Генетика людини
Генетика людини
Особливості досліджень
Напрямки генетики людини
Напрямки генетики людини
Генні патології
Хромосомні патології
Геномні патології - анеуплоїдії
Напрямки генетики людини
Медико-генетичні консультації
Бажаю успіхів!
1.97M
Category: biologybiology

Генетика людини

1. Генетика людини

2. Генетика людини

наука про спадковість
та мінливість ознак у
людини

3. Особливості досліджень

• не застосовують метод
схрещувань;
• можливе виживання людей з
відхиленнями від норми;
• людині властиві здібності,
особливості н/с;
• етичність.

4. Напрямки генетики людини

• євгеніка - вчення про селекцію
людини;
• генетика людських популяцій –
вивчення дій особливих
факторів, відмінних від
ссавців;
• генетика окремих ознак –
вивчає закономірності
спадкування окремих ознак;

5. Напрямки генетики людини

• генетика спадкових хвороб
(медична генетика) – вивчає
хвороби, викликані
порушеннями генетичного
апарату:
- генні патології;
- хромосомні патології;
- геномні патології (анеуплоїдії)

6. Генні патології

Викликаються дією
одного гена:
• полідактилія багатопалість
(домінантна);
• феніккетонурія –
порушення ОР 12
хромосоми
(рецесивна).

7. Хромосомні патології

Порушення однієї
хромосоми:
• синдром котячого
лементу ( поломка
плеча 5 хромосоми) –
деформаціягортані,
м’язова слабкість,
малі вага, зріст,
розумова відсталість

8. Геномні патології - анеуплоїдії

Геномні патології анеуплоїдії
Наявність зайвих або
відсутність хромосоми:
• синдром
ШерешевськогоТернера (♀ ХО);
• синдром
Клайнфельтера (♂
ХХХХ, ХХУ, ХУУ,
ХУУУ);
• синдром Дауна
(трисомія 21 пари
хромосом).

9. Напрямки генетики людини

генетика хвороб із спадковою
схильністю – вивчає комбінацію
двох факторів:
• спадковість;
• вплив с.і.
- цукровий діабет, ревматоїдні
захворювання, ішемія, шизофренія,
онкологічні захворювання.

10. Медико-генетичні консультації

Діагностика:
• клінікогенеалогічний метод;
• рання діагностика;
• пренатальна
діагностика
(амніоцентез);
• виділення і
клонування генів
людини

11. Бажаю успіхів!

English     Русский Rules