772.50K
Category: lingvisticslingvistics

Слова ў граматыцы Часціны мовы

1.

Слова
ў граматыцы
Часціны мовы

2.

Хто? Што?
прадмет
НАЗОЎНІК
чалавек, дзяўчынка,
зубр, сонца, дзень,
кніга, кветкі

3.

Які? Якая? Якое? Якія?
прымета, якасць
ПРЫМЕТНІК
добры, вялікі,
прыгожая, цікавая,
жоўтае, яркія

4.

Што рабіць? Што зрабіць?
дзеянне
ДЗЕЯСЛОЎ
вучыцца, жыць,
свяціць, спытаць,
прачытаць, напісаць

5.

Словы на, у, за, па, са, з, пад,
над, аб, да – прыназоўнікі.
Яны служаць для сувязі слоў у
сказе і словазлучэнні:
адпачнуць у бабулі,
ісці па шырокай вуліцы,
расказаць аб прыгодах

6.

Прыназоўнікі з іншымі
словамі пішуцца асобна:
залезці на дрэва,
пад’ехаць да ракі,
убачыць у цікавай
перадачы

7.

Прыназоўнікі
трэба адрозніваць ад прыставак.
Паміж прыназоўнікам і наступным
словам можна паставіць пытанне
ці іншае слова:
залезці (за што?) за
печ, прачытаць пра
(цікавае) падарожжа

8.

Не
з дзеясловамі пішацца асобна:
Праўда
ў агні не гарыць,
і ў вадзе не тоне.
Прыказка

9.

Жадаю поспехаў!
Малайчына!
English     Русский Rules