ЗНО-2015: Кількість т/з за формами (56)
ЗНО-2015: Кількість т/з з використанням
Розподіл вибору варіантів відповідей на ТЗ з вибором однієї правильної відповіді (усього 42)
7 клас: Від найдавніших часів – перша половина ХVІ ст. К-ть учасників, які відповіли правильно (%)
8 клас: Друга половина ХVІ ст. – перша половина XVIII ст. К-ть учасників, які відповіли правильно (%)
9 клас: Друга половина XVIIІ ст. – 1914 р. К-ть учасників, які відповіли правильно (%)
10 клас: 1914–1939 рр. К-ть учасників, які відповіли правильно (%)
11 клас: 1939 р. – початок ХХІ ст. К-ть учасників, які відповіли правильно (%)
Кількість ТЗ з однією правильною відповіддю, які не виконало більше 50 % учасників ЗНО-2015
7 клас: Від найдавніших часів – перша половина ХVІ ст.
8 клас: Друга половина ХVІ ст. – перша половина XVIII ст.
8 клас: Друга половина ХVІ ст. – перша половина XVIII ст.
9 клас: Друга половина XVIIІ ст. – 1914
10 клас: 1914–1939 рр.
11 клас: 1939 р. – початок ХХІ ст.
Відсоток учасників ЗНО-2015, які не набрали жодного балу за виконання ТЗ на встановлення відповідності
7 клас: Від найдавніших часів – перша половина ХVІ ст.
9 клас: Друга половина XVIIІ ст. – 1914
10 клас: 1914–1939 рр.
11 клас: 1939 р. – початок ХХІ ст.
Відсоток учасників ЗНО-2015, які не набрали жодного балу за виконання ТЗ на встановлення послідовності
7 клас: Від найдавніших часів – перша половина ХVІ ст.
8 клас: Друга половина ХVІ ст. – перша половина XVIII ст.
9 клас: Друга половина XVIIІ ст. – 1914
10 клас: 1914–1939 рр.
Відсоток учасників ЗНО-2015, які не набрали жодного балу за виконання ТЗ множинного вибору (3 із 7)
ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Зміст роботи визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з
ЗНО-2016: ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
5.91M
Category: educationeducation

Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти. Актуальні питання роботи з підготовки до ЗНО-2016 з історії України

1.

Тернопільська
Харківська
АР Крим

2.

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ ДО
ЗНО-2016
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

3.

Підготував:
методист
науково-методичного відділу
Одеського регіонального центру
оцінювання якості освіти
Афанасьєв Микола
Михайлович

4.

ЗНО-2015: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Аналітичний огляд
результатів

5. ЗНО-2015: Кількість т/з за формами (56)

Клас
т/з з однією пр.
відповіддю
Відповідність
Послідовність
Три із семи
7 кл.
9
1
1
1
8 кл.
7
2
-
1
9 кл.
8
1
1
1
10 кл.
9
1
1
1
11 кл.
9
1
1
-
42
6
4
4
УСЬОГО
т/з

6. ЗНО-2015: Кількість т/з з використанням

18
першоджерел
плакатів
1
2
карикатур
діаграм
історичних постатей
картосхем
пам’яток архітектури
1
2
3
6

7.

ЗНО-2015: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ТЗ з однією
правильною
відповіддю

8. Розподіл вибору варіантів відповідей на ТЗ з вибором однієї правильної відповіді (усього 42)

К-ть ТЗ, відповіді на які
розподілилися переважно між
чотирма варіантами відповідей
17 (40,5 %)
К-ть ТЗ, відповіді на які
розподілилися переважно між
трьома варіантами відповідей
К-ть ТЗ, відповіді на які
розподілилися переважно між
двома варіантами відповідей
К-ть ТЗ, на які правильно
відповіли більше половини
учасників
10 (23,8 %)
2 (4,7 %)
13 (31 %)

9. 7 клас: Від найдавніших часів – перша половина ХVІ ст. К-ть учасників, які відповіли правильно (%)

ТЗ № 9
29,38
ТЗ № 8
35,15
ТЗ № 7
35,06
75,07
ТЗ № 6
ТЗ № 5
ТЗ № 4
ТЗ № 3
ТЗ № 2
ТЗ № 1
60,29
38,25
45,09
63,63
55,54

10.

9. На фото зображено
А Хотинську фортецю
Б Меджибізький замок
В Верхній замок у Луцьку
Г Кам’янець-Подільську фортецю
Відповіло
лише
29,38%
Є у Додатку
до програми
ЗНО-2016

11. 8 клас: Друга половина ХVІ ст. – перша половина XVIII ст. К-ть учасників, які відповіли правильно (%)

53,97
ТЗ № 16
36,14
ТЗ № 15
43,95
ТЗ № 14
ТЗ № 13
ТЗ № 12
ТЗ № 11
ТЗ № 10
22,58
26,21
40,97
79,66

12.

12. Укладення династичного союзу між
Військом Запорозьким і Молдавським
князівством стало можливим завдяки перемозі
козацького війська в
А Жовтоводській битві
Відповіло
Б Корсунській битві
лише
В Пилявецькій битві
26,21%
Г Батозькій битві

13.

13. Кому з гетьманів І. Сірко докоряв: «…при
розумному посередництві могла б [Гетьманщина]
прихилитися від турецької влади під високу руку
православного монарха. . ..Дорошенка заслав у вічну
неволю, Чигирин з у сією цьогобічною Україною
втратив, допустив пролитися християнській крові…
Відтак дочекався крайнього занепаду й запустіння
Вітчизни нашої…»?
А І. Самойловичу
Відповіло
Б І. Виговському
лише
В П. Тетері
22,58%
Г І. Брюховецькому

14.

15. Що є свідченням обмеження царською владою
автономії України в першій
половині ХVІІІ ст.?
А утворення Першої Малоросійської колегії
Б поділ Гетьманщини на Лівобережну та
Правобережну
В переформування козацьких полків на регулярні
кінні полки російської армії
Г остаточна ліквідація російськими військами
Запорозької Січі
Відповіло
лише
36,14 %

15. 9 клас: Друга половина XVIIІ ст. – 1914 р. К-ть учасників, які відповіли правильно (%)

ТЗ № 24
ТЗ № 23
43,13
30,90
ТЗ № 22
ТЗ № 21
42,68
36,09
ТЗ № 20
46,45
ТЗ № 19
ТЗ № 18
ТЗ № 17
37,95
28,51
78,01

16.

18. Зображена на фото пам’ятка архітектури є
окрасою міста
Є у Додатку
А Львова
до програми
Б Києва
ЗНО-2016
В Харкова
Г Луцька
Відповіло
лише
28,51 %

17.

23. Хто є автором картини, репродукцію якої
зображено?
Є у Додатку до
програми ЗНО-2016
А С. Васильківський
Б М. Пимоненко
В В. Тропінін
Г І. Рєпін
Відповіло
лише
30,90 %

18. 10 клас: 1914–1939 рр. К-ть учасників, які відповіли правильно (%)

ТЗ № 33
53,31
ТЗ № 32
ТЗ № 31
48,34
28,72
ТЗ № 30
53,84
ТЗ № 29
ТЗ № 28
42,48
36,49
ТЗ № 27
ТЗ № 26
ТЗ № 25
35,75
29,46
57,91

19.

31. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте
завдання.
«Експропріація непродуктивних класів, анулювання боргів,
зосередження доходів від промисловості, держторгівлі
(внутрішньої і зовнішньої) і всієї кредитної системи в руках
держави – самі по собі дають можливість такого
нагромадження всередині країни, яке забезпечує необхідний для
соціалістичного будівництва темп розвитку індустрії».
В уривку вказано на
А причини індустріалізації
Б джерела індустріалізації
В наслідки індустріалізації
Г етапи індустріалізації
?
Відповіло
лише
28,72 %

20. 11 клас: 1939 р. – початок ХХІ ст. К-ть учасників, які відповіли правильно (%)

ТЗ № 42
69,49
38,79
ТЗ № 41
ТЗ № 40
27,99
ТЗ № 39
70,76
ТЗ № 38
ТЗ № 37
33,87
20,18
58,01
ТЗ № 36
ТЗ № 35
ТЗ № 34
26,65
67,52

21.

35. Про яку адміністративну одиницю, створену
окупантами на українських землях у роки Другої
світової війни, ідеться в уривку з історичного джерела:
«Після того, як [німецько-румунські загарбники]
встановили свою владу до річки Буг, запанувала
румунська нагайка... від Дністра до Бугу…»?
А Трансністрію
Відповіло
Б Бессарабію
В Північну Буковину
лише
Г Марморощину
26,65 %

22.

37. На картосхемі заштриховано територію, що
увійшла до складу УРСР на підставі договору
між СРСР та
А Угорщиною
Б Румунією
В Польщею
Г Чехословаччиною
Відповіло
лише
20,18 %

23.

40. Які наслідки для України мав заколот ГКЧП
(ДКНС) у Москві?
А усунення В. Щербицького від влади в УРСР
Б негайний вихід КПУ зі складу КПРС
В підписання УРСР нового союзного договору
Г проголошення незалежності України
Відповіло
лише
27,99 %

24. Кількість ТЗ з однією правильною відповіддю, які не виконало більше 50 % учасників ЗНО-2015

7
6
5
7 клас
5
8 клас
5
9 клас 10 клас 11 клас

25.

ЗНО-2015: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ТЗ на встановлення
відповідності
(«логічні пари»)

26. 7 клас: Від найдавніших часів – перша половина ХVІ ст.

ТЗ № 43
0 балів
1 бал
2 бали
3 бали
4 бали
5,65
23,83
12,97
27,60
29,96

27. 8 клас: Друга половина ХVІ ст. – перша половина XVIII ст.

ТЗ № 44
7,87
6,98
30,87
0 балів
1 бал
2 бали
3 бали
4 бали
20,12
34,16

28. 8 клас: Друга половина ХVІ ст. – перша половина XVIII ст.

ТЗ № 45
9,59
7,14
26,33
0 балів
1 бал
2 бали
3 бали
4 бали
22,60
34,34

29. 9 клас: Друга половина XVIIІ ст. – 1914

ТЗ № 46
8,92
9,89
32,65
0 балів
1 бал
2 бали
3 бали
4 бали
15,50
33,04

30. 10 клас: 1914–1939 рр.

ТЗ № 47
8,57
6,46
30,82
0 балів
1 бал
2 бали
3 бали
4 бали
21,10
33,05

31. 11 клас: 1939 р. – початок ХХІ ст.

ТЗ № 48
8,35
6,33
27,08
0 балів
1 бал
2 бали
3 бали
4 бали
23,22
35,02

32. Відсоток учасників ЗНО-2015, які не набрали жодного балу за виконання ТЗ на встановлення відповідності

32,65
30,87
30,82
26,33
27,08
8 клас
9 клас 10 клас 11 клас
5,65
7 клас
8 клас

33.

ЗНО-2015: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ТЗ на встановлення
послідовності

34.

49. Установіть послідовність подій, описаних
в уривках з історичних джерел.
А «Прийшли іноплемінники на Руську землю, половці многі. А
Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на р. Альту.
І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. ...і побігли
руські князі, і перемогли половці…»
Б «У той же час поїхав був Данило в Угри до короля [Бели], бо
він іще не чув про прихід татар на Київ. А коли Батий узяв Київ і
почув він про Данила, що той в Уграх є, то рушив сам до
[города] Володимира…»
В «І говорили [половці] руським князям: «Якщо ви не поможете
нам, [то] ми нині порубані були, а ви завтра порубані будете…»
І вирішили князі: «Лучче б нам зустріти їх на чужій землі, аніж
на своїй”…»
Г «Прибули Святополк [Ізяславич], і Володимир [Всеволодович], і
Давид Ігоревич, і Василько Ростиславич, і Давид Святославич, і
брат його Олег, і зібралися в [городі] Любечі, щоб уладнати
мир…»

35. 7 клас: Від найдавніших часів – перша половина ХVІ ст.

ТЗ № 49
11,31
39,70
7,25
0 балів
1 бал
2 бали
3 бали
41,73

36.

50. Установіть послідовність заходів царської
влади щодо ліквідації автономного
устрою українських земель.
А утворення Другої Малоросійської колегії
Б закріпачення селян Лівобережної та
Слобідської України
В остаточна ліквідація Запорозької Січі
Г скасування полкового устрою на
Слобідській Україні

37. 9 клас: Друга половина XVIIІ ст. – 1914

ТЗ № 50
3,93
5,31
0 балів
1 бал
2 бали
3 бали
25,64
65,12

38.

51. Установіть послідовність створення радянських агітаційних плакатів
А
Б
Із виробництва м’яса, молока та масла на
душу населення наздоженемо Америку!
В
Поспішай панові доброго прочухана дати!
Барона також не забудь!!!
Г
Кожен удар молота – удар по ворогу!
Вперед! За індустріалізацію країни, за
колективізацію села!

39. 10 клас: 1914–1939 рр.

ТЗ № 51
29,66
15,47
0 балів
1 бал
2 бали
3 бали
19,29
35,59

40.

52. Установіть послідовність появи понять
в історії УРСР.
А «відбудова»
Б «розвинений соціалізм»
В «політична реабілітація»
Г «гласність»

41. 11 клас: 1939 р. – початок ХХІ ст.

ТЗ № 52
19,64
39,51
4,30
36,54
0 балів
1 бал
2 бали
3 бали

42. Відсоток учасників ЗНО-2015, які не набрали жодного балу за виконання ТЗ на встановлення послідовності

65,12
39,51
39,70
15,47
7 клас
9 клас
10 клас
11 клас

43.

ЗНО-2015: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ТЗ З вибором трьох
правильних відповідей із
семи запропонованих
варіантів відповіді
(з короткою відповіддю
множинного вибору)

44.

53. Проаналізуйте зображену картосхему.
Картосхема дає змогу
1 визначити торговельний шлях «із варяг у греки»
2 окреслити територію Антського царства
3 указати основний шлях грецької колонізації
4 визначити межі розселення племен трипільської культури
5 указати територію Боспорського царства
6 окреслити територію Великої Скіфії
7 указати напрямок походу перського царя Дарія I

45. 7 клас: Від найдавніших часів – перша половина ХVІ ст.

ТЗ № 53
6,44
8,72
52,68
32,17
0 балів
1 бал
2 бали
3 бали

46. 8 клас: Друга половина ХVІ ст. – перша половина XVIII ст.

ТЗ № 54
9,63
3,80
43,71
42,86
0 балів
1 бал
2 бали
3 бали

47. 9 клас: Друга половина XVIIІ ст. – 1914

ТЗ № 55
6,74
47,60
6,30
39,36
0 балів
1 бал
2 бали
3 бали

48. 10 клас: 1914–1939 рр.

ТЗ № 56
8,61
40,58
6,48
44,33
0 балів
1 бал
2 бали
3 бали

49. Відсоток учасників ЗНО-2015, які не набрали жодного балу за виконання ТЗ множинного вибору (3 із 7)

8,72
6,30
6,48
3,80
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас

50.

ЗНО-2016: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Особливості
ЗНО-2016
з історії України

51. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Зміст роботи визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з

історії України
для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі
повної загальної
середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і
науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121
(у редакції наказу від 05.11.2014 р. № 1276);
лист від 20.10.2015 р. № 1/11-15239).

52.

ЗМІНИ У СЕРТИФІКАЦІЙНІЙ РОБОТІ 2016 РОКУ
У ПОРІВНЯННІ З 2015 РОКОМ
Змінена хронологічна послідовність
розміщення блоків ТЗ
Збільшена кількість ТЗ з
однією правильною
відповіддю (46)
Запроваджена повторюваність
форм ТЗ в І і ІІ частинах СР
Збільшена загальна к-ть ТЗ (60)
і макс. к-ть тестових балів (94)

53. ЗНО-2016: ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


з/п
Форми т/з
Номери т/з
Схеми
оцінювання
І частина
ІІ
К-ть Т/З
(ДПА)
частина
1
Завдання з вибором однієї
правильної відповіді
№1–23*
№31–53
0 або 1 бал
2
Завдання на встановлення
відповідності («логічні пари»)
№24–26*
№ 54–56
0, 1, 2, 3 або
4 бали
3
Завдання на встановлення
правильної послідовності
№27–28 * № 57–58
0, 1, 2 або 3
бали
4
Завдання з вибором трьох
правильних відповідей із семи
запропонованих
варіантів відповіді (з короткою
відповіддю множинного вибору)
№29–30*
№ 59–60
0, 1, 2 або 3
бали
5
УСЬОГО Т/З
30
30
60
6
Макс. к-ть балів
47
47
94

54.

ПРОБНЕ ЗНО – 2016: квітень 2016 року
№ з/п
Предмет
Дата
ЗНО-2016
1
Українська мова і література
02 квітня
2
Історія України, математика,
російська мова, іспанська мова,
англійська мова, німецька мова,
французька мова, біологія,
фізика, хімія, географія
09
квітня

55.

ОСНОВНА СЕСІЯ ЗНО-2016: травень 2016 року – ДПА у
формі ЗНО

Предмет
з/п
ЗНО-2016
1 Українська мова
і література
2
3
Математика
Історія
України
Дата
Форма проведення ДПА
05
травня
У формі ЗНО;
зараховуються лише
результати з української
мови
У формі ЗНО
11
травня
У формі ЗНО;
зараховуються лише
13
результати ЗНО-2016
травня
(період ХХ – початок
ХХІ століття)
Примітка
Випускник має
право обрати один із
зазначених
предметів незалежно
від профілю
навчального закладу

56.

Червень 2016 року – основна сесія ЗНО-2016
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Предмет ЗНО-2016
Російська мова
Іспанська мова
Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Біологія
Фізика
Географія
Хімія
Дата проведення
3 червня
6 червня
7 червня
8 червня
9 червня
10 червня
13 червня
15 червня
17 червня

57.

Червень - липень 2016 року – додаткова сесія ЗНО-2016
№ з/п
Предмет ЗНО-2016
1
2
3
Українська мова і література
Математика
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Російська мова
Англійська мова
Іспанська мова
Німецька мова
Французька мова
Біологія
Фізика
Географія
Хімія
Історія України
Дата проведення
14 червня
16 червня
21 червня
22 червня
23 червня
23 червня
24 червня
24 червня
29 червня
30 червня
01 липня
04 липня
English     Русский Rules