56.72K
Categories: financefinance lawlaw

Органи державного фінансового контролю в Україні. (Тема 2)

1.

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В
УКРАЇНІ

2.

Суб’єкти державного контролю
Законодавчі
Виконавчі
Формування норм
державного
контролю
Судові
Встановлення
відповідності
нормативно-правових
актів положенням
Конституції
України
Рис. 1. Суб’єкти державного контролю та їх функції

3.

ДФК
Парламентський
контроль
Вищий орган державного
фінансового контролю –
Рахункова палата України
Президентський
контроль
Державний
бюджетний
контроль
Рис. 2. Вищий та головні органи – законодавчі суб’єкти
державного фінансового контролю

4.

ДФК
Органи державної
ДФК виконавчої
влади
Центральний орган
Міністерство фінансів
України
Колегія у складі:
- міністр (голова колегії),
- заступники міністра за
посадою,
- інші керівні працівники
МФУ
Територіальні
органи державної
виконавчої влади
Інші центральні органи
у сфері державної
фінансової політики
у сфері державної
бюджетної політики
у сфері державної
податкової політики
Рис. 3. Спеціалізовані державні органи у сфері фінансового контролю –
виконавчі суб’єкти ДФК

5.

ДФК
Конституційний
суд
Судова гілка влади
Суди загальної
юрисдикції
Професійні судді
відстеження та перевірка дотримання норм контролю,
- контроль діяльності інших гілок влади,
- контроль діяльності окремих громадян,
- урегулювання відхилень, виявлених іншими контролюючими
суб’єктами в державному, комунальному, приватному секторах економіки
та у сфері економічних відносин між ними
Рис. 4. Спеціалізовані органи судової гілки влади – судові суб’єкти у
сфері державного фінансового контролю

6.

Органи
суб’єкти
ДФК
Вищий орган
ДФК
Рахункова палата
Головні органи
ДФК
Парламент
Президент
Кабінет Міністрів України
Спеціалізовані
органи ДФК
Міністерство фінансів
України
Інші центральні органи
Територіальні органи
державної виконавчої влади
Судові органи
English     Русский Rules