Класифікація політичних партій
ПОВТОРЕННЯ
Класифікація сучасних партій
Класифікація сучасних партій
Класифікація сучасних партій
Класифікація сучасних партій
Класифікація сучасних партій
Структура партії
Тип лідера, по М. Херманн (стиль лідерства)
Вибери з чотирьох кандидатів:
Виборча технологія
Избирательные системы
916.26K
Category: policypolicy

Класифікація політичних партій

1. Класифікація політичних партій

900igr.net

2. ПОВТОРЕННЯ

1. Що таке політична партія ?
2. Як класифікують партії ?
3. Що таке ідеологія ?
4. На які питання дає відповідь ідеологія, що
сформована ?
5. Що таке ідеологізація ? Як впливає ідеологізація на
розвиток суспільства ?

3. Класифікація сучасних партій

базою
За соціальною
Робітничі
Селянські
«Загальнонародні»
За внутрішньою організацією
Масові (відкриті)
Елітарні (закриті)

4. Класифікація сучасних партій

За відношенням
до соціальної
дійсності
Революційні
Реакційні (спрямовані
(спрямовані на корінні
зміни)
на повернення до
колишніх порядків)
Реформістські
(спрямовані на поступові
реформи)
Консервативні
(спрямовані на
збереження існуючиих
порядків )

5. Класифікація сучасних партій

За місцем в партійному
спектрі
Ліві
Центристські
Лівоцентристські
Правоцентристські
Праві

6. Класифікація сучасних партій

у владі
За участю
Правлячі
Легальні
Опозиційні
Напівлегальі
Нелегальні

7. Класифікація сучасних партій

«Зеленіе» – спрямовані
Демократичі –
на захист довкілля
развиток народовладдя
Клерикальні –
спрямовані на посилення
позицій церкви і релігії
Соціалістичні, соціалдемократичні –
добитись рівності і
державного
регулюровання
економіки
За
ідеологією
Фашистські –
спрямовані на
насильницьке,
пригнічення особи,
Націналістичні –
Превага інтересів нації
над інтересами особи
Коммуністичні –
спрямовані на
досягнення повної
рівності

8. Структура партії

Лідер
Партійний
апарат
Рядові члени
(партійные маси)
Прихильники партії
(не є членами партії)

9. Тип лідера, по М. Херманн (стиль лідерства)

Лідерпрапороносець
Лідерслужитель
Лідерторгівець
Лідерпожарний
Сам визначає
характер,
спрямованістьніст
ь і темп
політичнго
процессу; веде
масси за собю
Забезпечує зв’язок
влади і мас,
виражає інтереси
своїх
прихильників,
представляючи ці
інтереси як
загальні
Переконує людей
в правильностиі
своєї стратегії,
добивається
підтримки своєї
політики
(переконує
«купити» йго ідеї
і програми)
Реагує на
конкретну
ситуацію, на
породжені нею
проблеми та події

10.

Ніколи стільки не брешуть, як під час
війни, після полювання і до виборів.
О. фон Бісмарк

11.

Електорат ( виборчий корпус) – сукупність
громадян, що мають право участі у виборах.

12. Вибери з чотирьох кандидатів:

Кандидат А. На протязі всієї
своєї політичної кар’єри він
спілкувався зі злодіями і спекулянами. Більше того -захищав їх.З
найважливіших питань консультувався з астрологами.Багато
курить, и выпивє по пляшці коньяку в день.
Кандидат Б. Його два рази виганяли з роботи. Любить поспать
до обіду. В шкільні роки балувався опіумом. Кожен вечір випиває
пляшку бренді.
Кандидат В. Пройшов шлях «від самих низів». Все життя
піклувався про простий народ. Почавши буквально з нуля, вивів
свою країну в світові лідеры за більшістю показників.
Відзначається завидною працездатністю.
Кандидат Г. Герой війни. Вегетарианець. Не курить, п’є тільки
пиво. В особистому житті невибагливий. В зв’язях, що псують
репутайію не замішаний.

13.

Кандидат А.
Франклін Рузвельт
Кандидат В.
Йосип Сталін
Кандидат Б.
Уінстон Черчілль
Кандидат Г.
Адольф Гітлер

14. Виборча технологія

Важлива не біографія,
а те, як вона
написана.
«Комсомольская правда»,

15.

Партийные системы – это совокупность отношений
между действующими в стране политическими партиями.
однопартийная
Власть
осуществляет одна
партия
Двухпартийная
(бинарная)
У власти одна из
двух больших
партий
Два с половиной
(2два с плюсом»)
Много партийная
(полипартийная)
Рядом с двумя
традиционными
партиями у власти
находится третья
Несколько
влиятельных
партий борются за
власть и собирают
значительное число
голосов
Германия:
ХДС/ХСС + СвДП,
СДПГ+СвДП
Франция, Италия,
Испания, Израиль,
Швеция
СССР, Куба, Индия, США (демократы и
Япония, КНР,
республиканцы),
КНДР
Великобритания
(Лейбористы и
консерваторы)

16. Избирательные системы

Мажоритарная (один
Пропорциональная
округ- один депутат)
Избранным считается тот, кто
получил в округе голосов больше
других.
Недостаток: не отражается
соотношение политических сил
Пример: на 1 место претендуют
кандидаты А, В, С;
А – 7 млн голосов,
В – 6 млн голосов
С – 5 млн голосов
Т.к. 7>6>5, то победил А, но 7<6+5
(т.е. за А – 7 млн, против – 11 млн)
В многомандатных округах голосуют
за списки кандидатов от партий.
Избранными считаются партии,
набравшие определенный процент
голосов. Места распределяются
пропорционально полученным
голосам
Пример: на 9 мест претендуют
партии А, В, С;
А _ 20% _ 2 места,
В _ 30% _ 3 места,
С _ 50% _ 4 места
English     Русский Rules