Медичне страхування
омс
СТРАХОВИК
СТРАХУВАЛЬНИК
ЗАСТРАХОВАНИЙ
дмс
Громадянину видається страховий поліс з гарантією на отримання медичних послуг
1.07M
Categories: medicinemedicine lawlaw

Медичне страхування

1. Медичне страхування

Виконала: студентка 6 курсу
1 медичного факультету
15 групи
Іщенко Марія Вікторівна

2.

Медичне страхування- – це форма соціального
захисту населення щодо охорони здоров'я,
пов'язана з компенсацією витрат громадян на
медичне обслуговування

3.

Об'єкт життя і здоров'я громадян
"Покупцем" її може бути держава, група
людей
(виробничі колективи, заклади та установи
різних форм власності), фізичні
особи, які знаходяться в умовах такого
ризику.

4.

Суть медичного страхування — сплативши
одноразовий страховий внесок, значно
менший, ніж вартість усіх медичних послуг,
громадяни мають змогу протягом року
безкоштовно користуватися комплексом
медичних послуг кваліфікованих
спеціалістів у клініках з платним
обслуговуванням.

5.

Медичне страхування передбачає:
• посередницьку діяльність в організації та фінансуванні
страхових програм медичної допомоги населенню;
• контроль за обсягом і якістю виконання страхових медичних
програм лікувально-профілактичними, соціальними
закладами та окремими приватними лікарями;
• розрахунок із закладами охорони здоров'я, соціальними
установами та приватними лікарями за виконану роботу,
згідно з угодою, через страхові
фонди ,сформовані за рахунок грошових внесків підприємств,
закладів, організацій, громадян.

6.

• Форми медичного страхування
Обов'язкове
медичне
страхування
(ОМС)
Добровільне
медичне
страхування

7. омс

один із найбільш
важливих
елементів системи
соціального
захисту населення
у частині охорони
здоров'я й
одержання
необхідної
медичної
допомоги в разі
захворювання
є фінансовим
механізмом
забезпечення
додаткових до
бюджетних асигнувань
коштів на фінансування
охорони здоров'я і
оплату медичних послуг.

8.

• Принципи обов'язкового медичного страхування
загальності
державності
некомерційності

9.

страховики
Суб'єкти
обов'язкового
медичного
страхування
страхуваль-ники
застраховані
медичні установи

10. СТРАХОВИК

Обов'язки страховика:
1) укладання з акредитованими ЛПЗ, самостійно працюючими лікарями
у встановленому порядку угоди щодо надання гарантованого обсягу допомоги
при обов'язковому медичному страхуванні;
2) укладання угод з акредитованими чи ліцензованими медичними, спеціальними закладами і окремими особами щодо надання послуг добровільного страхування своїм клієнтам;
3) укладання угод (без права відмови), згідно з діючими правилами
страхування;
4) контроль якості медичної допомоги, наданій застрахованій стороні;
5) контроль доцільності використання страхових коштів виробниками
медичних послуг;
6) економічна відповідальність перед застрахованим за надання медичних
послуг;
7) створення резервних (запасних) і профілактичних фондів для забезпечення стабільності страхової діяльності

11. СТРАХУВАЛЬНИК

Страхувальник зобов'язаний:
1) згідно з угодою вносити у встановленому порядку страхові
внески
(платежі);
2) вживати залежні від нього заходи для усунення
несприятливих факторів
впливу на здоров'я застрахованих;
3) надавати страховикам інформацію про здоров'я, умови
праці та побуту
контингентів населення, які підлягають страхуванню;
4) укладати зі страховиками угоди про страхування третіх осіб

12. ЗАСТРАХОВАНИЙ

Застрахований має право на:
1) обов'язкове та добровільне медичне страхування;
2) вибір страхової медичної організації, медичного закладу та лікаря
відповідно до угоди про обов'язкове та добровільне медичне
страхування;
3) отримання медичної допомоги на всій території країни, в тому числі й
за межами постійного місця проживання;
4) отримання медичних послуг, що відповідають угоді за якістю та
обсягом;
5) подання позову страхувальнику, страховій медичній організації,
медичному закладу, в тому числі на матеріальне відшкодування збитків.

13.

Важливою особливістю, яка відрізняє медичне страхування від
інших його видів, є те, що це єдиний вид страхування, коли
відшкодування збитків застрахованому при виникненні
страхового випадку здійснюється не грошима,а медичними
послугами. їх надає, звичайно, четвертий суб'єкт медичного
страхування - медичний заклад І його працівники.

14. дмс

Основна мета - гарантувати застрахованим
особам при виникненні страхового випадку
оплату вартості медичних послуг за рахунок
коштів страхових резервів, а також
фінансувати профілактичні заходи.
є доповненням до обов'язкового. У
його межах передбачається
оплата медичних послуг понад
програми обов'язкового
медичного страхування.
забезпечує страхувальникові
(застрахованому) гарантії
повної або часткової
компенсації додаткових
витрат, які виникають при
зверненні в медичні заклади.

15.

• Завдання ДМС
• Соціальні
• Економічні
охорона здоров'я населення
забезпечення відтворення
населення
розвиток сфери медичного
обслуговування
фінансування охорони здоров'я
поліпшення його матеріальної
бази
поліпшення його матеріальної
бази
перерозподіл засобів що
спрямовуються на оплату
медичних послуг

16.

Об'єктом добровільного медичного страхування є майнові інтереси
страхувальника або застрахованого, які пов'язані з витратами на одержання
медичної допомоги.
страховики
страхуваль-ники
Суб'єкти
добровільногого
медичного
страхування
застраховані
медичні установи

17.

короткострокове
За строками
укладення
договору
добровільне
медичне
страхування
довгострокове
довічне

18. Громадянину видається страховий поліс з гарантією на отримання медичних послуг

English     Русский Rules