова
Леонід Ілліч Брежнєв
«Косигінська» реформа 1965 р.
Причини провалу економічної реформи:
1977 р. Прийняття нової Конституції СРСР
Згортання демократії
Дисидентство
1.56M
Category: historyhistory

Україна в період «стабілізації» радянської системи

1. Тема Україна в період «стабілізації» радянської системи

Дисципліна: Історія України
Викладач: Кот А.А.

2. 1964 р. усунення від влади М. Хрущова

by Lysyi

3. Леонід Ілліч Брежнєв

4. «Косигінська» реформа 1965 р.

Сільське господарство:
Промисловість
•підвищення
ціннана с/г продукцію
•переведеннязакупівельних
підприємства
•встановлення твердих планів закупівлі с/г
госпрозрахунок
продукції
•оцінку діяльності підприємств не по валовій,
•перерозподіл
національного
а по реалізованій
продукції доходу на користь
сільського господарства.
•створення на підприємствах фондів
матеріального стимулювання
Косигін
Олексій Миколайович

5.

6. Причини провалу економічної реформи:

•реформа не торкалася основ адміністративнокомандної системи
•партійно-державний апарат не хотів відмовитися
від звичних методів управління економікою.
•економіка розвивалася екстенсивним шляхом
•продуктивність праці була нижчою, ніж у Західних
країн
•збільшився бюрократичний апарат
•посилилася корупція, злочинність і “тіньова”
економіка
•екологічне забруднення

7. 1977 р. Прийняття нової Конституції СРСР

Концепція «розвинутого соціалізму»
базувалася на:
• визнанні однорідності радянського
суспільства
• вирішення національного питання;
відсутності національних протиріч
• прискореного розвитку економіки при
подальшому зростанні добробуту
радянських громадян

8.

9. Згортання демократії

•відновлено “престиж” Сталіна
•порушувалися громадянські права і
свободи
•демократична активність людей
визнавалася за інакомислення
•здійснювалися незаконні репресії

10.

11.

12.

13. Дисидентство

Етапи дисидентського руху:
•1954р. – 1968 р. – зародження
дисидентства, його ідеологічне та
організаційне оформлення
•1968-1976 рр. – піднесення
дисидентського руху і тимчасовий
вихід його із підпілля
•з 1985 р. – з початком перебудови –
діяльність дисидентів активізується
English     Русский Rules